Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

8. února 2017
Jarní prázdniny v Umělecké akademii
Vážení rodiče, milí studenti,
pro pořádek připomínáme, že jarní prázdniny se týkají i výuky v Umělecké akademii a příští týden lekce NEPROBÍHAJÍ. Přejeme vám všem krásné prázdninové zážitky!
8. února 2017
Termín odevzdání přihlášek na SŠ
Upozorňujeme rodiče žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, že termín odevzdání přihlášek na SŠ je letos již 1. března! Bližší informace o všech náležitostech naleznete na stránkách MŠMT nebo Cermat.
30. ledna 2017
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

dne 25. ledna 2017 oslovil před ZŠ v Líbeznicich neznámý muž v červeném voze žáka 1. stupně a snažil se ho nalákat do vozu na sladkosti. Když chlapec nereagoval, muž z místa ujel. O incidentu byla informována policie. Žádáme vás, abyste stejně jako my ve škole i vy své děti poučili, jak mají v podobné situaci reagovat a apelovali na maximální obezřetnost při kontaktu s cizími lidmi. Děkujeme za spolupráci!

24. ledna 2017
Blahopřejeme Beatě Bláhové!
Blahořejeme Beatě Bláhové ze 4. třídy za nádherné 1. místo v soutěži uměleckých škol ALLEGRO, které se tento víkend účastnila v kategorii hry na sólový nástroj - zobcovou flétnu. Svědomitá příprava pod vedením naší zkušené lektorky Lídy Pražské přinesla Beatě to nejsladší ovoce a my jí to ze srdce přejeme! Věříme, že příští rok naši Uměleckou akademii na této soutěži budou prezentovat další naši nadějní hráči. Beatě za vzornou reprezentaci děkujeme a přejeme hodně radosti a dalších úspěchů!
17. ledna 2017
Platba zálohy na školu v přírodě do 20. ledna
Vážení rodiče,
připomínáme splatnost zálohy na školu v přírodě. Celková cena je 2 600 Kč, záloha 500 Kč je splatná do 20. ledna, doplatek 2 100 Kč do 30. dubna.
Platby hraďte na účet školy určený pro akce ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300 s poznámlou záloha ŠvP, jméno žáka, třída.
Termín konání ŠvP: 1. turnus: 6. - 11. 5. 2017, 2. turnus: 14. - 19. 5. 2017, místo:  Penzion Nový mlýn, Staré Splavy.
Děkujeme!
 

 
 
17. ledna 2017
Hledáme někoho, kdo pracuje u Středočeských vodáren
Vážení rodiče,
zaměstnanci Středočeských vodáren (naši dodavatelé pitné vody) mají již několik let možnost 1x za rok získat od svého zaměstnavatele grant na nějaký veřejně-prospěšný projekt, jehož se podle svých možností zúčastní. Rádi bychom letos na jaře o takový grant či dar usilovali i za naši obec a proto jsme se rozhodli hledat mezi vámi nebo vašimi známými kohokoliv, kdo pro http://www.svas.cz/ pracuje a byl by ochotný s námi na projektu spolupracovat. Mohli byste se nám, prosím, ozvat? Na e-mail spolku MROŠ spolek.mros@gmail.com nebo telefonicky p. Dolínek, tel. 724825933. Moc děkujeme!
10. ledna 2017
Vhodné oblečení pro pobyt v družině

Vážení rodiče,
i nadále se snažíme, aby se děti mohly v rámci odpoledního pobytu v družině vyběhat venku - po dopoledním vyučování se potřebují na čerstvém vzduchu vyvětrat. Venkovní pobyt jsme s ohledem na počasí trochu zkrátili, nicméně ven chodíme pravidelně a musíme vám připomenout vhodné a teplé oblečení, které děti potřebují a mnohdy ho nemají. Děti si venkovní hry opravdu užívají a je potřeba počítat s tím, že oblečení může být po návratu špinavé event. mokré. Dále připomínáme, že pokud je dítě po nemoci, není možné, aby zůstalo v budově a venkovního pobytu se nezúčastnilo. Pokud nechcete, aby vaše dítě šlo v rámci družiny odpoledne s ostatními dětmi ven, doporučujeme, abyste si ho vyzvedli rovnou po obědě a z družiny ho omluvili! Prvňáčci, kteří jezdí v pátek na plavání, mají po návratu program pouze uvnitř družiny, ven neodcházejí. Děkujeme za pochopení!

5. ledna 2017
Bruslení 3.-4. tř. od 25.1.2017
Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili, že 3.-4. třída začne jezdit na bruslení od 25. ledna.
Všechny termíny bruslení 3.-4. třídy:  25.1., 8.2., 22.2., 8.3. a 22.3.2017.
Bus bude odjíždět od ZŠ Hovorčovice vždy v 11:15 hodin (samotné bruslení bude probíhat od 12:00-12:45 hodin), v Neratovicích bude přistaven bus k odjezdu do školy vždy ve 13:15 hodin.
Děti by měly na bruslení mít ochrannou helmu, nabroušené brusle a pevné rukavice. Zároveň prosíme, abyste s dětmi doma natrénovali obouvání bruslí, pedagogové jim pomohou, ale je nutné, aby děti již byly samostatné.
Děkujeme za pochopení a na bruslení se těšíme!
2. ledna 2017
Bruslení 2. tříd od 4. ledna 2017
Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili, že obě druhé třídy začnou jezdit na bruslení již tuto středu, tedy od 4. ledna (odjezd od školy autobusem vždy v 10:15, samotné bruslení bude probíhat v čase 11:00 - 11:45, odjezd z Neratovic zpět do školy ve 12:15).
Termíny bruslení 2. tříd:  4. ledna, 11. ledna, 18. ledna, 25. ledna, 1. února.
Děti by měly na bruslení mít ochrannou helmu, nabroušené brusle a pevné rukavice. Zároveň prosíme, abyste s dětmi doma natrénovali obouvání bruslí, pedagogové jim pomohou, ale je nutné, aby děti již byly samostatné.
Děkujeme za pochopení a na bruslení se těšíme!

Termín bruslení pro 3.-4. třídu zatím nebyl ze strany Neratovic potvrzen, hned po jeho upřesnění vám dáme vědět.
1. ledna 2017
Přijímací zkoušky na SŠ pro rok 2017/2018 - informace

Vážení rodiče žáků páté třídy,
předkládáme vám informace k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2017/2018. Úplné informace naleznete na stránkách MŠMT ČR nebo na portále STREDNISKOLY.CZ a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2017/2018

Přihláška pro první kolo přijímacího řízení musí být na střední školu odevzdána do 1. března 2017. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Škola si může navíc stanovit i školní přijímací zkoušku.


Termíny přijímacích zkoušek:

  1. termín: 18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  2. termín: 20. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny:
1. termín: 11. května 2017
2. termín: 12. května 2017

Po oznámení o přijetí musí žák (zákonný zástupce) potvrdit úmysl stát se studentem příslušného oboru vzdělání. K potvrzení úmyslu slouží zápisový lístek, který žáci dostanou ve své základní škole. Zápisový lístek musí na střední škole žák (zákonný zástupce) odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, jinak zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

V případě dalších dotazů se obraťte na Mgr. Janu Hirkovou.

Pro rozšíření informací přikládáme následující soubory:

Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio