Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

29. září 2020
Platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
pokyny k platbě školného v Umělecké akademii na 1. pololetí 2020/2021 jsou následující:
 
  • Výuka na nástroje:          2 200 Kč/pololetí,
  • Školní sbor, muzicírování: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1630 Kč.
  • Dramatický ateliér: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1 050 Kč.


Číslo účtu: 2300864897/2010, do popisu uveďte jméno žáka a zkratku kurzu.


V případě omezení/zrušení prezenční výuky bude výuka na nástroje dál probíhat distanční formou. Po dohodě s lektorem mohou distanční formu výuky náhradou za prezenční využít i žáci, kteří budou zařazeni do karantény. U kolektivních kurzů (sbor, muzicírování, dramatický ateliér) budeme muset výuku v případě omezení/zrušení prezenční výuky přerušit.
Děkujeme za pochopení!
26. září 2020
Projeky ERASMUS+
Naší škole se podařilo získat grant na realizaci dvou projektů mezinárodní spolupráce škol v programu Erasmus +.
Hlavním cílem obou projektů je modernizace vzdělávání prostřednictvím aplikace moderních metod vzájemného učení učitelů i žáků, a jejich následné sdílení za využití informačních technologií (chráněné prostředí Twinspace).
Realizací těchto projektů předpokládáme zlepšení základních jazykových dovedností našich žáků a také zvýšení digitální gramotnosti. Realizace obou projektů přispěje k rozvoji znalostí našich žáků o evropském kulturním dědictví. V rámci výuky dojde k rozvoji uplatňování metod využívajících zejména mezipředmětových vztahů (CLIL, PBL). Do projektů jsou zapojení žáci II. stupně naší školy. 
 
1. Projekt HOME - Histroic Origins in Modern Era - realizace září 2019- září 2022. Spolupráce se čtyřmi státy EU (Itálie, Španělsko, Portugalsko,  Polsko)
2. Projekt Bricks of Peace - realizace září 2020 - září 2022. Spolupráce se čtyřmi státy EU (Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko)
 
V rámci projektu HOME jsme v říjnu 2019 hostili skupinu zahraničních učitelů. S žáky současných 9. ročníků jsme vyjeli v lednu 2020 na týdenní mobilitu do Lisabonu. Další plánované mobility byly vzhledem k vývoji epidemie Covid - 19 pozastaveny. Projekt byl prodloužen o 12 měsíců. V rámci výuky pokračujeme ve společných online aktivitách v prostředí Twinspace a doufáme, že se zklidněním epidemiologické situace budeme moci s mobilitami navázat v březnu 2021. Webové stránky tohoto projetu naleznete na tomto odkaze.
 
Projekt Bricks of peace je určen nejstarším žákům naší školy. Projektové aktivity mají za cíl zvýšit informovanost žáků a místních komunit o problému diskriminace, násilí, agrese a nedostatku tolerance. Harmonogram projektu bude vzhledem k současné situaci upraven. V prvním pololetí tohoto školního roku budeme vzájemně spolupracovat v online prostředí Twinspace. 
21. září 2020
Zařazení tříd do karantény
Vážení rodiče,
dnes KHS zařadila do karantény třídu 5.B a 8. ročník, žáci těchto tříd se dosatli do kontaktu s žákem pozitivním COVID-19.
Jak postupovat v případě, že je osoba zařazena do karantény?
Od posledního dne kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19 by měl dotyčný kontaktovat svého lékaře, který doporučí otestování na COVID-19, zaregistruje osobu do centrálního registru pro testování (většinou 5. den od posledního kontaktu a nakaženým, v takovém případě se musí test zopakovat ještě jednou nebo lékař doporučí otestování až 10. den po kontaktu, v takovém případě se test opakovat nemusí). Po registraci ze strany lékaře si můžete dohodnout on-line termín otestování na jednom z odběrových míst.
Pokud je výsledek:
a) pozitivní - pak osoba zůstává dalších 10 dní v izolaci do úplného odeznění příznaků, pokud příznaky přetrvávají i déle, osoba musí být alespoň poslední tři dny bez příznaků, než se vrátí do kolektivu
b) negativní - pak je možné se vrátit následující den po obdržení informace o negativním testu do školy/práce.

Prosíme všechny, v případě pozitivního testu COVID-19 u žáka naší školy, neprodleně informujte třídního učitele nebo ředitelku školy na telefonu: 725 835 302.
Předem děkujeme.

 
20. září 2020
Škola v přírodě 5. třídy
Žáci 5. tříd dojeli do Jizerských hor v pořádku. Zvládli výšlap na Bílé skáky, čeká je rozhledna Štěpánka a prohlídka vojenského bunkru. Počasí nádherné, všichni spokojení a usměvaví. Do Hovorčovic posílají pozdravy a ujištění, že si to užijí i za nás! Přejeme, ať se vše vydaří!
19. září 2020
Mimořádná opatření MZČR
Vážení rodiče,
na tomto místě uvádíme všechna aktuální mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, o kterých bychom měli všichni vědět:
  • od 18. září je v platnosti MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami
  • od 18. září je v platnosti MO o zákazu a omezení hromadných akcí
  • od 19. září je v paltnosti MO o omezení provozu a provozoven
  • od 21. září je v platnosti MO o omezení přechodu státní hranice.
Všechna MO, prosím, aktuálně sledujte na tomto odkaze.
18. září 2020
Škola v přírodě 3. a 4. třídy
Cestovatelé dorazili do cílové destinace v pořádku, počasí nádherné, výhledy přenádherné, děti veselé a spokojené. Po dobré večeři a společném večeru se pomalu začnou chystat do peří:-)!
18. září 2020
Výskyt COVID-19 v naší škole

Vážení rodiče,

u 2 žáků naší školy byl potvrzen výskyt Covid-19. V daném případě jsou pro nás určující tyto dva dokumenty:

1) Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

2)  Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Z obou dokumentů jednoznačně vyplývá, že karanténu určuje vždy místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. O výskytu jsme se dozvěděli v průběhu dnešního dne (18. 9. 2020) od rodiče. Nyní čekáme na vyjádření KHS. O aktuální situaci Vás budeme neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení!
Vedení školy

14. září 2020
Začátek výuky v Umělecké akademii
Výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 14. září. Rovrh individuálních kurzů obdrželi všichni rodiče přihlášených žáků e-mailem. Pěvecký sbor a muzicírování se poprvé sejdou v pondělí 14. září, dramatický ateliér ve středu 16. září od 16.30 (mladší skupina) a v pátek 18. září od 14.30 hod (starší skupina). V případě dotazů neváhejte kontaktovat své lektory nebo nám napište na spolek.mros@gmail.com. Těšíme se na vás!
14. září 2020
Dnešní sbor a muzicírování odpadá!
Vážení rodiče, dnešní sbor s muzicírováním ze zdravotních a rodinných důvodů odpadá. Paní lektorka Vás bude emailem kontaktovat s návrhem náhrady zrušené lekce. Děkujeme za pochopení, hezký den Vám všem!
 
 
14. září 2020
Třídní schůzky v ZŠ
Připomínáme první třídní schůzky v tomto školním roce, které se konají v pondělí 14. září pro 1. - 5. ročníky od 16:00 hod. a pro 6. - 9. ročníky od 17:00 hod. Původní plánovanou úvodní společnou část jsme z důvodu nepříznivé epidemiologické situace museli, bohužel, zrušit, setkáte se tedy se svými třídními paní učitelkami v jednotlivých třídách. Těšíme se na viděnou!
Zápis ze schůzek bude zaslán všem rodičům.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio