Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

29. září 2020
Akce na říjen zrušeny
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě rozhodnutí pedagogické rady byly od 1. do 31. října zrušeny všechny plánované akce probíhající mimo školu. Věříme, že si je užijeme v náhradním termínu. Děkujeme za pochopení!
29. září 2020
Platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
pokyny k platbě školného v Umělecké akademii na 1. pololetí 2020/2021 jsou následující:
 
  • Výuka na nástroje:          2 200 Kč/pololetí,
  • Školní sbor, muzicírování: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1630 Kč.
  • Dramatický ateliér: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1 050 Kč.


Číslo účtu: 2300864897/2010, do popisu uveďte jméno žáka a zkratku kurzu.


V případě omezení/zrušení prezenční výuky bude výuka na nástroje dál probíhat distanční formou. Po dohodě s lektorem mohou distanční formu výuky náhradou za prezenční využít i žáci, kteří budou zařazeni do karantény. U kolektivních kurzů (sbor, muzicírování, dramatický ateliér) budeme muset výuku v případě omezení/zrušení prezenční výuky přerušit.
Děkujeme za pochopení!
26. září 2020
Projeky ERASMUS+
Naší škole se podařilo získat grant na realizaci dvou projektů mezinárodní spolupráce škol v programu Erasmus +.
Hlavním cílem obou projektů je modernizace vzdělávání prostřednictvím aplikace moderních metod vzájemného učení učitelů i žáků, a jejich následné sdílení za využití informačních technologií (chráněné prostředí Twinspace).
Realizací těchto projektů předpokládáme zlepšení základních jazykových dovedností našich žáků a také zvýšení digitální gramotnosti. Realizace obou projektů přispěje k rozvoji znalostí našich žáků o evropském kulturním dědictví. V rámci výuky dojde k rozvoji uplatňování metod využívajících zejména mezipředmětových vztahů (CLIL, PBL). Do projektů jsou zapojení žáci II. stupně naší školy. 
 
1. Projekt HOME - Histroic Origins in Modern Era - realizace září 2019- září 2022. Spolupráce se čtyřmi státy EU (Itálie, Španělsko, Portugalsko,  Polsko)
2. Projekt Bricks of Peace - realizace září 2020 - září 2022. Spolupráce se čtyřmi státy EU (Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko)
 
V rámci projektu HOME jsme v říjnu 2019 hostili skupinu zahraničních učitelů. S žáky současných 9. ročníků jsme vyjeli v lednu 2020 na týdenní mobilitu do Lisabonu. Další plánované mobility byly vzhledem k vývoji epidemie Covid - 19 pozastaveny. Projekt byl prodloužen o 12 měsíců. V rámci výuky pokračujeme ve společných online aktivitách v prostředí Twinspace a doufáme, že se zklidněním epidemiologické situace budeme moci s mobilitami navázat v březnu 2021. Webové stránky tohoto projetu naleznete na tomto odkaze.
 
Projekt Bricks of peace je určen nejstarším žákům naší školy. Projektové aktivity mají za cíl zvýšit informovanost žáků a místních komunit o problému diskriminace, násilí, agrese a nedostatku tolerance. Harmonogram projektu bude vzhledem k současné situaci upraven. V prvním pololetí tohoto školního roku budeme vzájemně spolupracovat v online prostředí Twinspace. 
21. září 2020
Zařazení tříd do karantény
Vážení rodiče,
dnes KHS zařadila do karantény třídu 5.B a 8. ročník, žáci těchto tříd se dosatli do kontaktu s žákem pozitivním COVID-19.
Jak postupovat v případě, že je osoba zařazena do karantény?
Od posledního dne kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19 by měl dotyčný kontaktovat svého lékaře, který doporučí otestování na COVID-19, zaregistruje osobu do centrálního registru pro testování (většinou 5. den od posledního kontaktu a nakaženým, v takovém případě se musí test zopakovat ještě jednou nebo lékař doporučí otestování až 10. den po kontaktu, v takovém případě se test opakovat nemusí). Po registraci ze strany lékaře si můžete dohodnout on-line termín otestování na jednom z odběrových míst.
Pokud je výsledek:
a) pozitivní - pak osoba zůstává dalších 10 dní v izolaci do úplného odeznění příznaků, pokud příznaky přetrvávají i déle, osoba musí být alespoň poslední tři dny bez příznaků, než se vrátí do kolektivu
b) negativní - pak je možné se vrátit následující den po obdržení informace o negativním testu do školy/práce.

Prosíme všechny, v případě pozitivního testu COVID-19 u žáka naší školy, neprodleně informujte třídního učitele nebo ředitelku školy na telefonu: 725 835 302.
Předem děkujeme.

 
20. září 2020
Škola v přírodě 5. třídy
Žáci 5. tříd dojeli do Jizerských hor v pořádku. Zvládli výšlap na Bílé skáky, čeká je rozhledna Štěpánka a prohlídka vojenského bunkru. Počasí nádherné, všichni spokojení a usměvaví. Do Hovorčovic posílají pozdravy a ujištění, že si to užijí i za nás! Přejeme, ať se vše vydaří!
19. září 2020
Mimořádná opatření MZČR
Vážení rodiče,
na tomto místě uvádíme všechna aktuální mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, o kterých bychom měli všichni vědět:
  • od 18. září je v platnosti MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami
  • od 18. září je v platnosti MO o zákazu a omezení hromadných akcí
  • od 19. září je v paltnosti MO o omezení provozu a provozoven
  • od 21. září je v platnosti MO o omezení přechodu státní hranice.
Všechna MO, prosím, aktuálně sledujte na tomto odkaze.
18. září 2020
Škola v přírodě 3. a 4. třídy
Cestovatelé dorazili do cílové destinace v pořádku, počasí nádherné, výhledy přenádherné, děti veselé a spokojené. Po dobré večeři a společném večeru se pomalu začnou chystat do peří:-)!
18. září 2020
Výskyt COVID-19 v naší škole

Vážení rodiče,

u 2 žáků naší školy byl potvrzen výskyt Covid-19. V daném případě jsou pro nás určující tyto dva dokumenty:

1) Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

2)  Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Z obou dokumentů jednoznačně vyplývá, že karanténu určuje vždy místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. O výskytu jsme se dozvěděli v průběhu dnešního dne (18. 9. 2020) od rodiče. Nyní čekáme na vyjádření KHS. O aktuální situaci Vás budeme neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení!
Vedení školy

14. září 2020
Začátek výuky v Umělecké akademii
Výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 14. září. Rovrh individuálních kurzů obdrželi všichni rodiče přihlášených žáků e-mailem. Pěvecký sbor a muzicírování se poprvé sejdou v pondělí 14. září, dramatický ateliér ve středu 16. září od 16.30 (mladší skupina) a v pátek 18. září od 14.30 hod (starší skupina). V případě dotazů neváhejte kontaktovat své lektory nebo nám napište na spolek.mros@gmail.com. Těšíme se na vás!
14. září 2020
Dnešní sbor a muzicírování odpadá!
Vážení rodiče, dnešní sbor s muzicírováním ze zdravotních a rodinných důvodů odpadá. Paní lektorka Vás bude emailem kontaktovat s návrhem náhrady zrušené lekce. Děkujeme za pochopení, hezký den Vám všem!
 
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio