Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

O mateřské škole

Rádi bychom všem dětem popřáli, aby se jim v naší škole líbilo, a aby se k nám vždy rády vracely, a to i později ve svých vzpomínkách…

Naše mateřská škola má 4 oddělení poskytující celodenní péči. Celková kapacita dětí v MŠ je 88 dětí, přičemž 3 třídy mají kapacitu 25 dětí a jedna třída 13 dětí (tu využíváme pro děti, které vyžadují zvýšenou individuální péči). Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let do 7 let, jež splňují kritéria zápisu. Zřizovatelem mateřské školy je obec Hovorčovice. Program naší MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání a je popsán v aktuálním dokumentu školy Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP je v naší škole dál rozpracován do konkrétních „Třídních vzdělávacích programů“ (TVP). Se všemi uvedenými dokumenty se můžete seznámit v sekci „dokumenty“.

Uvědomujeme si, že právě v předškolním období se pokládají základy pro celoživotní učení a proto je ideální čas pro rozvíjení rozmanitých stránek osobnosti dítěte. Pečlivým výběrem pedagogů a promyšlenou kombinací programů a aktivit pro děti se snažíme zajistit nejvyšší kvalitu našich služeb. Vycházíme z filozofie přirozeného a nenásilného rozvoje dítěte, kdy klademe důraz na všestranný rozvoj a svobodu volby dítěte. Do celodenního programu zařazujeme zejména prvky logopedické intervence k posílení kvalitní komunikace mezi dětmi, prvky dětské jógy, kterými se snažíme děti vést k udržení energetické rovnováhy a koncentrace a prvky environmentální výchovy, kterými upevňujeme kvalitní a zdravé vztahy k okolí.

Vaše děti si u nás mohou hrát v prostorných hernách, které jsou vybavené kvalitními hračkami, hudebními nástroji a didaktickými pomůckami včetně multimediálních zařízení. V rámci třídy se děti zároveň stravují. Stravování je zajištěno v naší vlastní kuchyni, která je zaměřena na kvalitu připravovaných jídel.  Po celou dobu pobytu ve škole je samozřejmostí pitný režim, dle výběru dítěte. Naši stravu pravidelně obměňujeme a jídelníček nastavujeme vždy podle pravidel pro předškolní stravování; zároveň sledujeme i oblíbenost jídel mezi dětmi.

V rámci logopedické prevence nabízíme možnost individuální logopedické péče.

Podle zájmu si můžete vybrat z nabídky těchto kroužků: jóga pro děti, angličtina pro děti, metoda dobrého startu, stimulační program MAXÍK, logopedická primární intervence "Šikovný jazýček". Uskutečňujeme také školu v přírodě.

Snažíme se o maximální spokojenost nejen vašich dětí, ale i vaši, a proto jsme schopni aktuálně reagovat na vaše přání a nabídnutou spolupráci.
 
Konzultační hodiny s vedením naší školy můžete využít vždy každé pondělí od 8:00 – 10:00 hodin , v jiném termínu nejlépe po předchozí domluvě.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení
Adresa datové schránky: vcntiup

K.A.H. Studio