Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

11. března 2020
Žádost o ošetřovné
Vážení rodiče,
v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. POČR) z důvodů uzavření školy, podle zákona máte na toto nárok (pro děti do 10 let).
Informace ze stránek cssz.cz:
.."Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení (školy) uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli..."
Pokud o toto máte zájem, volejte, prosím, hospodářce školy, pí Lucii Rafajové, na telefon: 311 232 391, kdy se můžete pro potvrzení zastavit - formulář naleznete zde.
Pokud byste chtěli využít, v případě nemožnosti vyzvednout si potvrzení osobně, předvyplněný formulář, doplňte ještě do části A jméno a příjmení svého dítěte, včetně RČ.

Podmínky nároku na ošetřovné naleznete zde.
 
10. března 2020
Mimořádné opatření vlády
Vážení rodiče,
tímto vám oznamujeme, že od zítřejšího dne, tj. středy 11. 3. 2020, se naše základní škola uzavírá, a to zcela, včetně družiny, školní jídelny i Umělecké akademie dle mimořádného nařízení MZČR, které bylo vydáno dnes; znění tohoto opatření najdete zde. Toto opatření se vztahuje i na všechny další mimoškolní volnočasové aktivity, které v naší škole probíhají.
Zítra ráno proběhne v naší škole mimořádná porada zaměstnanců, na které stanovíme způsob výuky po dobu trvání tohoto mimořádného opatření.
Uvedené omezení se netýká MŠ.
Děkujeme všem za pochopení.

Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
9. března 2020
Čtvrťáci se hlásí z Krkonoš!
Hlásíme se z Portášek! Máme se skvěle, užíváme si sněhu, jak to jen jde. Vyspali jsme se do růžova a po vydatné snídani se těšíme na svah. Ranní manšestr bude dnes náš! Zdravíme do Hovorčovic.
8. března 2020
COVID-19 a naše škola ČTĚTE
Prosíme všechny, aby nepodléhali panice, která na nás působí ze všech stran, zachovejme chladnou hlavu, chovejme se zodpovědně vůči okolí a zaměřme se na prevenci.
Sledovat aktuální informace o nákaze koronavirem můžete na stránkách MZČR, na tomto odkaze.
Pokud byste měli podezření na onemocnění koronavirem, postupujte, prosím, dle následujích doporučení MZČR:
algoritmus 1      algoritmus 2     algoritmus 3

V naší škole od pondělí 9. 3. 2020 nastavujeme tato opatření a žádáme zároveň všechny zákonné zástupce v této věci o spolupráci:

1. Zavedli jsme přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí/žáků; provádíme tzv. ranní filtr, tedy důkladně budeme sledovat zdravotní stav všech dětí/žáků. Neprodleně kontaktujeme rodiče zjevně nemocných dětí/žáků, aby si své potomky urychleně vyzvedli a ponechali je doma po celou dobu nemoci.

2. Zákonné zástupce dětí/žáků žádáme, aby do ZŠ ani MŠ neposílali děti/žáky, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění, zvýšené teploty apod. Projevuje-li dítě či žák sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijat do naší MŠ či ZŠ. Pokud se v průběhu dne objeví jakýkoli příznak nemoci u dětí/žáků, bude dítě/žák v karanténě do příjezdu rodičů. 

3. Žádáme ty zákonné zástupce, kteří se aktuálně vrátili z dovolené z Itálie nebo z jakékoli známé rizikové destinace, aby neposílali dítě/žáka po celých 14 dní inkubační doby do naší školy.

4. Učinili jsme hygienická opatření:
 - na toalety i do tříd jsme pořídili antibakteriální mýdlo
 - zvýšili jsme frekvenci úklidu ve školách s tím, že je důležité dezinfikovat i kliky (zejména na toaletách, ale i ve třídách) a ta místa u hlavních dveří, kterých se žáci, učitelé i veřejnost nejvíce dotýkají
 - vyvěsili jsme leták Zásady správného mytí rukou v každé třídě a tématu se budeme věnovat během výuky, a to s praktickým nácvikem

5. Do odvolání omezíme účast na hromadných vzdělávacích, kulturních či sportovních akcích (mobilita ZŠ v rámci projektu Erasmus+ do Itálie byla zrušena).
 
2. března 2020
Jarní prázdniny
Přejeme všem pohodové jarní prázdniny a těšíme se na vás opět v pondělí 9. března!
28. února 2020
Návštěva Anežského kláštera
Ve středu 26. února se žáci 4.B učili v Klášteře sv. Anežky České a dozvěděli se spoustu věci, posuďte sami:
Víte, že ve středověku používali k malbě pravé zlato?
Víte, že madona je matka s dítětem?
Víte, že ve středověku přidávali do barvy vajíčko?
Víte, že byl Anežčin klášter postaven v gotickém stylu?
Víte, že se barvivo dělalo z drahým kamenů?
Víte, že se obrazy ve středověku pořád někam nosily a na zdech visely velmi málo?
Víte, že se sochy ve středověku tvořily ze dřeva?
Víte, že Vyšebrodský oltář je vlastně takový středověký komiks o příběhu Ježíše?
Víte, že se ve 13. století používaly veverčí ocásky jako štětce?
Víte, že IV.B byla v Anežském klášteře?
Na závěr návštěvy jsme si v Theodorikově dílně zamíchali nastrouhané barvy s vajíčkem a namalovali jsme si středověký obraz!   
25. února 2020
Game
Žáci 5. ročníků zavítali v úterý 25. února do divadla Minora na divadelní inscenaci Game, která se odehrává v paralelním světě on-line, který existuje uvnitř našich mobilů, tabletů a počítačů, kdesi na síti...
25. února 2020
Úniková hra Fakescape
Dokážeme rozpoznat pravdivé informace? Čemu všemu jsme ochotni věřit? Žáci 2. stupně měli 25. února možnost vyzkoušet si na na vlastní kůži roli novinářů, kteří hrají důležitou roli v souboji mezi pravdou a manipulacemi, fakty a dezinformacemi. Při únikové hře s názvem Fakescape zažili dobrodružství, při kterém čelili manipulativním technikám, byli nuceni ověřovat si informace, přemýšlet nad kybernetickou bezpečností a sílou hesel nebo vyhledávat a poznávat kvalitní zdroje. Více o projektu na podporu mediální gramotnosti žáků a studentů, který získal celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění získáte ZDE.
25. února 2020
Dílna Šaman
V úterý 25. února si prvňáčci v Muzeu hudby užili pravý nefalšovaný šamanský rej! Vyzkoušeli si zaříkávání a vyvolávání deště, bubnování, zakřepčili si a při tom všem se snažili vnímat vlastní pocity i tělo. Než jsme se vydali na cestu domů, užili jsme si ještě relaxační techniky ke zklidnění těla a mysli. A pak hurá do vlaku!
25. února 2020
Kavárna pro rodiče
V úterý proběhla matematická kavárna pro rodiče žáků 1. až 3. tříd i budoucích prvňáčků, během níž se seznámili s výukou matematiky Hejného metodou a s principy, které se při práci s dětmi v rámci této výuky uplatňují. V kavárně rodiče přivítal náš hvězdný lektorský tým Gabriela Hlavatá, Jitka Vokšická, Lucie Hyklová a Lucie Hamerlová.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio