Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Pedagogický tým

Mgr. Jana Hirková - ředitelka a statutární zástupce školy

O co se zajímám
Mám ráda hudbu a tanec a mým snem je vrátit se ke svému koníčku, keramice a sochařské tvorbě. Dlouhá léta se zabývám jógou a zároveň i jógou pro děti. Nyní je středem mého zájmu, kromě předškolního vzdělávání, realizace dalších stupňů základního vzdělávání v obci Hovorčovice.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Partnerský a respektující přístup, který rozvíjí tvořivé myšlení. Dále pak vzájemná lidská slušnost a empatie.
 

 
Ing. Jana Dubnová - projektová manažerka

O co se zajímám
Zajímám se o vše, co mě nějakým způsobem obohacuje. Ráda poznávám nové lidi, těší mě pořádat různé akce a vymýšlet nové projekty. Moc ráda cestuji, s rodinou jezdíme pod stan, na vodu, do hor...  

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ráda bych dětem ukázala, že je kolem nich nepřeberné množství zajímavých možností, které stačí "jen" (správně) uchopit. Chci, abychom se věnovali projektům, které pro ně budou mít praktický užitek a přinesou jim hmatatelný výsledek, který je bude těšit.
 

 
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. - koordinace primární prevence a OSV

O co se zajímám
O život v přírodě. Chodím po krajině, lezu po horách, tábořím, pozoruji živočichy a rostliny, sbírám kameny a užívám si počasí. Profesně mě zajímá rozvoj a osobní růst lidí, pobyt a výchova malých dětí v přírodě. Zajímá mě   společenský vývoj v Evropě - myšlenky, historie a kultura.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Dostávat a nabízet příležitosti. Možnost jít vlastní cestou. Získávat zkušenosti vlastním přičiněním. Lidi, kteří si porozumí. Humor. Radost.
 

 
Mgr. Romana Harcubová - učitelka třídy I.A

O co se zajímám
Mám ráda přírodu, turistiku, především horskou.
Již dlouhou dobu se věnuji sborovému zpěvu. Energii získávám na lekcích jógy.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Citlivý přístup k žákům, metody rozvíjející tvořivost a spolupráci.
 

 
Mgr. Barbora Kosinová - učitelka třídy I.B


O co se zajímám
Nejraději trávím čas se svými syny a manželem. Rádi cestujeme do blízka i daleka, pěšky, na kolech, na lyžích. Ráda si užiju pěkné divadelní představeni, koncert, ale i dobré jídlo. Mou velkou zálibou je dětská literatura i literatura o dětech.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Nejdůležitější je pro mne respekt jednoho člověka k druhému a vztahy mezi lidmi. Za velmi důležité považuji pochopení a podporu každého jendotlivého žáka a bezpečné prostředí bohaté na podněty. A nakonec a především, že učit se má smysl.
 
 

 
Lucie Hamerlová - učitelka třídy II.A

O co se zajímám
Ráda čtu knihy různých žánrů, plavu a jezdím na kole. Spolu se svojí rodinou ráda cestuji. Věnuji se sólovému zpěvu, hře na klavír a na klávesové nástroje.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Učení se nenásilnou a hravou formou. Všechny děti by měly do školy chodit s úsměvem a těšit se na nové zážitky a vědomosti. Je pro mě velmi důležité, aby dítě přicházelo domů se zážitky, se kterými se chce pochlubit všem členům rodiny. Pokud se vrací dítě do školy rádo, je to tím nejlepším startem do dalšího vzdělávání.
 

 
Mgr. Jitka Rozová - učitelka třídy II.B

O co se zajímám
Všechen svůj volný čas trávím s našimi třemi dětmi. Miluji společné výlety do přírody, na skály a zříceniny, k rybníkům i jezerům. Jezdíme na vodu, na kolo i do hor. Co se týče cestování, mou srdeční záležitostí je Francie a Indie.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vždy hledat v dětech to, v čem vynikají, podporovat je, aby se mohly rozvíjet. Posouvat je dál. Každý máme vlohy k něčemu jinému, každý jsme originál a já budu vždy důrazně proti porovnávání dětí v kolektivu třídy. Mým cílem je připravit dětem takové prostředí, aby se v něm cítily bezpečně. Respektujme děti, aby ony mohly respektovat nás.
 

 
Mgr. Miluše Vartýřová - učitelka třídy III.A

O co se zajímám
Mám ráda procházky přírodou, jízdu na kole, lyžování, nejlépe ve volné přírodě, a to vše se svými dětmi, které se snažím vést k pohybu.         A také cestování, hudbu, knihy (hlavně cestopisné), zvířata a dobré lidi.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Lidé, kteří přispívají vzájemně k pohodovému prostředí, kde se děti učí zábavnou formou, která je baví a kterou mají rády. Ukazovat dětem různé cesty vedoucí k poznání a pochopení světa.
 

 
Mgr. Hana Mašková - učitelka třídy III.B

O co se zajímám
Jezdím na kole, plavu, experimentuji v zavařování plodů z naší zahrádky, čtu a chodím po horách. Mé povolání je pro mě koníčkem.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Pro přirozené pohodové vzdělávání je potřebná spolupráce a vzájemná důvěra mezi rodiči, učiteli a dětmi. Děti jsou nádoby plné nápadů, zájmů, všetečných otázek, pohybu a smíchu, tak proč toho nevyužít.
 

 
Mgr. Lenka Pázlerová - učitelka třídy IV.A

O co se zajímám
Mám ráda cestování, zejména po našich i vzdálenějších památkách. Využiji každou příležitost k návštěvě divadla nebo koncertního vystoupení. Relaxuji při vaření, při kterém ráda experimentuji a "kulinářské umění" si ověřuji na své rodině.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vytváření příjemného prostředí se vzájemnou důvěrou a respektem, ve kterém nejsou dětem poznatky pouze předkládány. Děti by se měly s poznatky vzájemně seznamovat a osvojovat si je zábavnými a netradičními formami, vlastními dedukčními metodami a postupy.
 

 
Mgr. Jitka Vokšická - učitelka třídy IV.B

O co se zajímám
Nejraději trávím čas s dobrou knihou a příjemnými lidmi. Rekreačně hraji basketbal a volejbal, jezdím na kole, kánoi a ráda plavu, chodím do divadla, kina a na koncerty. Hodně cestuji a odpočívám na zahrádce a se svou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Spolupráce a vzájemná pomoc, tvůrčí prostředí, přátelská atmosféra a přímé jednání.
 

 
Ing. et Bc. Miriam Kupková - učitelka V. třídy

O co se zajímám
Od svých 17. let se aktivně věnuji skautingu. Mám ráda kreativní činnosti, hudbu, tanec, pohyb – v létě turistiku, v zimě lyže. Baví mne vymýšlet nové aktivity a zajímavý program pro děti a dospělé, i proto jsem před lety založila v Líbeznicích neziskovou organizaci Stonožka.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Neustálé hledání různých cest poznávání – v příjemném a přátelském prostředí, kde nechybí radost, empatie, tvůrčí nasazení, důvěra a … hodně usměvavých tváří.
 

 
Ing. Lucie Čemusová - učitelka VI. třídy

O co se zajímám
Snažím se svůj čas rozdělit mezi různorodé činnosti, abych obohacovala život svůj i své rodiny o zážitky a kreativní činnosti. Věnuji se hře na kytaru, scrapbooku/art journalu, quillingu, ale také četbě, bruslení na in-linech a cestování. Sleduji a fandím českým sportovcům.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Podporovat přirozený zájem dětí poznávat nové věci v bezpečném, tvořivém prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a nadání, a vést je k celoživotnímu učení.
 
 

 
Mgr. Alena Pikhartová - učitelka VII. třídy

O co se zajímám
Většinu času a energie věnuji našim dvěma dětem. Pokud mám čas jen sama pro sebe, mám ráda knihy, divadlo, němčinu, jógu, keramiku a setkávání s rodinou i přáteli.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Děti i dospělí by měli školu vnímat jako přirozenou součást svého rodinného i širšího společenského života. Informace i zkušenosti ze všech těchto oblastí by měla škola dětem pomoci prohlubovat a naučit je kriticky s nimi dále pracovat. V ideálním případě by jim měla pomoci pochopit nejen jejich práva, ale i povinnosti, respekt k ostatním a zodpovědnost za sebe sama i okolí.
 

 
Mgr. Dana Wimmerová - vedoucí sekce jazyků (AJ)

O co se zajímám
Baví mě jóga, reiki, zdravý životní styl a optimismus. Ráda odpočívám v přírodě na výletech se svojí rodinou, při práci na zahrádce nebo u dobrého filmu v angličtině.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Motivace dětí k otevřenému a přirozenému způsobu komunikace v jiném jazyce, vzájemná spolupráce a radost z učení, při němž si ani neuvědomujeme, že se učíme. Výuka hrou, se zapojením všech smyslů, zábavně a tvořivě.
 

 
Bc. Mariya Pytelová, DiS. - učitelka anglického jazyka

O co se zajímám
Miluji cestování. Zajímám se o kulturní tradice a zvyky v různých zemích světa. Jinak moc ráda vyšívám křížkem. Pokud mám čas pro sebe, tak si čtu knihy v angličtině. Mám ráda filmy, anglickou hudbu, posezení s rodinou a přáteli, procházky.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Respekt individuality každého dítěte, pochvala, která děti motivuje k lepším výsledkům, učení se zábavnou formou, vzajemná důvěra a úcta mezi dítětem, učitelem a rodiči.

 
 

 
Barbora Cihlářová - učitelka anglického jazyka

O co se zajímám
O cestování. Ráda poznávám nová místa, jiné kultury a lidské myšlení. Nejlépe sama s batohem na zádech a dál od velkých měst. Stejně tak zbožňuji chození po horách, omalovánky a čtení knih.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Pozitivní motivace, otevřenost k dialektu, vzájemné obahocování se a respektování jedinečnosti každého z nás.
 

 
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková - učitelka hudební výchovy

O co se zajímám
Mám ráda hudbu, čtení a cestování. Veškerou svoji pozornost momentálně soustředím na svou rodinu a na pěvecký sbor Camerata, který řídím. Odpočívám při práci na zahradě nebo v přírodě.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důležité je pro mne prostředí vzájemné spolupráce a prostředí plné důvěry, kde se může každý projevit spontánně a beze strachu.
 

 
Petr Kužvart - učitel hudební výchovy

O co se zajímám 
Mým celoživotním příběhem je hudba. Aktivně jsem hrál v mnoha kapelách, orchestrech a dalších hudebních souborech. Ruku v ruce s tímto poznáním jsem cítil potřebu se o zkušenosti dělit a předávat je mladým začínajícím hudebníkům. To mě už na začátku hudební dráhy, ve studentských letech, vedlo k pedagogické činnosti. 
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Konkrétně v předmětu Hudební výchova je mou hlavní motivací předávat studentům v rámci hudebního vzdělání hudbu živě, tak jak ji vnímají v současném světě. Věřím, že tento způsob je mostem k uchopení hudební historie a k vnímání mnoha rozličných hudebních směrů, pochopení, že i současná hudba má svůj vývoj a vznikla z určitých hudebních směrů. Tento způsob otevírá zájem a směřuje pozornost dětí i na dosud nepoznané hudební žánry, jsou schopny je vnímat najednou úplně jinak. Teoretickou hudební výchovu spojuji s praktickými ukázkami, které vedou k jasnému uchopení a tudíž i pochopení hudební teorie všeobecně. Základní hudební přehled by měl patřit k všeobecnému vzdělání moderního člověka.
 
 

 
Mgr. Kateřina Woodard - učitelka přírodních věd

O co se zajímám
Zajímám se o všechno živé. Ráda se procházím krajinou a pozoruji ptáky, motýly, stromy, houby a všelijaké jiné živáčky a sdílím své nadšení se všemi, kteří mě doprovází. Zajímám se o evoluci tvarů v přírodě, o dějiny a filosofii vědy a o psychologii. Ráda vařím a pečuji o svou rodinu.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Podpora a vedení žáků k samostatnému a autentickému myšlení, respektu a spolupráci.
 

 
Martin Krňanský - učitel tělesné výchovy

O co se zajímám
Ve svém volnu je mou hlavní zálibou sport a využívám ho k vyvážení rodinného i pracovního života. V práci s lidmi se zaměřuji na používání selského rozumu a na formování zdravě pohyblivých dětských i dospělých těl a na podporu osobního rozvoje.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Komunikace, důvěra, férovost.
 

 
Mgr. Adéla Petroušová - učitelka tělesné výchovy a vychovatelka

O co se zajímám
Mezi mé koníčky neodmyslitelně patří sportovní aerobik, kterému se věnuji už od svých 9 let, který mi dodává sílu a energii a životní směr, kterým se chci ubírat nyní v roli trenérky aerobiku. Mám ráda optimismus a pozitivní přístup k věcem. Moje motto je "s úsměvem jde všechno lépe."

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ve vzdělávání s dětmi je pro mě nejdůležitější vytvořit jim vždy příjemnou atmosféru s úsměvem na tváři a zaujmout je něčím novým.
 

 
Mgr. Ondřej Bereta - učitel pracovních činností

O co se zajímám
Military, boj a chladné zbraně.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Předat žákům praktické zkušenosti a pravidla vzájemného respektu.


 
 

 
Ing. Oldřich Lopata - učitel fyziky

O co se zajímám
Zajímám se o stará auta, ale také rád poznávám nová místa a osvojuji si nové dovednosti. Rekreačně hraji tenis, jezdím na kole, lyžuji. Ve volném čase si rád přečtu napínavou knihu či shlédnu pěkný film.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Rád bych dětem ukázal, že věda nemusí být nuda. Snažím se docílit na názorných příkladech toho, aby děti probírané učivo pochopily a našly v něm praktický význam pro život.
 

 
Karolína Čechová - asistentka pedagoga

O co se zajímám
Mám ráda hudbu a tanec, kterému se věnuji více než 10 let. Cestování a poznávání nových míst je další z věcí, která mě moc baví a naplňuje.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ve vzdělání je pro mne důležité, aby dětěm učení přinášelo radost, samy se učily objevovat svět, mohly pracovat svým individuálním tempem. Vzájemný respekt a spolupráce.
 
 

 
Veronika Poloučková - asistentka pedagoga

O co se zajímám
Svůj volný čas trávím nejraději se svou rodinou. Miluji procházky přírodou, jízdu na kole, návštěvy starých hradů a zámků. Mým velkým koníčkem je práce s keramickou hlínou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Děti, které chodí do školy rády a s důvěrou. Děti, které ví, že se učí pro sebe a ne pro nás a dobré známky.
 
 

 
Jana Králová - asistentka pedagoga

O co se zajímám
Velmi ráda čtu severské detektivní romány, relaxuji při práci na zahradě, plavu, jezdím na kole a navštěvuji kino a divadlo.
Svůj volný čas nejraději trávím se svými vnuky, upeču, uvařím a těším se na setkání s celou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Jsem toho názoru, že ke vzdělání dětí je potřebná vzájemná důvěra a respekt mezi dítětem, učitelem a rodiči. Vytvoření pozitivní atmosféry, navázání kontaktu a podpory.
 

 
Eva Kálalová - asistentka pedagoga

O co se zajímám
Mám ráda přírodu, procházky a cestování s mou rodinou. Ráda se začtu do historického románu nebo si poslechnu příjemnou hudbu.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důvěra, motivace, vzájemný respekt.
 
 

 
Miroslava Spoustová - asistentka pedagoga

O co se zajímám
Jsem zamilovaná do národní házené, které se věnuji od 7 let. Stále jsem aktivní hráčkou, rozhodčím i činovníkem. Ráda tvořím a šiji. 
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Učení se vzájemného respektu a úcty, podpora, motivace.
 
 

 
Jana Bartošová, DiS. - vedoucí školní družiny

O co se zajímám
Narodila jsem se v září a možná proto mám ráda podzimní přírodu, procházky spadaným listím a jeho vůni. Ráda si uvařím dobrý čaj a přečtu zajímavou knihu. Mým druhým povoláním a zároveň velkou zábavou je pro mě výuka plavání dětí. Svůj volný čas nejraději trávím se svou rodinou na společných výletech.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Za nejdůležitější považuji vytvoření bezpečné atmosféry, kde je každé dítě přijímáno takové jaké je, bez předsudků a s jeho jedinečností, s důrazem na vzájemný respekt.
 

 
Bc. Eliška Vlachová - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Mezi mé koníčky patří hudba, tanec, malování a vyrábění z papíru. Mám ráda návštěvy divadla a především muzikálů. Jako malá jsem navštěvovala kroužek keramiky, která mě velmi bavila a ráda bych se k ní vrátila. Ráda pracuji s dětmi, kterým ráda připravuji různé programy a hry. Každý rok jezdím s dětmi jako vedoucí na letní dětský tábor k Jičínu. Spolu s přáteli pořádáme i sobotní a nedělní výlety pro děti během školního roku.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
V práci s dětmi je pro mě důležité,  abych s dětmi dokázala navázat kontakt a zaujala je. Snažím se, aby si děti v družině odpočinuly a pobavily se. A něco málo se i naučily.
 

 
Lenka Di Pucciová - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Zajímá mne vše, co je spojeno s přírodou. Miluji hudbu a pohyb, protože pohyb je život. Jsem lektorem pilates.
Věnuji se aromaterapii a léčivým rostlinám.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Být dětem správným příkladem, vzájemná komunikace a empatie.
 

 
Veronika Mautsková, DiS. - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Mým hlavním koníčkem je tanec, tančila jsem závodně standardní tance v páru, nyní se částečně závodně, ale převážně rekreačně věnuji latinskoamerickým tancům v ženských formacích. Mám ráda český jazyk a gramatiku - proto mne například baví řešení různých křížovek, hlavolamů apod. Velice ráda skládám puzzle, lego apod. i doma ve volných chvilkách. S nadšením hraji deskové hry. Miluji návštěvy divadel, především baletních a muzikálních představení a návštěvy koncertů. V neposlední řadě nepohrdnu dobrým jídlem a vínem při srazech s přáteli.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
V dětech ráda podporuji radost, talent, kreativitu, motivaci apod. Jsem komunikativní, ale zároveň se snažím děti i vyslechnout, když mají potřebu mi něco sdělit, případně jsem pozorná ve chvíli, kdy sama mám pocit, že by děti rády něco řekly, ale třeba se stydí apod. Snažím se k dětem přistupovat intuitivně a vytvářet mezi námi vzájemnou důvěru a komunikaci.
 
 

Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio