Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

4. října 2017
Informace z adaptačního kurzu
4., 5. a 6. třída -
do Monínce jsme včera dorazili v pořádku, sice celý den pršelo, ale alespoň jsme měli dostatek času na ubytování a program probíhal v klubovně. Dnes už je pěkně a plně využíváme zdejší lesy na všechny aktivity. Venku je sice chladněji, ale na pokojích máme krásné teplíčko, všem se nám tu líbí, výborně vaří a jsme spokojení. Domů se nám zítra nechce, ale odjíždíme už ve 13:00 hodin, tak nás, milí rodiče, u školy očekávejte mezi 15:00 - 16:00 hodinou.
2. října 2017
Páteční adaptační kurz 3. třídy
Vážení rodiče, v příloze naleznete podrobné informace k adaptačnímu kurzu 3. tříd, který se koná v pátek 6. října. Začínáme v 8.00 hod a končíme ve 13.30 hod, poté se děti odeberou na oběd. Část programu bude probíhat venku, proto nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí.
27. září 2017
Vyhlašujeme zápis na kroužky v družině
Vážení rodiče,
aby toho nebylo málo, vyhlašujeme zápis na kroužky, které plánujeme otevřít v rámci odpolední družiny. Tyto kroužky jsou určené pouze pro děti přihlášené do školní družiny. Přihlašovat se můžete do 8. října.

Přihlášky zasílejte emailem na adresu druzina@skolahovorcovice.cz. Děti budou na kroužky přijaté podle pořadí přihlášek a naplněnosti kroužku. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách družiny (včetně případných náhradníků).

Jednotný příspěvek na nákup pomůcek, náčiní a materiálu, které budeme v rámci kroužků využívat, je 500 Kč/pololetí. Příspěvek se hradí na účet MROŠ 2300864897/2010, do popisu uveďte jméno dítěte+DRUZ.

Zahájení kroužků je v úterý 10. října 2017
 
  • SPORTOVNÍ HRY, lektor: Pavel Dvořák
1. třídy: úterý 13.30-14.30
 
  • VÝTVARNÝ ATELIÉR, lektorka: Eliška Vlachová
1.-3. třídy: úterý 13.30-14.30
 
  • DĚTI NA STARTU, lektor: Pavel Dvořák (sportovní zaměření)
2.-3. třídy: středa 13.15-14.30
 
  • MUZICÍROVÁNÍ, lektorka: Eliška Těžká
1. třídy: středa 13.15-14.30
 
 
25. září 2017
Přihlašování na kroužky
Vážení rodiče,
připomínáme, že nejzašší termín pro přihlášení na kroužky ve škole je 30. září. Jejich nabídku a kontakt pro přihlášení najdete ZDE. Kroužky začnou v týdnu od 9. října. Upozorňujeme, že přihlášení e-mailem se vztahuje i na kurzy přípravy na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Předběžný zájem, který jste vyjádřili na třídních schůzkách, je potřeba potvrdit na uvedené e-mailové adrese. Děkujeme za spolupráci!   
23. září 2017
Den otevřených dveří - poděkování
Děkujeme za veliký zájem a účast na sobotním dni otevřených dveří v naší škole. Těší nás, s kolika z vás jsme se na chodbách školy v sobotu potkali, stejně jako chvála, kterou jste na adresu naší školy nešetřili. Doufáme, že jste si u nás odpoledne užili a bude pro vás a vaše děti motivací přidat se a vyzkoušet některé z aktivit, které jste měli možnost shlédnout. DĚKUJEME za vaši přízeň a podporu. Krásné číslo 6666, neboli cena, za níž jsme vydražili maketu školy, hovoří za vše! Byli bychom rádi, aby se podobné setkání stalo každoroční tradicí - vězte, že se již rodí nápady na další ročník:-)! A poděkování samozřejmě patří i těm, kteří nám s organizací celého dne pomáhali a díky nimž jsme vše zvládli bez ztráty desítky. Těšíme se zase někdy příště!
21. září 2017
Blíží se den D
Vážení rodiče a přátelé naší školy,
blíží se den D, kdy naše nová školní budova otevře své brány. Stane se tak v sobotu 23. září ve 14 hodin. Slavnostní křest proběhne v 15 hodin a poté bude až do podvečerních hodin následovat bohatý program, ve kterém vám představíme od všeho trochu... Nudit se rozhodně nebudete, proto neváhejte a přijďte k nám strávit příjemné sobotní odpoledne. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vás! Změna programu vyhrazena, časy uvedené v programu jsou orientační, děkujeme za pochopení.
19. září 2017
Informace o přihlašování a odhlašování obědů
Vážení rodiče,
dovolte pro připomenutí shrnutí důležitých informací k přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně (informace jsou uvedeny i v rubrice školní jídelna).
 
Zákonný zástupce žáka má možnost obědy přihlásit nebo odhlásit na další den nejpozději do 13 hod předchozího dne. Obědy můžete přihlašovat nebo odhlašovat prostřednictvím www.strava.cz nebo e-mailem na jidelna@skolahovorcovice.cz. Po 13 hod jsou počty přihlášených strávníků předány do kuchyně k přípravě stravy na další stravovací den.
 
Pokud dítě onemocní, máte možnost si oběd pro nemocné dítě 1. den nemoci odebrat v čase 11.15 hod – 11.30 hod do přinesené nádoby vhodné k přepravě pokrmů (jídlonosič). Další dny nemoci dítěte je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit. Neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd (1. den nemoci) bez náhrady propadne.
 
Stravování žáků dle školského zákona č. 561/2004, § 119 se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole. Povinnost odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole klade zákonnému zástupci dítěte vyhláška č. 107/2005 § 4 odst. 9.

V naléhavých případech je po předchozí domluvě možné, aby se po dobu nemoci dítěte ke stravování přihlásil jeho zákonný zástupce, v tomto případě ovšem hradí plnou nedotovanou cenu oběda, tj. 65,- Kč. Pak si jídlo může odnést v jídlonosiči pro své nemocné dítě. Tuto výjimečnou situaci je vždy nutné předem dohodnout s hospodářkou ŠJ, která vám v případě dostatečné aktuální kapacity na přípravu stravy obědy přihlásí. Úhrada se v tomto případě provádí v hotovosti.
18. září 2017
Zahájení výuky v Akademii
Vážení rodiče,
připomínáme, že výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 18. září. Termíny individuálních kurzů obdrželi rodiče přijatých žáků mailem. Kolektivní výuka - pěvecký sbor probíhá v pondělí od 15.00 - 16.00 hod, dramatický ateliér ve středu 13.45 - 15.30 střední, 15.30 - 17.00 mladší, 17.00 - 19.00 starší. Těšíme se na další rok společné práce s vašimi dětmi a na to, co vám letos předvedeme!
15. září 2017
Nabídka kroužků a přihlašování
Vážení rodiče,
přehled mimoškolních aktivit včetně kontaktů na přihlášení naleznete ZDE. Kroužky budou otevřeny v případě, že se naplní minimální počet zájemců. Začínáme ve 2. týdnu v říjnu (s ohledem na adaptační výjezd, pozor opraveno!). Podrobnější informace získáte na uvedených kontaktech. Úhrada kurzovného je splatná do 20. října dle instrukcí, které naleznete v popisu u jednotlivých kurzů. Děkujeme! Tato informace se netýká výuky v Umělecké akademii.
14. září 2017
Máme za sebou prvních 14 dní
Vážení rodiče,
máme za sebou prvních 14 dní nového školního roku. Prvňáčci si pomalu zvykají na školní režim, starší žáci objevují všechna zákoutí nové budovy a učitelé si brousí zuby na procvičování nových vědomostí. Děkujeme vám za vaše pochopení, s kterým zabíhající se provoz přijímáte. Věříme, že s vaší podporou se nám brzy podaří vychytat všechny mouchy a nastavit běh školy ku spokojenosti nás všech.
Poděkování patří také rodičům našich prvňáčků za spolupráci během uplynulých dvou týdnů a za respektování pravidel vstupu do obou školních budov. Děti jsou opravdu moc šikovné a tak jsme již po týdnu mohli po vzájemné dohodě s rodiči začít naše nejmenší žáčky připravovat na samostatné ranní převlékání v šatně. Jde jim to opravdu dobře!
Pro rodiče, jejichž děti mají kmenové třídy v (malé) budově 1.stupně, tu máme jednu čerstvou informaci, která vyplynula z nového uspořádání obou budov. Budova 1. stupně je od 8.00 hodin uzamčena a kromě třídních paní učitelek zde nesídlí žádný jiný provozní zaměstnanec, který by byl trvale k dispozici a mohl vám odemknout. Přivádíte-li tedy své dítě do školy v průběhu dopoledního vyučování, směřujte se na přestávky mezi vyučovacími hodinami a pro vstup do budovy použijte nově zřízený telefon 725835402 (bude v provozu od pondělí 18.9., ale se dovoláte na něj pouze o přestávkách). Třídní paní učitelka si vaše dítě převezme u hlavního vchodu do budovy 1. stupně.
A ještě prosíme, upozornětě své děti, pokud jezdí do školy na kole nebo koloběžce, aby si je odkládaly do stojanů u budovy 1. stupně, které jsou za plotem a jsou k tomu určeny. Před vchodem do velké budovy není parkování kol dovoleno.

Ještě jednou všem rodičům děkujeme za podporu a spolupráci a těšíme se na vás v sobotu 23. září u příležitosti dne otevřených dveří. Brány otevíráme ve 14 hodin a slavnostní křest proběhne v 15.00 hod na úvod doprovodného programu, který bude probíhat až do podvečerních hodin. Všichni jste srdečně zváni!     
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio