Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

1. listopadu 2022
DOX navštíví naše 8. ročníky
V úterý 1. 11. 2022 navštíví naše 8.A a 8.B nové pohybové představení a umělecký film s dětskými herci v pražském DOXu. Tento projekt zkoumá on-line radikalizaci dětí a dospívajích. Pracuje s dialogy převzatými ze skutečných chatů extremistické on-line skupiny, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec. Dynamika pohybu performerů, tep živé hudby a zneklidňující obrazy společně vytváří nevšední vhled do digitální temnoty, o které většina z nás nemá a možná ani nechce mít tušení. Ukázku z programu najdete zde.
31. října 2022
9. ročník a Jeho cesta načisto
V naší devítce v pondělí 31. 10. 2022 proběhne preventivní program Tvoje cesta načisto.  Interaktivní přednáška založená na promítání skutečného příběhu, proložená soutěžní hrou a doplněná odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Cílem programu je zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.
31. října 2022
Naše škola přivítá RNDr. Dagmaru Môťovskou
Učitelka matematiky a informatiky, školitelka pedagogických zručností, lektorka kurzů na rozvoj týmové spolupráce, komunikace, vedení či motivace, garantka pro vyučování Hejného metody na Slovensku - RNDr. Dagmar Môťovská, přijede nahlédnout do našich hodin matematiky v pondělí 31. 10. 2022. Moc se na její návštěvu těšíme!
26. října 2022
Podzimní prázdniny 2022
Ve dnech od 26. do 27. 10. 2022 na ředitelské volno plynule navazují podzimní prázdniny. Na pátek 28. 10. 2022 připadá státní svátek. Přejeme Vám všem hezké podzimní dny plné pohody, radosti a nových zážitků! Na shledanou ve škole v pondělí 31. 10. 2022.
24. října 2022
Podzimní ředitelské volno
Na pondělí 24. 10. 2022 a na úterý 25. 10. 2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno. Využijte tyto dny např. k odpočinku a k načerpádní nové energie z podzimního sluníčka!
22. října 2022
Logická olympiáda startuje!
První kola soutěže Logická olympiáda 2022 pro všechny registrované žáky právě začínají! Stačí už jen připravit tužku, poznámkový papír a kalkulačku. Držíme palce! Podrobnější informace k přihlášení a k vypracovávání jednotlivých úkolů, najdete zde.
19. října 2022
Listování, aneb knížky na jevišti
Ve středu 19. 10. 2022 se žákům naší školy díky Listování.cz představí v tělocvičně na jevišti tyto knížky: O princi Čekankovi, Pachatelé dobrých skutků a Straka v říši entropie. Jedná se o cyklus scénických čtení, který se snaží diváky dostat k tomu, co tu bylo první - ke knize.
17. října 2022
Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku
V pondělí 17. 10. 2022 a v pátek 21. 10. 2022 vyzkouší své znalosti a dovednosti v silničním provozu žáci 4. a 5. ročníku. Teoretickou částí preventivního programu zaměřeného na dopravní výchovu je provedou lektoři z BESIPu. Praxi zaštítí policisté na dopravním hřišti Mělník. Prosíme helmy na kolo s sebou!
14. října 2022
Plány tohoto školního roku
Vážení rodiče,
přinášíme Vám rekapitulaci toho, co u nás v tomto školním roce probíhá a co nového plánujeme:
1. Téma hodnocení na 1. stupni:
Tématu slovního hodnocení jsme se věnovali na společných rodičovských schůzkách, viz prezentace. Měli jste možnost již dvakrát toto téma diskutovat i na „Rodičovských kavárnách“, ty budou na toto téma nadále pokračovat a jste na ně tímto srdečně zváni. V tomto roce pokračujeme nadále v pilotování našeho nového systému hodnocení, a to, že od 1. – 3. ročníku hodnotíme na vysvědčení jen slovně, od 4. – 5. ročníku hodnotíme na vysvědčení v kombinaci slovního hodnocení a známkou. Tzn., že na vysvědčení žák obdrží v rámci slovního hodnocení tabulku se slovním hodnocením a od 4. ročníku též k této tabulce obdrží klasické vysvědčení se známkami. Na 2. stupni následně pokračujeme již jen vysvědčením se známkami.
Proč jsme se pro tento způsob hodnocení rozhodli?
Slovní hodnocení předkládá žákům více informací o jejich cestě v rámci učení, žáci si při zvládání učiva uvědomují kde jsou, co musí udělat proto, aby se posunuli dále a vědí, kam směřují. Díky slovnímu hodnocení se učitel seznamuje s celou osobností žáka. Učitel, který slovně hodnotí, dává žákovi pravidelnou zpětnou vazbu o tom, co udělat proto, aby se zlepšil a dosáhl stanoveného cíle. Kromě znalostí hodnotíme schopnosti, dovednosti, chování a snahu žáka. Slovní hodnocení poskytuje celkový pohled na práci žáka. Žák je v průběhu učení seznamován se svými úspěchy a sám si navrhuje cesty ke zlepšení výkonu. Hlavním cílem tohoto hodnocení je, abychom děti na počátku školní docházky motivovali k celoživotnímu učení.
Jaké pokroky jsme za uplynulý rok u žáků sledovali?
Vypozorovali jsme u žáků větší zájem o učení, sami si vyhledávají informace u probíraného tématu, pokládají více otázek, mají lepší vyjadřovací schopnosti. Nemají strach pracovat s chybou nebo úkol vyřešit různými způsoby. Vidíme, že žáci získávají větší vnitřní motivaci k učení a poznávání vůbec. Jsme přesvědčeni, že motivace je jednou z nejdůležitějších součástí celého hodnocení.
Jakou cestou půjdeme dál?
V tomto roce jsme se připojili do projektu MUNI, který vytváří design pro novou podobu vysvědčení v rámci slovního hodnocení pro použití v celé ČR, tzn. rádi bychom s odborníky a zapojenými školami tohoto projektu zjistili, zda se ubíráme správnou cestou a zda bychom se mohli inspirovat pro naši cestu slovního hodnocení. Nakonec nám může nově vytvořený design z projektu pomoci i k uzavření naší pilotáže.

2. Erasmus+:
V rámci projektů Erasmus+ jsme dne 12. 10. 2022 odeslali žádost o akreditaci programů na dobu do roku 2027, tzn. držte nám palce, ať nám akreditace vyjde, protože díky ní bychom mohli daleko jednodušeji vycestovat a vzdělávat se v zahraničí, bez nutnosti složitého vytváření projektů.

3. Nové programy primární prevence:
V tomto školním roce nově plánujeme programy organizované Policií ČR, a to:
  • Bezpečné chování dětí - pro 3. ročníky,
  • Tvoje cesta online - pro 5. a 6. ročníky,
  • Základy trestní odpovědnosti - pro 7. a 8. ročníky,
  • Tvoje cesta načisto (závislosti a drogová problematika) - pro 9. ročník.
Pro 6. ročníky plánujeme: 8. ročníky již nyní realizují projekt: Pro 8. a 9. ročník připravujeme: Pro 9. ročník připravujeme program:
  • Etiketa s lehkostí - cílem programu je osvojení pravidel etikety, společenského chování, stolování a dress codu.
Tyto programy primární prevence tvoří nadstavbu našeho Primárního preventivního programu, který je zveřejněný na stránkách školního webu, v dokumentech ŠPP.
 
4. Výsledky a úspěchy našich studentů v přijímacím řízení na SŠ:
O tom, jak se našim žákům vede při přijímacích zkouškách, ale i další zajímavé informace o škole se každoročně můžete dočíst ve Výroční zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na stránkách školního webu, v dokumentech školy.
 
Chcete o škole mít všechny informace?
  • ČTĚTE PODROBNĚ NÁŠ ŠKOLNÍ WEB,
  • ÚČASTNĚTE SE RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK, KAVÁREN, KÁVY S ŘEDITELKOU ŠKOLY
    A DALŠÍCH SPOLEČNÝCH AKCÍ RODIČŮ a ŠKOLY,
  • NAVŠTIVTE NÁS VE VÝUCE - DVEŘE DO TŘÍD JSOU PRO VÁS OTEVŘENÉ,
  • PTEJTE SE U ZDROJE, TOHO, KDO JE K ODPOVĚDI KOMPETENTNÍ.
13. října 2022
Praha hravě se 3.A a 3.B
Naše 3. ročníky se ve čtvrtek 13. 10. 2022 vypraví do našeho hlavního města Prahy. Nebude to ledajaký výlet, zažijí bojovku na Karlově mostě a na nedaleké Kampě. Společně s lektorem z projektu Praha Hravě objeví, co se děje v Klementinu, kde sídlí politici, proč je Karlův most tak pevný a mnoho dalšího.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio