Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

27. dubna 2020
Hodnocení v době online výuky
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili s tím, jak v době online výuky probíhá hodnocení v naší škole. Celý přehled tohoto hodnocení naleznete zde.
24. dubna 2020
ZŠ po 25. květnu?
Vážení rodiče a žáci,
v současné chvíli vám ještě nedokážeme sdělit, jaký provoz bude v naší škole nastaven od 25. května; na jedné straně existuje plán vlády znovuotevřít některé školy, ale na druhé straně nejsou stanovena přesná pravidla, dle kterých by měly školy postupovat. Proto čekáme na vyjádření vlády a MŠMT, abychom mohli zodpovědně o této věci rozhodnout. Všem rodičům budeme v první polovině května zasílat dotazník, abyste měli možnost vyjádřit se i vy k případnému znovuotevření, zpětná vazba bude pro nás jedním z podkladů, na základě kterých budeme s pedagogy o otevření rozhodovat.
Často se také ptáte, zda situace, kterou ZŠ prožívala v lednu tohoto roku, myslím tím velkou nemocnost zejména na 1. stupni, nemohla být spojena právě s nákazou COVID 19. Ráda bych upřesnila informace k této věci; již v lednu jsem s tímto podezřením kontaktovala písemně vedoucí epidemického oddělení KHS pro Prahu-východ, z jejich strany se nám dostalo odpovědi, že se jedná pouze o silný druh chřipkového onemocnění, KHS v rámci tohoto podezření nikoho neotestovala. Tato informace naši školu neuspokojila, a tak jsme kontaktovali přímo ministerstvo zdravotnictví s popisem celé situace a se žádostí, zda by alespoň zaměstnanci naší školy mohli být otestováni na případné promoření COVID 19. Ministerstvo zdravotnictví nám vyšlo vstříc a zajistilo, že jsme se dnes s vybranými pěti pedagogy mohli podrobit testování v rámci probíhající "Studie kolektivní imunity". Ve všech případech byly naše testy negativní. Z uvedeného vyplývá (pokud jsou testy spolehlivé), že jsme se s nákazou v naší škole pravděpodobně ještě nesetkali nebo protilátky na prodělaný COVID 19 nebyly zjištěny.
Máme prosbu i na vás, pokud by se u někoho z naší školy potvrdila přítomnost protilátek na onemocnění COVID 19 v rámci otestování, a budete nám chtít tuto informaci sdělit, prosíme o její zaslání, abychom mohli mapovat stav promoření v naší škole.
Předem všem děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
4. dubna 2020
Výsledky dotazníkové akce
Vážení rodiče,
děkujeme všem za vyplnění dotazníků, díky kterým jste nám umožnili nahlédnout na to, jak vnímáte současnou situaci a jak se daří Vašim dětem při výuce doma.
Dotazník vyplnilo přes 85 % rodičů našich žáků, to je pro nás velmi cenná zpětná vazba, na základě které jsme mohli nastavit další postupy ve výuce.
Celkově nás potěšilo i to, jak statečně jste se s výukou v domácím prostředí vypořádali a jak si nadále vedete a hledáte cesty ke zlepšení. Vaše slova chvály směrem ke škole byla opravdu velmi povzbuzující, všem za ně děkujeme!
Je samozřejmé, že ne každý má pro výuku doma vhodné podmínky, zejména ty technické, proto Vás prosíme, nebuďte v tom sami a ozvěte se nám, naše škola má možnost pro Vaše děti zajistit PC nebo tiskárnu, už několika žákům jsme tuto službu bezplatně poskytli. Pište v případě potřeby na můj e-mail: reditel(z)skolahovorcovice.cz.
Stejně tak, pokud si nevíte rady s výukou nebo potřebujete jiné tempo, aby Vaše dítě vše zvládlo, obraťte se na třídní paní učitelku, ta Vám ráda vyjde vstříc.
Jsou však i rodiče, kteří zasahují necitlivě do role třídního učitele, a ty prosím, aby tak nečinili; ani my nezasahujeme do rolí Vás rodičů. Věřte, že se snažíme, jak nejlépe umíme, v této situaci všem pomoci, proto takové rodiče žádám o nastavení otevřené komunikace, která je základem vzájemné důvěry; stejně tak „šuškanda“ za dveřmi školy ještě žádnému žákovi nepomohla.
Ráda bych Vás požádala o to, abyste se netrápili tím, zda svému dítěti umíte dobře pomoci. Netrapte se ani tím, co by mělo být výsledkem jeho vědomostí, až se vrátí opět do školy; vždyť už to, že se nyní učí novým dovednostem, jak si zorganizovat čas, jak být samostatný, jak zvládnout to, že zodpovídá sám za své výstupy, vždyť už to, je opravdu hodně a do života budou tyto dovednosti pro všechny žáky velmi cenné. Netrapte se tím, že Vaše dítě dostane špatnou známku, je to jen ukazatel určité úrovně zvládnutí konkrétního úkolu. Důležité je naše žáky nyní naučit, aby vnímali kontinuitu toho, co se učí, aby si uvědomili, že pokud za ně někdo úkol vyřeší, pak nebudou mít na čem stavět. Užívejte si čas se svými dětmi, tato situace otevřela dveře pro společné chvíle v rodině. My víme, že děláte v dané chvíli to nejlepší!
Ještě jednou všem děkuji za důvěru, za vlídná slova i uznání důležitosti naší práce a pojďme se podívat na to, jak dopadly souhrnné výsledky této dotazníkové akce.
S pozdravením a přáním všeho dobrého
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
1. dubna 2020
Přijímací zkoušky na střední školy
Informace o novém zákonu o přijímacím řízení na střední školy přijatým v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky naleznete ZDE. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Časový harmonogram přijímacího řízení přikládáme ZDE.
28. března 2020
Zápisy do 1. ročníků ZŠ
Vážení,
všechny informace k zápisu do 1. ročníků naleznete na tomto odkaze.
26. března 2020
Prosba ředitelky školy
Vážení rodiče,
máme za sebou více jak 14 dní výuky, která probíhá formou domácího učení; všichni se v této situaci učíme. Chtěla bych Vám velmi poděkovat za to, jak své děti při tomto učení podporujete, vedete si opravdu skvěle! Uvědomujeme si, že ne každý máte doma pro domácí výuku stejné podmínky, a proto bychom od Vás rádi získali zpětnou vazbu.
Připravili jsme dotazníky, které Vám v průběhu zítřejšího dne rozešlou Vaše třídní paní učitelky. V rámci tohoto dotazníku bych Vás ráda požádala, abyste své postřehy uvedli co možná nejpřesněji, abychom mohli vyhodnotit postupy a tempo výuky pro další období. Prosíme o vyplnění dotazníku vždy pro každé dítě zvlášť.
Naše republika je v nouzovém stavu, ve kterém došlo k omezení volného pohybu nás všech. Přes všechna tato omezení, prosím, podpořte své děti také v tom, aby každý den kromě učení trávily nějaký čas na čerstvém vzduchu, je to pro správné fungování organismu opravdu důležité. Nevíme, jak dlouho ještě budou školy uzavřené, ale měli bychom být připraveni i na scénář, že se uvidíme až v září. Z tohoto důvodu nyní nastavujeme možnost propojení pedagogů prostřednictvím videosetkání i se žáky 1. – 4. ročníků; v některých třídách už k prvnímu setkání došlo a zpětná vazba ze strany těchto dětí byla velmi pozitivní.
Velkým nebezpečím je, že strach z nemoci a dopady všech opatření mohou paralyzovat každého z nás. Prosím, buďme nápomocní těm, kteří pomoc potřebují, nepodléhejme emocím, které mají dopady nejen na chování lidí, ale i na vlastní schopnost imunitní a psychické obrany. Chraňme si svůj vnitřní klid a v případě problému se neobávejme říci si o pomoc. Berme tuto situaci i jako výzvu a zkusme se soustředit na to, jak přežít tuto dobu důstojným způsobem a ve vzájemné spolupráci.
Myslíme na Vás a na dálku srdečně zdravíme Vás i naše žáky!
Jana Hirková, ředitelka školy
13. března 2020
Další užitečné informace
Vážení, všichni, kteří jste s naší školou propojeni,
přinášíme další užitečné informace:
1) Rady a doporučení pro domácí karanténu
2) Kritéria pro propuštění potvrzených případů COVID-19.
Prosím, zachovejte klidnou hlavu a braňte se panice, vše společně zvládneme!
V případě potřeby se můžete spojit i po skypu s naší školní psycholožkou,
která nabízí různé formy podpory a pomoci - viz odkaz.

 
12. března 2020
Informace k výuce
Vážení rodiče a žáci,
na mimořádné pedagogické poradě jsme se dohodli, jakým způsobem bude probíhat výuka v období mimořádného opatření ze strany MZČR.
Výukové materiály a úkoly budou žákům/rodičům předávány primárně přes systém: www.skolaonline.cz. Žáci 5. - 8. ročníku se postupně do výuky zapojí i on-line formou přes Office 365 - TEAMS.
Podrobný postup, jak bude docházet k výuce, obdržíte ještě dnes od všech třídních učitelů, a to prostřednictvím e-mailu.
Škola je otevřena každý parcovní den od 8:00 - 13:00 hodin.
V případě dotazů pište na: hospodarkazs@skolahovorcovice.cz.
Děkujeme rodičům za podporu dětí při domácí výuce
a žákům držíme palce, aby si co nejdříve nastavili pravidla pro pravidelnou školní přípravu.
11. března 2020
Žádost o ošetřovné
Vážení rodiče,
v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. POČR) z důvodů uzavření školy, podle zákona máte na toto nárok (pro děti do 10 let).
Informace ze stránek cssz.cz:
.."Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení (školy) uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli..."
Pokud o toto máte zájem, volejte, prosím, hospodářce školy, pí Lucii Rafajové, na telefon: 311 232 391, kdy se můžete pro potvrzení zastavit - formulář naleznete zde.
Pokud byste chtěli využít, v případě nemožnosti vyzvednout si potvrzení osobně, předvyplněný formulář, doplňte ještě do části A jméno a příjmení svého dítěte, včetně RČ.

Podmínky nároku na ošetřovné naleznete zde.
 
10. března 2020
Mimořádné opatření vlády
Vážení rodiče,
tímto vám oznamujeme, že od zítřejšího dne, tj. středy 11. 3. 2020, se naše základní škola uzavírá, a to zcela, včetně družiny, školní jídelny i Umělecké akademie dle mimořádného nařízení MZČR, které bylo vydáno dnes; znění tohoto opatření najdete zde. Toto opatření se vztahuje i na všechny další mimoškolní volnočasové aktivity, které v naší škole probíhají.
Zítra ráno proběhne v naší škole mimořádná porada zaměstnanců, na které stanovíme způsob výuky po dobu trvání tohoto mimořádného opatření.
Uvedené omezení se netýká MŠ.
Děkujeme všem za pochopení.

Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio