Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

18. června 2021
Rozvrh hodin od pondělí 21. června
Rozvrh hodin na konci školního roku:
 • od 21.–23. června končí výuka po 6. vyučovací hodině, PO – ST výuka dle rozvrhu (9. ročníky budou trénovat na Rozloučení se školou, které proběhne dne 24. června),
 • 24. června akce celé školy: zahradní slavnost s rozloučením (na zahradě budovy 2. stupně),
 • od 24.-30. června výuka probíhá pouze s třídními učiteli a výuka končí po 5. vyučovací hodině,
 • 30. června – proběhne rozdání vysvědčení – výuka končí po 1. vyučovací hodině,
  - na 2. stupni proběhne po rozdání vysvědčení poslední zvonění pro žáky, kteří odcházejí z naší školy.
14. června 2021
Setkání s budoucími prvňáčky
Vážení rodiče nově přijatých dětí,
zveme Vás i Vaše děti na společnou schůzku, kde se seznámíte s informacemi k nástupu do základní školy; Vaše děti budou mít příležitost se seznámit s naší školou a paní učitelkou.
Setkání proběhne v pondělí 14. června od 17:00 hodin v malé budově ZŠ, v přízemí, ve třídě I.B.
Těšíme se na společné setkání.
3. června 2021
Letní skupina PEKSESO
Vážení rodiče,
ráda bych Vás upozornila na zajímavou letní aktivitu sdružení PROSPE - letní skupinu PEKSESO. Aktivita je založená na principu příměstských táborů s tím rozdílem, že jsou skupiny určené hlavně pro děti ostýchavé, stydlivé, ty, které mají potíž s přespáváním mimo domov, děti, které nemají rády velké skupiny, popř. s jinými potížemi. Skupiny vedou kvalifikované lektorky, důraz je dbán na rozvíjení psychosociálních kompetencí a odpočinek. Více informací naleznete v letáku, termín přihlášek je do 15.6.2021. Zdraví Vás Eliška
2. června 2021
Schůzka s rodiči 2. ročníků
Dne 2. června od 17:00 hodin proběhla v jídelně ZŠ setkání zástupců školy a obce s rodiči 2. ročníků, za účelem projednání plánovaného přesunu žáků těchto tříd v novém školním roce do CVČ Měšice.
31. května 2021
Výlety našich tříd
Dnes odjely třídy 3.A, 3.B na pětidenní výlet do rekreačního střediska Sobeňák a třída 4. B na pětidenní výlet do penzionu Hamštejn. Počasí je příznivé a tak jim přejeme krásný pobyt v přírodě!
24. května 2021
Opět - anonymní hrozba na 25. května
Vážení rodiče,
dnes nás Policie ČR opět kontaktovala se zprávou anonymní hrozby útoku na školy, hrozba se týká zítřejšího dne, 25. května.
Bezpečnostní opatření škola učinila ve spolupráci se zřizovatelem. Buďte, prosím, všímaví ke všemu, co se kolem školy děje a v případě podezření na nebezpečí volejte 158.
Prosím zachovejte klid a NEŠIŘTE PANIKU.
Děkuji všem za pochopení.
20. května 2021
Anonymní hrozba
Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi od kajského úřadu následující informaci o anonymní hrozbě:
Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně. Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat.
Na základě provedené anonymní výhrůžky dnešního dne, vejde policie ve styk s vedením mateřských, základních a středních škol a bude předávat následující informaci v rámci místní působnosti územních odborů krajského ředitelství. Budou projednány rizikové faktory, tak aby nevznikla zbytečná panika, s požadavkem o zvýšenou pozornost jednotlivých pracovníků školských zařízení, se zaměřením zejména na odložené podezřelé předměty (balík, zavazadla), výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandartní události a případně přijetí dalších vlastních opatření.

V dané věci naše škola nastavila bezpečnostní opatření a prosíme i Vás o ostražitost v okolí našich škol, pokud byste si něčeho podezřelého všimli, prosím volejte na: 725 835 302.
Předem děkujeme a prosíme o NEŠÍŘENÍ PANIKY.
17. května 2021
Zahájení prezenční výuky v UA
Milí rodiče a žáci,
s radostí oznamujeme, že od 17. května obnovujeme prezenční individuální výuku v Umělecké akademii. Lektoři žáky kontaktují v organizačních záležitostech, rozvrh zůstává stejný jako na začátku školního roku a po dobu distanční výuky. Těšíme se, že se po dlouhé době opět uvidíme a zahrajeme si! Prezenční výuka je samozřejmě podmíněna dodržováním platných hygienických opatření, na to jsou děti již zvyklé, a vstup třetích osob do budovy školy je zakázán. Děkujeme za pochopení!
17. května 2021
Konečně bez rotace!
Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 17.5.2021 se konečně všichni vracíme do školy k běžné výuce. Pojedeme dle standardního rozvrhu, který bude ve skoleonline nastavený ve verzi pro 2. pololetí.
Rekapitulace informací pro provoz ve škole:
 • do školy žáci přichází standardně jako při běžném provozu, škola je otevřena od 7:40, vyúka začíná od 8:00 hodin
 • každé pondělí ráno se budeme 1x týdně testovat antigenními testy ve třídách, testovat se budeme až do konce školního roku
 • žáci nosí uvnitř školy roušky, dospělí nosí respirátory
 • venku, pokud dochází k rozestupu min. 2m, ochrana úst povinná není
 • tělesná výchova probíhá zatím jen venku, v hale TV tělovýchovné aktivity, ani odpolední pohybové kroužky neprobíhají
 • družina funguje též standardně
 • je zrušena veškerá homogenita, tzn. žáci se mohou míchat
 • stravování probíhá též standardně, do jídlonosiče si bere zákonný zástupce oběd jen v případě nemoci žáka, a to jen 1. den jeho nemoci.
Dne 24. června nás čeká velký den: Rozloučení se školním rokem a loučení se žáky 9. ročníku, které by mělo proběhnout na zahradě budovy 2. stupně ZŠ. 1. stupeň využije prostor tento den dopoledne a 2. stupeň odpoledne s tím, že od 17:00 hodin vyvrcholí tato zahradní akce oficiáním rozloučením se žáky 9. ročníků. Podrobnosti k této akci najdete v průběhu června v sekci "připravujeme". Poslední zvonění pro odcházející žáky (5., 7. a 9. ročníku) proběhne následně, a to dne 30.6.2021 po vydání vysvědčení.

Už se moc těšíme na pondělní setkání se všemi žáky!
12. května 2021
Výsledky dotazníku - CVČ Měšice
Vážení rodiče,
chtěla bych Vám všem poděkovat za vyjádření se k dotazníku, který přináší řešení situace v období plánované přístavby 1. stupně naší základní školy. Společně se zřizovatelem naší školy jsme se rozhodli dvě třídy 1. stupně přesunout, zatím na jeden školní rok, do CVČ Měšice. Přistavovat budovu musíme proto, že je nutné zajistit celkem 10 tříd prvního stupně ZŠ, tedy dvě třídy v každém ročníku, abychom uspokojili všechny počty dětí v Hovorčovicích. Tuto situaci s obcí řešíme již od roku 2019 a nyní je konečně hotový celý projekt a právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud to počasí umožní, měla by stavba začít letos na podzim, pokud ne, začne se stavět na jaře 2022. Celá přístavba by měla být hotova do 30. 9. 2023 (v období 06-09/2023 proběhne napojení přístavby na stávající objekt budovy 1. stupně).
Velmi si vážím toho, jakou podporu a sounáležitost jste v dotazníku vyjadřovali a též rozumím i všem obavám, které z dané situace vyplývají. Výsledky dotazníku můžete shlédnout zde. Ze 32 rodičů, kteří odpověděli v dotazníku, že by přesun do CVČ Měšice nezvládli, byla u celkem 25 rodičů hlavním důvodem právě doprava dětí do Měšic a zpět, s tou však obavy mít nemusíte, bude zajištěna. Obec v této věci zajistí speciální školní autobus, který děti obou tříd bude každý den převážet od ZŠ Hovorčovice do CVČ Měšice a po výuce je opět doveze zátky do ZŠ na oběd a družina už bude probíhat  v naší škole.
Výsledky dotazníku a další informace Vám přináším až dnes, protože jsme čekali na vyjádření starosty obce Měšice a též na včerejší rozhodnutí KHS, zda tento plánovaný přesun budeme moci zrealizovat. S pedagogickou radou jsme pečlivě rozmýšleli, které třídy se do Měšic přesunou a nakonec jsme zvolili budoucí třetí ročníky, a to zejména kvůli nižšímu počtu žáků v těchto třídách.
V CVČ Měšice bude pro obě třídy zajištěno bezpečné prostředí, vhodné pro vzdělávání po celý školní rok. V nejbližších dnech s panem starostou rodiče obou budoucích třetích ročníků pozveme na společnou online schůzku, při které bychom chtěli zodpovědět všechny dotazy rodičů.
Prosím, mějme na paměti, že jsme neměli jinou možnost, nežli stavět. Celá tato situace přinese naší škole nové prostory a lepší podmínky pro naše žáky. Bude to pro nás všechny složité období dvou let, ale věřím, že vše společně a s trpělivostí zvládneme.
Vážím si Vaší důvěry, a pokud byste měli již nyní dotazy, které Vás napadají, prosím, napište je na můj e-mail: reditel@skolahovorcovice.cz, ráda Vám je zodpovím.
Jana Hirková, ředitelka školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio