Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

3. ledna 2021
Provoz ve škole od 4. ledna
Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka v základních školách probíhat dle pokynů MŠMT:
  • Prezenčně docházejí do školy jen žáci 1. a 2. ročníků, ostatní ročníky zůstávají v režimu distanční výuky.
  • Možné je využívat individuální konzultace ve škole: učitel – žák, a to v rámci všech ročníků.
1) příchody žáků 1. a 2. ročníku do školy:
Čas Budova 1. stupně
7:40 II. B
7:50 I. A, II. A
8:00 I. B
 
2) Rozvrhy pro výuku zašlou třídní učitelé všem rodičům a žákům e-mailem nejpozdějido 3. ledna 2021.
Výuka párových pedagogů byla zrušena, a to vše z hygienických důvodů, abychom maximálně chránili zdraví nás všech. Stejně tak třídní učitelé 1. stupně rodičům předají informaci o tom, v jakých časech si rodiče děti budou moci vyzvedávat.
  1. ročníky budou končit výuku každý den v 11:55 hodin
  2. ročníky budou končit výuku dle rozvrhu.
3) Prosím dodržujme všichni 3 R (roušky, ruce, rozestupy) – žáci, kteří jsou v režimu prezenční výuky, by měli mít k dispozici na každé dopoledne dvě roušky; pokud budou ve škole i odpoledne, mají mít další dvě čisté roušky k dispozici; tzn. celkem čtyři roušky na celý den.

4) Školní družina – školní družina bude otevřena jen pro 1. a 2. ročníky, a to jen v odpoledních hodinách.

5) Školní jídelna - všichni žáci, kteří docházejí do školy a vyučují se prezenčně, docházejí na oběd osobně, pokud žák onemocní, má nárok na oběd jen první den nemoci (rodič si může přijít s jídlonosičem pro dotované jídlo). Ostatní žáci, v režimu distanční výuky, si chodí pro jídlo do jídlonosičů, v režimu, který již znáte, přesné informace vám vedoucí školní jídelny již zaslala mailem.

6) Školní akce roku 2021 jsou zatím zrušené.
 
V případě dalších otázek se obracejte, prosím, na třídní učitele, na vedoucí školní družiny nebo vedoucí školní jídelny.
1. ledna 2021
Slovo ředitelky do nového roku
Dovolte mi pár slov na prahu nového roku.
Prožili jsme spolu další rok, který nás všechny velmi překvapil, byl náročný a přinesl spoustu změn, které jsme si ani ve snu nedokázali představit.

Na žádném stromě neuzraje dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. To samé můžeme říci i o dětech; děti potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.
Vizí naší školy je připravovat děti pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti čelí řadě nástrah, k nimž patří např. nový přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Jsme svědky toho, že se hodnotový svět postupem času mění do jiné podoby; z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakoty zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist pak v boj o spravedlnost...
Přesto však musím přiznat, že nás uplynulý rok naučil naše hodnoty měnit k lepšímu; začali jsme více přemýšlet o svém životě, o jeho hodnotách, o smyslu vzdělání, začali jsme si pomáhat a dokázali jsme, že umíme táhnout za jeden provaz, a to i přesto, že se někteří uchýlili ke kritice a deziluzi.
Bylo to jen na nás, jak jsme minulý rok prožili a jak jsme si s nečekanými nástrahami dokázali poradit.

Uplynulý rok nám ukázal, jak hluboké kořeny každý z nás má a jaké prostředí ho ovlivňuje. Poznali jsme, že skutečný růst je možný pouze s hluboce zapuštěnými kořeny a s rozumně nastavenými pravidly. Proto bych na tomto místě ráda poděkovala všem rodičům, kteří dokázali své děti při distanční výuce podporovat a přijmout novou roli, roli „učitelskou“. Rodina je bezesporu hlavním základem pro pevné a zdravé kořeny. Role rodičů v této době nebyla nijak jednoduchá, ale nyní vidíme, kdo sklízí ovoce svého snažení. Bez vzájemné pomoci, důvěry a podpory nemůže nikdo dobře prospívat a být úspěšný.

Velký dík patří i všem žákům, kteří neusnuli na vavřínech a i navzdory nelehkým podmínkám, pilně a poctivě pokračují ve svém vzdělávání a uvědomili si, že bez vlastního aktivního přičinění nemohou dosáhnout dobrých výsledků.

Získali jsme mnoho nových zkušeností a dovedností v oblasti IT technologií, o schopnosti improvizace a přizpůsobení se změnám, které někdy přicházely ze dne na den, ani nemluvě. Můj velký dík proto patří všem zaměstnancům naší školy, kteří v této zkoušce obstáli opravdu výborně. Musím upřímně říci, že jsem hrdá na to, jak naši zaměstnanci dokázali nezištně pomáhat ostatním a jak podporovali děti při distanční výuce, která je daleko náročnější nežli výuka prezenční.
Chtěla bych zvlášť poděkovat i všem zaměstnancům naší mateřské školy, kteří čelí nelehkým podmínkám této doby neustále a jsou naší důležitou součástí.

Mé poděkování patří též našemu zřizovateli, který je pro nás velkou oporou a snaží se nám maximálně pomoci při dalším rozšíření kapacity naší školy; konkrétně se jedná o výstavbu nového detašovaného pracoviště MŠ a o přístavbu budovy prvního stupně ZŠ, a to i v této nelehké době.

Rok 2021 - všichni doufáme, že bude lepší a věřte, že i přes tuto složitou situaci jsme v naší škole připraveni poskytovat všem dětem nadále co nejkvalitnější vzdělání a zároveň uděláme vše proto, abychom je ve spolupráci s rodinou naučili zvládat náročné situace současné doby. Nebude to jednoduchý rok, ale snad bude ta jednička v názvu nového roku příslibem lepších let a nových zkušeností, které můžeme svým vlastním přičiněním pozitivně ovlivnit.

Ještě jednou děkuji všem za podporu naší školy a do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí v životě a víru v lepší budoucnost!

Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
 
23. prosince 2020
Vánoční dárek pro rodiče
Milí rodiče,
ráda bych vám pod stromeček nadělila moc příjemné povídání o dětské duši od skvělé české terapeutky Aleny Vávrové. Video je zdarma. Dobře se poslouchá třeba i u pečení nebo uklízení, není nutné sledovat záznam. Pohladí na duši přesně tak, jak před Vánoci zrovínka potřebujeme. Přeji Vám klidné svátky plné odpočinku.
Eliška Kostková, školní psycholožka
Odkaz na video zde: https://www.facebook.com/terapiecz/videos/969416446918950
18. prosince 2020
Výuka poslední den 18.12.2020
Výuka v tomto kalednářním roce v naší škole končí dne 18.12.2020. Dny 21. - 22.12.2020 MŠMT stanovilo jako volné dny - výuka neprobíhá.
Jak bude výuka v pátek dne 18. prosince probíhat?
1. stupeň ZŠ:
1. - 3. ročníky budou mít výuku jen 4 vyučovací hodiny (tedy do 11:40)
4. - 5. ročníky budou mít výuku do 5. vyučovací hodiny (tedy do 12:35)
Třídní učitelé všem rodičům e-mailem předají informaci, kdy si děti mohou po obědě vyzvednout. Školní družina je v provozu do 17:00 hodin, jako obvykle.
2. stupeň ZŠ:
6. B - bude mít výuku 1. - 3. vyučovací hodinu
8. ročník - bude mít výuku 1. - 2. vyučovací hodinu
- obě třídy si tento den odnášejí oběd v jídlonosičích, protože jsou v režimu distanční výuky.

6.A, 7. a 9. ročník budou mít výuku od 11:00 do 13:15 hodin, poté budou odcházet na oběd (jsou v režinu prezenční výuky) a domů.

Touto organizací provozu chceme všem žákům umožnit rozloučení se před vánoci.
 
14. prosince 2020
Testování zaměstananců školy 15.12.
V úterý 15.12.2020 od 7:00- 7:40 hodin proběhne v naší škole hromadné dobrovolné testování našich zaměstnanců na Covid-19. Rádi bychom touto akcí zmapovali, jak se virus šíří v naší sociální skupině a zejména chceme elimonovat šíření viru v naší škole. Testování u nás provádí MUDr. Jiří Vaverka a bude prováděno opakovaně do doby, dokud MZČR nezačne s očkováním.
Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se do testování zapojili a podpořili kolektivní imunitu.

Výsledky testování: všech 31 zaměstnanců, kteří se dnes nechali otestovat, měli negativní test.
10. prosince 2020
Vánoční trh - 16.12. od 14:00 hod.
Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás předvánoční setkání v podobě malého a letos skromného vánočního trhu, protože doba covidová nám neumožnila více výrobků připravit. Přesto však se těšíme na setkání s Vámi ve venkovní učebně, kde pro Vás bude připravené svařené víno, teplý čas a i nějaké dobroty. Bude se jednat o krátké setkání a naladění se na vánoční atmosféru.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
2. prosince 2020
Kroužky v ZŠ a výuka v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že všechny zájmové kroužky budou do konce roku v naší škole uzavřené. Pokud bude v novém roce situace příznivá, budeme řešit obnovení kroužků až od ledna 2021. Individuální výuka v Umělecké akademii pokračuje do odvolání distanční formou. Děkujeme za pochopení a všem Vám přejeme klidný a ve zdraví prožitý Advent
1. prosince 2020
Přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ
Vážení rodiče, milí žáci,
MŠMT dne 30.11.2020 zveřejnilo aktuální informace o tom, jak budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy, prosím, čtěte pozorně následující dokument.
Sledujte zároveň pravidelně i naši sekci pro kariérní poradenství, kde jsou aktuální informace, v případě dalších dotazů se, prosím, obracejte na třídní učitele daného ročníku nebo na kariérního poradce (Mgr. Eliška Kostková).
29. listopadu 2020
Začátek adventu
Přejeme všem krásný a klidný advent a přinášíme pár informací z historie:
Kde se vzaly věnce

Historie, která předcházela vzniku tradice s adventním věncem, je skutečně bohatá. Zvyk mohl inspirovat židovský svátek světel neboli Chanuka, o které lidé postupně zapalují osm svíček na speciálním svícnu. Křesťané se mohli vzhlédnout i v dávném zvyku germánů, kteří v zimě zapalovali oheň uprostřed zeleného kruhu, aby tím znázornili Slunce.
Na konci  19. století pak přišel zdánlivě nenápadný, ale klíčový nápad. Habsburský pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern tehdy učil malé sirotky a před Vánoci je chtěl trochu potěšit. 30. listopadu, na svatého Ondřeje, proto do společné jídelny nechal zavěsit kolo od vozu ozdobené po okrajích celkem 23 svícemi, které symbolizovaly 23 dní do příchodu Vánoc.
Myšlenka se lidem rychle zalíbila. Netrvalo dlouho a v kostele v Cáchách se měl objevit první adventní věnec moderního typu. Na tom už byly jen čtyři svíce symbolizující čtyři adventní neděle. U nás se však zvyk uchytil až někdy v polovině 20. století.

Symbolika svící na adventním věnci
Jistě vás nepřekvapí, že každá svíčka má svůj přesně daný význam. Existují pravidla, jak přesně je zapalovat, každá má své jméno a důležitá je dokonce i jejich barva, barva ozdob či použité
materiály.

  • 1. svíčka: Ta nese jméno Naděje. Letos ji zapálíme 29. listopadu na první adventní, tedy železnou neděli. Od ní postupujeme proti směru hodinových ručiček.
  • 2. svíčka: Mír. Zapalujeme ji na druhou, tedy bronzovou neděli. Letos 6. prosince.
  • 3. svíčka: Přátelství. Zapalujeme ji na třetí adventní, tedy stříbrnou neděli. Letos to vyjde na 13. prosince.
  • 4. svíčka: Ta se jmenuje Láska. Zapalujeme ji na čtvrtou, tedy poslední adventní, neboli zlatou neděli. V letošním roce to bude 20. prosince. Tato svíčka bývala podle tradice růžová.
  • 5. svíčka: Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. Symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den 24. prosince po západu slunce.

Barvy a materiály
Dnes už to tak úplně nebývá, ale historicky k adventu neodmyslitelně patřila fialová barva, která symbolizovala noblesu, důstojnost, rozjímání a pokání. Tuto barvu oblékal i kněz. Na čtvrtou adventní neděli však nosil roucho růžové. Tato barva odkazuje na naději upřenou ke zrození Ježíše Krista.

Právě tři fialové svíčky se proto dávaly i na věnec. Doplnila je jedna růžová. Tyto barvy však nemusí být vyhrazeny jen svícím. Na věnec můžete použít svíčky jiné barvy a doplnit je například fialovými a růžovými stuhami.

Jak to tak bývá, tradic vzniklo více. V některých kruzích se používaly svíčky červené a zlaté. Červená měla symbolizovat Kristovu prolitou krev a zlatá potom život a vítězství dobra. Červená se v minulosti používala hlavně v protestantských rodinách, dnes jsou však tyto barvy poměrně moderní a červená se zlatou jsou možná nejoblíbenější vánoční barevnou kombinací. Vysoké oblibě se těšily a těší rovněž svíčky bílé, které symbolizují sváteční atmosféru.
Samotný slaměný věnec měl symbolizovat věčnost. Podle nejstarších tradic měl rovněž odhánět zlé duchy a zajistit proto domácnosti požehnání. Kromě svíček, mašlí a dalších dekorací, ho zdobily hlavně větvičky jehličnanů či cesmíny.

 
28. listopadu 2020
Opatření vlády od 30.11. přehledně
Všechna opatření vlády, která začínají platit od příštího týdne přehledně naleznete zde.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio