Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

3. září 2020
Stmelovací kurz 6. třídy
Pro obě šesté třídy jsme připravili dvoudenní stmelovací kurz pod vedením lektorů projektu Odyssea. Budeme se pohybovat v okolí Hovorčovic. Oba dva dny začínáme v 8 hodin, ukončení po 6. vyučovací hodině. Nezapomeňte na pohodlné sportovní oblečení a obutí uzpůsobené aktuálnímu počasí. A samozřejmě na dobrou náladu!
2. září 2020
První týden ve škole
Rádi bychom Vás informovali o rozvrhu, který je platný pro první týden nového školního roku:
 
  1. ročníky 2. - 3. ročníky 4. - 5. ročníky 6. - 7. ročníky 8. - 9. ročníky
úterý 1. 9. 1 1 1 1 1
středa 2. 9. 2 4
TU oběd s ŠD 12.15
4
 TU oběd 12.00
4
 TU oběd 11.30
4
 TU oběd 11.40
čtvrtek 3. 9. 3 4
dle rozvrhu
5
 dle rozvrhu, bez odpoledního vyuč.
dle rozvrhu, bez odpoledního vyuč. dle rozvrhu, bez odpoledního vyuč.
pátek 4. 9. 3 4
dle rozvrhu
5
 dle rozvrhu, bez odpoledního vyuč.
dle rozvrhu  dle rozvrhu 

A dále informujeme i o nových zaměstnancích v naší základní škole:
 
pedagogové funkce
Mgr. Magda Těšínská třídní učitelka 1. B
Mgr. Irena Novotná Smíšková učitelka ČJ, VV
Bc. Dominik Ďurovec učitel DJ, VkOz (ČJ)
Mgr. Zdeněk Koudela učitel FY, INF a PČ
Ing. Tomáš Husák učitel PŘ, ZE a TV
Bc. Barbora Pavlíková, DiS. učitelka TV
Dana Hrdinová učitelka VV
Jana Polívková asistentka pedagoga v 1. A
Andrea Severová asistentka pedagoga v 1. B
Martina Dušková asistentka pedagoga ve 3. A
provozní zaměstnanci  
Jakub Kucko vedoucí kuchař
Radek Češpivo úklid venkovních prostor školy
1. září 2020
INFORMACE - 1. září
Vážení rodiče, milí žáci,
tento školní rok začínáme BEZ ROUŠEK a řídíme se pokyny MŠMT, prosíme, abyste si je všichni pročetli a zejména všechny zákonné zástupce žádáme, aby neposílali žáky do školy nemocné nebo s příznaky respiračního onemocnění. Chraňme zdraví nás všech. Určitě dítěti roušku do školy zabalte pro případ výskytu covid-19.

K organizaci prvního školního dne: rodiče a žáci 1. až 3. tříd se sejdou v 8 hod před malou budovou, kde proběhne slavnostní přivítání, poté se v doprovodu svých třídních paní učitelek odeberou do tříd. Žáci 4. a vyšších ročníků přicházejí sami přímo do svých tříd. Vyučování končí po 1. hodině, návazně je až do 17 hodin v provozu družina. Oběd bude z důvodu přísnějších hygienických opatření vydáván pouze dětem přihlášeným do družiny. Oběd mají na 1. září všichni žáci odhlášený, je proto nutné, aby dětem, které budou první den zůstávat v družině, rodiče oběd přihlásili!
Věříme, že nový školní rok prožijeme ve zdraví, společně a s radostí z poznání a těšíme se na vás!
28. srpna 2020
Nabídka a začátek kroužků ve školním roce 2020/2021
Aktualizovanou nabídku mimoškolních aktivit pro školní rok 2020/2021 naleznete v záložce PO ŠKOLE - OSTATNÍ KROUŽKY. Věříme, že si děti z bohaté nabídky kreativních, jazykových i sportovních kroužků vyberou a budou spokojené.
Výuka v Umělecké akademii začíná 14. září.
Pokud není uvedeno jinak, začínají ostatní kroužky v týdnu od 29. září.
16. srpna 2020
Keramická mozaika
Vážení rodiče,
v keramické dílně se v nadcházejícím roce budeme zabývat novou technikou – tvorbou keramické mozaiky. K této tvorbě bychom potřebovali nashromáždit dostatek materiálu. Máte-li na půdě nebo ve sklepě dlaždice, obklady, staré hrnky, talíře, které již nepoužíváte, poskytněte je naší škole. Váš nevyužitý materiál udělá radost v podobě nového výrobku. Věci můžete předat na recepci ZŠ. Pokud si nejste jistí, zda je váš materiál k výrobě mozaiky vhodný, volejte přímo paní Hirkové 725 835 302.  Všem dárcům předem děkujeme!
10. srpna 2020
Zvýšení cen stravného
Vážení strávníci,
od 1. září 2020 navyšujeme z důvodu zvyšujících se cen potravin a  režijních nákladů cenu stravného v naší školní jídelně:

Žáci   7 – 10 let                                27,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 540 Kč
Žáci 11 – 14 let                                30,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 600 Kč
Žáci nad 15 let                                 34,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 680 Kč          
Zaměstnanci OÚ/veřejnost              87,00 Kč / 1 oběd – platba zálohy 1 740 Kč

Prosíme, zvyšte si částku pro trvalý příkaz dle kategorie, která se vás týká a s ohledem na stávající přeplatky. Stravné za měsíc září musí být uhrazeno nejpozději do 15. srpna.
Iveta Hromasová, hospodářka školní jídelny
28. června 2020
Poděkování rodičům a družina
Vážení rodiče,
ráda bych Vám jménem našeho celého kolektivu poděkovala za to, jak jste se dokázali s tak náročnou situací vypořádat a jak jste podporovali své děti v době on-ine výuky. Opravdu obdivuji rodiny, které mají více nežli jedno dítě na 1. stupni ZŠ. Byla to náročná zkouška, ve které jste obstáli a za to Vám všem patří velké díky. Vážíme si Vaší spolupráce a pomoci. Období koronaviru ukázalo, že dokážeme společně vše zvládnout.
Děkuji Vám všem za vynikající spolupráci!
Dále bych chtěla všem rodičům, které mají dítě přihlášené do družiny sdělit informaci, že jsme se nakonec rozhodli všem rodičům vrátit část poplatků za družinu i když tak dle legislativy činit nemusíme. Myslíme si však, že férové je poplatek vrátit, a tak jsme ve škole rozhodli, že za družinu ve 2. pololetí budete paltit jen částku 700,00 Kč (za období únor a březen) a poplatky ve výši 1.050,00 Kč budeme všem rodičům vracet zpět.
Přeji Vám klidné a zasloužené letní prázdniny.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
27. června 2020
Letní prázdniny v ZŠ
Užijte si krásné a pohodové prázdniny a v září se s vámi se všemi těšíme opět na setkání v naší škole!
26. června 2020
Předání vysvědčení
V pátek 26. června zveme do školy všechny žáky, kdy jim bude předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020 a zároveň se rozloučíme se čtyřmi žáky 5. ročníků, kteří odcházejí na gymnázia. Výuka bude probíhat jen jednu vyučovací hodinu, poté si žaci, kteří mají přihlášený oběd, mohou v jídelně vyzvednout obědový balíček. Předáním vysvědčení ukončíme tento školní rok, dne 29. - 30. června škola vyhlásila ředitelské volno.
Ti žáci, kteří nejsou přihlášeni k dobrovolné docházce do ZŠ na tento den dodají čestné prohlášení podepsané rodičem.
Těšíme se na Vás!
26. června 2020
Naše škola v dnešní MF
Čtěte o naší škole v dnešní Mladé frontě.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio