Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

17. prosince 2018
Výsledky 2. kola voleb do školské rady
Ve druhém kole voleb do školské rady, které se uskutečnilo 10. prosince 2018, byl zástupcem zákonných zástupců na funkční období 2019 - 2021 zvolen pan Ing. Pavel Šťastný. Blahopřejeme a ostatním kandidátům děkujeme za jejich iniciativu a věříme, že prostor pro podporu a pomoc škole najdeme i v jiné oblasti. Zápis o výsledku naleznete na odkazu https://www.skolahovorcovice.cz/zs/skolska-rada.
14. prosince 2018
Včerejší adventní koncert v kostele
Včerejší koncert v hovorčovickém kostele měl úžasnou atmosféru, za kterou bychom všem, kteří s námi včera v kostele byli, rádi poděkovali. Je pro nás velkým zadostiučiněním, že nám vyrůstá nová generace muzikantů, kteří do naší Akademie vstoupili na úplném začátku její existence a dnes již vystupují bez bázně a na výbornou před zaplněným sálem. Ale nejsou to jen účinkující, kteří si zaslouží velký obdiv a pochvalu. Kdo jste včera v kostele byl, jistě jste si všiml, s jakým zájmem a zaujetím děti poslouchaly své spolužáky a ostatní účinkující, kolik žáků školy přišlo podpořit své kamarády a jak bouřlivě a spontánně děti i dospělí všechny vystupující odměňovali. Byl to krásný zážitek a moc vám za něj všem děkujeme!
11. prosince 2018
Výtěžek z vánočního trhu
Važení rodiče a prarodiče,
v rámci vánočního trhu jsme za výrobky, které si pro vás děti připravily, vybrali neskutečných: 54.337,00 Kč a 2,20 EUR. Je to doposud nejvyšší částka, kterou nám tato akce přinesla a jsme za ni rádi dvakrát, protože polovinu výtěžku věnujeme na základě přání našich dětí našemu žákovi Vašíku Sedláčkovi, abychom alespoň částečně podpořili jeho rehabilitaci a uzdravování. Velmi si ceníme toho, že jste Vašíka podpořili s námi! Druhou polovinu výtěžku rozdělíme rovným dílem do třídních fondů, kde je třídy budou využívat na školní akce.
Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme!!!
5. prosince 2018
Volby do školské rady na období 2019-2020
Z řad pedagogů byla do školské rady zvolena Mgr. Romana Harcubová, ze strany zřizovatele školy byla do školské rady jmenována Ing. Jana Dubnová.
Dne 28. 11. 2018 jsme sečetli všechny volební hlasy na kandidáta do školské rady z řad zákonných zástupců a protože vítězný kandidát nezískal nadpoloviční většinu všech voličů, proběhne dne 10.12.2018 v rámci školního vánočního trhu 2. kolo voleb kandidátů, kteří se umístili na prvních dvou místech. Zápis a výsledky voleb ZDE.  
4. prosince 2018
Školní vánoční trh
Srdečně vás zveme na školní vánoční trh, který se koná v pondělí 10. prosince od 16 do 18 hodin v jídelně školy. S dětmi jsme si tentokrát dali za cíl osvojit si při jeho přípravě různé výtvarné techniky a věřte, že výrobky, které vznikají opravdu stojí za to.
Nadšení, s jakým se děti na trh připravují, má letos i další důvod; zástupci žákovského parlamentu přednesli vedení školy žádost, které jsme velice rádi vyhověli - polovinu výdělku z letošního vánočního trhu chtějí děti věnovat svému spolužákovi Vašíkovi Sedláčkovi, kterému všichni držíme palce a jsme moc rádi, že je zase mezi námi. Velice si iniciativy našich žáků vážíme a věříme, že i vám jejich výrobky udělají radost. Těšíme se na vás!
3. prosince 2018
Výtěžek z prodeje vánoček
Všem příznivcům naší školy děkujeme za výtěžek z prodeje vánoček a ostatních dobrot, který jste nám poskytli při včerejším rozsvěcení vánočního stromu. Vybralo se celkem 3.685,00 Kč, je to moc pěkná částka, kterou věnujeme dětem na nákup didaktických pomůcek v MŠ i ZŠ.
Ještě jednou všem dárcům za naše děti děkujeme!
2. prosince 2018
Rozsvěcení vánočního stromu
Zveme všechny děti a rodiče na rozsvěcení vánočního stromu, které se koná v neděli 2. prosince od 17.00 hod na Palouku před školou. O hudební program se i postarají žáci a lektoři Umělecké akademie: všichni hráči na trubku, flétnu a pěvecký sbor. I letos můžete podpořit naše děti vánočkou, perníčky či jiným vánočním pečivem. Výtěžek z prodeje vašich dobrot bude věnován dětem z mateřské a základní školy. Cukrářské výrobky můžete přinést v neděli přímo na stánek u stromečku. Předem vám moc děkujeme a těšíme se, že se letos sejdeme opět v hojném počtu! 
28. listopadu 2018
Vánoční dobroty k nedělnímu rozsvěcení stromečku
Milí příznivci naší školy,
i letos můžete přispět svou trochou do mlýna a přinést na stánek pod stromečkem ochutnávku vašich cukrářských dobrot - vánočky, perníčky, cukroví, koláče, koláčky, buchty, perníky - zkrátka cokoliv, co si návštěvníci při rozsvěcení stromečku rádi zakousnou. Výtěžek z prodeje vašich dobrot věnujeme dětem v naší mateřské a základní škole. Předem vám za vaši podporu a vstřícnost děkujeme a těšíme se v neděli 2. prosince v 17 hodin na viděnou v parku na Palouku!
22. listopadu 2018
Matematická kavárna pro rodiče
Srdečně zveme všechny rodiče i další rodinné příslušníky na letoční první matematickou kavárnu, která se koná v úterý 27. listopadu od 17.00 ve třídě 4.B. Rozhodně nemusíte mít obavy, že se svými matematickými znalostmi neobstojíte, nechystáme se nikoho zkoušet! Naopak vám chceme ukázat, že matematika je věda zábavná a hravá. Budeme společně objevovat součtové trojúhelníky a důvtip dědy Lesoně a seznámíme se, o co v těchto prostředích jde. Vítáni jsou především rodiče žáků z prvních a druhých tříd a našich budoucích prvňáčků, nyní předškoláků. Těšíme se na vás a prosíme o předběžné přihlášení na tento e-mail. Děkujeme!
13. listopadu 2018
Volby do školské rady
Vážení rodiče, nezapomeňte, že v rámci individuálních konzultací tzv. triád probíhají také volby zástupce do školské rady z řad rodičů. V obou budovách je v přízemí u vchodu umístěna hlasovací urna s informacemi k volbě a seznamem všech navržených kandidátů. Hlasovat můžete při příchodu na schůzku nebo po jejím ukončení. Děkujeme za spolupráci!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio