Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

8. září 2021
Rozvrh a platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,

rozvrh hodin v Umělecké akademii obdržíte od svých lektorů. Rozvrh reflektuje vyučování žáků, provozní potřeby družiny a školy a časové možnosti lektorů a nelze jej měnit. Prosíme, potvrďte lektorům obratem Váš zájem a pokud budete mít další otázky týkající se výuky, neváhejte se lektorů zeptat. Rádi Vám je zodpoví.
Školné v Umělecké akademii pro školní rok 2021/2022 je 2500,- Kč/pololetí. Kurzovné je splatné do 15. října. Platby zasílejte na účet spolku MROŠ: 2300864897/2010, do popisu platby uveďte zkratku kurzu (KYT, FLE, KRU, KLA) a jméno dítěte. Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám potřebné informace na adresu spolek.mros(z)gmail.com. 
Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti a přejeme všem žákům, aby si letošní rok v Akademii užili bez omezení a těšíme se opět na jejich vystoupení!
7. září 2021
Adaptační den 6. B
V úterý 7. září prožije 6. B den plný aktivit, pod vedením lektorů Projektu Odyssea, který podpoří stmelení kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Nezapomeňte na pohodlné oblečení, budeme ve třídě, ale také hodně v přírodě.
6. září 2021
Adaptační výjezd 5. ročníků
Ve dnech 6. - 10. září prožijí 5. ročníky v Ujčově na Vysočině týden plný aktivit, které podpoří stmelení  kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Přejeme všem páťákům, ať si pobyt pěkně užijí!
3. září 2021
Adaptační den 8. ročníku
V pátek 3. září prožije osmý ročník den plný aktivit, pod vedením lektorů Projektu Odyssea, který podpoří stmelení kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Nezapomeňte na pohodlné oblečení, budeme ve třídě, ale také hodně v přírodě.
1. září 2021
Nový školní rok
Vážení rodiče a milí žáci,
dne 1. 9. 2021 zahájíme nový školní rok a velmi si přejeme si, aby byl co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících let, kdy jsme ještě neznali COVID-19.
Organizaci prvního dne jsme přizpůsobili současné situaci a ani teď se nevyhneme některým omezením, která vycházejí z pokynů MŠMT.

Škola bude otevřena od 7:40 hod., žáci budou první den rovnou vcházet bez přezutí do školy. Tím se vyhneme shromažďování žáků. Po příchodu použijí prostředky k hygieně rukou. Poté jdou rovnou do své třídy, kde se ti, kteří nedoloží bezinfekčnost otestují (viz článek "Testování v naší škole").
Prosíme zákonné zástupce žáků, pokud své dítě doprovázejí do školy, aby před školou dodržovali rozestupy a pobývali před školou jen po nezbytně nutnou dobu. V žádném případě, prosím, nevstupujte do budovy školy (do budovy školy budou vpuštěni 1. den jen rodiče prvňáčků). Potřebujete-li hovořit s třídní učitelkou, kontaktujte ji předem a domluvte si s ní čas setkání.

Na nové žáky budou čekat třídní učitelky u šatny se jménem a označením třídy, se spolužákem odejde nový žák do své třídy.

Průběh prvního dne v naší škole:
Umístění tříd: 1., 2. a 4. ročníky v malé budově; 3. ročníky v CVČ Měšice; 5. - 9. ročník ve velké budově.

Informace pro rodiče prvňáčků a žáky 2. a 4. třídy
Žáci 1., 2. a 4. tříd budou slavnostně přivítáni dne 1. září 2021 v 8:00 hodin před malou budovou školy, kde proběhne slavnostní přivítání starosty obce a paní ředitelky. Jako první budou do svých tříd odcházet žáci 1. tříd s rodiči a třídní paní učitelkou, následně se do tříd přesunou i žáci 2. a 4. tříd se svými třídními učitelkami.
Informace pro rodiče 3. tříd
Žáci 3. tříd poprvé odjížejí do jiného místa vzdělávání, a to do CVČ Měšice, kde na ně čekají nové prostory, které si můžete společně prohlédnout již 31. 8. 2021 (třídní paní učitelky Vás osobně k této prohlídce pozvou e-mailem). Dne 1. září bude školní autobus přistaven u NEPY v 7:40, odjíždět bude v 7:50. Návrat dětí zpět bude v 9:40. O Vaše děti se po celou dobu budou starat naši pedagogové. I třetí třídy přivítá ve škole, v novém prostředí, osobně i paní ředitelka.
Informace pro žáky 5. - 9. třídy
Vstup do velké budovy bude umožněn v prvním zářijovém týdnu jen z bočního vchodu do tělocvičky. Hlavní vstup se opravuje a všem se za toto omezení omlouváme (stavební firma musela práce několikrát opakovat kvůli nesprávnému provedení, proto se práce protáhly až do začátku školního roku; bezpečnost je pro nás to nejdůležitější).
Žáci jdou rovnou do svých tříd.

Rozvrh hodin 1. týden školního roku:
Středa 1. září
1., 2., 4. - 9. ročník - konec výuky v 8:45
3. ročníky – návrat z Měšic v 9:40  
Čtvrtek 2. září
1. ročníky – 2 vyučovací hodiny, konec výuky v 9:40
2., 4., 5. ročníky –  4 vyučovací hodiny, konec výuky v 11:40
3. ročníky - 5 vyučovacích hodin, návrat z Měšic ve 12:45
6. - 9. ročník – 5 vyučovacích hodin, konec výuky ve 12:35
Pátek 3. září
1. ročníky – 2 vyučovací hodiny, konec výuky v 9:40
2., 4., 5. ročníky –  4 vyučovací hodiny, konec výuky 11.40
3. ročníky - 4 vyučovací hodiny, návrat z Měšic v 11:50
6., 7. a 9. ročník – 5 vyučovacích hodin, konec výuky ve 12:35
8. ročník - adaptační stmelovací den, konec ve 13:30.
Všechny tři dny budou třídy jen s třídními učiteli a s asistenty a věnují se adaptačním a stmelovacím aktivitám.

Školní družina:
Je 1. školní den v provozu od 7:00 - 17:00 hodin. Pro více informací pište na: druzina@skolahovorcovice.cz.

Školní jídelna:
Kuchyně vaří od 1. září, pokud chce první školní den žák odebrat oběd, musí ho mít příhlášený. Prosíme tedy rodiče, aby tuto skutečnost zkontrolovali v systému www.strava.cz.
Pro více informací pište na: jidelna@skolahovorcovice.cz.

Děkujeme za pochopení nastavených pravidel a na všechny se těšíme!
28. srpna 2021
Testování žáků v naší škole
Ve všech školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3× po sobě, první test se provede 1. září, následně 6. 9. a poté 9. 9. 2021.
Prosíme rodiče všech prvňáčků, aby děti nechaly otestovat ještě před příchodem do školy, aby tyto děti nebyly první den stresované a mohly si naplno užít svůj slavnostní den. Rodiče prvňáčků mohou se s svými dětmi vstoupit do školy s ochranou úst (s respirátorem/rouškou min. třídy FFP2). Pokud prňáček otestovaný první den nebude, musí mít po celou dobu též nasazenou ochranu dýchacích cest min. třídy FFP2 (tyto děti budou ve škole otestované až 2. den).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
  • jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – nutné  předložit certifikát
  • jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – ti, co onemocněli v průběhu prázdnin – nutné předložit potvrzení
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Pokud žák testování neabsolvuje, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nezpívá, necvičí ve vnitřních prostorách školy.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce.

Pokud žák nebude přítomen při testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Budeme používat antigenní test Genrui antigen test kid, instruktáž můžete shlédnout na tomto odkaze (je to obdobný test, který žáci už ve škole v předcházejícím školním roce  používali).

Celé doporučení MŠMT k provozu škol od 1. září si můžete přečíst na tomto odkaze.
12. července 2021
Nové vydání školního časopisu
Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,
nové vydání našeho školního časopisu si můžete přečíst na tomto odkaze a přejeme Vám příjemné letní čtení o tom, co se u nás stalo poslední 3 měsíce školního roku.
1. července 2021
Hurá na prázdniny!
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny, které si opravdu VŠICHNI po tak náročném roce zasloužíme!
30. června 2021
Poslední zvonění
30. června, po rozdání vysvědčení, u nás proběhne poslední zvonění pro žáky 5., 7. a 9. ročníku, kteří odcházejí z naší školy. Žáci sejdou naše schody za doprovodu své oblíbené hudby a v přízemí se s nimi rozloučí ředitelka školy spolu s třídní učitelkou. Poté už doopravdy "odletí" z naší školy do světa. Přejme jim hodně štěstí a splněných přání!
18. června 2021
Rozvrh hodin od pondělí 21. června
Rozvrh hodin na konci školního roku:
  • od 21.–23. června končí výuka po 6. vyučovací hodině, PO – ST výuka dle rozvrhu (9. ročníky budou trénovat na Rozloučení se školou, které proběhne dne 24. června),
  • 24. června akce celé školy: zahradní slavnost s rozloučením (na zahradě budovy 2. stupně),
  • od 24.-30. června výuka probíhá pouze s třídními učiteli a výuka končí po 5. vyučovací hodině,
  • 30. června – proběhne rozdání vysvědčení – výuka končí po 1. vyučovací hodině,
    - na 2. stupni proběhne po rozdání vysvědčení poslední zvonění pro žáky, kteří odcházejí z naší školy.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio