Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

17. září 2021
Kurzy šití - ZAČÍNÁME
Premiéra v naší škole! Od letoštního roku nabízíme poprvé kurzy šití pro děti i dospělé. Začínáme již 22. září kurzem pro děti (5.-9. třída) od 15.00 hod a následuje kurz pro dospělé od 17.00 hod. Těší se na vás Milada Zemanová, která kurz vede. Pokud jste se ještě nestihli přihlásit, máte ještě možnost! Obraťte se přímo na Miladu mailem. Těšíme se na vás!
16. září 2021
Terapeutická skupina Cestou necestou
Zdravím vás všechny v novém školním roce a doufám, že jste naskočili do rytmu školy v poklidu. Rodičům dětí z 8 a 9 tříd bych ráda nasdílela, že v terapeutické skupině pro náctileté (Cestou necestou, více info viz letáček) mají ještě volná místa pro děti 14-18 let. Pokud někdo hledáte, určitě se jim ozvěte. Srdečně, Eliška
13. září 2021
Rodičovské schůzky
Vážení rodiče,
v pondělí 13. září proběhnou rodičovské schůzky v naší škole, a to následovně:
1) 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročníky) začíná od 16:00 hodin společným setkáním v jidelně, kde k Vám promluví o novinkách tohoto školního roku paní ředitelka, poté se přesunete do svých tříd a schůzky budou pokračovat s třídními učiteli. Třída 3.A bude mít schůzky ve velké budově ve třídě 7.A (1. patro) a třída 3.B bude mít třídní schůzky ve velké budově ve třídě 7.B (1. patro).
2) 2. stupeň ZŠ (kromě 7. ročníků) začíná od 17:00 hodin rovnou ve svých třídách s třídními učiteli.
3) 7. ročníky budou mít třídní schůzky až 16. září od 17:00 hodin ve svých třídách (z důvodu nepřítomnosti pedagogů ve škole - účastní se výjezdu Erasmus+).
P.S. V rámci třídních schůzek též proběhnou volby do školské rady na nové období.
Těšíme se na setkání s Vámi!
11. září 2021
Konec testování ve škole
Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k pozitivnímu výsledku při screeningovém testování, bylo od 13. září další testování ve školách pozastaveno. Blíže čtěte zde informaci z MŠMT, která nám dnes byla doručena do datové schránky.
9. září 2021
Kroužky 2021/2022
Rozvrh mimoškolních aktivit na školní rok 2021/2022

Pokud není uvedeno jinak, začínají níže uvedené aktivity v týdnu od 27. září 2021

ANGLIČTINA HOCUS-LOTUS, lektorka Dana Wimmerová, 
1. třídy: pátek 13.15 - 14.00
Organizuje: Dana Wimmerová, kontakt pro přihlášení, platby a další informace ZDE

ANGLIČTINA HOCUS-LOTUS, lektorka Barbora Cihlářová,
3. a 4. třída (navazující kurz): úterý 14.00 - 14.45
Organizuje: Dana Wimmerová, kontakt pro přihlášení, platby a další informace ZDE

FRANCOUZŠTINA, lektorka Jitka Rozová, Jana Dubnová,
Začátečníci (od 4. třídy): čtvrtek 15.00 - 16.00
Pokročilí (navazující kurz od 6. - 9. třídy): čtvrtek 16.00 - 17.00
Organizuje: Dana Wimmerová, kontakt pro přihlášení, platby a další informace ZDE

VÝTVARNÝ ATELIÉR, lektorka Lucie Dayef (Hyklová), kontakt pro příhlášení a další informace hyklova(z)skolahovorcovice.cz
Pro všechny věkové kategorie: středa 15.00-17.00
Organizuje: Lucie Hyklová - pod záštitou spolku MROŠ, z.s.
Cena: 2 000 Kč/pololetí, kurzovné se hradí na účet 2300864897/2010, do popisu: VYTVARKA+jméno

KURZY ŠITÍ, lektorka Milada Zemanová, kontakt pro přihlášení a další informace zemanova(z)skolahovorcovice.cz
5.-9. třída: SUDÝ TÝDEN středa 15.00 - 17.00 (začínáme 22.9.)
Dospělí - veřejnost: SUDÝ TÝDEN středa 17.00 - 20.00 (začínáme 22.9.)
Zaměstnanci školy: LICHÝ TÝDEN středa 17.00 - 20.00 (začínáme 29.9.)
Cena: žáci 1 500 Kč/pololetí, dospělí 4 000 Kč/pololetí, kurzovné se hradí na účet 2300864897/2010, do popisu: SITI+jméno
Organizuje: Milada Zemanová - pod záštitou spolku MROŠ, z.s., šicí stroje jsou účastníkům k dispozici

KERAMICKÝ ATELIÉR, kontakt pro příhlášení reditel(z)skolahovorcovice.cz, začínáme od 20. září 2021
Senioři: pondělí 16:30-18:00, lektorka Jana Hirková
2. a 3. třída: úterý 14.00–15.30, lektorka lektorka Lenka Di Pucciová - dipucciova(z)skolahovorcovice.cz   
5. - 6. třída: úterý 15.45-17.15, lektorka Lenka Di Pucciová
Dospělí: středa 16.00-18.00, lektorka Jana Hirková
4. třída: čtvrtek 14.00-15.30, lektorka Veronika Poloučková - polouckova(z)skolahovorcovice.cz
7. - 9. třída: čtvrtek 15.45-17.15, lektorka Veronika Poloučková
Cena: žáci 2 500 Kč/13 lekcí, dospělí 4 000 Kč/13 lekcí, kurzovné se hradí na účet ZŠ akce: 265602170/0300, do popisu: KERAMIKA+jméno
Termíny kurzů stanoveny individuálně, informace získáte od svých lektorek
Organizuje: ZŠ Hovorčovice

KURZY ROBOTIKY, kontakt pro přihlášení a další informace ZDE
WeDo LEGO robotika začátečníci: čtvrtek 16.00 - 17.00
Stavění LEGO robotů: čtvrtek 17.00 - 18.00
Organizuje: JeduEdu
8. září 2021
Rozvrh a platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,

rozvrh hodin v Umělecké akademii obdržíte od svých lektorů. Rozvrh reflektuje vyučování žáků, provozní potřeby družiny a školy a časové možnosti lektorů a nelze jej měnit. Prosíme, potvrďte lektorům obratem Váš zájem a pokud budete mít další otázky týkající se výuky, neváhejte se lektorů zeptat. Rádi Vám je zodpoví.
Školné v Umělecké akademii pro školní rok 2021/2022 je 2500,- Kč/pololetí. Kurzovné je splatné do 15. října. Platby zasílejte na účet spolku MROŠ: 2300864897/2010, do popisu platby uveďte zkratku kurzu (KYT, FLE, KRU, KLA) a jméno dítěte. Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám potřebné informace na adresu spolek.mros(z)gmail.com. 
Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti a přejeme všem žákům, aby si letošní rok v Akademii užili bez omezení a těšíme se opět na jejich vystoupení!
7. září 2021
Adaptační den 6. B
V úterý 7. září prožije 6. B den plný aktivit, pod vedením lektorů Projektu Odyssea, který podpoří stmelení kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Nezapomeňte na pohodlné oblečení, budeme ve třídě, ale také hodně v přírodě.
6. září 2021
Adaptační výjezd 5. ročníků
Ve dnech 6. - 10. září prožijí 5. ročníky v Ujčově na Vysočině týden plný aktivit, které podpoří stmelení  kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Přejeme všem páťákům, ať si pobyt pěkně užijí!
3. září 2021
Adaptační den 8. ročníku
V pátek 3. září prožije osmý ročník den plný aktivit, pod vedením lektorů Projektu Odyssea, který podpoří stmelení kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Nezapomeňte na pohodlné oblečení, budeme ve třídě, ale také hodně v přírodě.
1. září 2021
Nový školní rok
Vážení rodiče a milí žáci,
dne 1. 9. 2021 zahájíme nový školní rok a velmi si přejeme si, aby byl co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících let, kdy jsme ještě neznali COVID-19.
Organizaci prvního dne jsme přizpůsobili současné situaci a ani teď se nevyhneme některým omezením, která vycházejí z pokynů MŠMT.

Škola bude otevřena od 7:40 hod., žáci budou první den rovnou vcházet bez přezutí do školy. Tím se vyhneme shromažďování žáků. Po příchodu použijí prostředky k hygieně rukou. Poté jdou rovnou do své třídy, kde se ti, kteří nedoloží bezinfekčnost otestují (viz článek "Testování v naší škole").
Prosíme zákonné zástupce žáků, pokud své dítě doprovázejí do školy, aby před školou dodržovali rozestupy a pobývali před školou jen po nezbytně nutnou dobu. V žádném případě, prosím, nevstupujte do budovy školy (do budovy školy budou vpuštěni 1. den jen rodiče prvňáčků). Potřebujete-li hovořit s třídní učitelkou, kontaktujte ji předem a domluvte si s ní čas setkání.

Na nové žáky budou čekat třídní učitelky u šatny se jménem a označením třídy, se spolužákem odejde nový žák do své třídy.

Průběh prvního dne v naší škole:
Umístění tříd: 1., 2. a 4. ročníky v malé budově; 3. ročníky v CVČ Měšice; 5. - 9. ročník ve velké budově.

Informace pro rodiče prvňáčků a žáky 2. a 4. třídy
Žáci 1., 2. a 4. tříd budou slavnostně přivítáni dne 1. září 2021 v 8:00 hodin před malou budovou školy, kde proběhne slavnostní přivítání starosty obce a paní ředitelky. Jako první budou do svých tříd odcházet žáci 1. tříd s rodiči a třídní paní učitelkou, následně se do tříd přesunou i žáci 2. a 4. tříd se svými třídními učitelkami.
Informace pro rodiče 3. tříd
Žáci 3. tříd poprvé odjížejí do jiného místa vzdělávání, a to do CVČ Měšice, kde na ně čekají nové prostory, které si můžete společně prohlédnout již 31. 8. 2021 (třídní paní učitelky Vás osobně k této prohlídce pozvou e-mailem). Dne 1. září bude školní autobus přistaven u NEPY v 7:40, odjíždět bude v 7:50. Návrat dětí zpět bude v 9:40. O Vaše děti se po celou dobu budou starat naši pedagogové. I třetí třídy přivítá ve škole, v novém prostředí, osobně i paní ředitelka.
Informace pro žáky 5. - 9. třídy
Vstup do velké budovy bude umožněn v prvním zářijovém týdnu jen z bočního vchodu do tělocvičky. Hlavní vstup se opravuje a všem se za toto omezení omlouváme (stavební firma musela práce několikrát opakovat kvůli nesprávnému provedení, proto se práce protáhly až do začátku školního roku; bezpečnost je pro nás to nejdůležitější).
Žáci jdou rovnou do svých tříd.

Rozvrh hodin 1. týden školního roku:
Středa 1. září
1., 2., 4. - 9. ročník - konec výuky v 8:45
3. ročníky – návrat z Měšic v 9:40  
Čtvrtek 2. září
1. ročníky – 2 vyučovací hodiny, konec výuky v 9:40
2., 4., 5. ročníky –  4 vyučovací hodiny, konec výuky v 11:40
3. ročníky - 5 vyučovacích hodin, návrat z Měšic ve 12:45
6. - 9. ročník – 5 vyučovacích hodin, konec výuky ve 12:35
Pátek 3. září
1. ročníky – 2 vyučovací hodiny, konec výuky v 9:40
2., 4., 5. ročníky –  4 vyučovací hodiny, konec výuky 11.40
3. ročníky - 4 vyučovací hodiny, návrat z Měšic v 11:50
6., 7. a 9. ročník – 5 vyučovacích hodin, konec výuky ve 12:35
8. ročník - adaptační stmelovací den, konec ve 13:30.
Všechny tři dny budou třídy jen s třídními učiteli a s asistenty a věnují se adaptačním a stmelovacím aktivitám.

Školní družina:
Je 1. školní den v provozu od 7:00 - 17:00 hodin. Pro více informací pište na: druzina@skolahovorcovice.cz.

Školní jídelna:
Kuchyně vaří od 1. září, pokud chce první školní den žák odebrat oběd, musí ho mít příhlášený. Prosíme tedy rodiče, aby tuto skutečnost zkontrolovali v systému www.strava.cz.
Pro více informací pište na: jidelna@skolahovorcovice.cz.

Děkujeme za pochopení nastavených pravidel a na všechny se těšíme!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio