Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt        

Zápis do MŠ

Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
proběhne v termínu 3. 5. 2024 od 14:00 hodin
Řádný zápis v naší mateřské škole proběhne formou osobní účasti rodiče a dítěte,
a to ve sborovně MŠ Bořanovická č. 114. Ve školním roce 2024/2025 budeme přijímat do MŠ jen tolik dětí,
kolik dětí bude odcházet do základní školy.
K řádnému zápisu je nutné rezervovat si termín formou zapsání se do listiny na informační nástěnce v budově MŠ Bořanovická č. 114,
listina termínů bude vyvěšena na nástěnce od 10. dubna 2024, 8:00 hodin.
 
Pokud se k zápisu budou hlásit děti mladší tří let a nebude jim v přijetí vyhověno, mohou zákonní zástupci využít kapacitu
další mateřské školy v obci Hovorčovice - MŠ Beruška, která má kapacitu 46 míst (www.skolkaberuska.cz).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Průběh řádného zápisu
 
V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do mateřské školy a mají možnost být s dítětem ještě další rok doma, prosím, učiňte tak. Dítě je pro MŠ zralé nejdříve ve 3 letech, některé děti až ve 4 letech. Předpokladem je, že bude dítě zvládat sebeobslužné návyky (do MŠ již není možné chodit s plenkami).

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě následujících kritérií, která si pečlivě pročtěte.
 
V den zápisu je nutné přinést vyplněné tyto dokumenty:
  1. kompletně vyplněná žádost
  2. kompletně vyplněná přihláška (včetně potvrzení dětského lékaře - toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší pět let)
  3. potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Hovorčovice
  4. kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte
  5. kopie rodého listu dítěte.
Ředitelka školy vydá ode dne 3. 5. 2024 do 30ti dní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou vyvěšené na úřední desce webových stránek MŠ; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
Informační rodičovská schůzka k nástupu nových dětí do MŠ proběhne dne 18. 6. 2024 od 17:00 hodin ve třídě MYŠEK.
V případě dalších dotazů pište na: laube@skolahovorcovice.cz.
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio