Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

1. dubna 2020
Přijímací zkoušky na střední školy
Informace o novém zákonu o přijímacím řízení na střední školy přijatým v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky naleznete ZDE. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Časový harmonogram přijímacího řízení přikládáme ZDE.
28. března 2020
Zápisy do 1. ročníků ZŠ
Vážení,
všechny informace k zápisu do 1. ročníků naleznete na tomto odkaze.
26. března 2020
Prosba ředitelky školy
Vážení rodiče,
máme za sebou více jak 14 dní výuky, která probíhá formou domácího učení; všichni se v této situaci učíme. Chtěla bych Vám velmi poděkovat za to, jak své děti při tomto učení podporujete, vedete si opravdu skvěle! Uvědomujeme si, že ne každý máte doma pro domácí výuku stejné podmínky, a proto bychom od Vás rádi získali zpětnou vazbu.
Připravili jsme dotazníky, které Vám v průběhu zítřejšího dne rozešlou Vaše třídní paní učitelky. V rámci tohoto dotazníku bych Vás ráda požádala, abyste své postřehy uvedli co možná nejpřesněji, abychom mohli vyhodnotit postupy a tempo výuky pro další období. Prosíme o vyplnění dotazníku vždy pro každé dítě zvlášť.
Naše republika je v nouzovém stavu, ve kterém došlo k omezení volného pohybu nás všech. Přes všechna tato omezení, prosím, podpořte své děti také v tom, aby každý den kromě učení trávily nějaký čas na čerstvém vzduchu, je to pro správné fungování organismu opravdu důležité. Nevíme, jak dlouho ještě budou školy uzavřené, ale měli bychom být připraveni i na scénář, že se uvidíme až v září. Z tohoto důvodu nyní nastavujeme možnost propojení pedagogů prostřednictvím videosetkání i se žáky 1. – 4. ročníků; v některých třídách už k prvnímu setkání došlo a zpětná vazba ze strany těchto dětí byla velmi pozitivní.
Velkým nebezpečím je, že strach z nemoci a dopady všech opatření mohou paralyzovat každého z nás. Prosím, buďme nápomocní těm, kteří pomoc potřebují, nepodléhejme emocím, které mají dopady nejen na chování lidí, ale i na vlastní schopnost imunitní a psychické obrany. Chraňme si svůj vnitřní klid a v případě problému se neobávejme říci si o pomoc. Berme tuto situaci i jako výzvu a zkusme se soustředit na to, jak přežít tuto dobu důstojným způsobem a ve vzájemné spolupráci.
Myslíme na Vás a na dálku srdečně zdravíme Vás i naše žáky!
Jana Hirková, ředitelka školy
13. března 2020
Další užitečné informace
Vážení, všichni, kteří jste s naší školou propojeni,
přinášíme další užitečné informace:
1) Rady a doporučení pro domácí karanténu
2) Kritéria pro propuštění potvrzených případů COVID-19.
Prosím, zachovejte klidnou hlavu a braňte se panice, vše společně zvládneme!
V případě potřeby se můžete spojit i po skypu s naší školní psycholožkou,
která nabízí různé formy podpory a pomoci - viz odkaz.

 
12. března 2020
Informace k výuce
Vážení rodiče a žáci,
na mimořádné pedagogické poradě jsme se dohodli, jakým způsobem bude probíhat výuka v období mimořádného opatření ze strany MZČR.
Výukové materiály a úkoly budou žákům/rodičům předávány primárně přes systém: www.skolaonline.cz. Žáci 5. - 8. ročníku se postupně do výuky zapojí i on-line formou přes Office 365 - TEAMS.
Podrobný postup, jak bude docházet k výuce, obdržíte ještě dnes od všech třídních učitelů, a to prostřednictvím e-mailu.
Škola je otevřena každý parcovní den od 8:00 - 13:00 hodin.
V případě dotazů pište na: hospodarkazs@skolahovorcovice.cz.
Děkujeme rodičům za podporu dětí při domácí výuce
a žákům držíme palce, aby si co nejdříve nastavili pravidla pro pravidelnou školní přípravu.
11. března 2020
Žádost o ošetřovné
Vážení rodiče,
v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. POČR) z důvodů uzavření školy, podle zákona máte na toto nárok (pro děti do 10 let).
Informace ze stránek cssz.cz:
.."Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení (školy) uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli..."
Pokud o toto máte zájem, volejte, prosím, hospodářce školy, pí Lucii Rafajové, na telefon: 311 232 391, kdy se můžete pro potvrzení zastavit - formulář naleznete zde.
Pokud byste chtěli využít, v případě nemožnosti vyzvednout si potvrzení osobně, předvyplněný formulář, doplňte ještě do části A jméno a příjmení svého dítěte, včetně RČ.

Podmínky nároku na ošetřovné naleznete zde.
 
10. března 2020
Mimořádné opatření vlády
Vážení rodiče,
tímto vám oznamujeme, že od zítřejšího dne, tj. středy 11. 3. 2020, se naše základní škola uzavírá, a to zcela, včetně družiny, školní jídelny i Umělecké akademie dle mimořádného nařízení MZČR, které bylo vydáno dnes; znění tohoto opatření najdete zde. Toto opatření se vztahuje i na všechny další mimoškolní volnočasové aktivity, které v naší škole probíhají.
Zítra ráno proběhne v naší škole mimořádná porada zaměstnanců, na které stanovíme způsob výuky po dobu trvání tohoto mimořádného opatření.
Uvedené omezení se netýká MŠ.
Děkujeme všem za pochopení.

Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
9. března 2020
Čtvrťáci se hlásí z Krkonoš!
Hlásíme se z Portášek! Máme se skvěle, užíváme si sněhu, jak to jen jde. Vyspali jsme se do růžova a po vydatné snídani se těšíme na svah. Ranní manšestr bude dnes náš! Zdravíme do Hovorčovic.
8. března 2020
COVID-19 a naše škola ČTĚTE
Prosíme všechny, aby nepodléhali panice, která na nás působí ze všech stran, zachovejme chladnou hlavu, chovejme se zodpovědně vůči okolí a zaměřme se na prevenci.
Sledovat aktuální informace o nákaze koronavirem můžete na stránkách MZČR, na tomto odkaze.
Pokud byste měli podezření na onemocnění koronavirem, postupujte, prosím, dle následujích doporučení MZČR:
algoritmus 1      algoritmus 2     algoritmus 3

V naší škole od pondělí 9. 3. 2020 nastavujeme tato opatření a žádáme zároveň všechny zákonné zástupce v této věci o spolupráci:

1. Zavedli jsme přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí/žáků; provádíme tzv. ranní filtr, tedy důkladně budeme sledovat zdravotní stav všech dětí/žáků. Neprodleně kontaktujeme rodiče zjevně nemocných dětí/žáků, aby si své potomky urychleně vyzvedli a ponechali je doma po celou dobu nemoci.

2. Zákonné zástupce dětí/žáků žádáme, aby do ZŠ ani MŠ neposílali děti/žáky, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění, zvýšené teploty apod. Projevuje-li dítě či žák sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijat do naší MŠ či ZŠ. Pokud se v průběhu dne objeví jakýkoli příznak nemoci u dětí/žáků, bude dítě/žák v karanténě do příjezdu rodičů. 

3. Žádáme ty zákonné zástupce, kteří se aktuálně vrátili z dovolené z Itálie nebo z jakékoli známé rizikové destinace, aby neposílali dítě/žáka po celých 14 dní inkubační doby do naší školy.

4. Učinili jsme hygienická opatření:
 - na toalety i do tříd jsme pořídili antibakteriální mýdlo
 - zvýšili jsme frekvenci úklidu ve školách s tím, že je důležité dezinfikovat i kliky (zejména na toaletách, ale i ve třídách) a ta místa u hlavních dveří, kterých se žáci, učitelé i veřejnost nejvíce dotýkají
 - vyvěsili jsme leták Zásady správného mytí rukou v každé třídě a tématu se budeme věnovat během výuky, a to s praktickým nácvikem

5. Do odvolání omezíme účast na hromadných vzdělávacích, kulturních či sportovních akcích (mobilita ZŠ v rámci projektu Erasmus+ do Itálie byla zrušena).
 
2. března 2020
Jarní prázdniny
Přejeme všem pohodové jarní prázdniny a těšíme se na vás opět v pondělí 9. března!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio