Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

ŠKOLNÍ LITERATURA

Výchova bez poražených

Kniha popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině a jak efektivně řešit problémy. Tato kniha vám poskytne odpovědi na otázky: Jak se při výchově vyhnout přílišným ústupkům dětem. Jak s dětmi mluvit, aby byly ochotné naslouchat. Jak děti naučit řešit své vlastní problémy. Jak řešit konflikty tak, aby se nikdo necítil poražený. Součástí knihy jsou praktická cvičení, která rodičům umožní osvojit si nové postoje, zažít je a případně je vyzkoušet ve své vlastní rodině. Výsledkem bude méně hádek a bojů, méně zuřivých scén a lhaní, méně trestů.

Autor: Thomas Gordon
O výchově, ve které není nikdo poražený. Doporučujeme.
Škola bez poražených

Kniha, která  je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se nezaobírá teoretickými koncepty, ale tím, jak je konkrétně uvést do praxe.
Tato kniha je příručkou, která chce pomoci učitelům zvládnout vypjaté situace. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem, který přináší oboustrannou spokojenost. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu. Chce je ujistit o tom, že mohou dělat chyby – a přesto být skvělými učiteli.

Autor: Thomas Gordon
O škole, ve které je dobře jak dětem, tak učitelům. Doporučujeme.
AHA! Rodičovství

Tato kniha začíná u nás – tedy u rodičů. Pomůže nám lépe porozumět vlastním emocím. Poskytuje jednoduché a praktické návody, jak zpracovat naše reakce, abychom byli schopni děti vést s empatií, pomocí stanovení zdravých hranic a jasné komunikace. Hlavní vzkaz autorky zní: „Pečujte o emociální vztah mezi vámi a dítětem, docílíte opravdové a trvalé změny. Máte-li toto zásadní pouto s vaším dítětem, nepotřebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“ Tři principy doktorky Laury Markhamové: umění seberegulace; napojování se na dítě a vytváření hlubokého vztahu; koučink, nikoli kontrola.

Autor: Laura Markhamová
O výchově, ve které je skvěle rodičům i dětem. Doporučujeme.
Sourozenci bez rivality

Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Tato kniha vám pomůže, abyste své děti spravedlivě vychovávali a zabránili jejich věčným sporům, ale současně z nich vychovali samostatné a sebevědomé osobnosti. Dozvíte se: Jak s dětmi komunikovat, abychom v nich nepodporovali sourozeneckou žárlivost. Jak  dát dětem najevo, že je máme rádi stejným dílem a žádného ze sourozenců nepreferujeme. Jak naučit děti spravedlivě se dělit. Vzorové scénky s doporučenými dialogy, které vám pomohou vyřešit nejčastější situace. Jak sourozence neporovnávat, aby se cítily jako plnohodnotný člen rodiny.

Autor: Adele Faber, Elaine Mazlish
O sourozencích a o tom, jak to s nimi v klidu ustát. Doporučujeme
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly

Světový bestseller. Vynikající pomůcka pro komunikaci rodičů s dětmi vycházející z praxe zkušených autorek, nyní v rozšířeném vydání, obohaceném o zkušenosti již dospělé dcery jedné z autorek. Kniha poskytuje návody krok za krokem ke zlepšení a posílení vzájemných vztahů v rodině, porozumění mezi rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou jsou kreslené ukázkové situace s doporučeným průběhem dialogu. Autorky jsou dětské psycholožky.

Autor: Adele Faber, Elaine Mazlish
O výchově tak, jak se to dobře četlo už spoustě rodičům.
Jak mluvit, aby se děti lépe učily doma i ve škole

Víte, jak děti motivovat, aby se rády učily a byly úspěšné ve škole? Chcete, aby vaše děti spolupracovaly, když jim něco vysvětlujete, a aby získaly pocit zodpovědnosti za své výkony? Kniha je určena jak rodičům, tak pedagogům. Ukazuje jim, jak mohou spolu inspirovat dítě k sebedisciplíně, sebekontrole a k zázrakům v učení. Pomocí unikátní strategie v komunikaci a díky názornosti kreslených doporučených dialogů dokázaly autorky jak rodičům, tak učitelům nastínit, jak řešit každodenní problémy, které mohou u dětí ve vztahu k učení nastat.

Autor: Adele Faber, Elaine Mazlish
O motivaci dětí k učení a cestě k úspěchům ve škole.
Zázrak tří květin

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákovský jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kids' Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet. Kniha představuje základní principy a metody terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími. Tři květiny v názvu odkazují na tři základní principy této terapie: naději, spolupráci a tvořivost.

Autor: Zatloukal, Žákovský
O terapii, která pomáhá dětem vyřešit jejich starosti.
Každý je na něco chytrý

Průvodce teorií mnohočetné inteligence pro děti, jejich rodiče a vychovatele. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem ve stáří kolem osmého až dvanáctého roku pochopit, „na co jsou chytré“ a jak mohou své přednosti využít k tomu, aby se rozvíjely i v jiných oblastech. Dobře strukturovanou knihu mohou využít nejen děti samy, ale i rodiče, pedagogové a vychovatelé, kteří se v individuálních i skupinových programech zaměřují na všestranný rozvoj dětí a chtějí je podpořit v tom, že každé z nich má nějaké přednosti a svůj způsob, jak se rozvíjet v oblastech, v nichž se mu zatím moc nedaří.

Autor: Thomas Armstrong
O různých druzích chytrosti a jak hýčkat tu svou.
Respektovat a být respektován

Mohli bychom vychovávat svoje děti lépe? Chtě nechtě je v nás totiž zakořeněna tendence k výchově založené na poslušnosti, tak, jak to bývalo zcela běžné ještě v poměrně nedávné době. Cítíme, že to není ono, ale nevíme, jakým modelem nefunkční systém nahradit. A právě v této knize autorů, zabývajících se výchovou dětí dlouhou řadu let, se přesvědčíme, že opakem poslušnosti není neposlušnost, ani vzdorovitost, ale zodpovědnost! A o to jde - pomoci dítěti, způsobem přiměřeným jeho věku, vybudovat systém vlastních hodnot, kterým se bude řídit v celém životě.

Autor: Kopřiva, Nováčková
O respektující výchově, ve které je dobře rodičům i dětem.
Mindfulness u dětí a dospívajících

Komplexní, praktická příručka nabízí dětem různého věku možnosti, jak se stát stabilnějšími, sebevědomějšími a úspěšnějšími. Obsahuje přes sto padesát technik, aktivit, her a meditací, které pomáhají zlepšit soustředění, náladu, lépe ovládat emoce a reagovat na stres. Publikace poskytuje jednoduše použitelný návod pro práci s dětmi a dospívajícími, kteří se potýkají s úzkostí, depresí, ADHD, posttraumatickou stresovou poruchou, somatickou nemocí nebo s jinými potížemi.

Autor: Debra Burdick
O tom, jak naučit děti, aby byly vnímavé k sobě i k ostatním.
100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do 12 let

Je dobré, pokud má dítě možnost v bezpečném prostředí „trénovat“ důležité dovednosti, z nichž sebedůvěra a sociální kompetence rostou. Ve školce se dítě učí vnímat své právo na respekt a povinnost chovat se s respektem k druhým a vyjadřovat své pocity a stát si za nimi. Dále buduje schopnost otevřeně a jasně zastávat vlastní názor, i když ostatní mají názor opačný, a zároveň respektovat názor druhých. Sebedůvěra a sociální kompetence mu pomáhají setkávat se s druhými lidmi otevřeně a uvolněně, férově vyjadřovat kritiku a snášet kritiku vlastní osoby, vyjadřovat svá přání a potřeby a dokázat říci ne.

Autor: Rosemarie Portmann
O zábavných hrách, které učí děti společenskému soužití a komunikaci.
Škola pro děti (z pohledu dětského psychologa)

Co bychom měli dělat pro to, aby byl školní čas využitý zejména pro učení, aby dítě chodilo do školy rádo, aby se do ní i těšilo, aby se nebálo a aby se co nejvíc naučilo? Měli bychom dítěti především porozumět. Stejně rozumět bychom měli i jeho rodičům a koneckonců i sami sobě. Měli bychom proto ve škole rozvíjet radost, laskavost, podporovat vnitřní motivaci i bezpečí školního prostředí. Další kapitoly jsou věnovány reflexi takových okolností, jako je chudoba rodiny, fyzické tresty, komunikaci s rodiči.

Autor: Václav Mertin
O škole, ve které jsou děti moc rády.
Hry pro rozvoj skupinové spolupráce

Publikace soustřeďuje náměty na aktivity, které jsou vhodné pro podpoření schopnosti spolupráce u dětí a dospívajících. Školní a mimoškolní pedagogové, případně rodiče, v ní najdou inspiraci k cílenému trávení volného času v menší či větší skupině. Při hrách jednotlivci prohlubují sebepoznání i vzájemné poznávání s ostatními, reflektují svoje postoje vůči sobě, vůči druhým, vůči skupině. Modelové situace poskytují hráčům možnost uvědomit si jevy probíhající ve skupině a cíleně s nimi pracovat. Knížka přináší různé typy her – verbální, pohyblivé, kreativní aj.

Autor: Hermochová, Vaňková
O hrách, které pomohou dětem zlepšit spolupráci ce skupině.
Vychovejte si génia

Dopřejte svému dítěti náskok v učení a pomozte mu dostat se na špičku třídy se spoustou praktických cvičení, aktivit a zábavných nápadů pro interaktivní hry. Porozumějte tomu, jak se kojenci a malé děti učí, a objevte klíčové schopnosti každé věkové skupiny. Objevte nápady pro interaktivní hry, které procvičí mladé mozky a přispějí k rozvíjení představivosti dětí.

Autor: Ken Adams
O tom, jak procvičovat zvídavé dětské hlavičky.
Výchovné maličkosti

Kniha Výchovné maličkosti zprostředkovává pohled zkušeného dětského psychologa Václava Mertina na řadu situací, s nimiž se rodiče při výchově dítěte musí vypořádat. Rodiče poskytují dětem nejvýznamnější výchovné a vzdělávací prostředí, jejich vliv bývá většinou nejvýraznější a hlavně velmi trvalý. K tomu, aby rodiče mohli plnit svou nezastupitelnou úlohu ku prospěchu dítěte, potřebují se v dítěti lépe vyznat a porozumět mu, chápat jeho potřeby a možnosti.. Autor nedává konkrétní návody, ale poskytuje rady a doporučení, které vycházejí z vývojové a pedagogické psychologie.

Autor: Václav Mertin
O výchově, další příjemná knížka.
Děti a jejich problémy –sborník studií

Sborník studií s tematikou nejrůznějších problémů, jimž děti a mládež v České republice mohou spolu se svými rodiči čelit.

Autor: kolektiv autorů
O tom, co nejvíce trápí české děti.
Děti potřebují rituály

Autorka přistupuje k problematice rituálů z hlediska vývojové psychologie. Dokazuje důležitost dětských rituálů, určitých specifických, stejně se opakujících jednání dětí, pomáhajících dětem při psychickém růstu a vyrovnávání se s osobními krizemi. Zároveň kniha obsahuje také řadu užitečných podnětů pro podporu pozitivně působících rituálů a varování před negativními rituály.

Autor: Gertrud Kaufmann Huber
O rituálech a o tom, v čem jsou pro děti tak prospěšné.
Výchova bez trestů

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných nebo jiných trestů. Obsahuje argumenty pro tento přístup a současně konkrétní návody na to, jak mají rodiče postupovat, chtějí-li se bez trestů reálně obejít. Byl bych rád, kdybych získal na svou stranu nejen již přesvědčené, ale i váhavé, nejisté, nerozhodné. Přál bych si, abych je přesvědčil o tom, že to jde a že se jedná o účinný a velmi perspektivní způsob výchovy.

Autor: Václav Mertin
O tom, jak dobře vychovat děti a přitom je nemuset trestat.
Svoboda a hranice, láska a respekt

Základem úspěchu v soužití s dětmi je vytvoření „vhodného prostředí“ a respekt k jejich vlastním životním procesům. Mnoho rodičů se snaží o respektující výchovu. Přečetli si ty nejlepší dostupné knihy, ale přesto jim naskočí husí kůže, když se řekne slovo „hranice“. Je tomu tak proto, že sami zažili buď hranice omezující, které jim byly prezentovány direktivním způsobem, nebo hranice příliš široké. Ale děti hranice potřebují. Ne nějaké vymyšlené, nelogické. Potřebují hranice, mezi nimiž se budou cítit jako doma, aby se mohly rozvíjet podle své vnitřní motivace a zralosti.

Autor: Rebeca Wildová
O tom, jak nastavit dětem hranice ale i dopřát svobodu.
Učíme (se) spolupráci spoluprací

Kniha se věnuje těm nejpraktičtějším věcem v tématu spolupráce a učení. Strategiím, technikám, tomu, co má dělat učitel, aby vše fungovalo. V neposlední řadě pak řešení obtíží - když se něco zadrhne, nejde tak, jak by si zúčastnění představovali. Že to nepůjde od začátku úplně hladce? Nejspíš skutečně ne. Přechod od vyučování, kde učení stálo především na předávání poznatků od učitele k žákovi, ke způsobům, kde jsou si v učení nápomocni žáci sami, je během na delší trať - pro učitele i jejich svěřence.

Autor: Hana Kasíková
O tom, jak naučit děti spolupracovat.
IQ dítěte-výzva pro rodiče

Část 1 - pro předškolní věk. Trénink založený na poznatcích neurologického výzkumu mozku kombinuje různé techniky - motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a další - tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Program přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a pri zmírňování poruch učení. Na vývoji programu se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů a v současnosti je využíván v pěti evropských zemích.

Autor: MUDr. Ranko Rajović
Metodická příručka pro práci s NTC metodou
Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou

Část 2: Pro věk 4-8 roků.
Ve druhém dílu příručky „NTC systém učení“ autor představil způsob řešení problematiky rozvoje mentálního potenciálu nadaných dětí z nového zorného úhlu, z pohledu medicíny. Tímto způsobem úspěšně ukázal, jak každodenní aktivity dítěte, především pozapomenuté hry (guma, kuličky, otáčení, panák, slepá bába, schovávaná, sochy, školka aj.) a rovněž rozhovory, dotazy nebo touha po poznání přispívají k systematickému intelektuálnímu rozvoji dítěte.

Autor: MUDr. Ranko Rajović
Metodická příručka pro práci s NTC metodou
Poruchy příjmu potravy

Publikace čtivým způsobem přibližuje problematiku poruch příjmu potravy široké veřejnosti, jak laické, tak odborné, rodičům, učitelům i samotným lidem trpícím mentální anorexií nebo bulimií. Věnuje se např. charakteristice jednotlivých typů poruch příjmu potravy a jejím příčinám, vlivu rodiny, vrstevnických skupin a médií, prevenci, roli školy, ale i správnému složení jídelníčku a místům, kde mohou lidé najít odbornou pomoc. Text je proložen mnoha příběhy.

Autor: Lenka Procházková
O poruchách příjmu potravy, jejich příčinách i řešeních.
Každý jsme jiný

Kniha je určena sourozencům (ale i spolužákům či dětem ze sousedství) lidí s PAS. Srozumitelnou formou popisuje základní projevy autismu a je plná doporučení, která mohou přispět k obecně spokojenějšímu rodinnému životu. Autorka publikace Fiona Bleach řadu let pracuje jako arteterapeutka v Sibyl Elgar School v západním Londýně, jejímž zřizovatelem je Národní společnost pro autismus (The National Autistic Society). Dobře rozumí životu a způsobu práce s lidmi s poruchou autistického spektra. Její ilustrace činí knihu laskavou a srozumitelnou.

Autor: Fiona Bleach
O životě s človíčkem s poruchou autistického spektra.
Jak s dětmi mluvit o smrti

Smrt je náročné téma, zejména pokud s ním přicházejí děti. Autorka se zabývá myšlenkami na smrt a pocity, které v souvislosti s ní děti prožívají. Ať již se děti vyrovnávají se smrtí blízké osoby, domácího mazlíčka nebo samy žijí s nevyléčitelnou nemocí, hledají dospělí jen obtížně odpovědi na otázky svých dětí týkající se smrti. Dá se smrt zvrátit, proč lidé umírají, co se po smrti stane s tělem, dostanu se do ráje, setkám se s Bohem? Kniha je užitečným pomocníkem pro rodiče, vychovatele a učitele dětí každého věku.

Autor: Linda Goldman
O smrti a tom, jak se s ní i s dětmi statečně vypořádat.
Puberta-rádce pro rodiče a učitele

Jak nechat našim dětem nechat volnost, ale zároveň nastavit mantinely? Jak jim poskytnout oporu a budovat vzájemný vztah? A jak se vyhnout klasickým konfliktům v rodinném životě? Autor odpovídá na tyto a mnohé další otázky a dokládá je příklady z praxe. Puberta je totiž mnohdy obtížným obdobím: Tříská se dveřmi, rodiče bývají celí nesví a dospívající občas ztrácejí orientaci v tom, co cítí. Na jednu stranu potřebují rodičovskou blízkost, na druhou stranu si přejí vylétnout z hnízda… Jde ale o nutný proces, který je často nad síly všech zúčastněných. Právě v této chvíli by rodiče neměli kapitulovat, neboť výchova je možná i během puberty!

Autor: Jan-Uwe Rogge
O opoře, volnosti a mantinelech.
Dítě na vlastní pohon

Jak nalézt správnou míru mezi přílišnou volností a „rodičem vrtulníkem" (helicopter parent)? Kniha Dítě na vlastní pohon vás seznámí nejen s posledními výzkumy z neurovědy a vývojové psychologie, doplněnými bohatými zkušenostmi z praxe, ale přesvědčí vás, že je mnohem výhodnější chovat se jako konzultant svých dětí, než jako šéf nebo manažer. Nabídne možnosti, jak dětem pomoci najít jejich vnitřní motivaci. Poradí, jak řešit situace v komunikaci se školou. Pomůže se stanovením rozumné míry používání technologií.

Autor: William Stixrud & Ned Johnson
O odpovědnosti dětí za své chování a vzdělání, o hranicích, svobodě...
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio