Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

O základní škole

"Neučíme se pro školu, ale pro život"

latinské přísloví

naše vize = UČÍME PROŽITKEM
 

Kam směřujeme:
Vzdělávání by mělo připravovat na život, připravovat na to, čemu se bude člověk v budoucnu věnovat. Mělo by dětem umožnit a naučit se porozumět sobě i ostatním, mělo by podporovat zdravé sebevědomí a nacházet potěšení v poznání. V naší škole chceme dětem pomoci, aby si mohly vybrat správnou cestu do života, aby pro ni byly dostatečně vybavené a připravené na změny, které je čekají.

Tvořivé myšlení:
Psaní, čtení a počítání jsou základem, kterého se dětem dostane v každé škole. V té naší nám jde o víc než o pouhé „biflování“ encyklopedických informací, které si dnes všichni dokážeme najít na internetu. Naším cílem je rozvíjet v dětech tvořivé myšlení a schopnost objevovat odpovědi na otázky v souvislostech; podporovat přirozenou dětskou zvídavost pomocí otázek a výzev, společně odhalovat zákonitosti ve všech oblastech a žasnout nad principy fungování věcí, chceme dát dětem svobodu a prostor k vyjádření - to je naše cesta.

Učitel – průvodce:
Učitel v naší škole vytváří bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci, experimentování, kvalitní reflexi a samostatné rozhodování žáků. Každý náš žák má možnost zažít svůj školní úspěch. Učitel nevstupuje do role „odborníka“ a „všeznalce“, ujímá se role provázející - ukazuje cesty a způsoby, dává žákům prostor pro hledání vlastního řešení. Je empatický ke svému okolí, je pro děti vzorem a  zároveň se svými žáky nechá inspirovat.

Vstup do života:
Jsme přesvědčeni, že dobrý a spokojený život má ten, kdo je čestný, kdo si váží sám sebe, rozvíjí své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho. Chceme, aby se děti uměly radovat ze života, měly odvahu prosazovat, co je správné, a učily se být za svoje jednání zodpovědné.
Věříme, že společně s rodiči dokážeme motivovat děti k tomu, aby se snažily být tak dobré, jak samy nejlépe dokáží…

Kam jsme od roku 2013 došli, to se můžete dočíst ve zprávě ČSI z října 2016:
ČSI nás kladně ohodnotila v oblasti kvalitního rozvíjení dovedností dětí a žáků MŠ, ZŠ a ŠD v oblasti osobnostní a sociální výchovy a konstruktivní komunikace, které je podpořeno působením koordinátora pro tuto oblast v základní škole. Byli jsme v MŠ i ZŠ označeni jako škola inspirativní praxe, a to v těchto oblastech:
1) zajišťování DVPP s tématy osobnostní a sociální výchovy a konstruktivní komunikace pro všechny pedagogické pracovníky školy, využívání poznatků ze vzdělávání v praxi (třídnické hodiny, adaptační kurzy, projekty) a při související prevenci rizikového chování
2) systematické provádění logopedické prevence ve všech třídách MŠ.
Číst celou zprávu.

Proto, abychom mohli naše děti kvalitně vzdělávat a připravit na život, musíme se i my kvalitně vzdělávat - jsme zapojeni do těchto projektů a programů:
  • Šablony I a Šablony II
  • "Kolegiální podpora" učitelů ZŠ, kteří vyučují metodou Prof. Hejného (h-mat.cz)
  • "Učitel naživo" - unikátní výcvik pro budoucí učitele
  • "Klokanovy školky" - kolegiální podpora účitelů MŠ v oblasti předškolní diagnostiky dle Jiřiny Bednářové
  • "Projekt Odyssea" - metodika OSV a lektorská podpora.

 
Základní informace:
Naše ŠKOLA sdružuje:

1.  Základní školu s kapacitou 389 žáků, školní družinu a školní jídelnu s vývařovnou.
Budova pro výuku 1. stupně se školní družinou a knihovnou sídlí v ulici Revoluční č. 903, v obci Hovorčovice. Jedná se o zrekonstruovaný a rozšířený objekt z roku 2015 s novým vybavením všech vnitřních prostor.
Budova pro výuku 2. stupně se školní družinou, jídelnou, tělocvičnou a s odbornými učebnami sídlí v ulici U Rybníka č. 930 v obci Hovorčovice a byla zcela nově vybudována v roce 2017. Ve školním roce 2018/2019 nebude při ZŠ z důvodu nedostatečného zájmu otevřena přípravná třída; v tomto roce otevíráme dvě 1. třídy, dvě 2. třídy, dvě 3. třídy, dvě 4. třídy jednu 5., 6. a 7. třídu; 2. stupeň bude naplňovám postupně jen stávajícími třídami. Od školního roku 2017/2018 jsme již plně organizovanou školou.

2. Mateřskou školu s kapacitou 88 žáků se školní jídelnou.
Mateřská škola sídlí v samostatném objektu v ulici Bořanovická č. 114, v obci Hovorčovice. V budově jsou umístěné 3 třídy po 25 dětech a jedna třída se 13 dětmi, která je určena pro děti vyžadující zvýšenou individuální péči. Děti jsou do tříd řazené převážně dle jejich věku.

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice poskytuje základní a předškolní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní a předškolní vzdělávání.Krátce o projektu rekonstrukce a otevření školy…
 
Samostatná škola pro 1. až 5. ročník byla v Hovorčovicích otevřena v roce 1953 a fungovala až do roku 2000, kdy byla pro nedostatek žáků zrušena. Budova nebyla následně využívána a zchátrala.
 
V roce 2011 začaly do školního věku dorůstat populačně silné ročníky z nově vybudovaných lokalit v obci a vyvstala potřeba zajistit v některé z okolních ZŠ trvalou kapacitu pro umístění dětí z Hovorčovic. Ukázalo se však, že kapacity ZŠ v přilehlých pražských částech i v nedalekých Líbeznicích jsou v dlouhodobém horizontu vyčerpané. Kritický stav nastal při zápisu do prvních tříd na školní rok 2014/15, kdy všechny školy v okolí odmítly přislíbit přijetí nespádových dětí z Hovorčovic. Počet trvale hlášených občanů v Hovorčovicích se oproti roku 2000 zvýšil 2,5krát a obdobný trend lze pozorovat ve  všech obcích v okolí. Nedostatečná kapacita školských zařízení v regionu se tak pro všechny obce v okolí stala časovanou bombou…Situace byla nadále neudržitelná a jediným možným řešením, jak zajistit hovorčovickým dětem školní docházku, bylo znovuotevření vlastní základní školy. Kapacita, vybavení ani stavební stav budovy bývalé ZŠ v Hovorčovicích však neumožňovaly její využití v souladu se současnými předpisy a zastupitelstvo obce proto rozhodlo o její celkové rekonstrukci a přístavbě na potřebný počet žáků. Na výstavbu a rekonstrukci ZŠ obec získala prostředky částečně ze státního rozpočtu, autorem vítězného architektonického návrhu na rekonstrukci a přístavbu nové základní školy (budovy 1. stupně) v Hovorčovicích se stal Ing. Arch. Ondřej Tuček. V září roku 2015 byla budova nové ZŠ (1. stupně) otevřena a nabídla 5 kmenových tříd, 1 školní knihovnu, 1 prostor pro družinu a školní jídelnu - výdejnu. Činnost této školní jídelny - výdejny však s výstavbou další budovy ZŠ (2. stupně) zanikla.

Jedna budova ZŠ nám nestačila, a proto se zřizovatel obce rozhodl, že v Hovorčovicích postaví ještě jednu budovu ZŠ, navazující 2. stupeň základní školy. Vítězným návrhem projektu této budovy školy se stal opět návrh Ing. Arch. Ondřeje Tučka, který tímto zajistil i její návaznost architektonickou. K otevření druhé budovy došlo v září 2017. Budova 2. stupně základní školu rozšířila o 8 kmenových tříd, vlastní tělocvičnu a také školní jídelnu. Od roku 2017 jsme tedy plně organizovanou základní školou.

Na základě demografické studie, která byla prezentována Obcí Hovorčovice dne 17. 1. 2019, se zřizovatel školy přiklání k jejímu dalšímu rozšíření, abychom mohly i v budoucnu nabídnout školu pro všechny děti v Hovorčovicích. Bude se jednat o rozšíření budovy 1. stupně ZŠ na počet deseti kmenových tříd, čímž bude zajištěna duplicitní kapacita všech ročníků. V současné chvíli probíhají jednání v této věci a je připravován projekt pro toto další rozšíření školy.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio