Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt

Školní jídelna

Cena záloh na stravné není pro všechny věkové kategorie stejná. 
Děti jsou dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle věku rozděleny do následujících kategorií; k posouzení do jaké věkové kategorie dítě náleží je vodítkem věk dítěte ke konci školního roku 2020/2021:

a)    kategorie věk 3-6 let
Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 3-6 let):           850,00 Kč/měsíc 
Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 3-6 let):          700,00 Kč/měsíc   

b)    kategorie věk 7 let
Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 7 let):              950,00 Kč/měsíc 
Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 7 let):             800,00 Kč/měsíc   

Číslo bankovního účtu:   216 825 052 / 0300 + VS
V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

Telefonický kontakt na vedoucí školní jídelny pí Andreu Setničkovou: 725 835 416.

Kalkulace ceny stravného dle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování, je následující:
 
    PŘESNÍDÁVKA OBĚD   SVAČINA  CELKEM 1/2 DNE  CELKEM 1 DEN
STRÁVNÍCI 3-6 LET     9,- Kč    25,- Kč 9,- Kč 34,- Kč 43,- Kč
STRÁVNÍCI  7 LET * 11,- Kč 30,- Kč 10,- Kč 41,- Kč 51,- Kč
* děti s odkladem školní docházky
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio