Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Pedagogický tým


Mgr. Jana Hirková - ředitelka a statutární zástupce školy

O co se zajímám
Mám ráda hudbu, tanec, keramickou tvorbu, plavání, potápění a les. Cvičím jógu, ráda se potkávám s lidmi, kteří jsou inspirací pro druhé a čtu knihy, které mne jakkoli ohohatí. Zajímám se o celoživotní vzdělávání a učení je pro mě radostí.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Partnerský a respektující přístup, který rozvíjí tvořivé myšlení a vlídné klima školy, kde se všichni cítí spokojeně a zažívají radost z poznání.
 

 

Mgr. Eva Zímová - školní psycholožka

O co se zajímám
Zajímám se o to, jak lidé kolem mě žijí, jak se cítí a co prožívají. Ráda druhým pomáhám vyznat se sami v sobě a objevovat své schopnosti a možnosti. Sbírám a rozdávám africké fialky. Mám ráda sporty všeho druhu a také život v přírodě, koupání v potoce, vaření na ohni nebo třeba spaní pod širákem. Baví mě předávat zkušenosti, učit se a zkoušet cokoliv nového, a to nejlépe skrze zážitkovou pedagogiku.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Možnost si alespoň něco z učeného odžít. Mít z učení radost a rozumět jeho smyslu. Považuji za důležité, aby si každý mladý člověk měl možnost najít to, co ho bude v životě bavit a čemu se chce věnovat.
 

 

Mgr. Miluše Vartýřová - speciální pedagog a mentor pro nové pedagogy

O co se zajímám
Mám ráda procházky přírodou, jízdu na kole, lyžování, nejlépe ve volné přírodě, a to vše se svými dětmi, které se snažím vést k pohybu.         A také cestování, hudbu, knihy (hlavně cestopisné), zvířata a dobré lidi.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Lidé, kteří přispívají vzájemně k pohodovému prostředí, kde se děti učí zábavnou formou, která je baví a kterou mají rády. Ukazovat dětem různé cesty vedoucí k poznání a pochopení světa.
 

 

Mgr. Romana Harcubová - třídní učitelka I.A

O co se zajímám
Mám ráda přírodu, turistiku, především horskou.
Již dlouhou dobu se věnuji sborovému zpěvu. Energii získávám na lekcích jógy.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Citlivý přístup k žákům, metody rozvíjející tvořivost a spolupráci.
 
 

 

Mgr. Barbora Kosinová - třídní učitelka I.B a zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

O co se zajímám
Nejraději trávím čas se svými syny a manželem. Rádi cestujeme do blízka i daleka, pěšky, na kolech, na lyžích. Ráda si užiju pěkné divadelní představeni, koncert, ale i dobré jídlo. Mou velkou zálibou je dětská literatura i literatura o dětech.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Nejdůležitější je pro mne respekt jednoho člověka k druhému a vztahy mezi lidmi. Za velmi důležité považuji pochopení a podporu každého jendotlivého žáka a bezpečné prostředí bohaté na podněty. A nakonec a především, že učit se má smysl.
 
 

 

Mgr. Jitka Rozová - třídní učitelka II.A

O co se zajímám
Všechen svůj volný čas trávím s našimi třemi dětmi. Miluji společné výlety do přírody, na skály a zříceniny, k rybníkům i jezerům. Jezdíme na vodu, na kolo i do hor. Co se týče cestování, mou srdeční záležitostí je Francie a Indie.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vždy hledat v dětech to, v čem vynikají, podporovat je, aby se mohly rozvíjet. Posouvat je dál. Každý máme vlohy k něčemu jinému, každý jsme originál a já budu vždy důrazně proti porovnávání dětí v kolektivu třídy. Mým cílem je připravit dětem takové prostředí, aby se v něm cítily bezpečně. Respektujme děti, aby ony mohly respektovat nás.
 

 

Mgr. Gabriela Hlavatá - třídní učitelka II. B

O co se zajímám
Ráda se na svět dívám hledáčkem fotoaparátu. Chodím na procházky do přírody a poznávám nová, nejen turisticky atraktivní, místa. Nenechám si ujít návštěvu divadla či koncertu. Relaxuji při jízdě na kole nebo na koloběžce, s knížkou a se svou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ve vzdělávání je pro mě u dětí důležitý rozvoj osobnosti pomocí přiměřených výzev se vzájemným porozuměním a otevřenou respektující komunikací. Ráda bych podporovala radost z poznávání, schopnost spolupracovat s ostatními, učila je k toleranci k odlišnostem a smysluplné práci se zpětnou vazbu.
 

 

Mgr. Andrea Nečasová - třídní učitelka III.A

O co se zajímám
Příroda, spinning, jóga, wellness, hudba, dobré jídlo.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Společně si vytvářet bezpečné prostředí, kde se cítíme dobře, respektujeme se a naše společná práce nás baví a posouvá.
 

 

Jana Bartošová, DiS . - třídní učitelka III.B

O co se zajímám
Narodila jsem se v září a možná proto mám ráda podzimní přírodu, procházky spadaným listím a jeho vůni. Ráda si uvařím dobrý čaj a přečtu zajímavou knihu. Mým druhým povoláním a zároveň velkou zábavou je pro mě výuka plavání dětí. Svůj volný čas nejraději trávím se svou rodinou na společných výletech.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Za nejdůležitější považuji vytvoření bezpečné atmosféry, kde je každé dítě přijímáno takové jaké je, bez předsudků a s jeho jedinečností, s důrazem na vzájemný respekt.
 

 

Mgr. Jitka Vokšická - třídní učitelka IV.A

O co se zajímám
Nejraději trávím čas s dobrou knihou a příjemnými lidmi. Rekreačně hraji basketbal a volejbal, jezdím na kole, kánoi a ráda plavu, chodím do divadla, kina a na koncerty. Hodně cestuji a odpočívám na zahrádce a se svou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Spolupráce a vzájemná pomoc, tvůrčí prostředí, přátelská atmosféra a přímé jednání.
 

 

Mgr. Magda Těšínská - třídní učitelka IV.B

O co se zajímám
Mým životem mě provází myšlenka, podle které se snažím prožívat každý den. „Tajemství štěstí odhalíme tehdy, když si uvědomíme, že jsme šťastni teď.“
Jsem šťastná, když mohu věnovat svůj čas svým nejbližším, ať už doma, v přírodě, při sportování nebo při návštěvě kulturních památek.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ve svém profesním životě jsem šťastná, když se mohu při vzájemné spolupráci s rodinou žáka pokoušet vytvořit bezpečné, podnětné a přiměřené prostředí s respektem k individualitě, aby se každé dítě chtělo stát tvůrcem vlastního poznání.
 
 

 

Ing. Jitka Brichtová - třídní učitelka V.A

O co se zajímám
Volný čas trávím nejraději se svými dětmi, ale také s přáteli. Ráda cestuji a poznávám nová místa nejen naší republiky. Pokud mám volný čas, přečtu si knihu na motivy skutečných příběhů ze současnosti nebo historie. Rozhodně neváhám s přáteli vyrazit do divadla či do kina. Mám také ráda přírodu, proto mě v mém volném čase možná najdete právě na naší zahradě. Za hezkého počasí miluji také projížďky na kole.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Naučit děti vzájemnému respektu, ukázat jim, že každý je v něčem výjimečný a originální.
 

 

Ing. Anna Fialová - třídní učitelka V.B

O co se zajímám
Momentálně o školství ze všech stran, ale také o své okolí. Jak se sladit a žít zodpovědně. U toho se učit, tvořit přírodní zahrady a žít se svou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější   
Když se ohlédneme, abychom viděli cestu, kterou jsme prošli a to, že nás někam dovedla. Mohu si říct, tohle jsem neuměl, neznal, přistupoval jsem k tomu jinak než teď, ale někam jsem se posunul a hlavně, chci postupovat zas někam dál. A učitel by měl tu cestu hodně vést a podpořit.
 

 

Ing. et Bc. Miriam Kupková - třídní učitelka VI.A a zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň

O co se zajímám
Od svých sedmnácti let se aktivně věnuji skautingu. Mám ráda kreativní činnosti, hudbu, tanec, pohyb – v létě turistiku, v zimě lyže. Baví mne vymýšlet nové aktivity a zajímavý program pro děti a dospělé, i proto jsem před lety založila v Líbeznicích neziskovou organizaci Stonožka.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Neustálé hledání různých cest poznávání – v příjemném a přátelském prostředí, kde nechybí radost, empatie, tvůrčí nasazení, důvěra a … hodně usměvavých tváří.
 
 

 

Bc. Kristýna Mazaná - třídní učitelka VI.B a učitelka německého jazyka a VkOZ

O co se zajímám
Ve svém volném čase nejraději cestuji. Velmi mě láká poznávání nových míst v rámci ČR, ale i za jejími hranicemi. Nejvíce mě doposud zaujala východní Asie, od které se odvíjí mnoho mých dalších zájmů. Patří mezi ně například studium korejštiny a asijské mytologie. Ráda si také odpočinu u zajímavé knížky nebo filmu ve společnosti mého čtyřnohého parťáka.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Nejdůležitější je pro mě vzájemná důvěra a komunikace, které společně vedou k vytvoření příjemného prostředí během výuky jak pro žáky, tak pro pedagoga.
 

 

Ing. et. Bc. Milada Zemanová - třídní učitelka VII.A

O co se zajímám   
Mám ráda kreativní činnosti, literaturu, výlety a dobrou společnost.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější 
Snažím se, aby děti vnímaly svět v širších souvislostech a poznatky získané ve škole dovedly úspěšně aplikovat v běžném životě.
 

 

Ing. Lucie Čemusová - třídní učitelka VII.B, koordinátorka IT a ŠVP, metodik prevence pro 2. stupeň

O co se zajímám
Snažím se svůj čas rozdělit mezi různorodé činnosti, abych obohacovala život svůj i své rodiny o zážitky a kreativní činnosti. Věnuji se hře na kytaru, scrapbooku/art journalu, quillingu, ale také četbě, bruslení na in-linech a cestování. Sleduji a fandím českým sportovcům.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Podporovat přirozený zájem dětí poznávat nové věci v bezpečném, tvořivém prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a nadání, a vést je k celoživotnímu učení.
 

 

Mgr. Alena Pikhartová - třídní učitelka VIII.A

O co se zajímám
Většinu času a energie věnuji našim dvěma dětem. Pokud mám čas jen sama pro sebe, mám ráda knihy, divadlo, němčinu, jógu, keramiku a setkávání s rodinou i přáteli.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Děti i dospělí by měli školu vnímat jako přirozenou součást svého rodinného i širšího společenského života. Informace i zkušenosti ze všech těchto oblastí by měla škola dětem pomoci prohlubovat a naučit je kriticky s nimi dále pracovat. V ideálním případě by jim měla pomoci pochopit nejen jejich práva, ale i povinnosti, respekt k ostatním a zodpovědnost za sebe sama i okolí.
 

 

Mgr. Barbora Dvorská - třídní učitelka VIII.B

O co se zajímám
O cestování. Ráda poznávám nová místa, jiné kultury a lidské myšlení. Nejlépe sama s batohem na zádech a dál od velkých měst. Stejně tak zbožňuji chození po horách, omalovánky a čtení knih.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Pozitivní motivace, otevřenost k dialogu, vzájemné obohacování se a respektování jedinečnosti každého z nás.
 

 

Mgr. Dana Wimmerová - třídní učitelka IX.A a vedoucí sekce jazyků (AJ)

O co se zajímám
Baví mě jóga, reiki, zdravý životní styl a optimismus. Ráda odpočívám v přírodě na výletech se svojí rodinou, při práci na zahrádce nebo u dobrého filmu v angličtině.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Motivace dětí k otevřenému a přirozenému způsobu komunikace v jiném jazyce, vzájemná spolupráce a radost z učení, při němž si ani neuvědomujeme, že se učíme. Výuka hrou, se zapojením všech smyslů, zábavně a tvořivě.
 

 

Ing. et Bc. Alžběta Škodová - třídní učitelka IX.B a učitelka přírodních věd, AJ, INF, M

O co se zajímám
Ráda jsem se svou rodinou a přáteli. Ze sportu se věnuji běhu a józe, v zimě bruslení a lyžování. Zajímám se o cizí země a kultury, ráda cestuji. Stále něco čtu a moc ráda vařím. Těší mě má práce a baví mě výzvy, které přináší do mého života.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
V rychle se měnícím světě je podle mého názoru nejdůležitější, abychom se my všichni samostatně, průběžně a hlavně rádi sami vzdělávali, a to nejen ve škole. Vedu děti k tomu, aby se učily myslet kriticky, aby spolu dokázaly otevřeně komunikovat, konstruktivně spolupracovat a aby přijímaly svůj díl odpovědnosti.
 

 

Mgr. Lenka Pázlerová - mentor pro nové pedgogy, párový pedagog

O co se zajímám
Mám ráda cestování, zejména po našich i vzdálenějších památkách. Využiji každou příležitost k návštěvě divadla nebo koncertního vystoupení. Relaxuji při vaření, při kterém ráda experimentuji a "kulinářské umění" si ověřuji na své rodině.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vytváření příjemného prostředí se vzájemnou důvěrou a respektem, ve kterém nejsou dětem poznatky pouze předkládány. Děti by se měly s poznatky vzájemně seznamovat a osvojovat si je zábavnými a netradičními formami, vlastními dedukčními metodami a postupy.
 
 

 

Mgr. Renata Vlasáková - učitelka tělesné výchovy a AJ

O co se zajímám
Nejraději trávím čas se svou rodinou. Rádi cestujeme po horách pěšky, na kolech, na lyžích i běžkách. Mou největší vášní je sport. Hodně běhám, plavu a cvičím jógu. Před devíti lety jsem založila plaveckou školu pro děti. Zajímám se také o cizí země a kultury.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Baví mě se vzdělávat a pracovat na sobě. Mám ráda výzvy a těší mě má práce. Nejdůležitější je pro mne vzájemný respekt a dobrý pocit, že žákům předávám pozitivní přístup k pohybu a radosti z něho.
 

 

Mgr. Irena Novotná Smíšková - učitelka českého jazyka, VV a PČ

O co se zajímám
Mou největší inspirací je příroda. S rodinou na výletech obdivujeme nejen přírodní krásy, ale i um lidských rukou. Na malé zahrádce pěstuji květiny a trochu ovoce pro radost i užitek.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Začít pozvánkou ke vzdělávání podporou úžasu z objevování. Za důležité považuji ukazování nových cest, otevírání příležitostí a motivaci v bezpečném prostředí, kde je prostor pro úspěch i chybu.
 

 

Bc. Mariya Pytelová, DiS. - učitelka anglického jazyka

O co se zajímám
Miluji cestování. Zajímám se o kulturní tradice a zvyky v různých zemích světa. Jinak moc ráda vyšívám křížkem. Pokud mám čas pro sebe, tak si čtu knihy v angličtině. Mám ráda filmy, anglickou hudbu, posezení s rodinou a přáteli, procházky.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Respekt individuality každého dítěte, pochvala, která děti motivuje k lepším výsledkům, učení se zábavnou formou, vzajemná důvěra a úcta mezi dítětem, učitelem a rodiči.
 

 

Mgr. Adam Havlík, PhDr. - učitel D a ZE

O co se zajímám
Mám rád historii, literaturu, výlety s rodinou a sport (aktivně i pasivně).

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemná úcta a smysluplné předávání znalostí.
 

 

Mgr. Zdeněk Koudela - učitel fyziky, informatiky a pracovních činností

O co se zajímám
Velkou zálibou jsou pro mě nové technologie a postupy, a to nejen z oborů, které budu učit. Svůj volný čas nejraději trávím kreativními činnostmi, kdy navrhuji či stavím různé elektronické a technické přístroje. Mám rád práci se dřevem, cestování a turistiku, četbu knih či sledování filmů. Ze sportu nejčastěji jezdím na kole či kanoi.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Rozvinout v žácích nadšení pro studium technických oborů. Vytvořit bezpečné prostředí založené na přímé komunikaci a vzájemném respektu. Předávat své získané teoretické a praktické znalosti, které mohou žáci uplatit v reálném životě.
 

 

Mgr. Jan Dvorský - učitel informatiky - programování

O co se zajímám 
Nejraději mám toulání se s batohem po lesech či horách zakončené táborákem se špekáčky a kytarou. S radostí také trávím čas s neteří a synovci, rád chodím do divadel a čtu fantasy literaturu.
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemný respekt a snaha o otevřenou a rovnou komunikaci mezi žáky a pedagogy. Při výuce se snažím vědomosti předávat prožitkem a v žácích co nejvíce podporovat samostatnost, schopnost vyhledávání a ověřování informací a kritického myšlení.
 

 

Bc. Jana Severová - učitelka matematiky

O co se zajímám
Ve volném čase ráda nacházím klid přírody na pěších výletech s naším voříškem. Miluji vítr ve vlasech při jízdě na kole. Hraji aktivně na housle nejen vážnou hudbu. Narozdíl od mého nejbližšího okolí se nebráním pokusům v kuchyni a celkově se zajímám o zdravý životní styl.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemný respekt, důvěra a pohoda žáků a učitele.
 

 

MgA. Martina Delišová - učitelka dramatické výchovy a hlasová podpora v celé škole

O co se zajímám 
Potřebuji být blízko přírody a nejlépe se v ní toulat, sama nebo s rodinou. Učarovala mi Bretaň s jejím oceánem, kameny a lidmi. Baví mě tvořit a spolupracovat, ve škole, v divadle… Zajímá mě propojení pohybu, dechu a hlasu jako interaktivního celku.
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemný respekt, důvěra, otevřenost, prožitek, a radost.
 

 

Mgr. Markéta Holanová   - učitelka přírodních věd a tělesné výchovy

O co se zajímám
Mám ráda přírodu a procházky v ní. Zajímám se také o léčivé účinky bylin, používám je i při výrobě přírodních mýdel. Ráda zpívám nebo si občas zajdu do divadla či kina. Baví mě podnikat se synem různé výlety. Zabývám se i finanční gramotností a snažím se šířit její základní principy. Ráda sportuji a zkouším nové sporty, ale už pouze rekreačně. 

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důležitý je pro mě vzájemný respekt, empatie, spolupráce a snaha zaujmout a podpořit vnitřní motivaci k učení.
 

 

Mgr. Kateřina Jindrová   - učitelka přírodních věd

O co se zajímám
Mou celoživotní radostí je pohyb, mnoho let jsem závodně plavala. V současnosti se nejvíce věnuji cvičení jógy a pánevního dna. Fascinuje mě lidské tělo a studuji různé metody, které jej udržují nebo navracejí ke zdraví. V přírodě nacházím prostor pro odpočinek a přemýšlení.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Radost z poznávání a objevování.
 

 

Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková - učitelka hudební výchovy

O co se zajímám
Mám ráda hudbu, čtení a cestování. Veškerou svoji pozornost momentálně soustředím na svou rodinu a na pěvecký sbor Camerata, který řídím. Odpočívám při práci na zahradě nebo v přírodě.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důležité je pro mne prostředí vzájemné spolupráce a prostředí plné důvěry, kde se může každý projevit spontánně a beze strachu.
 

 

Petr Kužvart - učitel hudební výchovy

O co se zajímám 
Mým celoživotním příběhem je hudba. Aktivně jsem hrál v mnoha kapelách, orchestrech a dalších hudebních souborech. Ruku v ruce s tímto poznáním jsem cítil potřebu se o zkušenosti dělit a předávat je mladým začínajícím hudebníkům. To mě už na začátku hudební dráhy, ve studentských letech, vedlo k pedagogické činnosti. 
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Konkrétně v předmětu Hudební výchova je mou hlavní motivací předávat studentům v rámci hudebního vzdělání hudbu živě, tak jak ji vnímají v současném světě. Věřím, že tento způsob je mostem k uchopení hudební historie a k vnímání mnoha rozličných hudebních směrů, pochopení, že i současná hudba má svůj vývoj a vznikla z určitých hudebních směrů. Tento způsob otevírá zájem a směřuje pozornost dětí i na dosud nepoznané hudební žánry, jsou schopny je vnímat najednou úplně jinak. Teoretickou hudební výchovu spojuji s praktickými ukázkami, které vedou k jasnému uchopení a tudíž i pochopení hudební teorie všeobecně. Základní hudební přehled by měl patřit k všeobecnému vzdělání moderního člověka.
 

 

Veronika Tagliagambe Poloučková - asistentka pedagoga v I.B

O co se zajímám
Svůj volný čas trávím nejraději se svou rodinou. Miluji procházky přírodou, jízdu na kole, návštěvy starých hradů a zámků. Mým velkým koníčkem je práce s keramickou hlínou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Děti, které chodí do školy rády a s důvěrou. Děti, které ví, že se učí pro sebe a ne pro nás a dobré známky.
 

 

Jaroslava Samborská - asistentka pedagoga ve II.A

O co se zajímám
Mám ráda hezké dny na zahradě s rodinou a ráda mám i setkávání a povídání s přáteli. Neumím si představit život bez domácího mazlíčka. S oblibou chodíme na koncerty, často country, ale nejen, a také do divadel. Rádi poznáváme různé kouty naší země. Během zahraničních cest jsem si moc oblíbila severské státy. Baví mě spousta věcí, ale nejdéle se věnuji keramice.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Nejdůležitější je dle mého názoru vychovat z dětí slušné lidi.
 

 

Jana Králová - asistentka pedagoga ve II.B

O co se zajímám
Velmi ráda čtu severské detektivní romány, relaxuji při práci na zahradě, plavu, jezdím na kole a navštěvuji kino a divadlo.
Svůj volný čas nejraději trávím se svými vnuky, upeču, uvařím a těším se na setkání s celou rodinou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Jsem toho názoru, že ke vzdělání dětí je potřebná vzájemná důvěra a respekt mezi dítětem, učitelem a rodiči. Vytvoření pozitivní atmosféry, navázání kontaktu a podpory.
 

 

Dana Hrdinová - asistentka pedagoga ve III.A

O co se zajímám
O veškeré dění kolem sebe. Baví mě organizovat výlety pro rodinu a přátele. Nejraději jezdíme do přírody, objevujeme české hrady a zámky, v zimě jezdíme na hory.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vychovávat děti k vzájemnému respektu a porozumění, aby z nich vyrostli slušní a spokojení lidé. Moc ráda s dětmi komunikuji.
 

 

Lucie Demnerová - asistentka pedagoga ve III.B

O co se zajímám
Nejdůležitější je pro mě rodina. Ráda jezdím na výlety, cestuji a procházím se v lesích Lužických hor.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemná důvěra, respekt a komunikace. Podpora odlišností a individuální laskavý přístup k dětem.
 

 

Jana Polívková - asistentka pedagoga ve IV.A

O co se zajímám
Ráda si přečtu pěknou knihu, dojdu na dobré vietnamské jídlo či do sushi restaurace, dále ráda sportuji a chodím na procházky.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Určitě respekt, důvěra a spolupráce mezi žákem a pedagogem a motivace k lepšímu výsledku.
 

 

Andrea Křížová - asistentka pedagoga ve IV.B

O co se zajímám
Můj život je naplněn rodinou a péčí o ni. Ráda jezdím na kole na výlety přírodou, rybařím a podnikám procházky s rodinou po krásách Čech. Mám ráda muzikály, hudbu a ráda čtu humorné knihy.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ukázat dětem, že každý má své místo v životě a je pro společnost důležitý. Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého. Úsměv je pro mě světlo v okně obličeje, které naznačí, že srdce je doma.
 

 

Vladimíra Kulhánková - asistentka pedagoga v V.A

O co se zajímám
Ráda pracuji na zahradě, cvičím jógu, cestuji, jezdím na kole a tančím.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Ve vzdělávání je pro mne důležitý vzájemný respekt, tolerance, vstřícnost a důslednost.
 

 

Markéta Krajčová - asistentka pedagoga v V.B

O co se zajímám
Na prvním místě je samozřejmě moje rodina - manžel, děti, vnoučata a naše psí parťačka Žofie. Ve volném čase jsem ráda v přírodě, miluji dlouhé procházky, ale ráda také navštívím zajímavou výstavu nebo zavítám do divadla. Mým koníčkem je sport - především horská turistika, sjíždění řek, lyžování a běžkování.
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vytvoření příjemného prostředí, vzájemná tolerance, empatie, důvěra, nadšení a chuť učit se novým věcem. Pracovat s dětmi tak, aby naše spolupráce měla pozitivní vliv na jejich další vývoj.
 

 

Martina Vodvářková - asistentka pedagoga v VI.A

O co se zajímám
Mám ráda procházky přírodou, zvířata, tvoření a domácí pečení.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemný respekt, podpora, propojování teorie s praxí a otevřená komunikace.  
 

 

Barbora Kopecká - asistentka pedagoga v VI.B

O co se zajímám
Nejvíc času trávím se svou rodinou. Mám ráda procházky přírodou, jízdu na kole, cestování. Baví mě poznávat cizí kraje, lidi v nich, jejich kulturu, zvyky. Relaxuji na své malé zahrádce nebo u dobrého filmu.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důležitá je vzájemná důvěra a respekt mezi žáky, pedagogy a rodiči. To vše umožní vytvořit bezpečné prostředí ve škole, kde se děti budou cítit příjemně a mohou se dál rozvíjet.
 

 

Daniela Brázdová - asistentka pedagoga v VII.A

O co se zajímám
Ruční práce, kutilství, dekorace interiérů a renovace nábytku.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vidět v dětech to, v čem vynikají a podporovat je. Vytvořit prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně. Dát dětem prostor pro spolupráci, vzájemnou toleranci a respekt k sobě i k odlišnostem. Aby poznatky získané ve škole dovedly úspěšně aplikovat v běžném životě.
 

 

Miroslava Spoustová - asistentka pedagoga v VII.B

O co se zajímám
Jsem zamilovaná do národní házené, které se věnuji od 7 let. Stále jsem aktivní hráčkou, rozhodčím i činovníkem. Ráda tvořím a šiji. 
 
Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Učení se vzájemného respektu a úcty, podpora, motivace.
 

 

Helena Omachtová - asistentka pedagoga v VIII.A

O co se zajímám
Celým životem mě provází hudba, zejména vážná. Ráda chodím do divadla, na koncerty, výstavy.
Kromě potápění vyzkouším jakýkoliv sport, vášnivě fandím tenisu. Obdivuji vše kreativní, ráda pletu.
Nejšťastnější jsem se všemi blízkými a domácími mazlíčky u velkého ohně při opékání buřtíků, veselém povídání a sdílení.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Vzájemný respekt, ohleduplnost, tolerance a slušnost jeden ke druhému, zvláště k těm, kteří se potýkají s nějakou nevýhodou či těžkostí.
 

 

Eva Kálalová - asistentka pedagoga v IX.B

O co se zajímám
Mám ráda přírodu, procházky a cestování s mou rodinou. Ráda se začtu do historického románu nebo si poslechnu příjemnou hudbu.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Důvěra, motivace, vzájemný respekt.
 

 

Monika Fléglová - asistentka pedagoga v IX.B

O co se zajímám
Mám ráda společnost i samotu. Ráda poznávám nová místa i kulturu. Miluji moře, jezera, hory a hlavně slunce. Mou velkou zálibou jsou bylinky.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Respektovat jeden druhého. Nebát se vyslovit svůj názor. Chválit za větší či menší úspěch. Motivovat a podpořit každého jedince.
 

 

Marie Maximová - vedoucí školní družiny 

O co se zajímám 
Mám ráda pohyb všeho druhu, přírodou i městem, nejraději se svou rodinou - těmi nejlepšími parťáky.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Všestranný rozvoj, respekt a slušnost jeden k druhému, otevřenost.
 

 

Dita Vojanová - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Jsem rodinný typ, ráda vařím, peču, zahradničím, ráda jezdím na výlety do přírody, ráda fotím, užívám si každé roční období. 

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Určitě důvěra a přátelství, učit děti, že slušnost je pozdravit, poprosit, poděkovat a umět se omluvit. Děti jsou nám zrcadlem, my se učíme od dětí a děti se učí od nás. 
 

 

Adéla Rektoříková - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Ráda pracuji na zahrádce, kde máme desítky různých květin, stromů, keřů, ale i domácích mazlíčků jako kočky, psa, želvy, ptáky, jezírko s rybičkami. Zpracovávám vše, co se na zahrádce urodí. S kamarády ráda vyrazím za sportem, hlavně na kolo nebo na výšlap do hor.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější   
Vždy se snažím věřit v laskavost a dobrotu ostatních lidských bytostí.
 

 

Tereza Kopecká - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Svůj volný čas trávím se svojí rodinou. Ráda vařím a peču slané a sladké dobroty. Baví mě četba, turistika nebo cestování.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější   
Podpora, trpělivost a empatie. Optimistický a laskavý přístup ke všem dětem. Utváření a prohlubování vztahů k ostatním.

 
 

 

Zuzana Smetanová   - vychovatelka školní družiny

O co se zajímám
Mám ráda malování, fotografování a procházky přírodou.

Co je pro mne ve vzdělávání nejdůležitější
Respekt a důvěra. Také aby děti vzdělávání bavilo a vzdělávaly se s radostí.
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio