Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

26. října 2020
Ošetřovné
Vážení rodiče,
přinášíme aktuální informace k ošetřovnému v době uzavření škol:
1) ošetřovné pro osoby OSVČ - viz odkaz
2) ošetřovné pro zaměstnance - viz odkaz
3) ošetřovné v době 26. - 31. října - viz odkaz.

14. 10. 2020: Vzhledem k
připravované změně zákona, nebudete potřebovat potvrzení o uzavření školy
, ministerstvo vydá nový formulář pro ošetřovné, který si každý sám vyplní a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Ošetřovné se bude vyplácet vždy až po uplynutí daného měsíce.
Informace k této věci naleznete na tomto odkaze.
26. října 2020
Desatero pro rodiče v době on-line
Vážení rodiče,
přikládáme užitečné Desatero nejen pro rodiče dětí s SPU. Všem může pomoci.
Děkujeme za podporu Vašich dětí, která je nyní nezbytná!
18. října 2020
Jak u nás učíme distančně?
V naší škole používáme k primární komunikaci elektronický systém: www.skolaonline.cz, kde žáci a rodiče najdou každé ráno zadané úkoly s odkazem na další aktivity k on-line výuce přes systém TEAMS (Office 365), to jsou dva hlavní nástroje naší distanční výuky.
Žáci dostávají úkoly i  na procvičování probraného učiva v on-line prostředí, jsou to zejména tato prostředí:
pro I. stupeň – matika.in, gramar.in;
pro II. stupeň – umimeto.cz, onlinecviceni.cz.
Všichni učitelé kromě TEAMS využívají v rámci Office 365 i sdílené dokumenty přes aplikaci OneDrive. Pokud je nutné předat rychlou informaci rodičům či žákům (např. vyhlášení karantény, individuální pomoc žákovi, apod.) založili všichni třídní učitelé WhatsApp skupiny, ve kterých jde jen o komunikaci týkající se výuky v dané třídě.  
Snažili jsme se z jarní on-line výuky poučit; bylo to hledání cest, co je nejvhodnější pro žáky a celý systém naší distanční výuky, ale učíme se stále a hledat cesty k vylepšení, myslím, nikdy nepřestaneme.
Přejeme všem žákům, aby učivo i tento způsob zvládli co nejlépe a pokud si někdo nebude s něčím vědět rady, vždy se může s důvěrou na daného pedagoga obrátit a ten mu rád poskytne potřebnou podporu.
16. října 2020
On-line konzultace školní psycholožky
Školní psycholožka Mgr. Eliška Kostková nabízí po celou dobu uzavření naší školy on-line konzultace (na platformě TEAMS nebo ZOOM), telefonické konzultace i e-mailové konzultace. On-line konzultaci je třeba domluvit předem. Dále můžete Vy nebo Vaše děti využít chatu na platformě TEAMS. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat!
13. října 2020
Škola od 14. - 30. října uzavřena
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu mimořádnému opatření vlády  bude naše základní škola uzavřena od 14. října a výuka bude probíhat ve dnech 14. – 23. října jen distančním způsobem, v provozu nebude ani školní družina ani školní jídelna. Na den 26. - 27. října ministr školství vyhlásil tzv. "covidové prázdniny", dne 28. října je státní svátek a 29. - 30. října probíhají podzimní prázdniny. V týdnu od 26. - 30. října tedy nebude ve škole probíhat výuka. Rádi bychom všechny rodiče a žáky upozornili, že je distanční výuka pro žáky od 1. 9. 2020 již dle školského zákona povinná. Podrobné informace k distanční výuce Vám dnes zašlou třídní učitelé.
Pokud by někdo z žáků potřeboval podporu v zajištění IT vybavení, prosím, ozvěte se nám, rádi zapůjčíme notebook, tiskárnu, apod. V takovém případě pište na naši on-line podporu: mkotva@skolahovorcovice.cz nebo volejte na telefon: 725 835 302.
Děkujeme všem za spolupráci a držíme palce nám všem, abychom od listopadu mohli vyučovat opět prezenčně.
11. října 2020
Umělecká akademie - přechod na distanční výuku
Vážení rodiče, milí žáci,
ač neradi, musíme i v Umělecké akademii v souvislosti s platnými mimořádními opatřeními přejít od 12.10. na distanční výuku. Lektoři Vás budou kontaktovat, aby se domluvili na termínech výuky. Ta bude probíhat opět přes TEAMS, přístupy jsou stále platné.
Distanční forma výuky se týká nástrojů, výuku kolektivních kurzů - pěvecký sbor, muzicírování a dramatický ateliér - musíme od 12.10. přerušit. Pokud se epidemiologická situace po říjnu nezlepší, budou kolektivní kurzy zrušeny v rámci celého 1. pololetí. Držme si palce, ať se tak nestane! Děkujeme za pochopení.
9. října 2020
Opatření vlády od 12. října
Vážení rodiče a žáci naší školy,

vláda včera vydala mimořádné opatření, které se v naší škole týká zejména 2. stupně základních škol. Ročníky 2. stupně se budou vzdělávat od 12. října - 23. října následujícím způsobem:
12. - 16. října - budou ve škole osobně přiítomny tyto ročníky: VI.B, VIII. a IX. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávané formou on-line (distančně).
19. - 23. října - budou ve škole osobně přítomny tyto ročníky: VI.A, VII. a IX. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávané formou on-line (distančně).
Do dnešního večera vám všichni třídní učitelé 2. stupně pošlou detailní rozvrh hodin a informace k výuce na plánovaných 14 dní.
Pro všechny žáky platí dále následující:
Na den 26. - 27. října ministr školství vyhlásil tzv. "covidové prázdniny", dne 28. října je státní svátek a 29. - 30. října probíhají podzimní prázdniny. V týdnu od 26. - 30. října tedy nebude ve škole probíhat výuka.

Informace ke kroužkům v naší škole:
Všechny kroužky v naší škole jsou na dobu od 12. - 31. října přerušeny. Prosím, respektujte toto rozhodnutí školy. Pokud se situace v rámci epidemiologické situace po říjnu nezlepší, zrušeny budou kroužky v rámci celého 1. pololetí.

Informace ke školnímu stravování:
Dle mimořádného opatření distanční výuky mají žáci nárok na stravování. Žádáme tedy všechny rodiče, aby co nejdříve zvážili, zda své dítě ke stravování v této době přihlásí. Rádi bychom Vás informovali, že je toto rozhodnutí vlády pro naši školu logisticky velmi náročné, a to vzhledem k tomu, že u stolu mohou ode dnešního dne sedět jen max čtyři strávníci, a to s rozestupy. Tyto prostorové nároky prodlužují celkový čas výdeje obědů; úvazky pracovníků v jídelně máme nastavené dle max možnosti financování ze strany MŠMT, tzn. do 14:00 hodin. Stejně tak doporučení vlády, že můžeme požádat okolní školy o pomoc při stravování, je výsledkem nepropojení tohoto nařízení s reálnou praxí - všechny školy v okolí mají využitu maximální kapacitu pro výdej jídel, nemají tedy možnost z hlediska hygieny navyšovat počty svých strávníků. Děkujeme všem rodičům, kteří nám v této věci v období distanční výuky vyjdou vstříc!

Děkuji všem za pozornost.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy

 Více informací k aktuálním opatřením v boji s Covid-19 najdete také zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
7. října 2020
Informujeme vás o situaci ve škole
Zpráva ze dne 7. října: Ode dnešního dne má nařízenu karanténu i třída I.A z důvodu kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Tato karanténa potrvá do 15. října.
Zpráva ze dne 4. října: I. B vzhledem k dalším dvěma pozitivně testovaným žákům má prodlouženou karanténu do 10. října.
Zpráva ze dne 1. října: třída 5.B a 8. ročník mají karanténu úspěšně za sebou, všichni byli testováni s výsledkem negativním, kromě jednoho žáka 8. ročníku a jednoho pedagoga, kteří měli nařízenu ještě desetidenní izolaci. Dnešním dnem nastoupila do karantény další třída -
I. B, která zůstává v karanténě do 4. října. Přejeme všem dětem a pedagogům, kterých se karanténa týká, aby se brzy do školy mohli vrátit.
V případě pozitivního testování na COVID-19 u jakéhokoli žáka naší školy, prosíme všechny o předání této informace naší škole.
Předem děkujeme.

Změny od 25. září, které se týkají karanténního opatření:
Pokud se Vaše dítě dostalo do kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19, vztahuje se na něj karanténa. Dle pravidel platných od 25. 9. 2020 bude trvat minimálně 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou (respektive do negativního výsledku testu na onemocnění COVID-19) je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení.
V rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejdéle však 10. den od posledního kontaktu, je potřeba absolvovat odběr – test na onemocnění Covid-19. Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz. Pokud bude výsledek tohoto testu negativní a Vaše dítě nebude mít žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, může opět nastoupit do školy a stýkat se s jinými osobami.
Pokud nebude ve Vašich silách test absolvovat v uvedených termínech, tzn. nejdéle do 10. dne, prodlouží se Vašemu dítěti karanténa na 14 dní od posledního kontaktu, bez nutnosti absolvování testu. V případě přítomnosti klinických příznaků je nutné test provést.
Členů Vaší rodiny a dalších osob, které byly s Vaším dítětem v kontaktu, se karanténní opatření netýkají. Rodina by měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření.
Kontaktujte, prosím, co nedříve praktického lékaře svého dítěte. Sdělte mu, že Vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, má od krajské hygienické stanice nařízenou karanténu, a potřebuje absolvovat  test na onemocnění COVID-19. Praktický lékař Vám na vyžádání vystaví elektronickou žádanku na odběr.
6. října 2020
Stravování našich dětí
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že vnímáme tematiku zdravých stravovacích návyků za velmi důležitou, naše nová kolegyně Bc. Barbora Pavlíková, DiS, pro vás připravila prezentaci na toto téma. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co a v jakém množství jíme, a jak se to může projevit na našem zdraví. Prezentaci si můžete prohlédnout na tomto odkaze.
Naše výživová poradkyně Vám ráda odpoví na Vaše dotazy prostřednictvím e-mailu: pavlikova(z)skolahovorcovice.cz.
2. října 2020
Volnočasové aktivity v ZŠ od 5.10.
Vážení rodiče, milí žáci,
volnočasové aktivity v ZŠ (tzn. kurzy Umělecké akademie, sportovní a zájmové kroužky pořádané 3. osobami) pokračují od pondělí 5.10. v režimu opatření vztahujících se na hromadné akce, tzn. max. 10 osob, povinnost používání roušek (vyjma dechových nástrojů), dodržování odstupu a zákaz zpěvu (zrušena výuka školního pěveckého sboru a muzicírování). Opatření zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce platná pro ZUŠ a střediska volného času se na nás nevztahují! Stanovisko bylo konzultováno s KHS i právním oddělením.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio