Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

29. září 2015
Klub Zaškolák
Klub Zaškolák, který pro nás každé úterý odpoledne zajišťuje CVČ Měšice, a to včetně dopravy ze školy a zpět, se sice již rozběhl, ale své děti můžete hlásit průběžně, ještě jsou volná místa. Rozvrh kroužků si můžete prohlédnout ZDE, všechny další informace najdete na http://klub-za-skolak.webnode.cz/ nebo můžete kontaktovat přímo koordinátorku klubu Zaškolák, paní Ivetu Kameníkovou, tel. 777 267 817. 

 
24. září 2015
Zákaz parkování u vstupu do školy
Vážení rodiče, řidiči, velmi důrazně vás žádáme, abyste neparkovali ani nezastavovali naproti vstupu do školy - auta, která vás objíždí, musejí najet na chodník a projíždějí těsně kolem branky do školy. Vznikají tak velmi nebezpečné situace, jejichž důsledky ani nechceme domýšlet. Uvědomte si, že příští ohrožené dítě může být to vaše! Děkujeme, že budete toto opatření v zájmu bezpečnosti dětí ve škole bez výjimky respektovat.
23. září 2015
Craft Club
Do výtvarného kroužku Craft Club s lektorkou Tash byli vyučujícími anglického jazyka zařazeni tito žáci: Barbora Kmoníčková, Eva Dubnová, Tereza Maňhalová, Anna Dvořáčková, Julie Matuchová, Laura Bicková a Ari Mustafa. První lekce proběhne již v úterý 29. září od 13.30 do 15.00 hod v jídelně školy. Prosíme, vybavte děti vhodným pracovním oblečením - ideální je delší staré triko, podepsané. Kroužek pro naši školu zajišťuje jazyková škola Simply English Language School, s.r.o. Ohledně úhrady školného vás bude e-mailem kontaktovat pí Mgr. Irena Šípová, jednatelka společnosti. Děkujeme and see you next week!
22. září 2015
Prosba - video Červená Karkulka 12. září
Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou o videozáznam z představení Červená Karkulka Poprvé, které děti s rodiči nacvičili na otevření školy 12. září. Naši kameramani zklamali a tak hledáme diváky, kteří byli v pořizování dokumentace úspěšnější a pohotovější než my... Pokud mezi Vámi jsou tací, prosím, ozvěte se na tel. 737242494. Děkujeme Vám za spolupráci!
21. září 2015
Logopedická prevevence - rozpis žáků
Vážení rodiče,
seznam žáků a termíny, kdy budou docházet na logopedickou prevenci, naleznete ZDE. S dalšími dotazy se můžete obracet již přímo na paní logopedku, Bc. Barboru Habartovou, tel. 775 665 891. Děkujeme!
19. září 2015
Zápis z třídních schůzek
Vážení rodiče,
připojujeme zápis toho nejdůležitějšího, co zaznělo během společné části třídních schůzek dne 15. září. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na viděnou příště!
18. září 2015
Platby kurzovného v Umělecké akademii
Děkujeme všem aktivním rodičům, kteří se dožadují možnosti platby kurzovného a prosíme ještě o pár dní strpení... Pracujeme na vyřešení všech administrativních kroků vázaných na přeregistraci spolku z OS Hovorčovice na MROŠ z.s., volbu nového předsedy, rady spolku apod. Nové číslo účtu zveřejníme nejpozději do konce září a s platbou se jistě připomeneme... Děkujeme za pochopení!
17. září 2015
Výsledky volby zástupce rodičů do školské rady
Během třídních schůzek 15. září proběhla volba zástupce rodičů do školské rady. Výsledky hlasování zákonných zástupců jsou následující:
Jana Bartošová - 34 hlasů,
Jan Dolínek - 8 hlasů,
Mgr. Iveta Kameníková - 7 hlasů,
Ing. Roman Kmoníček - 5 hlasů,
Jitka Blažková - 3 hlasy.

Zástupcem zákonných zástupců ve školské radě se stává paní Jana Bartošová, v naší škole má 3 děti -  dceru Annu v přípravné třídě, syna Martina ve třetí třídě a syna Daniela ve 4. třídě. Všem kandidátům i voličům za účast děkujeme!
Zástupcem zřizovatele ve školské radě byla zřizovatelem jmenovaná paní Ing. Jana Dubnová. Volba zástupce pedagogů proběhne do konce týdne.
17. září 2015
Ustavující Členská schůze spolku MROŠ

Na ustavující schůzi 15. září 2015 zvolila Členská schůze tříčlennou Radu spolku ve složení:

  • Jana Bartošová - předsedkyně spolku
  • Iveta Kameníková - členka Rady
  • Pavla Kmoníčková - členka Rady

a dále Revizorku spolku, jíž se stala Iveta Hromasová.

MROŠ, z.s. navazuje na činnost OS Hovorčovice a bude ve své činnosti pokračovat jako dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů podporující komunitní vzdělávání, což je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby. Spolek MROŠ přebírá i záštitu nad Uměleckou akademií, která působí v základní a mateřské škole Hovorčovice.
13. září 2015
Vyzvedávání dětí - boční vchod
Vážení rodiče,
pro vyzvedávání dětí bude již natrvalo vyhrazen boční vchod školy. Pokud u vchodu není přítomen zaměstnanec školy, použijte zvonek umístěný na dveřích. I nadále vás prosíme, abyste nevstupovali do prostoru šaten, a dokud nám přeje počasí, prosíme, počkejte na své dítko před vchodem.
Každý žák se před odchodem ze školy musí rozloučit podáním ruky s vychovatelkou ve spodní družině nebo svojí paní učitelkou či dozorujícím zaměstnancem u vchodu. Je to nejen akt slušného chování, ale především způsob, který nám pomáhá zabránit tomu, aby dítě opustilo školu bez vědomí dozorujících pedagogů. Prosíme, abyste i vy vedli své děti k tomu, aby tento rituál dodržovaly a než ze školy společně odejdete, vždy se ujistěte, že se vaše dítě rozloučilo.
I nadále pak platí, že jsou děti k vyzvednutí zhruba půl hodiny po skončení vyučování, a to bez ohledu na to, zda chodí do družiny nebo ne. Z družiny můžete děti vyzvedávat až do 13.30, následně pak od 15.00 do 17.00.
Vstup do budovy školy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy a prosíme vás, abyste v zájmu bezpečnosti svých dětí toto opatření dodržovali. Návštěvy i žáky umělecké akademie pak prosíme o důsledné používání návleků, které budete mít od příštího týdne k dispozici. Uvedená opatření zavádíme především s ohledem na vaše děti a prostředí, ve kterém tráví velkou část svého dne. Děkujeme vám, že jste nám nápomocni a respektujete je!  
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio