Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kalendář akcí

Kalendář celoškolních akcí 2018/2019
 
 září
 
3. září od 8.00 hod - první školní den spojený se slavnostním přivítáním prvňáčků před budovou 2. stupně ZŠ
10. září - zahájení plaveckého kurzu pro žáky 4. tříd (probíhá 1. pololetí každé pondělí v rámci tělesné výchovy) 
11. září od 17.30 hod - třídní schůzky
14. září - Projekt Ukliďme Česko - do projektu se zapojíme úklidem obce v rámci dopoledního vyučování
17. září - zahájení výuky v Umělecké akademii
28. září - Den české státnosti, státní svátek
 říjen 24. - 26. října - Projekt 100. výročí vzniku ČR
 listopad
Od 12. listopadu - individuální konzultace ve formě triád (pedagog - rodič - dítě)
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii - lampionový průvod s ohňostrojem
 prosinec  2. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu
8. prosince - Kurz aromaterapie od 9:00 - 17:00 hod., pro školu i veřejnost (jídelna ZŠ)
10. prosince - Školní vánoční jarmark
13. prosince - Adventní koncert Umělecké akademie v kostele Sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích
18. prosince - Vánoční koncert pro rodiče - vystupují žáci Umělecké akademie
20. prosince - Vinšování v kostele - koncert pro žáky a učitele, vystupují žáci Umělecké akademie
21. prosince - Vinšování na školních schodech - společné rozloučení před Vánoci
 leden
3. a 4. ledna - ředitelské volno
13. - 17. ledna - lyžařský výcvik 3.A
18. ledna - scénické čtení projektu LISTOVÁNÍ v naší škole (1.-3. ročníky: "Eliáš a babička z vajíčka", 4.-7. ročníky: "Dračí polévka")
21. ledna - (8:00 - 12:00) adaptační setkání třídy 3.A (vedou lektoři Projektu Odyssea)
22. ledna - (8:00 - 12:00) adaptační setkání třídy 4.B (vedou lektoři Projektu Odyssea)
23. ledna - (8:00 - 12:00) adaptační setkání třídy 4.A (vedou lektoři Projektu Odyssea)

24. ledna - (8:00 - 12:00) adaptační setkání třídy 3.B (vedou lektoři Projektu Odyssea)
31. ledna - ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení
 únor 1. února - pololetní prázdniny
Masopustní rej
17. - 22. února - lyžařský výcvik 7. třída
19. února - (8:00 - 12:00) adaptační setkání třídy 2.A (vedou lektoři Projektu Odyssea)
20. února - (8:00 - 12:00) adaptační setkání třídy 2.B (vedou lektoři Projektu Odyssea)
21. února - (8:00 - 12:00) adaptační setkání 5. třídy (vedou lektoři Projektu Odyssea)
25. února - 1. března - jarní prázdniny
 březen
29. března - Noc s Andersenem
duben
7. - 12. dubna - škola v přírodě (2.A, 2.B)
12. dubna od 13.00 hod - Zápis do 1. tříd
13. - 19. dubna - škola v přírodě (1.A, 1.B, 4.A, 4.B)
18. dubna - velikonoční prázdniny
19. dubna - Velký pátek, státní svátek
22. dubna - Velikonoční pondělí, státní svátek
 květen
9. a 10 května - ředitelské volno
20. - 24. května - škola v přírodě (3.A, 3.B)
31. května - fotografování všech tříd a skupinek žáků před koncem školního roku (od 8:00 hodin)
 červen
27. června - Rozloučení se školním rokem s oceněním
28. června - ukončení školního roku s vysvědčením

Termíny dalších akcí budou průběžně doplňovány.
 

Adaptační akce v rámci programu prevence ve školním roce 2018/2019

Tyto akce jsou doplňkem vyučování, jsou rozšiřující nabídkou a součástí Školního vzdělávacího programu "Škola plná barev" nebo Minimálního preventivního programu školy. Žáci se během těchto akcí nejenom učí novým věcem, ale zejména poznávají sebe sama, ostatní spolužáky i pedagogy v jiném než školním prostředí.

Cíle těchto akcí:
  • Seznámit se v rámci třídního kolektivu s třídní učitelkou
  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy v týmu
  • Nastartovat dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Prohloubení vzájemné důvěry
  • Rozvoj kooperativních dovedností
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio