Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kalendář akcí

 
Kalendář školních akcí
 září
 
1.9.2016 - první školní den „Vítáme prvňáčky a všechny žáky ve škole“
21.9.2016 - Mezinárodní den míru - celoškolní projekt ve všech třídách
26.9. - 28.9.2016 - pokračování projektu "Začínáme spolu", adaptační kurz pro 2. třídy (areál Monínec - www.moninec.cz)
28.9. - 30.9.2016 - pokračování projektu "Začínáme spolu", adaptační kurz pro 3.-5. třídu (areál Monínec - www.moninec.cz)
29.9.2016 - Přespání žáků 1. tříd ve škole v rámci projektu "Začínáme spolu"
 říjen 4.10.2016 - Mezinárodní den zvířat - celoškolní projekt ve všech třídách
19.10.2016 - Červená středa věnovaná práci složek Integrovaného záchranného systému
21. 10. 2016 - Podzimní tvoření z dýní a dalších přírodnin - dílna pro děti a rodiče
31.10.2016 - Zakončení projektu k výročí vzniku Československa
31.10.2016 - Křest naší školní lípy - v rámci dopoledních hodin, představíme žákům náš národní strom z různých úhlů pohledu, proběhne vyhlášení soutěže o jméno naší lípy a její křest.
 listopad
2.11.2016 - Ve vodě nežijí jen vodníci - projekt ČRS na podporu rybářství a ochrany životního prostředí u Kralovického rybníka v Brandýse nad Labem
4.11.2016 - Skládání puzzle s čtením a přespání ve škole - určeno pro žáky 4. a 5. třídy
14.11.2016 - Vánoční fotografování - v dopoledních hodinách dle předem zapsaného zájmu ze strany rodičů, info bude v aktualitách
17.11.2016 - Den boje za svobodu a demokracii - lampionový průvod u příležitosti oslavy státního svátku
21.11.2016 od 17.30 hod. - Třídní schůzky
26.11.2016 - Kytarová a divadelní dílna pro žáky Umělecké akademie
27.11.2016 od 16.00 hod. - Rozsvěcení vánočního stromu - průvod od školy ke stromu v parku, rozsvícení vánočního stromečku s krátkým programem, tradiční prodej vánoček
29.11.2016 - GivingTuesday - oslava mezinárodního dne dobrovolnictví a dárcovství
 prosinec  5.12.2016 - Mikulášská nadílka - dopoledne v rámci vyučování
8.12.2016 od 9:40 – 10:45 hod - Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídách
12.12.2016 - Vánoční trhy ve škole s doprovodným programem v podání žáků Umělecké akademie
16.12.2016 - Lidová vánoční hra "Já bych rád k Betlému" od 9.30 a 10.30 hod. - představení divadelního ateliéru, pěveckého sboru a hudebníků Umělecké akademie v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích - toto představení je určeno pouze pro žáky školy a mateřské školy
18.12.2016 od 17.00 hod. - Lidová vánoční hra "Já bych rád k Betlému" v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích - představení pro veřejnost
22.12.2016 - Společné vinšování ve škole
 leden 4.1.2017 - zahájení bruslení pro 2. třídy (každou středu do 1. února 2017)
9.1.2017 od 16.00 hod. - konzultační hodiny
25.1.2017 - uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku
23.- 27.1.2017 - týden závěrečného hodnocení v rámci hodin výuky v Umělecké akademii
31.1.2017 - konec 1. pololetí – pololetní vysvědčení
 únor 3.2.2017 - polopetní prázdniny
13.-17.2.2017 - jarní prázdniny
24.2.2017 - Masopustní rej
 březen
9.3.2017 - Celoškolní výlet do iQlandie a iQparku
15.3.2017 - Divadelní představení divadla KRAB pro 1. třídy
22.3.2017 - Světový den vody - celoškolní projekt ve všech třídách
23.3.2017 od 8.00 - 10.00 hod. - Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
31.03.2017 - Noc s Andersenem - pohádkový večer s přespáním ve škole
duben
3.04.2017 - Třídní schůzky- společná úvodní část v jídelně od 17.30 hod
Od 10.4. - Celoškolní projekt na téma Velikonoce
13.-17.4.2017 - Velikonoční prázdniny
18. a 20.4.2017 - Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro žáky 5. třídy
21.4.2017 od 13:00 hod - zápis do 1. třídy ZŠ

Rej čarodějnic a strašidel
 květen 6.5.-11.5.2017 - Škola v přírodě: třídy 1.A, 3.-4. a 5. třída
14.5.-19.5.2017 - Škola v přírodě: třídy 1.B, 2.A a 2.B 
Dílna ke dni matek
31.5.2017 od 17.00 hod - Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče přestupujících žáků, v rámci schůzek proběhne i zápis do družiny a přihlášení ke stravování
31.5.2017 - po provozní dobu družiny (od 11.40 do 17.00) proběhne zápis do družiny pro žáky současných 1.a 2. tříd.
 červen 1.6.2017 - Mezinárodní den dětí - celoškolní projekt
Dílna ke dni otců
Ukončení školního roku – vysvědčení

Přesné termíny akcí budou průběžně doplňovány.
 

Pobytové akce

Tyto akce jsou doplňkem vyučování, jsou rozšiřující nabídkou a většinou i součástí Školního vzdělávacího programu "Škola plná barev" nebo Minimálního preventivního programu školy. Žáci se během těchto akcí nejenom učí novým věcem, ale zejména poznávají sebe sama, ostatní spolužáky i pedagogy v jiném nežli školním prostředí. Všechny akce jsou metodicky vedené a personálně zajištěné ve spolupráci s naší koordinátorkou pro OSV (osobnostní a sociální výchova), paní Ivanou Šircovou. Všechny pobytové akce školy, za které škola nese zodpovědnost, jsou uvedeny zde v přehledu, přesné termíny konání budou doplněny.

Adaptační akce pro prvňáčkypřespání ve škole (29.9.2016) – společná akce prvních tříd.

Adaptační akce pro 2.-5. ročník „Začínáme spolu“ - proběhne v termínu 26.9.-30.9.2016 (detail viz výše) v areálu Monínec –  program prevence rizikového chování pro žáky na 1.stupni základní školy, Stmelovací kurz ALFA – adaptační soustředění - číslo certifikace 42/14/1/CE.

Cíle těchto akcí:
  • Seznámit se v rámci třídního kolektivu s třídní učitelkou
  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy v týmu
  • Nastartovat dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Prohloubení vzájemné důvěry
  • Rozvoj kooperativních dovedností


Ostatní školní akce

  • Plavecký kurz pro 1. třídy (Kurz začíná 18.11.2016 a končí 27.1.2017, každý pátek od 11:20-12:05 hodin).
  • Bruslení 2.-5. třídy (4.1., 11.1., 18.1., 25.1., 1.2.2017, vždy ve středu).
 

Otevřené hodiny výuky

  • Organizují třídní učitelky po domluvě s rodiči v průběhu školního roku.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 391
Družina: +420 311 232 392
Sborovna: +420 311 232 394
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio