Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

15. února 2016
Počítačová učebna - poděkování
S radostí vám můžeme představit zárodek naší budoucí počítačové učebny   Počítačová učebna (3 obrázky) , kterou se nám podařilo vybavit díky iniciativě rodiče jednoho z našich žáků. Upřímně za tuto i všechnu ostatní podporu a pomoc z vaší strany děkujeme! 
14. února 2016
Výsledky zápisu do ZŠ
Výsledky zápisu do ZŠ naleznete od dnešního dne na naší úřední desce, v sekci "Nepřehlédněte".
12. února 2016
Kurz první pomoci
Ve čtvrtek 11. února proběhl ve 2.-3. třídě kurz první pomoci pod vedením lektora Martina Čapka. Děti prožily pravěpodobně své úplně první proškolení v této oblasti, a přesto, že se z počátku někteří obávali, strach nakonec všichni překonali a uměli se s náročnou situací vypořádat. My doufáme, že jim poznatky a zkušenosti pomohou správně se zachovat i v reálné situaci. Všechny fotografie z této prožitkové akce můžete shlédnout v naší fotogalerii   Kurz 1. pomoci (2.-3. třída) (74 obrázků) . Pozor, některé fotografie jsou pouze pro silnější povahy! Kurz postupně proběhne i v ostatních třídách.
12. února 2016
Craft Club - volná místa
Vážení rodiče,
po dohodě s lektorkou Tash bude rozšířen počet žáků v anglickém výtvarném kroužku Craft club, který na naší škole probíhá v úterý od 13.30 do 15.00. Kroužek je určen pro žáky 3.-5. třídy. Více informací získáte v informačním letáčku, v případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte přímo jazykovou školu Simply English, která pro nás kroužek zajišťuje. Případní zájemci se mohou přijít nezávazně podívat na ukázkovou hodinu v úterý 16. února. V tom případě prosíme o nahlášení, aby bylo dost výtvarného materiálu pro všechny. Děkujeme! 
12. února 2016
Náhradní termín zápisu do ZŠ
Dne 12.2.2016 proběhne náhradní termín zápisu dětí do ZŠ. Na základě předběžného nahlášení se k tomuto zápisu dostaví celkem 16 dalších zájemců, zápis proběhne od 14:00 - 16:00 hodin v naší ZŠ.
11. února 2016
Kroužek Matikáček - začínáme!
Matematika = legrace + zábava + napínavé detektivní pátrání! První hodina nového kroužku Matikáček proběhne ve čtvrtek 11. února od 13.00 ve fialové třídě. Těší se na vás Jitka Vokšická!
8. února 2016
Pěvecký sbor nyní již od 13.30
Od druhého pololetí dochází ke změně v čase výuky pěveckého sboru. Nově se budeme scházet v pondělí od 13.30 do 14.30 hod. Společně s Veronikou Dvořáčkovou Žofákovou sbor nově povede také Jana Pavlíčková, která posílí i náš školní pedagogický tým. Těšíme se na Vás!
1. února 2016
Změny ve výuce od 2. pololetí
Vážení rodiče,
od 2. pololetí (od 8.2.2016) budou obě první třídy chodit na TV opět do tenisové haly, protože v lednu již skončil kurz plavání. Proto, prosím, vybavte své děti opět cvičebním úborem - tepláky, mikina, triko a sportovní boty do haly. Počítejte tedy s tím, že výuka v prvních třídách bude v pondělí končit opět standardně, a to v 11:40 hodin. Dále uvádíme změnu i ve výuce AJ, kdy 1.A, 1.B a 2.-3. třídu od 2. pololetí převezme od Tash Schoultz nová paní učitelka, Bc. Jana Pavlíčková; je to naše nová kolegyně, která vyučuje AJ a HV a před nedávnem se vrátila ze zahraničního pobytu, kde měla možnost studovat v anglickém jazyce. Tash bude nadále vyučovat AJ jen u vyšších ročníků. Věříme, že tato změna přinese další zlepšení výuky AJ v naší škole.
Aktualizované rozvrhy hodin na 2. pololetí naleznete v systému SkolaOnline nebo přímo k nahlédnutí ZDE (změny se týkají zejména rozvrhu 1.B a 2.-3. třídy).
31. ledna 2016
Prázdniny - pololetní a jarní
Připomínáme, že v pátek 29. ledna mají děti pololetní prázdniny, na které od 1. do 5. února navazují jarní prázdniny. Druhé pololetí začíná v pondělí 8. února. Přejeme dětem i rodičům, aby si dny volna pěkně užili, nejlépe na sněhu a při zimních radovánkách.
30. ledna 2016
Způsob oznámení výsledků zápisu
Vážení rodiče,
řádný zápis do 1. třídy proběhl dne 23.1. 2016. Dne 12.2. 2016 proběhne náhradní termín zápisu, na který se dostaví dalších 15. žáků, kteří se na den řádného termínu zápisu omluvili. Každá podaná žádost byla označena číslem jednacím a každý účastník obdržel registrační číslo, které bude zveřejňováno místo osobních údajů žadatele. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle zveřejněných kritérií k přijímání dětí do ZŠ Hovorčovice.
K řádnému zápisu se dostavilo 56 uchazečů, z toho 43 ze spádové oblasti. Evidujeme 5 žádostí o odklad.  K náhradnímu termínu máme nahlášených dalších 15 zájemců, z toho 14 ze spádové oblasti. Z kapacitních důvodů budeme otevírat jen dvě první třídy a proto nebudeme moci přijmout nikoho, kdo nemá trvalý pobyt v obci Hovorčovice. Předem se všem zájemcům z okolních obcí a měst omlouváme, ale kapacita naší školy bude rozšířena až v roce 2017.
V současné době probíhá ověřování údajů uvedených v žádostech, dokladování povinných potvrzení k odkladům a kompletace spisů. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno
-        zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na úřední desce a webu školy
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů po vyhlášení. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků je stanoven na 15.2.2016.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno vždy v písemné podobě.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio