Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

11. října 2020
Umělecká akademie - přechod na distanční výuku
Vážení rodiče, milí žáci,
ač neradi, musíme i v Umělecké akademii v souvislosti s platnými mimořádními opatřeními přejít od 12.10. na distanční výuku. Lektoři Vás budou kontaktovat, aby se domluvili na termínech výuky. Ta bude probíhat opět přes TEAMS, přístupy jsou stále platné.
Distanční forma výuky se týká nástrojů, výuku kolektivních kurzů - pěvecký sbor, muzicírování a dramatický ateliér - musíme od 12.10. přerušit. Pokud se epidemiologická situace po říjnu nezlepší, budou kolektivní kurzy zrušeny v rámci celého 1. pololetí. Držme si palce, ať se tak nestane! Děkujeme za pochopení.
9. října 2020
Opatření vlády od 12. října
Vážení rodiče a žáci naší školy,

vláda včera vydala mimořádné opatření, které se v naší škole týká zejména 2. stupně základních škol. Ročníky 2. stupně se budou vzdělávat od 12. října - 23. října následujícím způsobem:
12. - 16. října - budou ve škole osobně přiítomny tyto ročníky: VI.B, VIII. a IX. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávané formou on-line (distančně).
19. - 23. října - budou ve škole osobně přítomny tyto ročníky: VI.A, VII. a IX. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávané formou on-line (distančně).
Do dnešního večera vám všichni třídní učitelé 2. stupně pošlou detailní rozvrh hodin a informace k výuce na plánovaných 14 dní.
Pro všechny žáky platí dále následující:
Na den 26. - 27. října ministr školství vyhlásil tzv. "covidové prázdniny", dne 28. října je státní svátek a 29. - 30. října probíhají podzimní prázdniny. V týdnu od 26. - 30. října tedy nebude ve škole probíhat výuka.

Informace ke kroužkům v naší škole:
Všechny kroužky v naší škole jsou na dobu od 12. - 31. října přerušeny. Prosím, respektujte toto rozhodnutí školy. Pokud se situace v rámci epidemiologické situace po říjnu nezlepší, zrušeny budou kroužky v rámci celého 1. pololetí.

Informace ke školnímu stravování:
Dle mimořádného opatření distanční výuky mají žáci nárok na stravování. Žádáme tedy všechny rodiče, aby co nejdříve zvážili, zda své dítě ke stravování v této době přihlásí. Rádi bychom Vás informovali, že je toto rozhodnutí vlády pro naši školu logisticky velmi náročné, a to vzhledem k tomu, že u stolu mohou ode dnešního dne sedět jen max čtyři strávníci, a to s rozestupy. Tyto prostorové nároky prodlužují celkový čas výdeje obědů; úvazky pracovníků v jídelně máme nastavené dle max možnosti financování ze strany MŠMT, tzn. do 14:00 hodin. Stejně tak doporučení vlády, že můžeme požádat okolní školy o pomoc při stravování, je výsledkem nepropojení tohoto nařízení s reálnou praxí - všechny školy v okolí mají využitu maximální kapacitu pro výdej jídel, nemají tedy možnost z hlediska hygieny navyšovat počty svých strávníků. Děkujeme všem rodičům, kteří nám v této věci v období distanční výuky vyjdou vstříc!

Děkuji všem za pozornost.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy

 Více informací k aktuálním opatřením v boji s Covid-19 najdete také zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
7. října 2020
Informujeme vás o situaci ve škole
Zpráva ze dne 7. října: Ode dnešního dne má nařízenu karanténu i třída I.A z důvodu kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Tato karanténa potrvá do 15. října.
Zpráva ze dne 4. října: I. B vzhledem k dalším dvěma pozitivně testovaným žákům má prodlouženou karanténu do 10. října.
Zpráva ze dne 1. října: třída 5.B a 8. ročník mají karanténu úspěšně za sebou, všichni byli testováni s výsledkem negativním, kromě jednoho žáka 8. ročníku a jednoho pedagoga, kteří měli nařízenu ještě desetidenní izolaci. Dnešním dnem nastoupila do karantény další třída -
I. B, která zůstává v karanténě do 4. října. Přejeme všem dětem a pedagogům, kterých se karanténa týká, aby se brzy do školy mohli vrátit.
V případě pozitivního testování na COVID-19 u jakéhokoli žáka naší školy, prosíme všechny o předání této informace naší škole.
Předem děkujeme.

Změny od 25. září, které se týkají karanténního opatření:
Pokud se Vaše dítě dostalo do kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19, vztahuje se na něj karanténa. Dle pravidel platných od 25. 9. 2020 bude trvat minimálně 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou (respektive do negativního výsledku testu na onemocnění COVID-19) je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení.
V rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejdéle však 10. den od posledního kontaktu, je potřeba absolvovat odběr – test na onemocnění Covid-19. Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz. Pokud bude výsledek tohoto testu negativní a Vaše dítě nebude mít žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, může opět nastoupit do školy a stýkat se s jinými osobami.
Pokud nebude ve Vašich silách test absolvovat v uvedených termínech, tzn. nejdéle do 10. dne, prodlouží se Vašemu dítěti karanténa na 14 dní od posledního kontaktu, bez nutnosti absolvování testu. V případě přítomnosti klinických příznaků je nutné test provést.
Členů Vaší rodiny a dalších osob, které byly s Vaším dítětem v kontaktu, se karanténní opatření netýkají. Rodina by měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření.
Kontaktujte, prosím, co nedříve praktického lékaře svého dítěte. Sdělte mu, že Vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, má od krajské hygienické stanice nařízenou karanténu, a potřebuje absolvovat  test na onemocnění COVID-19. Praktický lékař Vám na vyžádání vystaví elektronickou žádanku na odběr.
6. října 2020
Stravování našich dětí
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že vnímáme tematiku zdravých stravovacích návyků za velmi důležitou, naše nová kolegyně Bc. Barbora Pavlíková, DiS, pro vás připravila prezentaci na toto téma. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co a v jakém množství jíme, a jak se to může projevit na našem zdraví. Prezentaci si můžete prohlédnout na tomto odkaze.
Naše výživová poradkyně Vám ráda odpoví na Vaše dotazy prostřednictvím e-mailu: pavlikova(z)skolahovorcovice.cz.
2. října 2020
Volnočasové aktivity v ZŠ od 5.10.
Vážení rodiče, milí žáci,
volnočasové aktivity v ZŠ (tzn. kurzy Umělecké akademie, sportovní a zájmové kroužky pořádané 3. osobami) pokračují od pondělí 5.10. v režimu opatření vztahujících se na hromadné akce, tzn. max. 10 osob, povinnost používání roušek (vyjma dechových nástrojů), dodržování odstupu a zákaz zpěvu (zrušena výuka školního pěveckého sboru a muzicírování). Opatření zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce platná pro ZUŠ a střediska volného času se na nás nevztahují! Stanovisko bylo konzultováno s KHS i právním oddělením.
29. září 2020
Akce na říjen zrušeny
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě rozhodnutí pedagogické rady byly od 1. do 31. října zrušeny všechny plánované akce probíhající mimo školu. Věříme, že si je užijeme v náhradním termínu. Děkujeme za pochopení!
29. září 2020
Platba školného v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
pokyny k platbě školného v Umělecké akademii na 1. pololetí 2020/2021 jsou následující:
 
  • Výuka na nástroje:          2 200 Kč/pololetí,
  • Školní sbor, muzicírování: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1630 Kč.
  • Dramatický ateliér: vyúčtování školného provedeme až v prosinci 2020 na základě skutečně odučených lekcí, pro Vaši informaci školné na pololetí je 2 000 Kč, z minulého pololetí se převádí nevyčerpané školné ve výši 1 050 Kč.


Číslo účtu: 2300864897/2010, do popisu uveďte jméno žáka a zkratku kurzu.


V případě omezení/zrušení prezenční výuky bude výuka na nástroje dál probíhat distanční formou. Po dohodě s lektorem mohou distanční formu výuky náhradou za prezenční využít i žáci, kteří budou zařazeni do karantény. U kolektivních kurzů (sbor, muzicírování, dramatický ateliér) budeme muset výuku v případě omezení/zrušení prezenční výuky přerušit.
Děkujeme za pochopení!
26. září 2020
Projeky ERASMUS+
Naší škole se podařilo získat grant na realizaci dvou projektů mezinárodní spolupráce škol v programu Erasmus +.
Hlavním cílem obou projektů je modernizace vzdělávání prostřednictvím aplikace moderních metod vzájemného učení učitelů i žáků, a jejich následné sdílení za využití informačních technologií (chráněné prostředí Twinspace).
Realizací těchto projektů předpokládáme zlepšení základních jazykových dovedností našich žáků a také zvýšení digitální gramotnosti. Realizace obou projektů přispěje k rozvoji znalostí našich žáků o evropském kulturním dědictví. V rámci výuky dojde k rozvoji uplatňování metod využívajících zejména mezipředmětových vztahů (CLIL, PBL). Do projektů jsou zapojení žáci II. stupně naší školy. 
 
1. Projekt HOME - Histroic Origins in Modern Era - realizace září 2019- září 2022. Spolupráce se čtyřmi státy EU (Itálie, Španělsko, Portugalsko,  Polsko)
2. Projekt Bricks of Peace - realizace září 2020 - září 2022. Spolupráce se čtyřmi státy EU (Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko)
 
V rámci projektu HOME jsme v říjnu 2019 hostili skupinu zahraničních učitelů. S žáky současných 9. ročníků jsme vyjeli v lednu 2020 na týdenní mobilitu do Lisabonu. Další plánované mobility byly vzhledem k vývoji epidemie Covid - 19 pozastaveny. Projekt byl prodloužen o 12 měsíců. V rámci výuky pokračujeme ve společných online aktivitách v prostředí Twinspace a doufáme, že se zklidněním epidemiologické situace budeme moci s mobilitami navázat v březnu 2021. Webové stránky tohoto projetu naleznete na tomto odkaze.
 
Projekt Bricks of peace je určen nejstarším žákům naší školy. Projektové aktivity mají za cíl zvýšit informovanost žáků a místních komunit o problému diskriminace, násilí, agrese a nedostatku tolerance. Harmonogram projektu bude vzhledem k současné situaci upraven. V prvním pololetí tohoto školního roku budeme vzájemně spolupracovat v online prostředí Twinspace. 
21. září 2020
Zařazení tříd do karantény
Vážení rodiče,
dnes KHS zařadila do karantény třídu 5.B a 8. ročník, žáci těchto tříd se dosatli do kontaktu s žákem pozitivním COVID-19.
Jak postupovat v případě, že je osoba zařazena do karantény?
Od posledního dne kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19 by měl dotyčný kontaktovat svého lékaře, který doporučí otestování na COVID-19, zaregistruje osobu do centrálního registru pro testování (většinou 5. den od posledního kontaktu a nakaženým, v takovém případě se musí test zopakovat ještě jednou nebo lékař doporučí otestování až 10. den po kontaktu, v takovém případě se test opakovat nemusí). Po registraci ze strany lékaře si můžete dohodnout on-line termín otestování na jednom z odběrových míst.
Pokud je výsledek:
a) pozitivní - pak osoba zůstává dalších 10 dní v izolaci do úplného odeznění příznaků, pokud příznaky přetrvávají i déle, osoba musí být alespoň poslední tři dny bez příznaků, než se vrátí do kolektivu
b) negativní - pak je možné se vrátit následující den po obdržení informace o negativním testu do školy/práce.

Prosíme všechny, v případě pozitivního testu COVID-19 u žáka naší školy, neprodleně informujte třídního učitele nebo ředitelku školy na telefonu: 725 835 302.
Předem děkujeme.

 
20. září 2020
Škola v přírodě 5. třídy
Žáci 5. tříd dojeli do Jizerských hor v pořádku. Zvládli výšlap na Bílé skáky, čeká je rozhledna Štěpánka a prohlídka vojenského bunkru. Počasí nádherné, všichni spokojení a usměvaví. Do Hovorčovic posílají pozdravy a ujištění, že si to užijí i za nás! Přejeme, ať se vše vydaří!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio