Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Zápis do 1. ročníku

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
proběhne v termínu 8. 4. 2022 (od 8:00 do 14:00 hodin)
Řádný zápis v naší základní škole proběhne elektronickou formou, bez nutnosti osobního setkání.
Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat dvě první třídy pro děti z Hovorčovic a vzhledem k tomu,
že je letos velmi silný ročník předškolních dětí, nebudeme moci přijímat děti z jiných spádových oblastí.
Všechny informace o potřebných dokumentech a o postupu naleznete zde:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016 s ukrajinským občanstvím
přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu
dne 3. 6. 2022 od 13:00 - 15:00 hodin, v kanceláři ředitelky školy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Průběh zápisu k základnímu vzdělávání
 
V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do základní školy a mají pochybnosti o zvládnutí školní docházky ze strany jejich dítěte, mohou se poradit s dětským psychologem či odborným lékařem a požádat o odklad školní docházky, o který se žádá u ředitele školy, kam se žák dostaví k zápisu. Návštěvu u odborníka neodkládejte, prosím, na poslední chvíli, objednání termínu trvá někdy až tři měsíce.
Postup při přijetí k základnímu vzdělávání.
Postup při žádosti o odklad školní docházky.


Žáci budou k základnímu vzdělávání přijímáni v tomto pořadí, dle těchto kritérií:
Při zápisu do prvních tříd bude zohledňován:
 • trvalý pobyt dítěte v obci Hovorčovice a jeho věk                                          (hlavní kritérium)         
 • trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce v obci Hovorčovice    (pomocné kritérium) 
 • individuální sociální a zdravotní situace dítěte                                               (pomocné kritérium)        
Jak se k zápisu přihlásíte:
1) vyplníte elektronickou registraci k zápisu na tomto odkaze (bude otevřena v termínu od 28. 3. 2022 od 8:00 hodin do 8. 4. 2022 do 14:00 hodin)
2) poté škole dodáte ještě následující dokumenty:
 • zápisní lístek k základnímu vzdělávání     zde
  (vyplňuje každý žadatel)
 • žádost k přijetí k základnímu vzdělávání  zde
  (vyplňuje každý žadatel)
 • žádost o odklad školní docházky                 zde
  (vyplňuje jen ten, kdo má o odklad zájem, je nutné k této žádosti dodat posouzení obou odborníků - viz výše "Postup při odkladu školní docházky", a to nejpozději do 31. 5. 2022)
 • a kopie těchto dokladů:  rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce a případně i potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023.
Tyto dokumenty doručte škole max do 8. 4. 2022 jedním z těchto způsobů:
1) zašlete vše doporučeně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Hovorčovice, p.o., Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice;
2) přineste vše osobně a předejte dokumenty na recepci školy (denně od 8:00 - 13:00 hodin); předem se na předání domluvte na telefonu: 311 232 391;
3) pošlete všechny dokumenty datovou schránkou na adresu školy: vcntiup (zasílání datových zpráv je v současné situaci poskytováno zdarma).
Zaslání uvedených dokumentů e-mailem na: reditel@skolahovorcovice.cz je možné jen v případě, pokud disponujete elektronickým podpisem.

Po obdržení všech žádostí o přijetí ředitelka školy vydá ode dne 8. 4. 2022 do 30ti dní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.
Výsledky zápisu budou vyvěšené na úřední desce webových stránek ZŠ; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
 

Další užitečné informace pro rodiče budoucích prvňáčků:
Desatero pro rodiče předškolních dětí
Co je dobré trénovat před nástupem do ZŠ?
E-book zdarma:  "Chystáme se do 1. třídy"

Zároveň prosíme všechny rodiče, aby se seznámili s dokumentem Informace o GDPR pro zákonné zástupce, kde se seznámí s pravidly používání osobních údajů v rámci školního prostředí a zároveň budete pro tyto účely po přijetí dítěte do naší školy podepisovat další dokument s GDPR související, tzv. Informovaný souhlas zákonného zástupce, který obdržíte na první schůzce rodičů nově přijatých dětí, která proběhne, v případě, že již budou otevřené školy, v jídelně ZŠ, a to dne 21. 6. 2022 od 17:00 hodin.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio