Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Zaměstnanci

 


 
ŘEDITELKA A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY
Mgr. Jana Hirková

EKONOM A ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Ing. Naďa Šedivá

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO 1. stupeň ZŠ
Mgr. Hana Mašková

KOORDINÁTORKA PRO 2. stupeň ZŠ
Ing. et Bc. Miriam Kupková

KOORDINÁTORKA PRIMÁRNÍ PREVENCE A OSV
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. (metodik primární prevence)

PEDAGOGOVÉ ZŠ
Třídnictví:
Mgr. Jitka Vokšická - třídní učitelka I.A a vedoucí předmětové
komise pro matematiku
Mgr. Magda Těšínská třídní učitelka I.B
Mgr. Gabriela Hlavatá - třídní učitelka II.A
Mgr. Lucie Hyklová - třídní učitelka II.B
Mgr. Romana Harcubová - třídní učitelka III.A a členka
školské rady
Mgr. Barbora Kosinová - třídní učitelka III.B, koordinátor
žákovského parlamentu
Mgr. Lucie Hanáková, Ing. Jitka Brichtová -
třídní učitelka IV.A, koordinátor pro dopravní výchovu
Mgr. Jitka Rozová - třídní učitelka IV.B
Mgr. Miluše Vartýřová - třídní učitelka V.A a speciální pedagog
Mgr. Hana Mašková - třídní učitelka V.B a výchovný poradce
Mgr. Dana Wimmerová - třídní učitelka VI.A,
vedoucí předmětové komise pro cizí jazyk (AJ, D)
Ing. et Bc. Alžběta Škodová - třídní učitelka VI.B (AJ, INF, ZE),
koordinátor projektů ERASMUS+
Ing. et Bc. Miriam Kupková - třídní učitelka VII. třídy
(M, VkOZ, PČ, VV)
Ing. Lucie Čemusová - třídní učitelka VIII. třídy
(INF, FY, M, CH), IT podpora
Mgr. Alena Pikhartová - třídní učitelka IX. třídy (ČJL, NJ, VkOZ)

Ostatní pedagogové:
Mgr. Lenka Pázlerová - mentor pro nové pedagogy
Mgr. Mariya Pytelová - učitelka AJ
Bc. Barbora Cihlářová - učitelka AJ
Mgr. Irena Novotná Smíšková - učitelka ČJL, VV, PČ
Bc. Dominik Ďurovec - učitel D a VkOZ
Mgr. Zdeněk Koudela - učitel FY, INF a PČ
Bc. Zuzana Houšková - učitelka přírodních věd
Ing. Tomáš Husák - učitel přírodních věd a TV
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková - učitelka HV
Petr Kužvart - učitel HV
Bc. Patricie Fojtů, DiS.-  učitelka HV
Martin Krňanský - učitel TV
Mgr. Adéla Mikolášová - učitelka TV
Bc. Barbora Pavlíková, DiS. - učitelka TV
Jana Polívková - asistentka pedagoga v I.A
Andrea Severová - asistentka pedagoga v I.B
Vladimíra Kulhánková - asistentka pedagoga v II.A
Markéta Krajčová - asistentka pedagoga v II.B
Martina Dušková - asistentka pedagoga ve III.A
Veronika Poloučková - asistentka pedgoga ve III.B
Jana Králová - asistentka pedagoga ve IV.A
Jana Bartošová, DiS. - asistentka pedagoga ve IV.B
Eva Kálalová - asistentka pedagoga v VI.B
Helena Omachtová - asistentka pedagoga v VII. ročníku
Miroslava Spoustová - asistentka pedagoga v VIII. ročníku
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG (viz bližší info ZDE)
Mgr. Eliška Kostková

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Jana Bartošová, DiS.

VYCHOVATELÉ V DRUŽINĚ
Dana Hrdinová
Lenka Di Pucciová
Veronika Mautsková, DiS.
Dita Vojanová

HOSPODÁŘKA ZŠ, ČTENÁŘSKÝ KLUB
Lucie Rafajová

HOSPODÁŘKA a VEDOUCÍ ŠJ
Iveta Hromasová

KUCHAŘI
Eva Šubrtová
Petra Capoušková
Jaroslava Sklenářová

ŠKOLNÍK A TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Roman Kříž
Milan Kotva

RECEPČNÍ
Miroslava Skořepová

UKLÍZEČ/KA
Hana Sedláčková - 1. stupeň ZŠ
Zdeňka Čermáková - 1. stupeň ZŠ
Jitka Melicharová - 1. stupeň ZŠ
Milena Bisová - 2. stupeň ZŠ
Ilona Češpivová - 2. stupeň ZŠ
Alena Sochorová - 2. stupeň ZŠ

Radek Češpivo - úklid venkovních prostor ZŠ

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Milan Kotva
e-mail: poverenec(z)skolahovorcovice.cz


E-mailový kontakt na zaměstnance školy uvádějte ve tvaru:
prijmeni@skolahovorcovice.cz
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio