Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Projekty školy

V roce 2016 se naše škola zapojila do projektu Šablony 2016, který se zaměřuje na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


V základní škole probíhá také několik dalších dlouhodobých projektů (zorganizovaných napříč školou):
  • "Začínáme spolu" (adaptační pobyty a programy k nastavení zdravé vzájemné komunikace v rámci nově vzniklých kolektivů)
  • „Příroda, zvířata a my“ (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy, chov zvířat, apod.)
  • „Moje zdraví“ (první pomoc, pitný režim, péče o chrup, pěstitelské práce - zdravé vaření, apod.)
  • „Bezpečně na cestách“ (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika, apod.)
  • „Celá škola čte“ (prohlubování čtenářských dovedností a kladného vztahu k četbě knih)
  • „Poznáváme moudrost stáří“ (spolupráce se seniory a podpora v jejich seberealizaci)
  • „Školní časopis“ (prezentace školního života, žákovských prací a zajímavostí, rozvíjení schopností žáků 2. stupně v oblasti medializace)
  • „Žák učitelem“ (schopnost vybraných žáků ze 2. stupně umět naplánovat a realizovat výuku, připravit pracovní listy, předat vědomosti mladším spolužákům)
  • „Školní ples“ (cílem je společné setkání zaměstnanců školy, rodičů a všech příznivců školy, organizace a příprava proběhne ve spolupráci se žáky 2. stupně).
 

Probíhá současně spolupráce s mateřskými, základními a středními školami v našem okolí. V roce 2017 jsme se staly partnerskou školou Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích a Základní školy Běchovice.
Studenti zmíněného gymnázia se budou v rámci pedagogického semináře spolupodílet na výuce fyziky a dalších přírodovědných předmětů. 

 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení
Adresa datové schránky: vcntiup

K.A.H. Studio