Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne
dne 03.05.2019 od 14:00 hod. v naší MŠ

 
Ve školním roce 2019/2020 budeme přijímat jen tolik dětí, kolik dětí z MŠ odejde do ZŠ, děti přijímáme přednostně ze spádové oblasti, tedy s trvalým pobytem v obci Hovorčovice. Přesná kritéria pro přijetí do naší MŠ si prostudujte, prosím, na tomto odkaze: "Kritéria pro přijetí do MŠ".
 
Pokud někdo z rodičů dětí s trvalým bydlištěm v Hovorčovicích v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít, nechť kontaktuje ředitelku školy, Mgr.Janu Hirkovou, prostřednictvím e-mailu: reditel@skolahovorcovice.cz.
K zápisu přijďte, prosím, i se svým dítětem, rádi se s vámi seznámíme a vaše dítě bude mít možnost shlédnout prostředí mateřské školy.

Zápis do MŠ
 
V případě, že si jako rodiče nejste jistí s nástupem dítěte do mateřské školy a máte pochybnosti o zvládnutí této docházky ze strany dítěte a pokud máte tu možnost, ponechte své dítě ještě jeden rok doma; do mateřské školy musí nastoupit až v době povinné předškolní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.

K zápisu přineste následující dokumenty:

1. kompletně vyplněnou žádost                          
2. kompletně vyplněnou přihlášku
(potvrzenou dětským lékařem)
3. potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Hovorčovice
4. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

5. rodný list dítěte.
  • zároveň žádáme všechny rodiče, aby se seznámili s dokumentem Informace o GDPR pro zákonné zástupce, kde se seznámí s pravidly používání osobních údajů v rámci školního prostředí.

Důležité upozornění:

Od 17.04.2019 bude v MŠ Hovorčovice vyvěšený orientační rozpis časů, kde rodiče mohou přihlásit své dítě na konkrétní čas zápisu, který jim bude vyhovovat. Věříme, že uvedená organizační opatření přispějí ke klidnému a příjemnému průběhu celého odpoledne.

Rodičům, kteří se s dítětem dostaví k zápisu bez předchozí rezervace termínu, nebudeme moci vyhovět a budou muset využít náhradního termínu zápisu, po dohodě s paní ředitelkou.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio