Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

Kalendář akcí

Kalendář celoškolních akcí 2021/2022
září
 
1. září od 8.00 hod - první školní den spojený se slavnostním přivítáním před budovou 1. stupně ZŠ (1. -3. ročníky)
13. září - třídní schůzky pro všechny zákonné zástupce (1. stupeň od 16:00 hodin, 2. stupeň od 17:00 hodin) v jídelně ZŠ
... září - zahájení výuky v Umělecké akademii
28. září - Den české státnosti
říjen Noc s Andersenem
28.října - Den vzniku samostatného československého státu
27. a 29. října - podzimní prázdniny
listopad
od 22. listopadu - individuální konzultace ve formě triád (pedagog - rodič - dítě)
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii
prosinec 
1. adventní neděli - Rozsvěcení vánočního stromu
16. prosince od 14:00 hodin Školní vánoční jarmark v ZŠ - na zahradě 2. stupně ZŠ
23. - 31. prosince - vánoční prázdniny
únor
4. února - pololetní prázdniny
7. - 13. února jarní prázdniny
masopust
duben 8. dubna - zápis k základnímu vzdělávání (probíhá elektronicky - info viz úřední deska ZŠ)
 
14. a 18. dubna - velikonoční prázdniny
26. dubna od 17.00 hod - třídní schůzky pro všechny zákonné zástupce
květen
6. května - fotografování tříd: 1.A, 1.B a 5.A - od 8.00 - 10.00 hodin (v parku před školou)
červen
8. června od 8.00 hodin fotografování všech ostatních tříd (v parku před školou)
21. června od 17.00 hod - schůzka s rodiči nově přijatých žáků
23. června - rozloučení se školním rokem - zahradní slavnost (dopoledne 1. stupeň, odpoledne 2. stupeň, od 17:00 - loučení s deváťáky)
30. června - ukončení školního roku 2021/2022, předání vysvědčení a poslední zvonění pro odcházející žáky

Termíny dalších akcí budou průběžně doplňovány.
 

Adaptační akce v rámci programu prevence ve školním roce 2021/2022

Tyto akce jsou doplňkem vyučování, jsou rozšiřující nabídkou a součástí Školního vzdělávacího programu "Škola plná barev" nebo Preventivního programu školy. Žáci se během těchto akcí nejenom učí novým věcem, ale zejména poznávají sebe sama, ostatní spolužáky i pedagogy v jiném než školním prostředí.

Cíle těchto akcí:
  • Seznámit se v rámci třídního kolektivu s třídní učitelkou
  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy v týmu
  • Nastartovat dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Prohloubení vzájemné důvěry
  • Rozvoj kooperativních dovedností
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio