Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt        

O mateřské škole

Rádi bychom všem dětem popřáli, aby se jim v naší škole líbilo, a aby se k nám vždy rády vracely, a to i později ve svých vzpomínkách…

Naše mateřská škola se skládá ze dvou budov:
1) budova v Bořanovické č. 114 - má 4 oddělení poskytující celodenní péči. Celková kapacita je zde 88 dětí, přičemž 3 třídy mají kapacitu 23, 24, 28 dětí a jedna třída 13 dětí (tu využíváme i pro děti, které vyžadují zvýšenou individuální péči); součástí této budovy je i školní jídelna-vývařovna.
2) budova v Lánské č. 993 - jde o detašované pracoviště MŠ s jednou třídou pro 24 dětí, které jsou převážně ve věku 5-6 let, tedy ve věku posledního předškolního oddělení; součástí této budovy je školní jídelna-výdejna, strava se do tohoto detašovaného pracoviště dováží z budovy Bořanovická.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let do 7 let, jež splňují kritéria zápisu. Zřizovatelem mateřské školy je obec Hovorčovice. Program naší MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání a je popsán v aktuálním dokumentu školy "Školní vzdělávací program" (dále ŠVP). ŠVP je v naší škole dál rozpracován do konkrétních „Třídních vzdělávacích programů“ (TVP). Se všemi uvedenými dokumenty se můžete seznámit v sekci „dokumenty“ nebo přímo u paní učitelek.

Uvědomujeme si, že právě v předškolním období se pokládají základy pro celoživotní učení a proto je ideální čas pro rozvíjení všech stránek osobnosti dítěte. Pečlivým výběrem pedagogů a promyšlenou kombinací programů a aktivit pro děti se snažíme zajistit nejvyšší kvalitu našich služeb. Vycházíme z filozofie přirozeného a nenásilného rozvoje dítěte, kdy klademe důraz na všestranný rozvoj a svobodu volby dítěte. Do celodenního programu zařazujeme zejména prvky:
  • logopedické intervence k posílení kvalitní komunikace mezi dětmi,
  • prvky dětské jógy, kterými se snažíme děti vést k udržení energetické rovnováhy a koncentrace,
  • prvky environmentální výchovy, kterými upevňujeme kvalitní a zdravé vztahy k okolí,
  • prvky Hejného matematiky, která pomáhá u dětí rozvíjet logické myšlení,
  • prvky zaměřené na posílení dovedností v oblasti vzájemné přátelské komunikace.
ČSI označila při poslední kontrole v roce 2016 v oblasti logopedické intervence a v oblasti rozvoje zdravé komunikace u dětí naši MŠ za školu inspirativní praxe.
K tomu abychom mohli zlepšovat svůj přístup k dětem, musíme se i my stále učit, a proto mají všichni pedagogové možnost kvalitně se po celý rok vzdělávat. Naše MŠ se zároveň stala ukázkovou školou ve Středočeském kraji v rámci projektu Klokanovy školky; díky této činnosti vytváříme prostor pro sdílení zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré praxe, zveme do naší MŠ ostatní pedagogy mateřských škol z okolí a organizujeme pro ně odborné workshopy s tématem diagnostiky vývoje předškolních dětí. Od června 2019 jsme zároveň uzavřeli dohodu s projektem Kolegiální podpory v oblasti vedení pedagogů MŠ, jde o předmatematické představy v rámci metodiky Prof. Hejného, čímž umožníme dětem v této oblasti kvalitně navázat na výuku v základní škole, kde dle Prof. Hejného matematiku vyučujeme.

Vaše děti si u nás mohou hrát v prostorných hernách, které jsou vybavené kvalitními edukativními hračkami, hudebními nástroji a didaktickými pomůckami včetně multimediálních zařízení. V rámci třídy se děti zároveň stravují. Stravování je zajištěno v naší vlastní kuchyni, která je zaměřena na kvalitu připravovaných jídel a jídlo dětem vemi chutná; samozřejmě za předpokladu, že i vy doma nastavujete správné stravovací návyky a dodržujete kvalitní a pestrý jídelníček. Po celou dobu pobytu ve škole je samozřejmostí pitný režim, dle výběru dítěte. Naši stravu pravidelně obměňujeme a jídelníček nastavujeme vždy podle pravidel pro předškolní stravování; zároveň sledujeme i oblíbenost jídel mezi dětmi.

Podle zájmu si můžete v naší mateřské škole vybrat i z nabídky našich kroužků: jóga pro děti, angličtina pro děti, zdravotní cvičení pro děti a hudební kroužek. Zároveň organizujeme pro starší děti i školu v přírodě.

Snažíme se o maximální spokojenost nejen vašich dětí, ale i vaši, a proto jsme schopni aktuálně reagovat na vaše přání a nabídnutou spolupráci. Viz Morální kodex pedagoga naší školy, včetně jeho Dodatku pro mateřskou školu.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio