Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

Provozní doba mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy Hovorčovice:
Adresa odloučeného pracoviště: Bořanovická 114, Hovorčovice, PSČ 250 64
IČ: 70 999 431
Tel: 311 233 372
e-mail: infoms@skolahovorcovice.cz
kapacita MŠ: 88 dětí
kapacita ŠJ: 102 strávníků
Provozní doba: 7:00 – 17:15 hodin.
Příchody dětí do MŠ: do 8:05 (v 8:15 hodin se budova již zamyká)
Vyzvedávání dětí: 12:15 - 12:45 hodin, odpoledne pak 14:50 - 17:05 hodin
Omluvy dětí a odhlašování obědů: telefonicky nebo sms - mobil MŠ (+420 725 835 416), osobně, e-mailem, písemně do sešitu v šatně nejpozději do 7:30 hodin daného dne.

Přerušení provozní doby MŠ ve školním roce 2018/2019

STÁTNÍ SVÁTKY A OSTATNÍ DNY VOLNA:
 
28.9.2018          pátek     Den české státnosti
28.10.2018 neděle   Den vzniku samost. českosl. státu
17.11.2018 sobota   Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2018 pondělí   Štědrý den
25.12.2018 úterý   1. svátek vánoční
26.12.2018 středa      2. svátek vánoční
27.-31.12.2018                                 Přerušení provozu MŠ
1.1.2019 úterý           Nový rok Den obnovy samost. českého státu
25.2.-1.3.2019
    Jarní prázdniny pro Prahu-východ (přerušení provozu MŠ)  
19.4.2019              pátek   Velký pátek                                                               
22.4.2019 pondělí   Velikonoční pondělí
1.5.2019 středa   Svátek práce
8.5.2019 středa   Den vítězství
5.7.2019 pátek   Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2019 sobota   Den upálení mistra Jana Husa
1.7.-1.9.2019     Letní prázdniny

V období letních prázdnin bude v naší MŠ a v MŠ Předboj zajištěn letní provoz po dobu tří týdnů; MŠ Hovorčovice poskytne provoz v období 8.7. - 12.7.2019 a MŠ Předboj v období 19.8. - 30.8.2019.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 02.09.2019

Obvyklý denní program naší mateřské školy
7:00 – 8:00: ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči nebo k práci s dětmi v malé skupině
8:00 – 8:30: společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - „sluníčku“, řízené tělovýchovné aktivity ukončené relaxační chvilkou
8:30 – 9:05: hygiena a svačina
9:05 – 9:45: dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v „hodnotícím kruhu“ – zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo
9:45 – 11:30: hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku, pobyt venku s herními činnost-mi na zahradě a v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne)
11:30 – 12:15: příprava na oběd, oběd
12:15 - 14:15: odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program)
14:15 - 14:30: převlékání
14:30 - 14:50: hygiena, svačina
14:50 - 17:05: odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi.

Nadstandardní aktivity:
jóga pro děti, stimulační programy pro předškolní děti, výuka angličtiny, logopedická prevence pro děti

spontánní hra3x denně
činnost řízená pedagogem2x denně
pohybové aktivity4x denně
při pohybových aktivitách probíhá otužování:
větrání – denně
přiměřené oblékání – denně
pobyt na čerstvém vzduchu – dle počasí
sprchování při letním počasí
pobyt venku – školní zahrada vybavená herními prvky pro děti, vycházky do blízkého okolí, výlety
odpočinek – respektování individuálních potřeb dětí
ukládání lehátek – stohování na místě určeném
ukládání lůžkovin – ve skříních, jež jsou pro tento účel určené
stravování – vlastní kuchyně a výdejna pokrmů
stravování při svačinách probíhá samoobslužně ve třídách
pitný režim - celodenní, samoobslužný z nápojových nádob, doplňování čerstvých nápojů
použité nádobí - děti samy uklízí na sběrné místo, nádobí se dále sklízí do jídelních výtahů
způsob nakládání s prádlem – čisté je uloženo ve skříních určených pro tento účel
použité je skladováno v kabinetu v prodyšných nádobách
výměna prádla: ručníky 1x týdně
ložní prádlo 1x za tři týdny
způsob praní prádla: prádelna v Měšicích
jednorázové a jiné obaly jsou tříděny a odnášeny do sběrných kontejnerů u zahrady MŠ
údržba zahrady: rozsáhlejší – zřizovatel; drobnější – školnice

V Hovorčovicích dne 31.8.2018

Mgr. Jana Hirková
  ředitelka školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio