Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Kariérní poradenství

POZOR, TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA JE 1. BŘEZNA 2019. Přihlášky si můžete vyzvednout v naší škole, systém skolaonline za vás již vetšinu informací předvyplní, včetně hodnocení žáka. Přihlášky vydává na našem sekretariátu pí Lucie Rafajová.

Přihlášky na střední školy se předkládají řediteli školy, do které se uchazeč hlásí, osobně nebo poštou – doporučeným dopisem - do nejpozději do 1. března 2019.Dny otevřených dveří v roce 2019 na víceletých gymnáziích v našem okolí:


Leden:    8.1. Gymnázium Ústavní (8leté i 6leté studium)
                9.1. Gymnázium Litoměřická
                9.1. Gymnázium Špitálská
                9.1. Gymnázium Čakovice (6leté studium)
              17.1. Gymnázium Českolipská
              22.1. Gymnázium J. Seiferta

Únor:      7.2. Gymnázium GPF v Neratovicích
 

INFORMACE k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. třídy  SŠ


Povinná jednotná zkouška v přijímacím řízení pro maturitní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) zahrnuje centrálně zadávané didaktické testy z předmětů český jazyk a literatura (ČJ L) a matematika a její aplikace (MAT) zhotovené společností CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování mají uchazeči 60 minut.

Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně. Pro pro osmiletá a šestiletá gymnázia jsou stanoveny v prvním kole dva rovnocenné termíny:
 
    1. termín   2. termín
Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)  16. 4. 2019  17. 4. 2019
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory  13. 5. 2019  14. 5. 2019

V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené CERMATem.

Přihlášky k přijímacímu řízení
Uchazeč o studium na osmiletém gymnáziu může podat přihlášku ke studiu až na 2 gymnázia. Součástí přihlášky může být i doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Termín předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení je sjednocen do 1. března 2019. Přihlášky se předkládají řediteli střední školy, do které se uchazeč hlásí.

Uchazeč a jednotná zkouška
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije vždy lepší výsledek.

Náhradní termín jednotné zkoušky
Pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně: 1. termín 13. května 2019, 2. termín 14. května 2019.

Další informace a kritéria pro přijetí naleznete na internetových stránkách příslušných středních škol, kam přihlášku podáváte.  

Příprava na přijímací zkoušky
Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet, viz odkaz:
http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/.
Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na webu:
http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/.

Další užitečné odkazy pro uchazeče, kteří se chtějí hlásit na střední školu:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz

S dotazy se můžete obrátit přímo na našeho kariérového poradce: Ing. Janu Dubnovou (e-mail: dubnova@skolahovorcovice.cz) nebo na ředitelku školy.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio