Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Co s kým řešit

S kým ve škole vyřizovat jednotlivá témata

Ředitelka a statutární zástupce školy (Mgr. Jana Hirková)
E-mail: reditel(z)skolahovorcovice.cz, tel. 311 232 393, 725 835 302
 • Přijímání žáků, zahájení nebo odklady povinné školní docházky, přestupy z jiné školy
 • Smlouva o poskytování vzdělávání a její případné změny nebo ukončení
 • Záležitosti týkající se celé školy nebo více tříd, přesahující kompetence zástupce ředitele, učitele nebo kanceláře, zejména systémové nastavení procesů ve škole
 • Koncepce rozvoje školy, pedagogická koncepce, školní politika a organizace školy
 • Vše, co se nepodařilo vyřešit na úrovni třídy nebo se zástupci ředitele.
Učitel/ka dané třídy (sborovna pro 1. stupeň - tel.: 311 232 394, sborovna pro 2. stupeň: 311 232 274)
 • Vzdělávání dítěte, jeho individuální potřeby, informace o dítěti, rodinných poměrech (které by mohly být významné pro školu a vzdělávání dítěte)
 • Pedagogické vedení třídy
 • Výsledky vzdělávání a jejich hodnocení
 • Provoz a fungování dané třídy, pravidla ve třídě
 • Omluvy nepřítomnosti dítěte ve výuce (podle pravidel ve školním řádu)
 • Veškeré dění ve třídě, vztahy mezi dětmi, třídní události.
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň a výchovná poradkyně školy (Mgr. Barbora Kosinová)
E-mail: kosinova(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 725 835 402
 • poradenství zákonným zástupcům
 • pomoc žákovi přijmout svobodné rozhodnutí i s jeho důsledky, ujasnění krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • výchovné problémy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, apod.).
Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň a zástupce statutárního orgánu (Ing. et Bc. Miriam Kupková)
E-mail: kupkova(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 311 232 274
 • poradenství zákonným zástupcům
 • pomoc žákovi přijmout svobodné rozhodnutí i s jeho důsledky, ujasnění krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • výchovné problémy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, apod.)
 • všechny dotazy, které směřují k ředitelce školy v době její nepřítomnosti.
Školní psycholog (Mgr. Eva Zímová)
E-mail: psycholog2(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 725 861 613
 • Pomoc při řešení problémů, situací a otázek, které se nepodaří žákům, studentům, rodičům nebo učitelům řešit s učiteli či s vedoucími pracovníky školy nebo při jejichž řešení zúčastnění potřebují další podporu
 • Poradenská a konzultační činnost za účelem prevence negativních jevů a problémových či konfliktních životních situací.
Vedoucí vychovateka školní družiny (Marie Maximová)
E-mail: druzina(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 311 232 392, 725 835 418
 • Informace o provozu i koncepci družiny, akcích pořádaných družinou
 • Připomínky a otázky k činnosti družiny
 • Nahlašování (písemné) jakýchkoli změn ohledně odchodu dítěte z družiny – jeho vyzvedávání dospělými osobami, času odchodu apod.
Vychovatel/ka družiny 
E-mail: druzina(z)skolahovorovice.cz, tel.: 311 232 392
 • Předávání dětí při odchodu z družiny
 • Informace o dětech (týkající se pobytu v družině)
 • Řešení výchovně-vzdělávacích, organizačních a provozních otázek, týkajících se konkrétního programu či dítěte v družině.
Hospodářka ZŠ a knihovnice (Lucie Rafajová)
E-mail: hospodarkazs(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 311 232 391
 • Administrativa: dokumentace o dítěti, potvrzení, uzavírání smluv, vysvědčení, formuláře, přihlášky na akce školy
 • Komunikace s rodiči
 • Komunikace se zájemci o školu (základní informace o škole, organizace schůzek apod.)
 • Podpora nově příchozích - rodičů, dětí i učitelů
 • Připomínky a žádosti týkající se provozu areálu školy, její údržby, úklidu
 • Základní informace o škole a jejím provozu, kontaktech na ostatní zaměstnance a jejich kompetencích, aktuální dosažitelnosti (zejména vedení školy) apod.
 • Organizace celoškolních akcí
 • Evidence informací o dětech, přihlášek ke studium a na akce školy, evidence odebraných obědů.
Hospodářka ŠJ (Iveta Hromasová)
E-mail: jidelna(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 725 835 421
 • Odhlašování stravování (v případě očekávané nepřítomnosti dítěte)
 • Připomínky a dotazy k jídelníčku
 • Provoz a organizace stravování.
Ekonom  (Lucie Henclová)
E-mail: henclova(z)skolahovorcovice.cz, tel.: 311 232 395
 • Fakturace (vystavování faktur, kontrola plateb, náležitosti faktur, pokuty a penále z prodlení plateb), platby v hotovosti; všechny otázky z oblasti finančního účetnictví.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio