Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

Provozní doba mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy Hovorčovice:
Adresa odloučeného pracoviště: Bořanovická 114, Hovorčovice, PSČ 250 64
IČ: 70 999 431
Tel: 311 233 372
e-mail: infoms@skolahovorcovice.cz
kapacita MŠ: 88 dětí
kapacita ŠJ: 102 strávníků
Provozní doba: 7:00 – 17:15 hodin.
Příchody dětí do MŠ: do 8:05 (v 8:15 hodin se budova již zamyká)
Vyzvedávání dětí: 12:15-12:45 hodin, odpoledne pak 14:50-17:05 hodin
Omluvy dětí a odhlašování obědů: telefonicky nebo sms - mobil MŠ (+420 605 815 088), osobně, e-mailem, písemně do sešitu v šatně nejpozději do 7:30 hodin daného dne.

Přerušení provozní doby MŠ ve školním roce 2016/2017

STÁTNÍ SVÁTKY A OSTATNÍ DNY VOLNA:

ST 28.9.2016 - Den české státnosti
PÁ 28.10.2016 – Den vzniku samostatného československého státu
ČT 17.11.2016 – Den boje za svobodu a demokracii
PÁ 14.4.2017 - Velký pátek
PO 17.4.2017 – Velikonoční pondělí
PO 1.5.2017 - Svátek práce
Po 8.5.2017 - Státní svátek (Den vítězství)

PRÁZDNINY:

PÁ 23.12.2016 – PÁ 30.12.2016 – Vánoční prázdniny (pondělí 2.1.2017 bude v provozu na základě zjištění zájmu o docházku ze strany rodičů, tato informace bude upřesněna ještě před vánočními prázdninami; provoz tento den bude probíhat jen při účasti 10 a více dětí v MŠ)
PO 13.02.2017 – NE 19.02.2017 – Jarní prázdniny dle termínu pro Prahu - východ
od SO 01.07.2017 do PÁ 01.09.2017 – Hlavní letní prázdniny. V období letních prázdnin bude v naší MŠ a v MŠ Předboj zajištěn letní provoz; přesné termíny letního provozu Vám sdělíme do 30.4.2017.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 04.09.2017

Obvyklý denní program naší mateřské školy
7:00 – 8:00: ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči nebo k práci s dětmi v malé skupině
8:00 – 8:45: společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - „sluníčku“, řízené tělovýchovné aktivity ukončené relaxační chvilkou
8:45 – 9:05: hygiena a svačina
9:05 – 9:45: dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v „hodnotícím kruhu“ – zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo
9:45 – 11:45: hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku, pobyt venku s herními činnost-mi na zahradě a v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne)
11:45 – 12:15: příprava na oběd, oběd
12:15 - 14:15: odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program)
14:15 - 14:30: převlékání
14:30 - 14:50: hygiena, svačina
14:50 - 17:05: odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi.

Nadstandardní aktivity:
jóga pro děti, stimulační programy pro předškolní děti, výuka angličtiny, logopedická prevence pro děti

spontánní hra3x denně
činnost řízená pedagogem2x denně
pohybové aktivity4x denně
při pohybových aktivitách probíhá otužování:
větrání – denně
přiměřené oblékání – denně
pobyt na čerstvém vzduchu – dle počasí
sprchování při letním počasí
pobyt venku – školní zahrada vybavená herními prvky pro děti, vycházky do blízkého okolí, výlety
odpočinek – respektování individuálních potřeb dětí
ukládání lehátek – stohování na místě určeném
ukládání lůžkovin – ve skříních, jež jsou pro tento účel určené
stravování – vlastní kuchyně a výdejna pokrmů
stravování při svačinách probíhá samoobslužně ve třídách
pitný režim - celodenní, samoobslužný z nápojových nádob, doplňování čerstvých nápojů
použité nádobí - děti samy uklízí na sběrné místo, nádobí se dále sklízí do jídelních výtahů
způsob nakládání s prádlem – čisté je uloženo ve skříních určených pro tento účel
použité je skladováno v kabinetu v prodyšných nádobách
výměna prádla: ručníky 1x týdně
ložní prádlo 1x za tři týdny
způsob praní prádla: prádelna v Měšicích
jednorázové a jiné obaly jsou tříděny a odnášeny do sběrných kontejnerů u zahrady MŠ
údržba zahrady: rozsáhlejší – zřizovatel; drobnější – školnice

V Hovorčovicích dne 1.1.2017

Mgr. Jana Hirková
  ředitelka školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 391
Družina: +420 311 232 392
Sborovna: +420 311 232 394
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio