Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

2. února 2018
Pololetní prázdniny
V pátek 2.2.2018 nás čekají pololetní prázdniny, tak si je všichni pěkně užijte!
1. února 2018
Změna ve vyzvedávání dětí z družiny
Vážení rodiče,
 od 5. února dochází z organizačních důvodů ke změně vyzvedávání dětí ze školní družiny:
 • děti bude možné vyzvednout až od 15.00 hod,
 • děti ze 3. tříd budou do 15.30 hod k vyzvednutí na velké budově: u hlavních dveří zazvoníte na zvonek DRUŽINA, dítě sejde do šatny, oblékne se a odchází z budovy, rodiče čekají před školou, do budovy nevstupují,
 • v 15.30 hod zbývající děti přecházejí na malou budovu.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 725 835 418. Děkujeme za pochopení!.
29. ledna 2018
Nové páteční kurzy flétny, klarinetu, saxofonu
Vážení rodiče, milí muzikanti,
máme pro vás potěšující zprávu - od února otevíráme v pátek odpoledne nové hodiny výuky na zobcovou flétnu, saxofon, klarinet pod vedením lektorky Patricie Fojtů, kterou jste měli možnost slyšet například během vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu. V případě, že vaše dítko nebo vy sami toužíte hrát na jeden z uvedených nástrojů, pak neváhejte a napište nám nebo nás kontaktujte na telefonu 725 835 418. Volné termíny se plní rychle a platí, že kdo se dřív rozmyslí, ten dřív hraje:-) ...  Těšíme se na vás!
23. ledna 2018
Platby kurzů a kroužků na 2. pololetí
Vážení rodiče,
blíží se nám 2. pololetí a s ním i úhrada kurzovného za zájmové aktivity, které ve škole vaše děti využívají. Dovolte tedy krátkou rekapitulaci plateb.

Pokyny pro úhradu kurzovného Umělecké akademie:
 • individuální výuka na hudební nástroj: 2 200,- Kč/pololetí,
 • kolektivní výuka (sbor, sbor - přípravka, dramatický ateliér): 2 000,- Kč/pololetí,
 • komorní soubor flétny, kytarová kapela: 500,- Kč/pololetí (v kombinaci s individáuálním nástrojem)
 • účet: 2300864897/2010, do popisu jméno dítěte + zkratku kurzu

Pokyny pro úhradu kurzovného Matikáčku, Robotiky:
 • kurzovné 800,- Kč/pololetí
 • účet: 2300864897/2010, do popisu jméno dítěte + zkratku kurzu

Pokyny pro úhradu příspěvku na Sportovní hry a Děti na startu:
 • příspěvek 500,- Kč/pololetí
 • účet: 2300864897/2010, do popisu jméno dítěte + zkratku kurzu

Pokyny pro úhradu kurzovného aerobiku, keysi, jógy, taekwon-do, angličtiny Hocus-Lotus:
 • řešíte přímo s lektorem

Termín splatnosti kurzovného na další pololetí je do 25.února 2018.

Předem vám děkujeme za včasnou úhradu a těšíme se na další společné akce ve druhém pololetí školního roku.
20. ledna 2018
I nás se to týká
Vážení rodiče,
v naší škole se objevilo onemocnění spály (jeden případ v 1.A) a veš dětská (v 5. třídě). Vzhledem k tomu, že se oba případy nakažení/napadení šíří velmi rychle, nepodceňujte, prosím, zdravotní stav svých dětí, pravidelně je kontrolujte a v případě zjištění nákazy hned řešte její vyléčení/odstranění. Děkujeme všem za spolupráci.
19. ledna 2018
Prevence závislostí
Dnes probíhá od rána do 13:00 hodin v 6. třídě projekt primární prevence: "Prevence závislostí", tento projekt je organizován místo běžné výuky a vedou ho lektoři Projektu Odyssea.
12. ledna 2018
Nové termíny zkoušek nanečisto na našem partnerském gymnázium GFP
Vážení rodiče,
upozorňujeme na vyhlášení dalších termínů na přijímací zkoušky nanečisto na našem partnerském gymnázium GFP v Neratovicích. Viz zpráva na stránkách gymnázia.
26. prosince 2017
Slovo ředitelky ke konci roku
Rok 2017 je pro nás do jisté míry přelomový, protože máme za sebou otevření další budovy základní školy a rozšíření na školu plně organizovanou, tedy školu s 1. a 2 stupněm.
Již čtvrtým rokem se v naší škole stále něco mění, nejdříve se změny týkaly mateřské školy, poté byla postavena budova 1. stupně ZŠ a letos jsme otevřeli budovu 2. stupně ZŠ. V roce 2013 měla naše organizace 13 zaměstnanců a 88 dětí, nyní máme už 57 zaměstnanců a 272 dětí, ke kterým se váže minimálně 544 zákonných zástupců a tyto počty se budou stále zvyšovat až do doby, kdy nám doroste dnešní 6. ročník do ročníku devátého; to nás čeká v roce 2020, kdy budeme mít školu naplněnou na maximum. Za tento rychlý rozvoj školy v Hovorčovicích bych chtěla poděkovat zejména našemu zřizovateli, Obci Hovorčovice, v čele s panem starostou Jiřím Novákem a zastupitelkou obce, paní Janou Dubnovou. Bez nich by k této pozitivní změně nikdy nedošlo.
Těší mě, že se nám podařilo správně nastavit celkový rozpočet školy, kdy jsme mohli zafinancovat vše potřebné, což je v procesu nově začínající školy vždy jedna velká neznámá. Je to, jako když hledíte do skleněné koule, protože vše nelze přesně do detailu naplánovat. Radost mám i z toho, že se nám podařilo najít spolehlivé a nadšené zaměstnance, a to je v době, kdy vládne v prstenci kolem Prahy nedostatek pedagogů, opravdu malý zázrak. V nově otevřené budově se nám podařilo kompletně vybavit kmenové třídy a ty, které používáme jako odborné učebny, mají vybavení jen nezbytné a čekají na své dovybavení v novém roce; už na počátku tohoto roku jsme žádali o dotaci na vybavení naší školy, její výsledek bychom se měli dovědět v příštím roce, tak si držme palce, abychom mohli zrealizovat všechny naše plány do budoucích let, čímž by mělo být plné vybavení všech odborných učeben, zřízení keramické dílny, kompletní dílny pro pracovní činnosti, cvičná kuchyňka a učebna pod širým nebem, včetně realizace zahrad u všech škol.
Po čtyřech měsících provozu v novém školním roce jsme postupně „vyladili“ veškerý provoz školy ku prospěchu našich dětí a věřím, že se nyní situace bude pomalu zklidňovat a my všichni si budeme práci ve škole naplno užívat; zejména pak v mateřské škole, kde nám odešla v říjnu kvůli nemoci jedna paní učitelka, ale od ledna budeme opět kompletní. Zároveň jsme v listopadu prošli dvěma kontrolami, první byla kontrola z inspektorátu práce, která kontrolovala pracovní podmínky našich zaměstnanců a druhá byla kontrola z krajské hygienické stanice; obě kontroly proběhly bez připomínek a nebyly nalezeny žádné nedostatky; byly jsme ze strany obou institucí pochváleni za vedení příkladné dokumentace; tato zpětná vazba nás potěšila.
Dobré jméno a úspěchy naší školy by nebyly možné bez našich obětavých a pilných zaměstnanců, kterým bych chtěla na tomto místě poděkovat, zejména za jejich úsilí a nekonečnou ochotu a za to, že náročné budování školy ve zdraví přežili. Děkuji přátelským a spolupracujícím rodičům a prarodičům a všem těm, kteří naši školu jakkoli podporují. Děkuji také všem žákům a dětem za jejich snahu, upřímnost a důvěru, které si velmi vážíme a jsme rádi, že jsou ve škole spokojení, jejich spokojenost je i naší spokojeností.
Děkuji i našemu spolku rodičů MROŠ a Umělecké akademii, protože obě tyto instituce nabízejí velmi kvalitní přesah do mimoškolních aktivit, ve kterých se děti mohou rozvíjet a užít si svůj úspěch. Chci jim poděkovat za to, že pro nás svědomitě připravují nádherná představení, kde v průběhu času máme možnost vidět, jak se děti stále zlepšují.

Závěrem bych vám všem do nadcházejícího roku 2018 chtěla jménem svým i jménem všech zaměstnanců naší školy popřát mnoho zdraví, radosti a pevnou půdu pod nohama. Těším se, že se s vámi budeme v naší škole i nadále setkávat, nejen jako zaměstnanci školy a zákonní zástupci našich/vašich dětí, ale zejména jako přátelé, pro které je každé takové setkání potěšením.

S úctou

Jana Hirková
19. prosince 2017
Vánoční trh
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé, příznivci naší školy,
dovolte abychom vám všem upřímně poděkovali za vaši účast na včerejším vánoční trhu, milou atmosféru, kterou jste nám pomohli vytvořit, a podporu, s níž se u vás vystoupení a výrobky dětí setkaly. Neuvěřitelných 29 645 Kč, kterých jsme se v kasičkách dopočítali, hovoří za vše!
Současně doufáme, že pro vás byl náš vánoční trh příležitostí zastavit se na chvíli v předvánočním shonu, potěšit se tím, jaké máte šikovné děti, potkat se a popovídat si se známými, sousedy, kamarády... Postávající hloučky debatujících rodičů, kteří se nemají k odchodu, pro nás pokaždé jsou tím největším zadostiučiněním. Těší nás, že je vám u nás stejně dobře, jako vašim dětem. Věříme, že podobných příležitostí ke společnému setkávání bude v příštím roce díky novým prostorům v naší škole stále více a více a ještě jednou MOC děkujeme za vaši hojnou účast a podporu!
14. prosince 2017
Poslední školní den tohoto roku
Vážení rodiče, v pátek 22. prosince výuka končí dle následujícího harmonogramu:
 • 1. a 2. ročníky - výuka končí ve 12.00, poté žáci odcházejí na oběd a domů,
 • 3. a 4. ročníky - výuka končí ve 12.20, poté žáci odcházejí na oběd a domů,
 • 5. a 6. ročníky - výuka končí ve 12.35, poté žáci odcházejí na oběd a domů.
Provoz školní družiny je v tento den přerušen, proto si, prosíme, všechny děti vyzvedněte již po výuce nebo dítěti napište na lístek, že může v tento den po skončení vyučování odejít samo domů. Děkujeme!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio