Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Školní družina - Zprávy pro vás

Listopad

Exkurze na stadion SLAVIE - 6.11.2017

V pondělí 6. listopadu se školní družina s dětmi z 2. a 3. tříd vypraví na exkurzi na sportovní stadion Slavie.
Čeká je prohlídka celého stadionu a jeho zázemí.
Odjezd bude ve 13hod., návrat v 17hod zpět ke škole.
S sebou děti potřebují pouze svačinu a peníze na jízdné, tj. 60,- Kč nebo pouze 12,- Kč a průkazku na pražskou MHD.
Přihlásit děti je třeba do pátku 3.11.. Pozor kapacita je omezena!
(Přihlášku dětí obdrží v družině)
Více informací na tel. 725835418 nebo osobně v družině.
 

Říjen
KROUŽKY ŠD

Stále máme volná místa pro vaše děti na kroužkách školní družiny:
 
Sportovní hry – 1. třída – úterý 13:30-14:30
Lektoři: Pavel Dvořák a Adéla Petroušová
Kroužek je zaměřen na všeobecný sportovní rozvoj dětí s důrazem na pobyt venku. V případě nepříznivého počasí bude kroužek probíhat v prostorách školy.
Výtvarný ateliér – 1.-3.tř. – úterý 13:30-14:30
Lektorka: Eliška Vlachová
Děti se seznámí s nejrůznějšími technikami tvoření a pohrají se s barvami a kreativními materiály
Sportovní hry „Děti na startu“ – 2.-3.tř. – středa 13:15-14:30
Lektoři: Pavel Dvořák a Adéla Petroušová
Sportovní kroužek zaměřen na všeobecný sportovní rozvoj děti, jejich vytrvalost a zvýšení fyzické zdatnosti s důrazem na pobyt venku. V případě nepříznivého počasí bude kroužek probíhat v tělocvičně školy.
Muzicírování – 1.tř. – středa 13:15-14:30
Lektorka: Eliška Těžká
Hudební kroužek se zaměřením na rozvoj hudebních a pěveckých dovedností dětí, rytmická cvičení, seznámení s notovou osnovou, poslech hudby
 
Příspěvek na kroužek pouze 500 Kč/pololetí
Přihlásit své děti můžete na emailu: druzina@skolahovorcovice.cz
Více informací na tel.: 725 835 418   Jana Bartošová


Září 


Vybavení do družiny:
 • Pytlík na přezůvky pro děti pro přechod mezi budovami
 • Vhodné převlečení (doporučujeme starší oblečení, kterému nevadí, že se ušpiní. V zimě dostatečně teplé)
 • Odpolední svačinu pro děti, které zůstávají po 15hod.
Těšíme se, že si to s dětmi užijeme!
Vychovatelky školní družiny: 
Jana Bartošová, Eliška Vlachová, Eliška Těžká, Marika Barešová, Adéla Petroušová


ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:
 • Provoz: od 12.00 – 17.00 hod, po skončení dopoledního vyučování předávají žáky do družiny třídní učitelé,
 • Vyzvedávání:
  • Po obědě: ve 12.15h (konec vyučování v 11.40h) nebo ve 13.00h (konec vyučování ve 12.35h)
  • Od 14.30h do 17.00h kdykoli
  • Děti se odpoledne vyzvedávají v budově 1. stupně (zvonek naleznete u hlavního vchodu)
  • Prosíme, vyplňte důkladně zmocnění pro jednotlivé osoby, které budou děti z družiny vyzvedávat. Není možné předat dítě jiným osobám než uvedeným na tomto formuláři, ani na základě telefonického rozhovoru, sms nebo emailu. V případě nutnosti, prosím, vyplňte pro dítě lísteček „Mimořádný odchod“
 • Samostatný odchod dítěte z družiny: 
  • Pouze na základě vyplněného formuláře „Samostatný odchod“ 
 • Školné: 1.750,- Kč/pololetí splatné k 15.9. a 15.2.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio