Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

1. února 2016
Změny ve výuce od 2. pololetí
Vážení rodiče,
od 2. pololetí (od 8.2.2016) budou obě první třídy chodit na TV opět do tenisové haly, protože v lednu již skončil kurz plavání. Proto, prosím, vybavte své děti opět cvičebním úborem - tepláky, mikina, triko a sportovní boty do haly. Počítejte tedy s tím, že výuka v prvních třídách bude v pondělí končit opět standardně, a to v 11:40 hodin. Dále uvádíme změnu i ve výuce AJ, kdy 1.A, 1.B a 2.-3. třídu od 2. pololetí převezme od Tash Schoultz nová paní učitelka, Bc. Jana Pavlíčková; je to naše nová kolegyně, která vyučuje AJ a HV a před nedávnem se vrátila ze zahraničního pobytu, kde měla možnost studovat v anglickém jazyce. Tash bude nadále vyučovat AJ jen u vyšších ročníků. Věříme, že tato změna přinese další zlepšení výuky AJ v naší škole.
Aktualizované rozvrhy hodin na 2. pololetí naleznete v systému SkolaOnline nebo přímo k nahlédnutí ZDE (změny se týkají zejména rozvrhu 1.B a 2.-3. třídy).
31. ledna 2016
Prázdniny - pololetní a jarní
Připomínáme, že v pátek 29. ledna mají děti pololetní prázdniny, na které od 1. do 5. února navazují jarní prázdniny. Druhé pololetí začíná v pondělí 8. února. Přejeme dětem i rodičům, aby si dny volna pěkně užili, nejlépe na sněhu a při zimních radovánkách.
30. ledna 2016
Způsob oznámení výsledků zápisu
Vážení rodiče,
řádný zápis do 1. třídy proběhl dne 23.1. 2016. Dne 12.2. 2016 proběhne náhradní termín zápisu, na který se dostaví dalších 15. žáků, kteří se na den řádného termínu zápisu omluvili. Každá podaná žádost byla označena číslem jednacím a každý účastník obdržel registrační číslo, které bude zveřejňováno místo osobních údajů žadatele. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle zveřejněných kritérií k přijímání dětí do ZŠ Hovorčovice.
K řádnému zápisu se dostavilo 56 uchazečů, z toho 43 ze spádové oblasti. Evidujeme 5 žádostí o odklad.  K náhradnímu termínu máme nahlášených dalších 15 zájemců, z toho 14 ze spádové oblasti. Z kapacitních důvodů budeme otevírat jen dvě první třídy a proto nebudeme moci přijmout nikoho, kdo nemá trvalý pobyt v obci Hovorčovice. Předem se všem zájemcům z okolních obcí a měst omlouváme, ale kapacita naší školy bude rozšířena až v roce 2017.
V současné době probíhá ověřování údajů uvedených v žádostech, dokladování povinných potvrzení k odkladům a kompletace spisů. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno
-        zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na úřední desce a webu školy
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů po vyhlášení. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků je stanoven na 15.2.2016.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno vždy v písemné podobě.
28. ledna 2016
První vysvědčení
Ve čtvrtek děti v naší nové škole dostanou svoje první vysvědčení. Každá třída si slavnostní předání vysvědčení užije v rámci třídy se svou paní učitelkou. Přejeme všem žákům, aby je pololetní výsledky motivovaly v jejich další cestě za poznáním a věříme, že s nimi vysvědčení náležitě oslavíte! Upozorňujem zároveň, že tento den končí výuka ve všech ročnících již po 4. vyučovací hodině (11:40).
25. ledna 2016
Akademie - pololetní hodnocení
V týdnu od 25. ledna proběhnou v Umělecké akademii v rámci hodin výuky přehrávky a pololetní hodnocení žáků Akademie. Držíme všem žákům palce!
24. ledna 2016
Hledáme uklízečku na ranní úklid
Opět hledáme paní uklízečku pro naší ZŠ, tentokrát na ranní úklid. Jedná se o úklid od 8:00 - 9:00 hodin, od pondělí do pátku.
Bližší informace Vám podá paní ředitelka na telefonu: 723 028 977 nebo pište na mail: reditel@skolahovorcovice.cz.
19. ledna 2016
Představení Divadelta - mimořádně silný zážitek
Vynikající interaktivní a prožitkové představení souboru Divadelta "Nový žák", kterého se děti účastnily, bylo mimořádně silným zážitkem pro všechny zúčastněné diváky - děti i dospělé. Děti samy svými vstupy a nápady zvrátily neblahý konec příběhu o třídě, kde to asi nefunguje tak úplně, jak by si všichni žáci přáli, a z nevinné legrace se postupně stane velmi vážná věc... A že to někteří "jiní" opravdu nemají jednoduché, si mnozí naši žáci vyzkoušeli doslova na vlastní kůži. Prohlédněte si společně s dětmi fotografie z představení a nechte si vyprávět celý příběh i to, jak by mohl dopadnout, kdyby se dal vrátit čas ...   Soubor DIVADELTA a představení Nový žák (42 obrázků) 
16. ledna 2016
Bruslení 20. ledna není
Bruslení ve středu 21. ledna je zrušeno (z důvodu nepřítomnosti trenéra na stadionu), žáci půjdou na tělocvik do tenisové haly. Další hodina bruslení, tedy ve středu 27. ledna, proběhne normálně. Zrušená hodina se pak přesouvá na 10. února. Děkujeme za pochopení!   
15. ledna 2016
Nový kroužek Matikáček
Vážení rodiče, od nového pololetí jsme pro děti připravili nabídku nového kroužku, který si děti samy nazvaly MATIKÁČEK. Povede ho paní učitelka Jitka Vokšická a bude zaměřený na rozvoj matematických představ a chápání souvislostí. Staneme se matematickými detektivy, budeme pátrat, hledat řešení záhad, budeme přicházet věcem na kloub... První ukázková hodina se bude konat již příští čtvrtek, tedy 21. ledna od 13.00. Děti se mohou přijít nezávazně podívat a pokud by je práce matematického detektiva zaujala, začínáme po jarních prázdninách ve čtvrtek 11. února ve 13.00. Výuka bude probíhat do konce května, v červnu si necháme prostor na případné náhrady hodin, které by odpadly (ŠvP apod.). Cena kroužku je 500,- Kč za pololetí, hradí se na účet školy 271454338/0300. Kroužek je určen pro žáky 2.-5. tříd a hlásit se můžete přímo paní učitelce Vokšické.
1. ledna 2016
DRUŽINA - změny od 4.1.2016
Vážení rodiče,
od 4.1.2016 proběhnou ve školní družině následující změny:
  1. ČAS VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDE
Vzhledem k tomu, že chceme dětem dát možnost protáhnout se a proběhnout již dříve než ve 13:30, ve dnech, kdy mají děti 4 vyučovací hodiny, budeme odcházet do parku či do jiných lokalit již ve 12:30 a budeme se vracet ve 14:30. Budou-li mít děti 5 vyučovacích hodin, ven půjdeme ve 13:30 a vracet se budeme v 15:00 hodin.  
Kdo bude potřebovat děti vyzvednout mimo stanovené hodiny tj. v době mezi 12:30-14:30, stačí poslat vychovatelkám sms, mail či písemný vzkaz s časem vyzvednutí. Děti, které neodcházejí před 14:30 domů či na kroužek, nemohou zůstávat ve školním klubu, jeho kapacita je, bohužel, omezená. Věříme, že tato změna přispěje k větší spokojenosti našich dětí.
V případě bližších dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí družiny – Hanku Kadlecovou nebo na ředitelku školy, Janu Hirkovou.
  1. PERSONÁLNÍ ZMĚNA
Od ledna do dubna 2016 dojde ve 3. oddělení družiny, kde je vychovatelkou paní Jana Bartošová k následující změně: každé pondělí a pátek bude přítomna v tomto oddělení paní Bartošová a od úterý do čtvrtka zde bude jako vychovatel působit pan Martin Čapek, kterého děti znají již z podzimního adaptačního kurzu; pan Čapek je zároveň lektorem Projektu Odyssea a věříme, že bude velkým přínosem pro náš kolektiv.
 
Děkujeme Vám všem za pochopení a za přijetí nových změn, které přinesou zlepšení pro Vaše děti.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio