Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Žákovský parlament

"MOZKY ŠKOLY"

Od září 2018 jsme v naší škole založili školní žákovský parlament a hned první týden školy si sedm našich tříd (od 3. - 7. ročníku) zvolilo své předsedy a jejich zástupce, kteří se budou společně 1x měsíčně scházet s ředitelkou školy a budou se podílet na zlepšení chodu naší školy.
Parlamentáři se pro školní rok stali:
třída III. A
Adam Morávek - předseda
Kryštof Kalhous - zástupce předsedy
třída III. B
Magdalena Budínová - předseda
Václav Tomaschko - zástupce předsedy
třída IV. A
Elli Bernáthová - předseda
Adéla Hanyšová - zástupce předsedy
třída IV. B
Antonín Abrhám - předseda
Veronika Hamerníková - zástupce předsedy
V. třída
Vojtěch Herr - předseda
Marie Trachtová - zástupce předsedy
VI. třída
Beata Bláhová - předseda
Karolína Steiglová - zástupce předsedy
VII. třída
Štěpán Kadlec - předseda
Lukáš Slovák - zástupce předsedy

8. setkání parlamentu proběhlo dne 11. 4. 2019 a týkalo se:
1) diskuze nad náměty pro 3. číslo školního časopisu, zpětná vazba na časopis, nová rubrika: omluva redakce (nepřesné informace a jejich změna)
2) Zvolení 4 zástupců na Konferenci ŽP v ZŠ Chýně, která se koná 23. 5. 2019
4) Diskuze a zprávy z jednotlivých tříd:
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 16. 5. 2019 od 9:40 v ředitelně.

7. setkání parlamentu proběhlo dne 7. 3. 2019 a týkalo se:
1) výběr místa pro nástěnku ŽP - umístěna bude v jídelně pod promítacím plátnem
2) koordinace nad sestavením 2. čísla nového školního časopisu (dvouměsíčníku), které vyjde 22. března.
4) Úkol do příště: poslední příspěvky a texty do 2. čísla časopisu.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 11. 4. 2019 od 9:40 v ředitelně.

6. setkání parlamentu proběhlo dne 20. 2. 2019 a týkalo se:
(jednání vedla ředitelka školy, byly přítomni 2 náhradní zástupci ze 6. a 7. třídy)
1) výběr loga ŽK "Mozky školy" z dodaných návrhů.
2) jednání o umístění nástěnky ŽK - vhodné místo stále hledáme.
3) počáteční koordinace nad sestavením 2. čísla nového školního časopisu (dvouměsíčníku), které vyjde koncem března.
4) Úkol do příště: dodat elektronicky zpracovaný vybraný návrh loga, dodat příspěvky do časopisu.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 7. 3. 2019 od 9:40 v ředitelně.
 
5. setkání parlamentu proběhlo dne 4. 1. 2019 a týkalo se:
(jednání vedla ředitelka školy)
1) zhodnocení výsledků dotazníku - školní jídelny (výsledky jsme předali do školní jídelny a budou otištěny v našem školním časopise) pro ty, kteří byli na minulé schůzce ŽP nepřítomni
2) odsouhlasení názvu časopisu: Školní časoHOVOpisMIX a zvolení dalšího člena do redakční rady časopisu - Beaty Bláhové.
3) finální koordinace nad sestavením 1. čísla nového školního časopisu (dvouměsíčníku), 1. číslo vyjde koncem ledna 2019 a vložení nové kapitoly: "Zajímavosti pro 2. stupeň", která nahradí sloupek o mobilních aplikacích.
4) Úkol do příště: vyhledat vhodné místo pro umístění nástěnky ŽP ve škole.
5) Další setkání ŽP proběhne dne: 20.2.2019 od 9:40 v ředitelně.

4. setkání parlamentu proběhlo dne 19. 12. 2018 a týkalo se:
(bohužel se nás sešla jen polovina, ostatní byly na vánočních výletech mimo školu)
1) zhodnocení výsledků dotazníku - školní jídelny (výsledky jsme předali do školní jídelny a budou otištěny v našem školním časopise)
2) koordinace nad sestavením příspěvků do nového školního časopisu (dvouměsíčníku), 1. číslo vyjde koncem ledna 2019 a rozdělení úkolů k přípravě časopisu.
 
3. setkání parlamentu proběhlo dne 22. 11. 2018 a týkalo se:
(jednání vedla Beata Bláhová - děkujeme jí za odvahu...:O)
1) zvolili jsme název parlamentu, a to ze dvou favoritů: MOST a MOZKY ŠKOLY, které měly stejný počet hlasů.
Náš parlament tedy konečně nese svůj název: Mozky školy.
2) vyhlásili jsme výtvarnou soutěž na logo k našemu názvu parlamentu: Mozky školy (účastní se jí všechny třídy, ukončení soutěže a návrhů - leden 2019)
3) budeme 1x za měsíc vydávat školní časopis: každý zástupce parlamentu ve své třídě osloví ostatní žáky s prosbou o spolupráci při tvorbě časopisu (osloveni by měli být 2 zájemci), kdy každá třída bude v rámci časopisu připravovat jednu kapitolu; kapitoly jsme si do tříd rozdělili následovně:
1. kapitola: úvod a obsah (redaktoři a ředitelka školy)
2. kapitola (3. B): Co se děje v naší škole a v Hovorčovicích (výuka  - úspěchy, akce, projekty, volnočasové aktivity; akce v obci)
3. kapitola (4. B): Představení členů parlamentu (1 vybraný člen)
                          Představení zaměstnanců školy (1 vybraný zaměstnanec)
4. kapitola (7. třída): Sloupek o PC hrách a mobilních aplikacích
5. kapitola (6. třída): Školní soutěž
6. kapitola (4. A): Aktuality ze světa a jak je vnímáme
7. kapitola (5. třída): Školní komiks
8. kapitola (3. A): Hádanky, křížovky, vtipy
4) Diskuze:
- stížnost na údržení čistoty na WC chlapců ve 2. patře a zároveň na to, že některé dívky svačí na WC
- vyhlásíme, aby třídy podávali návrhy na název našeho školního časopisu
5) termín dalšího setkání parlamentu: 19. 12. 2018 v 9:40 hod. v ředitelně.

2. setkání parlamentu proběhlo dne 22. 10. 2018 a týkalo se:
1) schválení "Zákoníku školského parlamentu"
2) pokračování soutěže o název parlamentu, zatím se parlament přiklání k názvu:
   M - můžeme
   O - o rozvoji školy
   S - společně
   T - také rozhodovat
   - třídy budou ještě na názvu parlamentu pracovat v rámci třídnických hodin a výsledek probereme na dalším setkání
   - po volbě jména vyhlásíme soutěž na logo parlamentu
3) do příště parlament předloží koncepci školního časopisu
    (zajistí zástupci 7. třídy)
4) připomenutí společného setkání dne 15.11. 2018 - všichni předsedové a zástupci se sejdou v 9:55 v šatně a společně s ředitelkou přejdou do knihovny 1. stupně, kde bude probíhat stmelovací program pod vedením Ivany Šircové
5) zpětná vazba na diskuzi z minulého setkání:
- dotaz 7. třídy - používání mobilních telefonů ve škole - jen v rámci výuky a pod dozorem vyučujícího, jinak platí ustanovení školního řádu. Jsi už také SMOMBE? To zjistíš, když si přečteš "Život v mobilu".
- dotaz 4. B - podpora Vašíkovi Sedláčkovi (dohodli jsme se, že přispějeme rodině Sedláčkových výnosem z akce "Vánoční trh", která proběhne dne 10. 12. 2018)
6) diskuze, nové příspěvky tříd:
- dotazy tříd na stravování ve škole - možnost většího klidu při jídle, možnost výběru ze dvou jídel, kvalita připravovaného jídla (zástupce 7. třídy připraví dotazník pro školu "Spokojenost s naší kuchyní")
- dotaz 7. třídy - Bude se slavit Heloween? 7. třída měla možnost Heloween po projektu "Oslava 100. výročí republiky" oslavit, ale neprojevila dostatečný zájem o něj, proto se nekonal.
7) termín dalšího setkání parlamentu: 22. 11. 2018 v 9:40 hod. v ředitelně.

1. setkání parlamentu proběhlo dne 20. 9. 2018 a týkalo se:
1) funkce parlamentu
2) stanovy parlamentu - "Zákoník školského parlamentu"
3) diskuze nad vyhlášením soutěže o název parlamentu
4) společné setkání parlamentářů dne 15. 11. 2018 od 10:00 - 11:40 pod vedením Ivany Šircové, na téma týmového naladění parlamentu.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio