Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

17. září 2015
Ustavující Členská schůze spolku MROŠ

Na ustavující schůzi 15. září 2015 zvolila Členská schůze tříčlennou Radu spolku ve složení:

  • Jana Bartošová - předsedkyně spolku
  • Iveta Kameníková - členka Rady
  • Pavla Kmoníčková - členka Rady

a dále Revizorku spolku, jíž se stala Iveta Hromasová.

MROŠ, z.s. navazuje na činnost OS Hovorčovice a bude ve své činnosti pokračovat jako dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů podporující komunitní vzdělávání, což je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby. Spolek MROŠ přebírá i záštitu nad Uměleckou akademií, která působí v základní a mateřské škole Hovorčovice.
13. září 2015
Vyzvedávání dětí - boční vchod
Vážení rodiče,
pro vyzvedávání dětí bude již natrvalo vyhrazen boční vchod školy. Pokud u vchodu není přítomen zaměstnanec školy, použijte zvonek umístěný na dveřích. I nadále vás prosíme, abyste nevstupovali do prostoru šaten, a dokud nám přeje počasí, prosíme, počkejte na své dítko před vchodem.
Každý žák se před odchodem ze školy musí rozloučit podáním ruky s vychovatelkou ve spodní družině nebo svojí paní učitelkou či dozorujícím zaměstnancem u vchodu. Je to nejen akt slušného chování, ale především způsob, který nám pomáhá zabránit tomu, aby dítě opustilo školu bez vědomí dozorujících pedagogů. Prosíme, abyste i vy vedli své děti k tomu, aby tento rituál dodržovaly a než ze školy společně odejdete, vždy se ujistěte, že se vaše dítě rozloučilo.
I nadále pak platí, že jsou děti k vyzvednutí zhruba půl hodiny po skončení vyučování, a to bez ohledu na to, zda chodí do družiny nebo ne. Z družiny můžete děti vyzvedávat až do 13.30, následně pak od 15.00 do 17.00.
Vstup do budovy školy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy a prosíme vás, abyste v zájmu bezpečnosti svých dětí toto opatření dodržovali. Návštěvy i žáky umělecké akademie pak prosíme o důsledné používání návleků, které budete mít od příštího týdne k dispozici. Uvedená opatření zavádíme především s ohledem na vaše děti a prostředí, ve kterém tráví velkou část svého dne. Děkujeme vám, že jste nám nápomocni a respektujete je!  
11. září 2015
Den otevřených dveří - již zítra!
Těšíme se na Vás na sobotním Dni otevřených dveří, kdy si budete moci naši novou školu prohlédnout a strávit příjemné odpoledne vyplněné doprovodným programem - divadlem, hudbou, soutěžemi a dílnami. Pro absolventy školy je vyhrazen čas již od 14 hodin, slavnostní zahájení pro veřejnost proběhne v 15 hodin, následovat bude kulturní a doprovodný program. Závěrem se můžete těšit na letní kino v parku a film Obecná škola. Přijďte se podívat na naši novou školu, věříme, že nebudete litovat!
8. září 2015
Platba školného Umělecká akademie
Vážení rodiče, s platbou školného za kurzy Umělecké akademie zatím posečkejte. Zakládáme nový bankovní účet, jakmile budeme znát jeho číslo, budeme vás informovat. Děkujeme za pochopení!
7. září 2015
Umělecká akademie - aktuální informace
Vážení rodiče,
zasíláme aktuální informace o volných termínech po zápisech do Umělecké akademie, které proběhly minulý týden:
  • FLÉTNA: pondělí - obsazeno, úterý - volný termín pro mírně pokročilého žáka 13.50 - 14.35,
  • KLAVÍR: úterý - obsazeno, středa - obsazeno, čtvrtek - volný termín 13.55 - 14.40,
  • KYTARA: středa - volný termín 13.00 - 13.45, jedno volné místo pro začátečníka 13.50 - 14.35, volný termín 17.15 - 18.00, pátek - obsazeno,
  • DRAMATICKÝ ATELIÉR: středa termín 13.00 - 14.00 - obsazeno, termín 14.00 - 15.30 - 2 volná místa pro žáky 3.-5. třídy,
  • HUDEBNÍ ATELIÉR: čtvrtek termín 13.55 - 14.40 - 2 volná místa, termín 14.50 - 15.35 - 2 volná místa, termín 15.45 - 16.30 - 2 volná místa,
  • PERKUSE: čtvrtek termín 15.45 - 16.30 začátečníci - 2 volná místa, termín 16.30 - 17.15 - 2 volná místa, termín 17.15 - 18.00 - 1 volné místo,
  • PĚVECKÝ SBOR: pondělí 16.00 - 17.00 - 2 volná místa,
S žáky přihlášenými na VÝTVARNÝ KROUŽEK V ANGLIČTINĚ se lektorka v průběhu příštích 14 dní seznámí na hodinách angličtiny, zjistí, jak jsou schopni a ochotni komunikovat a spolupracovat v angličtině a vybere žáky, které je možné do kurzu zařadit. Seznam zařazených žáků bude vyvěšen na nástěnce u vstupu v týdnu od  28.9., první lekce proběhne 6. října.

Do konce září bude zprovozněn on-line systém pro administraci kurzů. Školné budete hradit na nové číslo účtu, které zveřejníme v příštím týdnu, splatnost bude do 15. října.

Další vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 737242494 nebo na e-mailu akademie@skolahovorcovice.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou!

Jana Dubnová
4. září 2015
Zápis na výuku kytary
Připomínáme, že v pátek probíhá od 13.00 do 17.00 zápis na páteční výuku kytary u lektora Saši Kricnera. Dodatečně bude možné se ještě zapsat i na volné termíny výuky kytary ve středu u lektora Pavla Dvořáka. Těšíme se na Vás!
4. září 2015
Doplňující informace k platbě obědů
Vážení rodiče,
platby za obědy nastavte tak, aby částka byla na náš účet připsána nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Tzn. například platba za říjen musí být uhrazena nejpozději do 25. září. Z uvedeného vyplývá, že do 25. září byste měli zaslat 2 platby (za září a říjen). Vámi již uhrazené částky se v systému strava.cz zobrazí během měsíce září. Prozatím nefunguje automatický přenos dat, údaje se musí zadávat ručně, prosíme tedy o trpělivost. O případných nesrovnalostech v platbě za obědy vás budeme informovat. Zaslané heslo pro přístup do systému strava.cz je současně variabilním symbolem pro platbu obědů pro vaše dítě. Děkujeme!
3. září 2015
Logopedická péče
Vážení rodiče, každý týden od pondělí do čtvrtka od 13.00 do 15.30 budeme pro žáky školy zajišťovat logopedickou péči. Pokud máte o tuto podporu zájem, přihlašte se do pátku 4. září e-mailem na reditel@skolahovorcovice.cz. Přihlašuje se na pololetí a jedná se o péči, která je bezplatná. Děkujeme!
3. září 2015
Zápis klavír, úvodní hodina hudební alteliér a perkuse
Připomínáme, že ve čtvrtek 3. září probíhá od 14.00 do 17.00 zápis klavíru k pí Janě Vaněčkové a úvodní hodina hudebního ateliéru a perkusí v časech podle seznamu vyvěšeného ve škole (žáci jiných škol obdrželi informace e-mailem). Trubka a orchestr začíná až 10. září. Děti z družiny, které jsou přihlášené do hudebního ateliéru a perkusí, lektor z družiny vyzvedne a opět je tam předá. Ostatní žáci přicházejí na časy uvedené v rozvrhu. Těšíme se na Vás!
2. září 2015
Zápis a úvodní hodiny v Umělecké akademii
Vážení rodiče, doplňujeme informace k zápisu a úvodním hodinám výuky v Umělecké akademii v týdnu od 2.-4. září. Současně připojujeme základní informace k výuce a platbě školného. Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na tel. 737242494. Těšíme se na Vás!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio