Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

Platby mateřské školy

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (školné, stravné a příspěvek na akce) uvádějte vždy k identifikaci Vašeho dítěte přidělený VARIABILNÍ SYMBOL. 
Variabilní symbol získá dítě po přijetí do MŠ a zůstává mu podobu celé docházky do MŠ, zde jsou variabilní symboly nově přijatých dětí.

Pokud si budete na níže uvedené platby vytvářet trvalý příkaz v bance, pak pamatujte na to, že platba za školné má být připsána na náš bankovní účet vždy maximálně do 15. dne aktuálního měsíce a platba za stravné maximálně do 15. dne aktuálního měsíce. Zároveň trvalý příkaz zadávejte vždy jen na období 09/2018 – 06/2019. Za období letních prázdnin budete platit jednorázově jen poměrnou část za jeden týden prázdninového pobytu (platba školného se v tomto případě týká všech i těch, kteří pobyt nevyužijí; platba stravného se za toto období týká jen těch, kteří pobyt využijí).
 
1) Školné na rok 2018/2019 (splatnost do 15. dne aktuálního měsíce):
    Výše školného za 1 měsíc:  605,00 Kč/měsíc  (09/2018-06/2019)
    Výše školného za prázdninový provoz:  bude v 04/2019 upřesněna
    Děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ školné neplatí.
    Číslo bankovního účtu:  201 211 998 / 0300 + VS

2) Stravné na rok 2018/2019 (splatnost do 15. dne aktuálního měsíce):
Cena záloh na stravné není pro všechny věkové kategorie stejná. Děti jsou dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle věku rozděleny do následujících kategorií, k posouzení do jaké věkové kategorie dítě náleží je vodítkem věk dítěte ke konci školního roku 2018/2019 (tzn. ke dni 31.8.2019):

         a) kategorie věk 3-6 let
    Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 3-6 let):  750,00 Kč/měsíc 
    Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 3-6 let):  600,00 Kč/měsíc 

         b) kategorie věk 7 let
    Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 7 let): 850,00 Kč/měsíc 
    Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 7 let): 700,00 Kč/měsíc 

    Číslo bankovního účtu:  216 825 052 / 0300 + VS
    V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

    Informace o platbách: hospodářka MŠ a ŠJ – pí Andrea Setničková (mobil.: 725 835 416)
                                               8:00 – 9:00 hod. každý všední den
                                               (vchod do kuchyně je ze zadní strany budovy u požárního schodiště)

3) Příspěvek na školní akce:  1 000 Kč/celý rok. 
    Číslo bankovní účtu:  216 657 431 / 0300 + VS (jedná se o platbu na školní akce typu výlety, divadla, exkurze, doprava apod.)

DLE NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA č. 472/2011 Sb., § 123 S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2012 HRADÍ ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE V MŠ S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio