Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Jaká bude naše škola?

Rádi bychom naši školu postupně zařadili do následujících programů:

1) Rodiče vítáni - SPLNĚNO:-)!

Rodiče vítáni je značka, kterou mohou získat školy, jež pečují o komunikaci a spolupráci s rodiči svých žáků. Hlavním smyslem udělování této značky školám je prohloubit vzájemnou otevřenost mezi školou a rodiči a poskytnout jim při tom podporu a pomoc. Certifikát uděluje EDUin, o. p. s.
Více na:  www.rodicevitani.cz.


2) Férová škola - právě probíhá přihlašování.
Škola je schopná a ochotná všem dětem poskytnout stejný „odrazový můstek“ postavený s ohledem na  jejich osobnost, schopnosti a dovednosti. Budeme vytvářet takové prostředí a vztahy, aby se škola stala pro všechny děti bezpečným, rozvíjejícím a podnětným místem. Takovým školám uděluje Liga lidských práv prestižní certifikát „Férová škola“.
Více na: www.ferovaskola.cz.

3) Ekoškola
(Eco-Schools) je mezinárodní program, v jehož rámci žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí.
Žáci a učitelé zakládají školní Ekotým, vyhodnotí ekologický stav školy a plánují akce, které budou realizovat. Výsledky své činnosti průběžně sledují a informují o nich ve škole i na veřejnosti. Získávají "vhled" do témat jako jsou odpady, spotřeba vody, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita. Program Ekoškola v ČR koordinuje na národní úrovni Sdružení TEREZA.
Více na: www.ekoskola.cz.

4) Škola podporující zdraví
Program funguje v ČR od roku 1992, je součástí Evropské sítě škol podporujících zdraví (SHE – http://www.schools-for-health.eu/for-schools), která sdružuje 43 zemí, a je podporován třemi mezinárodními organizacemi: WHO, Radou Evropy a Evropskou komisí.
Cílem programu je podporovat ve škole zdravý životní styl, je nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a závislostí. V ČR je garantem tohoto programu Státní zdravotní ústav.
Více na: www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio