Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

11. září 2021
Konec testování ve škole
Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k pozitivnímu výsledku při screeningovém testování, bylo od 13. září další testování ve školách pozastaveno. Blíže čtěte zde informaci z MŠMT, která nám dnes byla doručena do datové schránky.
9. září 2021
Kroužky 2021/2022
Rozvrh mimoškolních aktivit na školní rok 2021/2022

Pokud není uvedeno jinak, začínají níže uvedené aktivity v týdnu od 27. září 2021

ANGLIČTINA HOCUS-LOTUS, lektorka Dana Wimmerová, 
1. třídy: pátek 13.15 - 14.00
Organizuje: Dana Wimmerová, kontakt pro přihlášení, platby a další informace ZDE

ANGLIČTINA HOCUS-LOTUS, lektorka Barbora Cihlářová,
3. a 4. třída (navazující kurz): úterý 14.00 - 14.45
Organizuje: Dana Wimmerová, kontakt pro přihlášení, platby a další informace ZDE

FRANCOUZŠTINA, lektorka Jitka Rozová, Jana Dubnová,
Začátečníci (od 4. třídy): čtvrtek 15.00 - 16.00
Pokročilí (navazující kurz od 6. - 9. třídy): čtvrtek 16.00 - 17.00
Organizuje: Dana Wimmerová, kontakt pro přihlášení, platby a další informace ZDE

VÝTVARNÝ ATELIÉR, lektorka Lucie Dayef (Hyklová), kontakt pro příhlášení a další informace hyklova(z)skolahovorcovice.cz
Pro všechny věkové kategorie: středa 15.00-17.00
Organizuje: Lucie Hyklová - pod záštitou spolku MROŠ, z.s.
Cena: 2 000 Kč/pololetí, kurzovné se hradí na účet 2300864897/2010, do popisu: VYTVARKA+jméno

KURZY ŠITÍ, lektorka Milada Zemanová, kontakt pro přihlášení a další informace zemanova(z)skolahovorcovice.cz
5.-9. třída: SUDÝ TÝDEN středa 15.00 - 17.00 (začínáme 22.9.)
Dospělí - veřejnost: SUDÝ TÝDEN středa 17.00 - 20.00 (začínáme 22.9.)
Zaměstnanci školy: LICHÝ TÝDEN středa 17.00 - 20.00 (začínáme 29.9.)
Cena: žáci 1 500 Kč/pololetí, dospělí 4 000 Kč/pololetí, kurzovné se hradí na účet 2300864897/2010, do popisu: SITI+jméno
Organizuje: Milada Zemanová - pod záštitou spolku MROŠ, z.s., šicí stroje jsou účastníkům k dispozici

KERAMICKÝ ATELIÉR, kontakt pro příhlášení reditel(z)skolahovorcovice.cz, začínáme od 20. září 2021
Senioři: pondělí 16:30-18:00, lektorka Jana Hirková
2. a 3. třída: úterý 14.00–15.30, lektorka lektorka Lenka Di Pucciová - dipucciova(z)skolahovorcovice.cz   
5. - 6. třída: úterý 15.45-17.15, lektorka Lenka Di Pucciová
Dospělí: středa 16.00-18.00, lektorka Jana Hirková
4. třída: čtvrtek 14.00-15.30, lektorka Veronika Poloučková - polouckova(z)skolahovorcovice.cz
7. - 9. třída: čtvrtek 15.45-17.15, lektorka Veronika Poloučková
Cena: žáci 2 500 Kč/13 lekcí, dospělí 4 000 Kč/13 lekcí, kurzovné se hradí na účet ZŠ akce: 265602170/0300, do popisu: KERAMIKA+jméno
Termíny kurzů stanoveny individuálně, informace získáte od svých lektorek
Organizuje: ZŠ Hovorčovice

KURZY ROBOTIKY, kontakt pro přihlášení a další informace ZDE
WeDo LEGO robotika začátečníci: čtvrtek 16.00 - 17.00
Stavění LEGO robotů: čtvrtek 17.00 - 18.00
Organizuje: JeduEdu
8. září 2021
Rozvrh a platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,

rozvrh hodin v Umělecké akademii obdržíte od svých lektorů. Rozvrh reflektuje vyučování žáků, provozní potřeby družiny a školy a časové možnosti lektorů a nelze jej měnit. Prosíme, potvrďte lektorům obratem Váš zájem a pokud budete mít další otázky týkající se výuky, neváhejte se lektorů zeptat. Rádi Vám je zodpoví.
Školné v Umělecké akademii pro školní rok 2021/2022 je 2500,- Kč/pololetí. Kurzovné je splatné do 15. října. Platby zasílejte na účet spolku MROŠ: 2300864897/2010, do popisu platby uveďte zkratku kurzu (KYT, FLE, KRU, KLA) a jméno dítěte. Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám potřebné informace na adresu spolek.mros(z)gmail.com. 
Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti a přejeme všem žákům, aby si letošní rok v Akademii užili bez omezení a těšíme se opět na jejich vystoupení!
7. září 2021
Adaptační den 6. B
V úterý 7. září prožije 6. B den plný aktivit, pod vedením lektorů Projektu Odyssea, který podpoří stmelení kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Nezapomeňte na pohodlné oblečení, budeme ve třídě, ale také hodně v přírodě.
6. září 2021
Adaptační výjezd 5. ročníků
Ve dnech 6. - 10. září prožijí 5. ročníky v Ujčově na Vysočině týden plný aktivit, které podpoří stmelení  kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Přejeme všem páťákům, ať si pobyt pěkně užijí!
3. září 2021
Adaptační den 8. ročníku
V pátek 3. září prožije osmý ročník den plný aktivit, pod vedením lektorů Projektu Odyssea, který podpoří stmelení kolektivu a adaptaci nových žáků na nové prostředí.
Nezapomeňte na pohodlné oblečení, budeme ve třídě, ale také hodně v přírodě.
28. srpna 2021
Testování žáků v naší škole
Ve všech školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3× po sobě, první test se provede 1. září, následně 6. 9. a poté 9. 9. 2021.
Prosíme rodiče všech prvňáčků, aby děti nechaly otestovat ještě před příchodem do školy, aby tyto děti nebyly první den stresované a mohly si naplno užít svůj slavnostní den. Rodiče prvňáčků mohou se s svými dětmi vstoupit do školy s ochranou úst (s respirátorem/rouškou min. třídy FFP2). Pokud prňáček otestovaný první den nebude, musí mít po celou dobu též nasazenou ochranu dýchacích cest min. třídy FFP2 (tyto děti budou ve škole otestované až 2. den).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
  • jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – nutné  předložit certifikát
  • jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – ti, co onemocněli v průběhu prázdnin – nutné předložit potvrzení
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Pokud žák testování neabsolvuje, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nezpívá, necvičí ve vnitřních prostorách školy.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce.

Pokud žák nebude přítomen při testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Budeme používat antigenní test Genrui antigen test kid, instruktáž můžete shlédnout na tomto odkaze (je to obdobný test, který žáci už ve škole v předcházejícím školním roce  používali).

Celé doporučení MŠMT k provozu škol od 1. září si můžete přečíst na tomto odkaze.
12. července 2021
Nové vydání školního časopisu
Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,
nové vydání našeho školního časopisu si můžete přečíst na tomto odkaze a přejeme Vám příjemné letní čtení o tom, co se u nás stalo poslední 3 měsíce školního roku.
1. července 2021
Hurá na prázdniny!
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny, které si opravdu VŠICHNI po tak náročném roce zasloužíme!
30. června 2021
Poslední zvonění
30. června, po rozdání vysvědčení, u nás proběhne poslední zvonění pro žáky 5., 7. a 9. ročníku, kteří odcházejí z naší školy. Žáci sejdou naše schody za doprovodu své oblíbené hudby a v přízemí se s nimi rozloučí ředitelka školy spolu s třídní učitelkou. Poté už doopravdy "odletí" z naší školy do světa. Přejme jim hodně štěstí a splněných přání!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio