Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

4. dubna 2022
Erasmus+ mobilita v Německu
Od pondělí 4.dubna do pátku 8. dubna čeká vybrané žáky druhého stupně výjezd do Teterowa, kde budou součástí mobility našeho druhého projektu ERASMUS+ "Brick of peace". Tématem mobility je: "Young People Involved", t.j. nakolik, jak a v čem se jako mladí zapojujeme do dění své komunity, v naší škole a v obci, v našem kraji, v naší zemi. Pomáháme? Účastníme se různých projektů? Zajímá nás naše okolí? Na toto téma zpracujeme prezentaci, kterou na teterowském gymnáziu předvedeme. Bude to opět velmi cenná mezinárodní zkušenost pro naše žáky i pedagogy.
4. dubna 2022
2. ročníky v Divadle Kampa
Druhé ročníky toto pondělí navštíví představení v Divadle Kampa: "Jémine, jémine, masopust pomine".
1. dubna 2022
Noc s Andersenem
V přeplněné dětské knihovničce vypadnou postavičky z knížek. Jsou celé popletené a moc se bojí. Jak se zase dostanou zpátky? Skáčou z jedné knihy do druhé, potkávají v nich ovečky, princezny a dokonce i dinosaury…Opět zažijeme v naší škole noc plnou čtení a bude se na co těšit. Do čtení se letos zapojili i rodiče na některých místech v obci Hovorčovice, čtenářství ten den pronikne ve večerních hodinách nejen do naší školy, ale i do celé obce!
31. března 2022
3. rodičovská kavárna
Dne 31. března Vás zveme již na třetí setkání v rámci Rodičovských kaváren, tentokrát se zaměříme na oblast čtenářství a pisatelství v naší škole.
Těšíme se na Vás!
 
22. března 2022
Akce 3. ročníků - Národní galerie
Program NG "Na hladině i pod hladinou": Pozorovali jste už někdy vodu? Víte, jaká kouzla a triky voda umí? Pojďte se s námi podívat, kolika různými způsoby je možné namalovat odrazy na vodní hladině. V ateliéru, který se promění v laboratoř, zkusíme experimentovat s vodou. Budeme pozorovat a vytvářet obrazy, které vzniknou na hladině i pod hladinou vody. Zachytíme je fotografií, akvarelem i laboratorním pokusem. To vše zažije 3.B dne 22. března a 3.A dne 29. března a mají se na co těšit!
17. března 2022
Akce 2. A
Dne 17. března 2.A prožije přednášku Lesů hlavního města Prahy na téma "Dřeviny v lese".
15. března 2022
Pozvání pro rodiče - přístavba školy
Vážení,
tímto zveme na informační setkání všechny zájemce z řad zákonných zástupců, kteří mají zájem dozvědět se, jak bude zajištěna výuka pro naše žáky od školního roku 2023/2024 a jak obec postupuje ve věci plánované přístavby 1. stupně naší základní školy. Toto setkání proběhne za účasti vedení obce a školy v úterý 15. března od 17:00 hodin v jídelně ZŠ.
Těšíme se na setkání s Vámi.
7. března 2022
Mobilita Erasmus+ v naší škole
V týdnu od 7.-11. března se v naší škole uskuteční výměnný pobyt v rámci projektu "HOME" (Historic Origins in Modern Era) programu Erasmus+. V tomto týdnu nás navštíví 22 studentů a 9 učitelů ze Španělska, Portugalska, Itálie a Polska. Pro naše i zahraniční studenty jjsme připravili bohatý kulturní i sportovní program. Studenti budou ubytováni v rodinách našich žáků. Věříme, že realizace zahraničních projektů přispívá jak k rozvoji jazykových dovedností našich žáků, tak k rozvoji mezinárodní spolupráce a rozšiřování kulturního podvědomí o státech EU. Naše žáky v nejbližších měsících čeká výjezd do Španělska, Portugalska a Polska.
3. března 2022
Akce 5. roč. - Národní muzeum
Třída 5.A vyjede 3. března do Národního muzea a shlédne výstavu: "Kdo je kdo v živočišné říši" - tato komentovaná prohlídka seznámí žáky s rozmanitostí živočišné říše. V jednotlivých sálech žáci shlédnou nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů, jejich znaky, životní prostředí a způsob života. Ten samý program prožije 5.B, a to dne 8. března.
28. února 2022
Jak mluvit s dětmi o válce
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
dnešní doba nění nijak jednoduchá, jedna složitá situace nahradila druhou a my všichni jsme velmi zasaženi tím, co se nyní děje na Ukrajině. Tato situace se týká nás všech a uvědomujeme si, jak je těžké mluvit s dětmi o válečném konfliktu. Vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před těmito událostmi, a proto přinášíme několik námětů, jak si s tím poradit:
Centrum LOCIKA:
Jak mluvit s dětmi o válce?
Video na facebooku, nejen pro rodiče:
Jak mluvit s dětmi o válce?

Doporučení MŠMT pro školy:
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří.
Z dopisu pana ministra:
"Na straně jedné Česká republika od počátku konfliktu podporuje demokratickou Ukrajinu, na straně druhé má však škola velmi těžký úkol – vytvářet společenství zdravých vztahů, budovat atmosféru spolupráce a vzájemného respektu, a tím eliminovat nenávist a nepřátelství mezi příslušníky různých národů žijících na území naší republiky."

Naše škola se plně ztotožňuje se slovy pana ministra a snaží se všechny projevy možné xenofobie neprodleně řešit. Škola by měla být pro všechny děti bezpečným místem a my uděláme vše proto, aby se děti v naší škole cítily dobře. V této nelehké době si musíme vzájemně pomáhat a nezapomínejte, že můžete v případě potřeby využívat pomoc ze strany našeho školního poradenského pracoviště. Všichni pedagogové nyní citlivě pracují s třídními kolektivy, abychom tak náročnou situaci společně zvládli. I vám moc děkujeme za to, že podporujete své děti a nešíříte negativní emoce, které současnou situaci nepodporují. Nyní s pedagogy hledáme formy pomoci lidem na Ukrajině.
Doufejme, že se tato situace opět a brzy k míru obrátí!
Jana Hirková, ředitelka školy 

 


 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio