Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

Zaměstnanci

 


 
vedení školy
ředitelka a statutární zástupce školy Mgr. Jana Hirková
zástupce ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Barbora Kosinová
zástupce ředitelky pro 2. stupeň, zástupce statutárního orgánu Ing. et Bc. Miriam Kupková
koordinátorka primární prevence a OSV Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
třídní učitelé
třída I. A Mgr. Hana Mašková
třída I. B Jana Bartošová, DiS.
třída II. A Mgr. Jitka Vokšická
vedoucí předmětové komise
pro matematiku
třída II. B Mgr. Magda Těšínská
třída III. A Mgr. Gabriela Hlavatá
třída III. B Mgr. Lucie Dayef
metodik primární prevence pro 1. stupeň
třída IV. A Mgr. Romana Harcubová
členka školské rady
třída IV. B Mgr. Barbora Kosinová
koordinátorka projetku PŠÚ na podporu čtenářství a pisatelství
třída V. A Ing. Jitka Brichtová
třída V. B Mgr. Jitka Rozová
třída VI. A Mgr. Alena Pikhartová
třída VI. B Bc. Barbora Cihlářová
třída VII. A Mgr. Dana Wimmerová
vedoucí předmětové komise
pro cizí jazyk
třída VII. B
Ing. et Bc. Alžběta Škodová
koordinátorka projektů Erasmus+
třída VIII. Ing. et Bc. Miriam Kupková
třída IX. Ing. Lucie Čemusová
IT a ŠVP koordinátorka
ostatní učitelé a asistenti
mentor pro nové pedagogy
1. stupeň ZŠ
Mgr. Lenka Pázlerová
učitelka pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Miluše Vartýřová
učitelka ČJL, VV, PČ Mgr. Irena Novotná Smíšková
učitelka AJ Mgr. Mariya Pytelová
učitelka NJ Bc. Kristýna Mazaná
učitel FY, INF a PČ Mgr. Zdeněk Koudela
učitelka M Bc. Jana Severová
učitelka D a VkOZ Bc. Lucie Axmannová
učitel přírodních věd a TV Ing. Tomáš Husák
učitelka TV Mgr. Barbora Pavlíková
učitelka HV Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková
učitelka HV Bc. Patricie Fojtů, DiS.
učitel HV Petr Kužvart
učitelka PČ Ing. et Bc. Milada Zemanová
pedagog, projektový koordinátor Ing. Jana Dubnová
koordinátorka projektu ITI
asistentka pedagoga v I. A Jana Bartošová, DiS.
asistentka pedagoga v I. B Veronika Dobiášová
asistentka pedagoga ve II. A Jana Polívková
asistentka pedagoga ve II. B Andrea Severová
asistentka pedagoga ve III. A Vladimíra Kulhánková
asistentka pedagoga ve III. B Markéta Krajčová
asistentka pedagoga ve IV. A Martina Dušková
asistentka pedagoga ve IV. B Veronika Tagliagambe Poloučková
asistentka pedagoga v V. A Jana Králová
asistentka pedagoga v V. B Ing. et Bc. Milada Zemanová
asistentka pedagoga v VI.A Helena Omachtová
asistentka pedagoga v VII. B Eva Kálalová, Kateřina Flintová
asistentka pedagoga v VIII. ročníku Martina Chlumská
asistentka pedagoga v IX. ročníku Miroslava Spoustová
vychovatelé - školní družina
vedoucí vychovatelka Marie Maximová
vychovatelka Lenka Di Pucciová
vychovatelka Dita Vojanová
vychovatelka Ing. Dana Kostohryzová
školní poradenské pracoviště (ŠPP)
školní psycholog Mgr. Eva Zímová
speciální pedagog Mgr. Miluše Vartýřová
výchovný poradce pro 1. stupeň Mgr. Hana Mašková
výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Jana Hirková
provozní zaměstnanci
hospodářka školy a vedoucí čtenářského klubu Lucie Rafajová
ekonomka školy Lucie Henclová
hospodářka a vedoucí školní jídelny Iveta Hromasová
kuchařka Petra Capoušková
kuchařka Eva Šubrtová
kuchařka Kateřina Kašparová
pomocná kuchařka Jana Uchytilová
technický pracovník - malá budova Roman Kříž
technický pracovník - velká budova Milan Kotva
recepční - velká budova Miroslava Skořepová
uklízečka - malá budova Zdeňka Čermáková
uklízečka - malá budova Jitka Melicharová
uklízečka - malá budova Hana Sedláčková
uklízečka - velká budova Milena Bisová
uklízečka - velká budova Ilona Češpivová
uklízečka - velká budova Vlasta Alešová
uklízečka - velká budova Alena Sochorová
úklid venkovních prostor školy Václav Hříbal
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec(z)skolahovorcovice.cz
 
E-mailový kontakt na zaměstnance školy uvádějte ve tvaru:
prijmeni@skolahovorcovice.cz

 
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio