Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Pedagogický tým

Mgr. Jana Hirková - ředitelka a statutární zástupce školy

O co se zajímám
Mám ráda hudbu a tanec a mým snem je vrátit se ke svému koníčku, keramice a sochařské tvorbě. Dlouhá léta se zabývám jógou a zároveň i jógou pro děti. Nyní je středem mého zájmu, kromě předškolního vzdělávání, realizace dalších stupňů základního vzdělávání v obci Hovorčovice.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Partnerský a respektující přístup, který rozvíjí tvořivé myšlení. Dále pak vzájemná lidská slušnost a empatie.
 

 
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. - koordinační a projektový pracovník ZŠ

O co se zajímám
O život v přírodě. Chodím po krajině, lezu po horách, tábořím, pozoruji živočichy a rostliny, sbírám kameny a užívám si počasí. Profesně mě zajímá rozvoj a osobní růst lidí, pobyt a výchova malých dětí v přírodě. Zajímá mě   společenský vývoj v Evropě - myšlenky, historie a kultura.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Dostávat a nabízet příležitosti. Možnost jít vlastní cestou. Získávat zkušenosti vlastním přičiněním. Lidi, kteří si porozumí. Humor. Radost.
 

 
Mgr. Miluše Vartýřová - učitelka třídy II.A

O co se zajímám
Mám ráda procházky přírodou, jízdu na kole, lyžování, nejlépe ve volné přírodě, a to vše se svými dětmi, které se snažím vést k pohybu.         A také cestování, hudbu, knihy (hlavně cestopisné), zvířata a dobré lidi.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Lidé, kteří přispívají vzájemně k pohodovému prostředí, kde se děti učí zábavnou formou, která je baví a kterou mají rády. Ukazovat dětem různé cesty vedoucí k poznání a pochopení světa.
 

 
Mgr. Hana Mašková - učitelka třídy II.B

O co se zajímám
Jezdím na kole, plavu, experimentuji v zavařování plodů z naší zahrádky, čtu a chodím po horách. Mé povolání je pro mě koníčkem.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Pro přirozené pohodové vzdělávání je potřebná spolupráce a vzájemná důvěra mezi rodiči, učiteli a dětmi. Děti jsou nádoby plné nápadů, zájmů, všetečných otázek, pohybu a smíchu, tak proč toho nevyužít.
 

 
Mgr. Lenka Pázlerová - učitelka třídy III.A

O co se zajímám
Mám ráda cestování, zejména po našich i vzdálenějších památkách. Využiji každou příležitost k návštěvě divadla nebo koncertního vystoupení. Relaxuji při vaření, při kterém ráda experimentuji a "kulinářské umění" si ověřuji na své rodině.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vytváření příjemného prostředí se vzájemnou důvěrou a respektem, ve kterém nejsou dětem poznatky pouze předkládány. Děti by se měly s poznatky vzájemně seznamovat a osvojovat si je zábavnými a netradičními formami, vlastními dedukčními metodami a postupy.
 

 
Mgr. Jitka Vokšická - učitelka třídy III.B

O co se zajímám
Nejraději trávím čas s dobrou knihou a příjemnými lidmi. Rekreačně hraji basketbal a volejbal, jezdím na kole, kánoi a ráda plavu, chodím do divadla, kina a na koncerty. Hodně cestuji a odpočívám na zahrádce a se svou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Spolupráce a vzájemná pomoc, tvůrčí prostředí, přátelská atmosféra a přímé jednání.
 

 
Mgr. Romana Harcubová - učitelka V. třídy

O co se zajímám
Mám ráda přírodu, turistiku, především horskou.
Již dlouhou dobu se věnuji sborovému zpěvu. Energii získávám na lekcích jógy.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Citlivý přístup k žákům, metody rozvíjející tvořivost a spolupráci.
 

 
Mgr. Dana Wimmerová - učitelka anglického jazyka

O co se zajímám
Baví mě jóga, reiki, zdravý životní styl a optimismus. Ráda odpočívám v přírodě na výletech se svojí rodinou, při práci na zahrádce nebo u dobrého filmu v angličtině.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Motivace dětí k otevřenému a přirozenému způsobu komunikace v jiném jazyce, vzájemná spolupráce a radost z učení, při němž si ani neuvědomujeme, že se učíme. Výuka hrou, se zapojením všech smyslů, zábavně a tvořivě.
 

 
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková - učitelka hudební výchovy

O co se zajímám
Mám ráda hudbu, čtení a cestování. Veškerou svoji pozornost momentálně soustředím na svou rodinu a na pěvecký sbor Camerata, který řídím. Odpočívám při práci na zahradě nebo v přírodě.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důležité je pro mne prostředí vzájemné spolupráce a prostředí plné důvěry, kde se může každý projevit spontánně a beze strachu.
 

 
Mgr. Larysa Podolska - učitelka matematiky, fyziky a informatiky

O co se zajímám
Jsem ráda v kontaktu s lidmi, ráda se učím novým věcem. Baví mě pěstování bylinek a květin, zkouším nové recepty při vaření, zajímám se o cestování a četbu knih.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Stavím práci s dětmi na vzájemně důvěře, respektu a na pozitivních emocích. Snažím se ke každému žákovi přistupovat na základě jeho individuálních schopností. Rozvíjet, vzdělávat a vychovávat zároveň.  
 

 
Mgr. Alena Pikhartová - učitelka VI. třídy

O co se zajímám Většinu času a energie věnuji našim dvěma dětem. Pokud mám čas jen sama pro sebe, mám ráda knihy, divadlo, němčinu, jógu, keramiku a setkávání s rodinou i přáteli.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější Děti i dospělí by měli školu vnímat jako přirozenou součást svého rodinného i širšího společenského života. Informace i zkušenosti ze všech těchto oblastí by měla škola dětem pomoci prohlubovat a naučit je kriticky s nimi dále pracovat. V ideálním případě by jim měla pomoci pochopit nejen jejich práva, ale i povinnosti, respekt k ostatním a zodpovědnost za sebe sama i okolí.
 

 
Jana Bartošová, DiS - vedoucí školní družiny

O co se zajímám
Narodila jsem se v září a možná proto mám ráda podzimní přírodu, procházky spadaným listím a jeho vůni. Ráda si uvařím dobrý čaj a přečtu zajímavou knihu. Mým druhým povoláním a zároveň velkou zábavou je pro mě výuka plavání dětí. Svůj volný čas nejraději trávím se svou rodinou na společných výletech.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Za nejdůležitější považuji vytvoření bezpečné atmosféry, kde je každé dítě přijímáno takové jaké je, bez předsudků a s jeho jedinečností, s důrazem na vzájemný respekt.
 

 
Bc. Eliška Vlachová - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Mezi mé koníčky patří hudba, tanec, malování a vyrábění z papíru. Mám ráda návštěvy divadla a především muzikálů. Jako malá jsem navštěvovala kroužek keramiky, která mě velmi bavila a ráda bych se k ní vrátila. Ráda pracuji s dětmi, kterým ráda připravuji různé programy a hry. Každý rok jezdím s dětmi jako vedoucí na letní dětský tábor k Jičínu. Spolu s přáteli pořádáme i sobotní a nedělní výlety pro děti během školního roku.
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější V práci s dětmi je pro mě důležité,  abych s dětmi dokázala navázat kontakt a zaujala je. Snažím se, aby si děti v družině odpočinuly a pobavily se. A něco málo se i naučily.
 

 
 

Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 391
Družina: +420 311 232 392
Sborovna: +420 311 232 394
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio