Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

19. září 2020
Mimořádná opatření MZČR
Vážení rodiče,
na tomto místě uvádíme všechna aktuální mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, o kterých bychom měli všichni vědět:
  • od 18. září je v platnosti MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami
  • od 18. září je v platnosti MO o zákazu a omezení hromadných akcí
  • od 19. září je v paltnosti MO o omezení provozu a provozoven
  • od 21. září je v platnosti MO o omezení přechodu státní hranice.
Všechna MO, prosím, aktuálně sledujte na tomto odkaze.
18. září 2020
Škola v přírodě 3. a 4. třídy
Cestovatelé dorazili do cílové destinace v pořádku, počasí nádherné, výhledy přenádherné, děti veselé a spokojené. Po dobré večeři a společném večeru se pomalu začnou chystat do peří:-)!
18. září 2020
Výskyt COVID-19 v naší škole

Vážení rodiče,

u 2 žáků naší školy byl potvrzen výskyt Covid-19. V daném případě jsou pro nás určující tyto dva dokumenty:

1) Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

2)  Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Z obou dokumentů jednoznačně vyplývá, že karanténu určuje vždy místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice. O výskytu jsme se dozvěděli v průběhu dnešního dne (18. 9. 2020) od rodiče. Nyní čekáme na vyjádření KHS. O aktuální situaci Vás budeme neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení!
Vedení školy

14. září 2020
Začátek výuky v Umělecké akademii
Výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 14. září. Rovrh individuálních kurzů obdrželi všichni rodiče přihlášených žáků e-mailem. Pěvecký sbor a muzicírování se poprvé sejdou v pondělí 14. září, dramatický ateliér ve středu 16. září od 16.30 (mladší skupina) a v pátek 18. září od 14.30 hod (starší skupina). V případě dotazů neváhejte kontaktovat své lektory nebo nám napište na spolek.mros@gmail.com. Těšíme se na vás!
14. září 2020
Dnešní sbor a muzicírování odpadá!
Vážení rodiče, dnešní sbor s muzicírováním ze zdravotních a rodinných důvodů odpadá. Paní lektorka Vás bude emailem kontaktovat s návrhem náhrady zrušené lekce. Děkujeme za pochopení, hezký den Vám všem!
 
 
14. září 2020
Třídní schůzky v ZŠ
Připomínáme první třídní schůzky v tomto školním roce, které se konají v pondělí 14. září pro 1. - 5. ročníky od 16:00 hod. a pro 6. - 9. ročníky od 17:00 hod. Původní plánovanou úvodní společnou část jsme z důvodu nepříznivé epidemiologické situace museli, bohužel, zrušit, setkáte se tedy se svými třídními paní učitelkami v jednotlivých třídách. Těšíme se na viděnou!
Zápis ze schůzek bude zaslán všem rodičům.
9. září 2020
Stmelovací kurz pro 4. třídu
Ve středu 9. září jsme pro žáky 4.B připravili ve spolupráci s lektory projektu Odyssea program zaměřený na vztahy a klima ve třídě.
9. září 2020
Od zítřka ROUŠKY - ve třídě ne.
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky od zítřka 10. 9. 2020 povinné uvnitř budov v celé České republice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
Ministerstvo vypsalo 25 situací, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány nebo na koho se povinnost nevztahuje; tyto situace uvádíme, abyste měli přesné informace:

Malé děti
1) Děti do dvou let věku včetně
2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Školy a péče o nezletilé
3) Osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně.
4) Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty.
5) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
6) Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
7) Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
8) Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zdravotní problémy
9) Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
10) Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
11) Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
12) Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.
13) Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb.

Výkon zaměstnání
14) Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
15) Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
16) Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.
17) Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.
18) Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.
19) Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté.

Občerstvení
20) Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
21) Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.

Svatba o focení
22) Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
23) Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Sportovci
24) Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
25) Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

8. září 2020
Kroužek POHODÁŘ
Od 1. října opět otevíráme kroužek POHODÁŘ vedený naší paní psycholožkou Eliškou Kostkovou. Jeho náplní je rozvoj sociálních dovedností, ale i zábava smích a noví kamarádi. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Přihlašovat se můžete emailem na psycholog@skolahovorcovice.cz. Nově budeme nabízet 3 skupiny, maximální počet dětí je omezený, proto máte-li zájem, s přihlášením neváhejte. Těšíme se na Vás!
 
7. září 2020
Adaptační výjezd 6. třídy
Ve dnech 7. a 8. září vycestují žáci šestých tříd na adaptační výlet. Nejprve vlakem na Kokořínsko, kde podnikneme pěší výlet podél řeky Pšovky až na skalní útvar Pokličky. Odpoledne se osvěžíme v prvorepublikových lázních Mšeno, kde i přespíme v kempu v chatkách. Druhý den se autobusem přesuneme do Března u Loun do pravěkého archeoskanzenu. Vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak se mlelo obilí na žernovu, vrtalo pazourkem, střílelo z luku, pracovalo se sekeromlatem, upečeme si placky na vlastnoručně rozdělaném ohni. A navíc důkladně prozkoumáme polozemnice, velký dům i nedalekou kolonii syslů na kopci Raná u Loun. Ke škole se vrátíme autobusem kolem 17 hod.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio