Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápis do 1. ročníku

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne
dne 12. 4. 2019 od 13:00 hod. v naší ZŠ

 
Rádi bychom, aby se děti při zápisu cítily dobře a proto jsme pro ně připravili příjemné odpoledne s tématem:
"Procházka barevnou školou",
kdy se setkají s milými pedagogy a budou formou hry plnit jednotlivé úkoly.
Věříme, že na toto setkání budou všichni prvňáčci i rodiče rádi vzpomínat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat dvě první třídy. Do 1. tříd přijímáme přednostně děti s trvalým pobytem v obci Hovorčovice, v celkovém počtu 37 dětí.
Pokud někdo z budoucích prvňáčků v uvedeném termínu zápisu nemá možnost k zápisu přijít, nechť kontaktuje ředitelku školy, Mgr. Janu Hirkovou, prostřednictvím e-mailu: reditel@skolahovorcovice.cz a požádá o náhradní termín zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2019.
 
Průběh zápisu k základnímu vzdělávání
 
V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do základní školy a mají pochybnosti o zvládnutí školní docházky ze strany jejich dítěte, mohou se poradit s dětským psychologem či odborným lékařem a požádat o odklad školní docházky, o který se žádá u ředitele školy, kam se žák dostaví k zápisu. Návštěvu u odborníka neodkládejte, prosím, na poslední chvíli, objednání termínu trvá někdy až tři měsíce.
Postup při přijetí k základnímu vzdělávání.
Postup při žádosti o odklad školní docházky.


Žáci budou k základnímu vzdělávání přijímáni v tomto pořadí:
Při zápisu do prvních tříd bude zohledňován:
 • trvalý pobyt dítěte v obci Hovorčovice a jeho věk;
 • trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v obci Hovorčovice;
 • individuální sociální a zdravotní situace dítěte.
K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste, prosím:
  - RODNÝ LIST žáka
  - OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce
  - kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka
  - případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2019/2020.
 
  K zápisu můžete přinést i předvyplněné formuláře:
 • zápisní lístek k základnímu vzdělávání     zde
  (vyplňuje každý žadatel)
 • žádost k přijetí k základnímu vzdělávání  zde
  (vyplňuje každý žadatel)
 • žádost o odklad školní docházky                 zde
  (vyplňuje jen ten, kdo má o odklad zájem, je nutné k této žádosti dodat posouzení obou odborníků - viz výše "Postup při odkladu školní docházky", a to nejpozději do 31. 5. 2019)
Organizační upozornění:
Od 25. 3. 2019 bude v MŠ Hovorčovice vyvěšený orientační rozpis časů, kde rodiče mohou přihlásit své dítě na konkrétní čas zápisu, který jim bude vyhovovat. Věříme, že uvedená organizační opatření přispějí ke klidnému a příjemnému průběhu celého odpoledne, a že dětem společně připravíme pěkný zážitek.
Další užitečné informace pro rodiče budoucích prvňáčků:
Desatero pro rodiče předškolních dětí
Co je dobré trénovat před nástupem do ZŠ?

Zároveň prosíme všechny rodiče, aby se seznámili s dokumentem Informace o GDPR pro zákonné zástupce, kde se seznámí s pravidly používání osobních údajů v rámci školního prostředí a zároveň budete pro tyto účely po přijetí dítěte do naší školy podepisovat další dokument s GDPR související, tzv. Informovaný souhlas zákonného zástupce, který obdržíte na první schůzce rodičů nově přijatých dětí, která proběhne v jídelně ZŠ, a to dne 24. 6. 2019.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio