Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Kariérní poradenství

Kariérový poradce v naší škole: Bc. Kristýna Mazaná (e-mail: mazana@skolahovorcovice.cz).

Přihlášku i zápisový lístek na střední školu vám vystaví naše škola, žáci se o vydání těchto dokumentů hlásí u třídního učitele nebo přímo u paní hospodářky Lucie Rafajové, která dokumenty vydává.

Na tomto odkaze naleznete aktuální informace MŠMT o konání přijímacích zkoušek na SŠ.
Přihlášku i zápisový lístek na střední školu vám vystaví naše škola, žáci se o vydání těchto dokumentů hlásí u třídního učitele nebo přímo u paní hospodářky Lucie Rafajové, která dokumenty vydává.
Pro správné vyplnění přihlášky na střední školu čtěte, prosím, tento odkaz.


Praktického průvodce: Kam po devítce? naleznete na tomto odkaze. Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z DOMOVA.

Dny otevřených dveří na SŠ a gymnáziích v našem okolí:
Gymnázium GFP v Neratovicích
Gymnázium Litoměřická
Gymnázium Českolipská
Gymnázium Ústavní (8leté i 6leté studium)
Gymnázium Špitálská
Gymnázium J. Seiferta
Gymnázium Čakovice (6leté studium)
OA Karlín (4leté studium)
SOŠ a SOU Čakovice (4/3/2leté studium)
Přijímačky nanečisto:
Gymnázium GPF v Neratovicích
Gymnázium J. Seiferta

INFORMACE k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. třídy  SŠ

Povinná jednotná zkouška v přijímacím řízení pro maturitní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) zahrnuje centrálně zadávané didaktické testy z předmětů český jazyk a literatura (ČJ L) a matematika a její aplikace (MAT) zhotovené společností CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování mají uchazeči 60 minut.

 
 V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené CERMATem.

Přihlášky k přijímacímu řízení
Uchazeč o studium na osmiletém gymnáziu může podat přihlášku ke studiu až na 2 gymnázia. Součástí přihlášky může být i doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Informace k přijímacím zkouškám, včetně termínů naleznete zde.

Uchazeč a jednotná zkouška
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije vždy lepší výsledek.

Náhradní termín jednotné zkoušky
Pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
Další informace a kritéria pro přijetí naleznete na internetových stránkách příslušných středních škol, kam přihlášku podáváte.  

Příprava na přijímací zkoušky
Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet, viz odkaz:
http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/ .
Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na webu:

http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/.

Další užitečné odkazy pro uchazeče, kteří se chtějí hlásit na střední školu:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz

Sebezkušenost:
www.coumim.cz
www.mujzivotposkole.cz
www.proskoly.cz


 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio