Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Zaměstnanci

 


 
vedení školy
ředitelka školy a statutární zástupce školy Mgr. Jana Hirková
zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň Mgr. Barbora Kosinová
zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň,
zástupce statutárního orgánu
Ing. et Bc. Miriam Kupková
koordinátor OSV a primární prevence Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
třídní učitelé
třída I. A Mgr. Jitka Rozová
třída I. B Mgr. Gabriela Hlavatá
třída II. A Mg. Andrea Nečasová
třída II. B Jana Bartošová, DiS.
třída III. A Mgr. Jitka Vokšická
vedoucí předmětové komise
pro matematiku
třída III. B Mgr. Magda Těšínská
třída IV. A Ing. Jitka Brichtová
třída IV. B Mgr. Lucie Dayef
koordinátor pro dopravní výchovu
třída V. A Mgr. Romana Harcubová
členka školské rady
třída V. B Mgr. Barbora Kosinová
koordinátorka projetku PŠÚ
třída VI. A Ing. et Bc. Milada Zemanová
třída VI. B
Ing. Lucie Čemusová
IT a ŠVP koordinátorka
třída VII. A Mgr. Alena Pikhartová
třída VII. B
Mgr. Barbora Cihlářová
třída VIII. A Mgr. Dana Wimmerová
vedoucí předmětové komise
pro cizí jazyk
třída VIII. B Ing. et Bc. Alžběta Škodová
koordinátorka projektů Erasmus+
třída IX. Ing. et Bc. Miriam Kupková
ostatní učitelé a asistenti
učitelka INF a PV Mgr. Jana Hirková
mentor pro nové pedagogy 1. st. ZŠ,
uvádějící a párový pedagog
Mgr. Lenka Pázlerová
učitelka ČJL, VV, PČ Mgr. Irena Novotná Smíšková
učitelka AJ Mgr. Mariya Pytelová
učitelka NJ a VkOZ Bc. Kristýna Mazaná
učitel FY, INF a PČ Mgr. Zdeněk Koudela
učitelka M Bc. Jana Severová
učitelka D MgA. Martina Delišová
učitel přírodních věd a TV Ing. Tomáš Husák
učitelka TV Mgr. Barbora Pavlíková
učitelka HV Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková
učitel HV Petr Kužvart
učitelka INF - programování Bc. Michaela Weberová
pedagog, projektový koordinátor Ing. Jana Dubnová
koordinátorka projektu ITI
asistentka pedagoga v I. A Jaroslava Samborská
asistentka pedagoga v I. B Jana Králová
asistentka pedagoga ve II. A Veronika Dobiášová
asistentka pedagoga ve II. B Lucie Demnerová
asistentka pedagoga ve III. A Jana Polívková
asistentka pedagoga ve III. B Andrea Křížová
asistentka pedagoga ve IV. A Vladimíra Kulhánková
asistentka pedagoga ve IV. B Markéta Krajčová
asistentka pedagoga v V. A Monika Fléglová
asistentka pedagoga v V. B Veronika Tagliagambe Poloučková
asistentka pedagoga v VI.A Daniela Brázdová
asistentka pedagoga v VI.B Miroslava Spoustová
asistentka pedagoga v VII. A Helena Omachtová
asistentka pedagoga v VIII. B
Eva Kálalová,
Mgr. Renata Vlasáková
asistentka pedagoga v IX. ročníku Martina Chlumská
vychovatelé - školní družina
vedoucí vychovatelka Marie Maximová
vychovatelka Dita Vojanová
vychovatelka Adéla Rektoříková
vychovatelka Julie Polková
vychovatelka Tereza Kopecká
školní poradenské pracoviště (ŠPP)
školní psycholog Mgr. Eva Zímová
speciální pedagog Mgr. Miluše Vartýřová
výchovný poradce pro 1. stupeň Mgr. Andrea Nečasová
výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Jana Hirková
kariérní poradce Bc. Kristýna Mazaná
primární preventista pro 1. stupeň Mgr. Lucie Dayef
primární preventista pro 2. stupeň Ing. Lucie Čemusová
provozní zaměstnanci
hospodářka školy a vedoucí čtenářského klubu Lucie Rafajová
ekonomka školy - finanční účetnictví Bc. Magdalena Duba
ekonomka školy - mzdové účetnictví Mgr. Tereza Vanya
hospodářka a vedoucí školní jídelny Iveta Hromasová
kuchařka Petra Capoušková
kuchařka Eva Šubrtová
kuchařka Kateřina Kašparová
pomocná kuchařka Jana Uchytilová
technický pracovník - malá budova Roman Kříž
technický pracovník a IT - velká budova Milan Kotva
recepční - velká budova Miroslava Skořepová
uklízečka - malá budova Jana Berka
uklízečka - malá budova Jitka Melicharová
uklízečka - velká budova Milena Bisová
uklízečka - velká budova Alexandra Šámalová
uklízečka - velká budova Vlasta Alešová
uklízečka - velká budova Alena Sochorová
úklid venkovních prostor školy Václav Hříbal
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec@skolahovorcovice.cz
 
E-mailový kontakt na zaměstnance školy uvádějte ve tvaru:
prijmeni@skolahovorcovice.cz

 
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio