Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Časté otázky

Jak to bude u školy s parkováním?
Parkovacích míst bude u školy prozatím omezený počet, prosíme proto všechny rodiče-řidiče o maximální opatrnost, respektování pravidel, která si stanovíme, vzájemnou ohleduplnost a slušnost.
V rámci rekonstrukce ulice U Špýcharu vznikne 12 parkovacích míst pro rychlé zastavení. 
U školy vzniknou dva nové přechody, bude doplněno osvětlení a dle potřeby bude ranní provoz kolem školy řídit osoba pověřená zajištěním bezpečnosti na přechodech. I tak ale bude před začátkem vyučování kolem školy jistě těsno a rušno, tomu se nevyhneme, a proto bychom vás chtěli požádat o následující:
  • pokud je to jen trochu možné, užijte si tu možnost, že děti mohou chodit do školy po svých nebo na kole a nemusejí se mačkat v MHD a vy nemusíte usedat za volant,
  • pokud vezete své dítko do školy autem při cestě do práce, zkuste si k zastavení vytipovat místo dál od školy a k budově vůbec nezajíždějte,
  • prosíme, nevjíždějte na zatravněné pásy kolem ulice, velmi rychle se rozjezdí a bláto si pak budeme nosit na botách sem a tam celou zimu a nebude to nic pěkného ani na pohled,
  • nezastavujte před vchodem do školy, zablokujete tím průjezd ulicí od rybníka, což se s pochopením ostatních řidičů pravděpodobně nesetká,
  • vycházejte si vstříc, zhluboka dýchejte a neustále si opakujte, že byste měli jít svým dětem příkladem!

Komplexní řešení parkovacích stání v této lokalitě je plánováno souběžně s rekonstrukcí ulice Revoluční, k tomu je ovšem nutné vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům, které k ulici přiléhají a nejsou v majetku obce.  Jak vidíte sami, věci nemusejí být tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, ale snažíme se v rámci daných možností nacházet ta nejlepší řešení … 

Plánují se nějaká opatření na zvýšení bezpečnosti na hlavní silnici?
Aktuálně je v jednání zřízení nového přechodu přes hlavní silnici, který bude navazovat na ulici U Studánky, zřejmě hlavní přístupovou cestou pro děti z lokality „Centrálu“.  V rámci rekonstrukce autobusových zastávek (v druhé polovině roku), budou obnoveny a zvýrazněny přechody u těchto zastávek, nově vzniknou výrazně podélně značená stání autobusů, která vozovku rozčlení a opticky ji zúží. V plánu je i celkové řešení průjezdu obcí - odborný projektant připravuje projekt opatření pro zklidnění provozu na hlavní silnici, o dotaci na jeho realizaci bude obec žádat začátkem příštího roku.
Především však poučte své děti, aby hlavní silnici přecházely POUZE po vyznačených přechodech, nejlépe pak po přechodu u autobusových zastávek u kostela, kde bezpečnost chodců každý pracovní den od 7.00 do 8.00 zajišťuje k tomu pověřená osoba, p. Jirman.
Bezpečnému pohybu v silničním provozu a po obci se budeme zvýšenou měrou věnovat
i v rámci výuky (včetně praktických nácvikůJ), pomozte nám a podporujte u dětí zásady, které jim ve škole budeme vštěpovat. A i v tomto případě platí – jdete jim příkladem!     
 
Má obec nějaké plány se statkem a dvorem za školou?
Obec je vlastníkem pouze části jedné budovy v areálu bývalého statku, většina objektů je ve vlastnictví soukromých osob. Máme tedy v tomto směru velmi omezené možnosti. Se zahájením provozu školy ovšem obec počítá s tím, že bude důsledně dbát na dodržování podmínek podnikání soukromých firem, které mají ve statku pronajaté prostory nebo jsou jejich vlastníky. Mimo jiné bude příslušně omezeno rozmístění autovrakoviště, majitel s tímto již počítá a své prostory má nově ohrazeny. Vstup do areálu bude omezen novou vjezdovou branou, děti do areálu nebudou mít ze školy volný přístup. O tom, že do dvora mají vstup zakázán, byste je samozřejmě měli poučit i Vy, rodiče.
Dispozičně a provozně byla budova školy navržena tak, aby chod areálu její provoz nenarušoval. Ve třídách v novém křídle architekt upravil umístění oken směřujících do dvora statku a okna mají protihlukovou úpravu. Část plochy dvora ve vlastnictví obce bude vyhrazena pro parkování zaměstnanců a návštěvníků školy.

Proč nebude v Hovorčovicích hned od začátku otevřena základní škola i pro 2. stupeň?
Důvody jsou dva – druhý stupeň bychom dnes ještě nenaplnili, a druhým důvodem je, že na druhý stupeň jsme v okamžiku rozhodování o výstavbě současné školy neměli potřebné prostory. Vedení obce se v dnešních dnech otázkou výstavby druhého stupně velmi intenzivně zabývá a hledá vhodné řešení, abychom školní docházku našim dětem uměli zajistit až do deváté třídy.

Budou v dalších letech do ZŠ Hovorčovice přijímány i děti, které v obci nemají trvalé bydliště?
Při přijetí do 1. třídy budou mít vždy přednost děti s trvalým bydlištěm v obci, nespádové děti budou přijímány pouze, pokud bude volná kapacita. Kapacita vyšších ročníků je dnes již naplněna, zájemce o přijetí proto nyní můžeme zapsat pouze do seznamu náhradníků na případně uvolněná místa. 

Ve škole není tělocvična?
Ne, tělocvičnu již nebylo možné z kapacitních důvodů do školy umístit. Museli jsme se přizpůsobit daným prostorovým možnostem, což se samozřejmě neobešlo bez kompromisů. Pokud bychom trvali na tělocvičně, museli bychom obětovat dvě třídy a to si při pohledu na počty dětí, které v Hovorčovicích dorůstají do školního věku, rozhodně nemůžeme dovolit. Tělocvičnu umíme nahradit jiným prostorem přímo ve škole, na zimní období máme na tělovýchovné aktivity zajištěný pronájem tenisové haly, v rámci tělesné výchovy bude probíhat plavecká výuka a na zimu máme v Neratovicích rezervovaný zimní stadion na bruslení. Na pozemku školy bude hřiště na míčové hry, po dohodě s SKK budeme využívat i fotbalové hřiště, přilehlý park Palouk… rodiče se rozhodně nemusejí obávat, že by se dětem pohybu v naší škole nedostávalo.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení
Adresa datové schránky: vcntiup

K.A.H. Studio