Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kalendář akcí

Kalendář celoškolních akcí 2020/2021
 
 září
 
1. září od 8.00 hod - první školní den spojený se slavnostním přivítáním před budovou 1. stupně ZŠ (1. -3. ročníky)
14. září - třídní schůzky pro všechny zákonné zástupce (1. stupeň od 16:00 hodin, 2. stupeň od 17:00 hodin) v jídelně ZŠ
14. září - zahájení výuky v Umělecké akademii
28. září - Den české státnosti
 říjen 9. října  - Noc s Andersenem
28.října - Den vzniku samostatného československého státu

29. a 30. října - podzimní prázdniny
 listopad
Od 9. listopadu - individuální konzultace ve formě triád (pedagog - rodič - dítě)
16. listopadu - Projektový den - hravý den pro všechny žáky, pedagogy a rodiče
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii
 prosinec 
1. adventní neděli - Rozsvěcení vánočního stromu
16. prosince od 14:00 hodin Školní vánoční jarmark v ZŠ - na zahradě ZŠ (II. stupně)
21. - 22. prosince: volné dny vyhlášené MŠMT na základě situace koronaviru
23. - 31. prosince - vánoční prázdniny
 leden
1. ledna - vánoční prázdniny
28. ledna - vydání vysvědčení za I. pololetí školního roku
29. ledna - pololetní prázdniny
 únor
masopust
 březen
8. - 12. března - jarní prázdniny
duben
1. a 5. dubna - velikonoční prázdniny
16. dubna - zápis do 1. tříd (od 14:00 hod)
19. dubna od 17.00 hod - třídní schůzky pro všechny zákonné zástupce
 květen
fotografování všech tříd a skupinek žáků před koncem školního roku (od 8:00 hodin)
 červen
14. června od 17.00 hod - schůzka s rodiči nově přijatých žáků
25. června - rozloučení se školním rokem s oceněním (dopoledne - celá ZŠ)

30. června - ukončení školního roku 2020/2021, předání vysvědčení

Termíny dalších akcí budou průběžně doplňovány.
 

Adaptační akce v rámci programu prevence ve školním roce 2020/2021

Tyto akce jsou doplňkem vyučování, jsou rozšiřující nabídkou a součástí Školního vzdělávacího programu "Škola plná barev" nebo Preventivního programu školy. Žáci se během těchto akcí nejenom učí novým věcem, ale zejména poznávají sebe sama, ostatní spolužáky i pedagogy v jiném než školním prostředí.

Cíle těchto akcí:
  • Seznámit se v rámci třídního kolektivu s třídní učitelkou
  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy v týmu
  • Nastartovat dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Prohloubení vzájemné důvěry
  • Rozvoj kooperativních dovedností
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio