Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kalendář akcí

 
Kalendář akcí školní rok 2017/2018
 září
 
4.9. od 8.00 hod - První školní den spojený se slavnostním otevřením nové budovy ZŠ
11.9. - Zahájení plaveckého kurzu pro žáky 4. a 5. třídy (probíhá každé pondělí v rámci tělesné výchovy do 29.1.2018) 
18.9. - Zahájení výuky v Umělecké akademii
23.9. od 15.00 - Slavnostní představení nové budovy ZŠ veřejnosti - den otevřených dveří s doprovodným programem
28.9. - Den české státnosti - státní svátek
29.9. - Ředitelské volno
 říjen 3.-5.10. - Projekt "Začínáme spolu", adaptační kurz pro žáky 4.-6. třídy pod vedením lektorů Projektu Odyssea, areál Monínec www.moninec.cz
6.10. - Projekt "Začínáme spolu", jednodenní adaptační kurz pro žáky 3. tříd pod vedením lektorů Projektu Odyssea, proběhne ve škole a jejím okolí
26. a 27.10 - Podzimní prázdniny
28.10. - Den vzniku samostatného československého státu - celoškolní projekt
 listopad
17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - lampionový průvod u příležitosti oslavy státního svátku
26.11.2016 - Rozsvěcení vánočního stromu
 prosinec  5.12. - Mikulášská nadílka
22.12. - Společné vinšování ve škole
23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny
 leden 22.1. - Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku
22.- 26.1. - Týden závěrečného hodnocení v rámci hodin výuky v Umělecké akademii
31.1.2017 - Konec 1. pololetí – pololetní vysvědčení
 únor 2.2.2017 - Polopetní prázdniny
19.-25.2. - Jarní prázdniny
 březen
23.3. - Noc s Andersenem
29. a 30.3. - Velikonoční prázdniny
30.3. - Velký pátek - státní svátek
duben
1.4. - Velikonoční pondělí - státní svátek
20.4. - Zápisy do 1. třídy (od 13:00 hodin)
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
30.04. - Ředitelské volno
 květen 1.5. - Státní svátek
7.5. - Ředitelské volno
8.5. - Den vítězství - státní svátek
ŠVP
 červen 1.6. - Mezinárodní den dětí - celoškolní projekt
29.6. - Ukončení školního roku – vysvědčení

Termíny dalších akcí budou průběžně doplňovány.
 

Adaptační akce v rámci programu prevence ve školním roce 2017/2018

Tyto akce jsou doplňkem vyučování, jsou rozšiřující nabídkou a součástí Školního vzdělávacího programu "Škola plná barev" nebo Minimálního preventivního programu školy. Žáci se během těchto akcí nejenom učí novým věcem, ale zejména poznávají sebe sama, ostatní spolužáky i pedagogy v jiném než školním prostředí. Všechny akce jsou metodicky vedené a personálně zajištěné ve spolupráci s naší koordinátorkou pro OSV (osobnostní a sociální výchova), paní Ivanou Šircovou a lektory Projektu Odyssea.

Adaptační akce pro prvňáčkypřespání ve škole – společná akce prvních tříd, termín bude upřesněn.

Adaptační kurz pro 3. třídy - celodenní stmelovací kurz pro žáky 3. tříd proběhne v pátek 6.10.2017 ve škole a jejím okolí. Navazující aktivity v rámci tohoto programu proběhnou v únoru/březnu 2018.  

Adaptační pobytový kurz pro 4.-6. ročník „Začínáme spolu“ - proběhne v termínu 3.- 6.10.2017 v areálu Monínec, jedná se o akci v rámci programu prevence rizikového chování, Stmelovací kurz ALFA – adaptační soustředění - číslo certifikace 42/14/1/CE. Navazující aktivity v rámci tohoto programu proběhnou v únoru/březnu 2018.

Cíle těchto akcí:
  • Seznámit se v rámci třídního kolektivu s třídní učitelkou
  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy v týmu
  • Nastartovat dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Prohloubení vzájemné důvěry
  • Rozvoj kooperativních dovedností
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 391
Družina: +420 311 232 392
Sborovna: +420 311 232 394
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio