Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

21. září 2016
Adaptační kurz - informace
Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží termín odjezdu na adaptační kurz, který jsme letos mohli uskutečnit opět jen díky dotaci poskytnuté Středočeským krajem, tímto mu velmi děkujeme, žádáme všechny ty, kteří ještě neuhradili částku za adaptační kurz, aby tak co nejdříve učili (nejpozději do pátku 23.9.2016).
Částku ve výši: 1.300,00 Kč zasílejte na bankovní účet školy č.: 201211998 / 0300, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.
V pondělí 26.9.2016 odjíždějí 2. třídy, ve středu 28.9.2016 odjíždí 3.-5. třída. Sraz ráno před odjezdem je v 7:40 hodin před školou. Všechny informace a pokyny jste obdrželi na třídní schůzce.
V případě dotazů, prosím, pište na náš mail.
Děkujeme a všem přejeme příjemný pobyt, plný pěkných zážitků.
19. září 2016
Výuka v Umělecké akademii začíná!
Vážení rodiče, milí žáci,
připomínáme, že výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 19. září. Přikládáme rozvrh výuky v jednotlivých dnech, časy individuálních kurzů jste obdrželi e-mailem a jsou vyvěšené i na nástěnce školy. Pokud přesto máte pochybnosti, kdy váš kurz začíná, kontaktujte nás na tel. 737242494 nebo pište na spolek.mros@gmail.com.

Stejně jako v minulém roce i letos platí:
 • Externí žáci čekají na lektory u bočního vchodu do budovy školy nebo na židlích u vstupu, volný pohyb po škole není externím žákům ani jejich doprovodu povolen.
 • Vyzvedávání a předávání žáků, kteří jsou v družině, řeší lektoři přímo s vychovatelkami.
 • Starší žáci školy, kteří nechodí do družiny, mohou přicházet do hodin sami nebo vyčkají, až si je lektor u vstupu vyzvedne (pokud se do školy vrací a vstup je uzavřený).

Přítomnost rodičů je po individuální domluvě s lektorem možná pouze na první hodině v prvním týdnu výuky. Později v průběhu pololetí budeme organizovat ukázkové hodiny pro rodiče.

Jakékoliv dotazy k nástrojům či výuce budete mít možnost řešit s lektorem při předávání dětí nebo telefonicky. Přímo lektorovi omlouváte prostřednictvím SMS i nepřítomnost žáka na hodině. Kontakty na lektory jsou zveřejněny na stránkách Umělecké akademie nebo na nástěnce ve škole. V případě organizačních záležitostí se můžete obracet i osobně na Janu Bartošovou, která se mj. stará i o chod Akademie a bude letos v družině přítomná každé odpoledne, nebo na Janu Dubnovou (737242494).
Děkujeme a těšíme se na děti a na vše, co letos opět společně připravíme!
19. září 2016
Kroužky - začínáme!
Vážení rodiče,
připomínáme, že v týdnu od 19. září začínají tyto kroužky:
 • Hotus Lotus pro 2.-3. třídu, pondělí od 13.30 - 14.15 hod,
 • Matikáček pro 3.-5. třídu, úterý od 14.00 - 14.45 hod,
 • Matikáček pro 2. třídy, čtvrtek od 11.50 - 12.35 hod,
 • Anglická konverzace CCCC pro 4. a 5. třídu, pátek od 14.00 - 14.45 hod.

Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (matematika, úterý 7.45 - 8.45, čeština, čtvrtek 7.45 - 8.45) začíná až první týden v říjnu, tzn. 4. a 6. října. Připomínáme, že tyto kurzy jsou určeny pouze pro žáky naší školy.

Craft Club nebude pro nedostatek přihlášených otevřený.

Ukázkové hodiny klubu Záškolák v CVČ Měšice proběhnou v úterý 20. září. Více informací zde. Klub Záškolák pro naši školu zajišťuje CVČ Měšice, pokud máte jakékoliv dotazy, prosíme, obracejte se přímo na Ivetu Kameníkovou, koordinátorku Klubu Zaškolák, tel. 777 267 817.

Děkujeme a na všechny děti se již těšíme!
15. září 2016
Výskyt vší!
Vážení rodiče,

prosíme, pečlivě prohlížejte svým dětem vlasy, ve dvou třídách naší školy se objevily vši. Děvčatům s dlouhými vlasy česejte copy nebo culíky, aby se zabránilo šíření.
Předem vám děkujeme za spolupráci!
12. září 2016
Nabídka odpoledních kroužků v naší škole
Vážení rodiče, prohlédněte si nabídku odpoledních kroužků, které jsme pro žáky naší školy v odpoledních hodinách připravili. Pro přihlášení využijte kontakty uvedené u jednotlivých kurzů. Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 5 přihlášených, lekce začínají v týdnu od 19. září. Připomínáme, že ukázková hodina angličtiny Hotus Lotus pro 1.-3. třídy proběhne v MŠ Hovorčovice (pozor, nikoliv v ZŠ!) 14. září od 17.00 hod. Jste srdečně zváni!
8. září 2016
Klub Záškolák nabízí...
Vážení rodiče,
i v tomto školním roce můžete přihlásit děti do kroužků Klubu Zaškolák při CVČ Měšice, se kterým naše škola spolupracuje. Kroužky se konají každé úterý odpoledne a dopravu dětí do Měšic a zpět zajišťuje klubový autobus s dospělým dohledem. Vyzvedávání dětí z družiny před 15. hodinou bude řešeno ve spolupráci s vedoucí školní družiny. Vše o Klubu Zaškolák a nabídce kroužků najdete zde:
http://klub-za-skolak.webnode.cz/. Aktuální informace také na https://www.facebook.com/klubzaskolak/.

1. září 2016
První školní den
První školní den je za námi a my doufáme, že našim prvňáčkům, jejich rodičům a všem novým žákům v paměti zůstane milá vzpomínka a že i ostatní žáci se po dvou měsících prázdnin již těšili na své kamarády, paní učitelky, paní vychovatelky a vlastně vůbec na celou svoji krásnou školu...
Od zítra nám to již všem začne "naostro" a my věříme, že spolu děti opět prožijí rok plný nových, zajímavých zážitků, vzrušujícího objevování a bádání, legrace a společných chvil v kruhu prima kamarádů a za podpory obětavých pedagogů, kteří jsou po prázdninách opět plni síly a připraveni doprovázet děti na jejich cestě za poznáváním labyrintu světa. Těšíme se i na další spolupráci s vámi, rodiči, neboť bez vaší podpory a součinnosti by naše práce měla jen poloviční výsledky. Popřejme si tedy navzájem hodně energie a pozitivního naladění a vykročme do nového školního roku tou správnou nohou!
29. srpna 2016
Kurzy Umělecké akademie v 1. pololetí
Vážení rodiče a zájemci o výuku,
kurzy Umělecké akademie v 1. pololetí 2016/2017 jsou v tuto chvíli obsazené (poslední volná místa jsou v pouze v Hudebním ateliéru pro předškoláky a žáky 1. třídy ve čtvrtek od 15.00 a 15.45).
Na základě zápisů, které proběhly v červnu 2016, obdrželi všichni přijatí žáci v průběhu prázdnin e-mail s časem výuky, na který jsou přihlášeni. Orientanční rozvrh výuky si můžete prohlédnout zde. Prosíme ty z vás, kteří nám přihlášení doposud závazně nepotvrdili, aby tak učinili nejpozději do 2. září. Pokud nemůžete e-mail s časem výuky dohledat, kontaktujte nás na spolek.mros@gmail.com nebo tel. na 737242494 nebo 775974060. Lekce, které předběžně přihlášení žáci nepotvrdí do výše uvedeného data, nabídneme dalším zájemcům.
Definitivní rozvrh výuky naleznete od 12. září na nástěnce ve škole a v přihlašovacím systému na stránkách Umělecké akademie.
Výuka v Umělecké akademii začíná 19. září. Talentové zkoušky nových žáků do pěveckého sboru a dramatického ateliéru proběhnou v rámci výuky na úvodních 2 hodinách.
Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!       
26. srpna 2016
Informace pro prvňáčky a jejich rodiče
Milí žáci, vážení rodiče,
prvňáčky přivítáme 1. září i se školní taškou. Začátek školního roku budou mít žáci prvních tříd pozvolný:
 • 1. září - 1 vyučovací hodina,
 • 2. září - 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod),
 • 5. a 6. září - 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod),
 • 7., 8., 9. září - 4 vyučovací hodiny (11.45 hod, k vyzvednutí ve 12.30, pokud dítě chodí na oběd),
 • od pondělí 12. září - výuka bude probíhat podle rozvrhu dané třídy.
Děti, které jsou přihlášené do družiny, přecházejí po skončení vyučování automaticky do družiny a rodiče si je vyzvedávají v souladu s provozním řádem družiny. Ostatní děti si rodiče vyzvednou po skončení vyučování. V rámci prvního adaptačního týdne mohou rodiče prvňáčků v případě potřeby doprovodit své děti do šaten, kde je předáte paní učitelce. Prosíme, abyste se v šatnách nezdržovali, prostor v šatnách je velmi omezený a v době příchodu všech žáků do školy je přítomnost dalších rodičů opravdu těžko zvládnutelná. Do ostatních prostorů školy nemají rodiče přístup. Od 12. září již žáci prvních tříd přicházejí do šaten samostatně, rodiče se s nimi loučí u hlavního vchodu. Předem děkujeme, že nám pomůžete a budete toto pravidlo respektovat.  
Všechny ostatní informace vám budou podány na třídních schůzkách dne 5. září, které se konají od 17.30 hod v jídelně školy a poté v kmenových třídách.

Těšíme se na vás a vaše děti!
22. srpna 2016
Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu nového pavilonu naší ZŠ
Vážení rodiče, dovolujeme si vám oznámit, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat výstavbu nového pavilonu naší školy. Veřejná zakázka je zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek www.isvzus.cz. Zadávací dokumentace s textovými přílohami je na profilu zadavatele. Termín podání nabídek je 20. 9. 2016 do 10:00 hod. Pokud máte kontakty na  nějakou spolehlivou a zkušenou stavební firmu, budeme rádi, pokud tuto informaci předáte - výběr dobrého dodavatele je pro úspěšné dokončení stavby v termínu zcela zásadní. Děkujeme za podporu!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio