Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

11. září 2023
Rodičovské schůzky
Vážení rodiče,
v pondělí 11. 9. 2023 proběhnou ve všech ročnících naší školy rodičovské schůzky. Zahájeny budou úvodním slovem vedení školy od 17:00 v jídelně ZŠ. Poté následují schůzky k chodu jednotlivých tříd s třídními učiteli v daných třídách. Nově se bude také v úterý 12. 9. 2023 od 18:00 konat online třídní schůzka pro zájemce z řad rodičů 1. i 2. stupně ZŠ na téma: Jak pracovat se školními systémy (např. ŠkolaOnline, MS Teams apod.).
8. září 2023
Logická olympiáda 2023

I tento školní rok bychom rádi pozvali žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

Základní kolo této soutěže proběhne pro:
kategorii A
– žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2023,
kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2023,
kategorii C
– studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2023,
kategorii MŠ
– děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2023,
kategorii A1 a A2
– žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2023.

O
úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky.

Registrace provádějte na webových stránkách www.logickaolympiada.cz nejpozději do soboty 30. 9. 2023. Více informací naleznete také v přiloženém letáčku.

1. září 2023
Slavnostní otevření NEPY
Vážení rodiče, žáci a další přátelé naší školy,
zveme Vás na slavnostní otevření nových školních prostor v budově bývalé Nepy, které se uskuteční v pátek 1. 9. 2023 od 16:00. Více informací naleznete v pozvánce zde. Těšíme se na Vás!
1. září 2023
Začátek školního roku 2023/2024
Vážení rodiče, milí žáci,
níže najdete organizační informace k začátku letošního školního roku 2023/2024. V pátek 1. 9. 2023 stále probíhají letní prázdniny. Škola je otevřena od pondělí 4. 9. 2023 dle standardního provozního řádu, tj. od 7:40. Vyučování začíná v 8:00.

pondělí 4. 9. 2023
1. ročníky se svými rodinnými příslušníky se scházejí s učitelkami před malou školní budovou, kde nejprve proběhne projev pana starosty a paní ředitelky školy, kteří společně přivítají nové žáky - prvňáčky. Poté společně s rodiči odcházejí do svých tříd. Konec vyučování je v 9:00.
2.A a 3. ročníky nejprve setrvávají se svými třídními učitelkami a asistentkami pedagoga před malou školní budovou a vítají nově nastupující prvňáčky. Poté společně odcházejí do své třídy. Konec vyučování je v 8:45.
2.B a 4. ročníky přicházejí rovnou do své třídy v prostorách nového detašovaného pracoviště NEPY (na adrese: Revoluční 327, Hovorčovice, 250 64). Konec vyučování je v 8:45.
5. ročníky přicházejí rovnou do své třídy v malé školní budově. Konec vyučování je v 8:45.
6. - 9. ročníky přicházejí rovnou do své třídy ve velké školní budově. Konec vyučování je v 8:45.

V případě nepřízně počasí se uvítání prvňáčků uskuteční v jídelně školy.
Na nové žáky naší školy z vyšších ročníků (2. - 9.) budou v prostorách šaten čekat jejich třídní paní učitelky, které se o ně postarají. (Pro lepší orientaci uvádíme: v malé budově ZŠ jsou umístěny: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 5.A a 5.B; v NEPĚ jsou umístěny: 2.B, 4.A a 4.B; ve velké budově ZŠ jsou umístěny: 6. - 9. ročníky.)

úterý 5. 9. 2023
1. ročníky mají v tento den výuku do 10:00. 2. - 5. ročníky mají čtyři vyučovací hodiny, tj. do 11:40. 6. - 9. ročníky končí po 5. vyučovací hodině ve 12:35.
Třídy s třídními učiteli a s asistenty pedagoga se věnují adaptačním a stmelovacím aktivitám, vytvářejí si třídní pravidla a seznamují se se školním řádem.

středa - pátek 6. - 8. 9. 2023
1. ročníky mají výuku v tyto dny do 11:40. Výuka pro 2. - 9. ročníky běží dle rozvrhů jen bez odpoledního vyučování.

V případě dalších dotazů či nejasností se prosím obracejte na Vašeho třídního učitele. Email je vždy ve tvaru: prijmeniucitele@skolahovorcovice.cz.

Jídelna ZŠ
Školní jídelna je v provozu od prvního školního dne, kdy si přihlášení strávníci mohou vyzvednout oběd do svých jídlonosičů v čase od 11:30 do 12:30. Další dny jídelna funguje dle standardního řádu. Pro více informací využijte email: jidelna@skolahovorcovice.cz.

Družina ZŠ
První školní den je družina v provozu od 9:00 do 17:00. Ostatní dny již s ranní družinou od 7:00 do 17:00. Paní vychovatelky si vždy děti vyzvedávájí po konci vyučování (i první školní den) a odchází s nimi na oběd, po kterém následuje odpolední program. Umístění odpolední družiny je nově v prostorách NEPY (Revoluční 327, Hovorčovice, 250 64). Ranní družina zůstává v přízemní třídě v malé školní budově. Pro více informací využijte email: druzina@skolahovorcovice.cz.

Nezapomeňte v pondělí 4. 9. 2023 vykročit pravou nohou. Na všechny se už moc těšíme!
31. srpna 2023
Průkazy ISIC pro žáky v naší škole
Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola od nového školního roku škola opět umožní objednávku zvýhodněného průkazu ISIC. Stejně tak i našim pedagogickým pracovníkům poskytneme možnost zřízení průkazu ITIC a provozním zaměstnancům možnost zřízení průkazu ALIVE. Všechny své dotazy ohledně této nabídky směřujte na Miroslovu Spoustovou, email: spoustova@skolahovorcovice.cz.
Základní informace o výhodách těchto průkazů najdete zde a zde.
Přihlášku si můžete vytisknout na tomto místě: přihláška.
Více info naleznete na: www.isic.cz.
30. srpna 2023
Pořiďte dětem Lítačku!
Vážení rodiče,

obrátil se na naši školu Dopravní podnik hlavního města Prahy s prosbou o pořízení bezhotovostní platební cesty, tedy o pořízení PID Lítačky pro Vaše děti.

A to z důvodu, že značná část dětí cestujících do škol si kupuje jízdenky u řidiče s platbou v hotovosti, dochází tak k nestandardnímu překračování stání autobusů v zastávkách a tím pádem ke zpožďování spojů na dojezdech ke školám. Bohužel z jejich strany, není možné do budoucna prodlužovat jízdní doby autobusů, jelikož by to vedlo ke snížení atraktivity veřejné dopravy a také ke zvýšení nákladů na veřejnou dopravu.
Jsou přesvědčeni, že elektronizace jízdného přispěje k výraznému zvýšení dochvilnosti spojů nebo i ke zkrácení dojezdových dob spojů ke škole či k jinému školskému zařízení.

Více informací naleznete v letáčcích zde a zde.
 
1. srpna 2023
NNTB - Whistleblowing
Whisteblowing - aby se nikdo nebál cokoli říct...zákon o ochraně oznamovatelů vchází v platnost dne 1. 8. 2023.

Naše škola je již od roku 2019 zapojena do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům, jejich rodičům, ale i zaměstnancům školy s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 
Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: www.upozorneni.nntb.cz
Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.
 
Jak to funguje?
Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám v naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.
 
3. července 2023
Nabídka práce
V naší základní škole nabízíme aktuálně tyto pracovní pozice:
1) učitele/ku českého jazyka na plný úvazek, nástup možný od 1. 9. 2023.
2) vychovatele/ku do školní družiny na poloviční úvazek od 1. 9. 2023
3) uklízeče/ku na plný úvazek pro úklid ve velké budově ZŠ (přízemí) a pro úklid v budově NEPA, jedná se o práci v odpoledních/večerních hodinách. Nástup možný ihned.

Pro bližší informace volejte na tel.: 725 835 302 nebo pište na e-mail: hirkova@skolahovorcovice.cz, těšíme se na vás!
 
1. července 2023
Letní prázdniny 2023
Přejeme všem krásné letní prázdniny, které proběhnou v termínu od 1. 7. 2023 do 3. 9. 2023! Těšíme se na setkání v novém školním roce, a to v pondělí 4. 9. 2023.
30. června 2023
Poslední zvonění 2022/2023
Poslední den školního roku, tj. 30. 6. 2023 se rozloučíme se všemi, kteří z naší školy odcházejí. Loučit se budeme s žáky 5. a 9. ročníku. Přejeme jim vše dobré, mnoho úspěchů a radosti při dalším vzdělávání!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio