Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

9. srpna 2016
Přeplatky ze školní jídelny ZŠ
Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

v rámci vyúčtování plateb za školní stravování neprobíhá v naší škole plošné vracení přeplatků. Sledujte, prosím, aktuální zůstatky účtu Vašeho dítěte na www.strava.cz a na základě aktuálního stavu vždy sami dorovnejte stav účtu na výši měsíční zálohy. Měsíční záloha za stravné pro žáky 1. stupně ZŠ zůstává stejná, tedy 500,00 Kč. Děkujeme, že se staráte o plynulý provoz naší jídelny. S pozdravem vedoucí školní jídelny.
 
8. srpna 2016
Nabídka volných pracovních pozic v naší ZŠ a MŠ
Prohlédněte si nabídku volných pracovních pozic v naší ZŠ a MŠ. Pokud by vás zaujala nebo víte o někom ve svém okolí, kdo by měl o uvedené pozice zájem, neváhejte kontaktovat pí ředitelku mailem na adrese reditel@skolahovorcovice.cz a nezapomeňte přiložit svůj profesní životopis. Děkujeme a těšíme se na vás!
1. července 2016
Slovo ředitelky po roce...
Milí rodiče i další čtenáři těchto stránek,
máme za sebou první rok existence naší nové školy. Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli k jejímu vzniku, i těm, co se nebáli začínajícího dobrodružství a přihlásili své děti do naší školy. Pevně věřím, že toho dnes nelitují. Jejich spokojené tváře mluví ke konci června za ně, a to nás těší.
Co se nám tento rok povedlo? Úspěšně jsme prošli hodnocením ze strany hygieny a ze strany odborů, které chrání zaměstnance. Navázali jsme kontakty s okolními institucemi, včetně PPP a různých expertů na výchovu a vzdělávání. V červnu jsme zároveň získali 1. místo v soutěži školních webů 2016 v ČR (www.scoolweb.cz). Naladili jsme kolektiv školy na správnou strunu a věříme, že i děti si celý školní rok užily naplno a našly v novém kolektivu spoustu nových kamarádů. Tento rok nás opustili dva žáci 5. třídy, kteří budou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu a bylo to smutné loučení...přejeme jim do budoucích let jen to nejlepší a oni vědí, že k nám mají dveře kdykoli otevřené.
Rodiče našich dětí i rodičovské sdružení MROŠ se zapojili do všech činností, které škola uspořádala. Díky jejich pomoci byl cítit rodinný duch, který vládne v naší škole. Jsme jim vděční za pomoc během všech akcí školy, kterých bylo opravdu mnoho a každý se mohl dle svých schopností realizovat a zažít svůj úspěch. Stejně tak výborně obstála i Umělecká akademie, která nám ke konci školního roku na několika akcích předvedla plody svého působení, a tak jsme mohli být účastníky nádherných koncertů i dramatických představení.
Děkujeme všem: velkorysým rodičům, obětavým pedagogům a lektorům i všem ostatním zaměstnancům naší školy, radostným dětem i všem dobrodincům! Užijte si naplno letní prázdniny a těšíme se na setkání s Vámi se všemi opět 1.9.2016!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
23. června 2016
Organizace 30. června
Vážení rodiče,
dovolte několik organizačních záležitostí k poslednímu dni školního roku:
  • Rozdávání vysvědčení končí v 9.00 hod, poté si rodiče mohou žáky vyzvednout.
  • Žáci, kteří domů neodchází, zůstávají ve školní družině nebo školním klubu.
  • Oběd se vydává v 11.30, děti si můžete po obědě vyzvednout ve 12.00.
  • Školní klub již není po obědě v provozu, družina končí v 15.00.
Pokud žáci nebudou na rozdávání vysvědčení 30.6. přítomni, mohou si rodiče vysvědčení ve škole vyzvednout po domluvě e-mailem s pí ředitelkou v průběhu prázdnin. Vysvědčení nebude vydáno třetí osobě (kamarádi, spolužáci).

Děkujeme za spolupráci!  
21. června 2016
Příčná flétna - informace k výuce
Lektorka Eliška Těžká zájemcům představila příčnou flétnu, zodpověděla řadu dotazů a zahrála dětem několik skladeb. Na oplátku jí i děti ukázaly, kam ve hře na zobcovou flétnu postoupily. Rodiče žáků, kteří byli na ukázkové hodině přítomni, dostanou e-mail s žádostí o potvrzení zájmu o výuku příčné flétny v příštím roce. Případní další zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem na spolek.mros@gmail.com, pokud bude volné místo, budeme vás informovat. Pokroky na příčnou flétnu nebudou zprvu tak rychlé a protože chceme, aby i tito žáci měli možnost dále vystupovat a účastnit se společných vystoupení, budou mít možnost dále hrát i na zobcovou flétnu s Lídou Pražskou v rámci komorního flétnového souboru, který bude doprovázet školní pěvecký sbor a v příštím roce se bude připravovat i na soutěž uměleckých škol.
Rozvrh a podrobné informace k výuce zobcové a příčné flétny v příštím školním roce zveřejníme do konce června.  
19. června 2016
Div, diva, divadlo!
Žáci dramatického oboru zakončili v neděli svým vystoupením v sále CVČ Měšice první školní rok Umělecké akademie. Naši mladší herci a herečky pod vedením lektorky Báry Kouklíkové připravili Doktorskou pohádku a skupina pokročilejších divadelníků nás překvapila detektivní povídkou Zmizení herce Bendy z pera Karla Čapka. Obě představení byla velmi povedená a diváci se dobře bavili. Nechyběl ani živý hudební doprovod v podání žáků oboru kytara a trubka, které podpořil lektor Pavel Dvořák. A dokonce byla i ranní mlha, sice se trochu vymkla kontrole, ale to už ranní mlhy občas dělávají:-)... Děkujeme divákům za pěknou atmosféru a herce musíme pochválit za výborný výkon!
19. června 2016
Máme nejlepší web a už se o tom píše!
Přečtěte si o našem úspěchu v soutěži sCOOlweb 2016 v článku na novinky.cz
17. června 2016
Ukončení výuky v Akademii
Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že výuka v Umělecké akademii pro tento školní rok končí v pátek 17. června. V následujícím týdnu proběhnou ještě náhradní hodiny výuky klavíru lektorky Jany Vaněčkové, náhradní hodina Muzicírování a v pondělí 20.6. od 15.00 ukázková hodina výuky příčné flétny, kterou budeme nově nabízet od září. Školní rok zakončíme v neděli 19. června od 18.00 hod. divadelním představením v CVČ Měšice. Všichni jste srdečně zváni!
17. června 2016
Nabídka kurzů Umělecké akademie pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
Umělecká akademie bude v příštím školním roce pro žáky prvních tříd nabízet tyto obory:
  • Hudební ateliér - kolektivní hudební výchova zaměřená na rozvoj rytmiky, sluchu, intonace, zaměřujeme se na hlasovou průpravu, základy hry na flétnu. V průběhu roku se děti seznamují s různými nástroji, aby se uměly při výběru svého budoucího nástroje lépe zorientovat, a prohlubují si základy hudební teorie. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří pokračují z kurzu Muzicírováni. Výuka probíhá ve čtvrtek, vyučující Magdaléna Hochmanová
  • Školní pěvecký sbor - výuka probíhá v pondělí od 14 hod, vyučující Veronika Dvořáčková, Jana Pavlíčková
  • Dramatický ateliér - budeme přijímat nové zájemce pouze na doplnění volných míst. Výuka probíhá ve středu od 15.45, vyučující Martina Delišová.
     
Vzhledem k velkému zájmu o nabízené obory a omezené kapacitě volných míst prosíme, zašlete do 30. června předběžnou přihlášku na e-mail spolek.mros@gmail.com. Noví zájemci o výuku budou pozváni na talentové zkoušky, které proběhnou v týdnu od 12. září. Konkrétní termín zkoušek vám e-mailem upřesníme ještě před začátkem nového školního roku. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na shora uvedený e-mail nebo telefonicky na 737242494 (Jana Dubnová) nebo 775974060 (Jana Bartošová). Děkujeme a na všechny nové muzikanty a zpěváky se těšíme!
16. června 2016
Vyhráli jsme soutěž sCOOlweb 2016!
Je to tady! Cenu za nejlepší školní internetové stránky v kategorii A získává.... ZŠ a MŠ Hovorčovice! Z prvenství máme opravdu velikou radost, protože porota odborníků byla neúprosná a hodnocení přísné. Ani jsme nedoufali, že bychom sítem prošli. O to větší bylo překvapení, když na celostátní konferenci věnované školním webům zaznělo při vyhlašování výsledků soutěže z pódia Velkého sálu Nové radnice magistrátu hl. města Prahy jméno naší školy! Vítězství nás těší o to víc, že jsme vyhráli spolu se ZŠ Kunratice, která je považovaná za špičku českého základního školství a od počátku existence naší školy je nám vzorem. Diplom si můžete prohlédnout zde a brzy budou i fotografie a video z předávání cen.   
Info najdete také na odkaze: http://www.scoolweb.cz/vysledky/
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio