Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kalendář akcí

 
Kalendář akcí školní rok 2017/2018
 září
 
4.9.2017 od 8.00 hod - První školní den spojený se slavnostním otevřením nové budovy ZŠ
11.9.2017 - Zahájení plaveckého kurzu pro žáky 4. a 5. třídy (probíhá každé pondělí v rámci tělesné výchovy do 29.1.2018) 
18.9.2017 - Zahájení výuky v Umělecké akademii
23.9.2017 od 15.00 - Slavnostní představení nové budovy ZŠ veřejnosti - den otevřených dveří s doprovodným programem
28.9.2017 - Den české státnosti - státní svátek
29.9.2017 - Ředitelské volno
 říjen 3.-5.10.2017- Projekt "Začínáme spolu", adaptační kurz pro žáky 4.-6. třídy pod vedením lektorů Projektu Odyssea, areál Monínec www.moninec.cz
6.10.2017 - Projekt "Začínáme spolu", jednodenní adaptační kurz pro žáky 3. tříd pod vedením lektorů Projektu Odyssea, proběhne ve škole a jejím okolí
26. a 27.10.2017 - Podzimní prázdniny
28.10.2017 - Den vzniku samostatného československého státu - celoškolní projekt
 listopad
17.11.2017 - Den boje za svobodu a demokracii - lampionový průvod u příležitosti oslavy státního svátku
 prosinec 
3.12.2017 - Rozsvěcení vánočního stromu
5.12.2017 - Mikulášská nadílka
6.12.2017 - Slavnostní koncert v kostele
20.12.2017 - Přednáška "Finanční gramotnost" v 6. třídě (od 8:00 hodin)
22.12.2017 - Společné vinšování ve škole
23.12.2017 - 2.1.2018 - Vánoční prázdniny
 leden 19.1.2018 - projekt primární prevence v 6. třídě "Prevence závislostí" (od 8:00 - 13:00 hodin)
22.1.2018 - Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku
22.- 26.1.2018 - Týden závěrečného hodnocení v rámci hodin výuky v Umělecké akademii
25.1. - 26.1.2018 návštěva Mobilního planetária v naší škole (účastnit se budou všechny ročníky, 25.1.: 1. a 2. třídy a 26.1.: 4. - 6. třída)
31.1.2018 - Konec 1. pololetí – pololetní vysvědčení
 únor
2.2.2018 - Pololetní prázdniny
19.2. - 25.2.2018 - Jarní prázdniny
27.2.2018 - Návštěva MŠ v ZŠ (předškoláci se přijdou podívat na žáky 1. tříd) od 9:40 - 10:45 hodin
 březen
1.3. a 16.3.2018 - testování žáků naší školy ze strany MENSY, za účelem vytipování žáků nadaných (jen na základě souhlasu ze strany zákonných zástupců)
5. a 6.3.2018 - VZPoura úrazům - projekt VZP, přednáška vozíčkářů
7., 8., 13. a 15.3.2018- Návštěva divadla MINOR, představení Záhada hlavolamu (2. a 3. třídy), Demokracie (5. ročník) a Lipany (4. a 6. ročník)
15.3 2018 - program NVT (neuro.vývojová terapie) - Mgr. Marja Volemanová
19.3.2018 - Soutěž Matematický klokan
23.3.2018 - Noc s Andersenem
29. a 30.3.2018 - Velikonoční prázdniny
30.3.2018 - Velký pátek - státní svátek
duben
1.4.2018 - Velikonoční pondělí - státní svátek
6.4.2018 - Zápisy do 1. třídy (od 13:00 hodin)
13.4. a 17.4.2018 - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
15.4. - 20.4.2018 - ŠvP Staré Splavy (1. třídy)
13.4. - 20.4.2018 (2. a 3. třídy) a 20.4. - 27.4.2018 (4. - 6. třída) - ŠvP Bedřichov
30.4.2018 - Ředitelské volno (školení pedagogů na téma "Formativní hodnocení")
 květen
1.5.2018 - Státní svátek
7.5.2018 - Ředitelské volno
8.5.2018 - Den vítězství - státní svátek
10.5. a 11.5.2018 - náhradní termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia
31.5.2018 - fotografování tříd na konci školního roku (v parku)
 červen 1.6.2018 - Mezinárodní den dětí - celoškolní projekt
26.6.2018 od 17:00 - t´Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí
28.6.2018 od 9:00 - nová tradice "Rozloučení se se školním rokem, včetně ocenění těch nejlepších" (pro žáky a zaměstnance školy)
29.6.2018 - Ukončení školního roku – vysvědčení.

Termíny dalších akcí budou průběžně doplňovány.
 

Adaptační akce v rámci programu prevence ve školním roce 2017/2018

Tyto akce jsou doplňkem vyučování, jsou rozšiřující nabídkou a součástí Školního vzdělávacího programu "Škola plná barev" nebo Minimálního preventivního programu školy. Žáci se během těchto akcí nejenom učí novým věcem, ale zejména poznávají sebe sama, ostatní spolužáky i pedagogy v jiném než školním prostředí. Všechny akce jsou metodicky vedené a personálně zajištěné ve spolupráci s naší koordinátorkou pro OSV (osobnostní a sociální výchova), paní Ivanou Šircovou a lektory Projektu Odyssea.

Adaptační akce pro prvňáčkypřespání ve škole – společná akce prvních tříd, termín bude upřesněn.

Adaptační kurz pro 3. třídy - celodenní stmelovací kurz pro žáky 3. tříd proběhne v pátek 6.10.2017 ve škole a jejím okolí. Navazující aktivity v rámci tohoto programu proběhnou v únoru/březnu 2018.  

Adaptační pobytový kurz pro 4.-6. ročník „Začínáme spolu“ - proběhne v termínu 3.- 6.10.2017 v areálu Monínec, jedná se o akci v rámci programu prevence rizikového chování, Stmelovací kurz ALFA – adaptační soustředění - číslo certifikace 42/14/1/CE. Navazující aktivity v rámci tohoto programu proběhnou v únoru/březnu 2018.

Cíle těchto akcí:
  • Seznámit se v rámci třídního kolektivu s třídní učitelkou
  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy v týmu
  • Nastartovat dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Prohloubení vzájemné důvěry
  • Rozvoj kooperativních dovedností
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení
Adresa datové schránky: vcntiup

K.A.H. Studio