Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

POSLEDNÍ ZPRÁVY

26. srpna 2016
Informace pro prvňáčky a jejich rodiče
Milí žáci, vážení rodiče,
prvňáčky přivítáme 1. září i se školní taškou. Začátek školního roku budou mít žáci prvních tříd pozvolný:
  • 1. září - 1 vyučovací hodina,
  • 2. září - 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod),
  • 5. a 6. září - 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod),
  • 7., 8., 9. září - 4 vyučovací hodiny (11.45 hod, k vyzvednutí ve 12.30, pokud dítě chodí na oběd),
  • od pondělí 12. září - výuka bude probíhat podle rozvrhu dané třídy.
Děti, které jsou přihlášené do družiny, přecházejí po skončení vyučování automaticky do družiny a rodiče si je vyzvedávají v souladu s provozním řádem družiny. Ostatní děti si rodiče vyzvednou po skončení vyučování. V rámci prvního adaptačního týdne mohou rodiče prvňáčků v případě potřeby doprovodit své děti do šaten, kde je předáte paní učitelce. Prosíme, abyste se v šatnách nezdržovali, prostor v šatnách je velmi omezený a v době příchodu všech žáků do školy je přítomnost dalších rodičů opravdu těžko zvládnutelná. Do ostatních prostorů školy nemají rodiče přístup. Od 12. září již žáci prvních tříd přicházejí do šaten samostatně, rodiče se s nimi loučí u hlavního vchodu. Předem děkujeme, že nám pomůžete a budete toto pravidlo respektovat.  
Všechny ostatní informace vám budou podány na třídních schůzkách dne 5. září, které se konají od 17.30 hod v jídelně školy a poté v kmenových třídách.

Těšíme se na vás a vaše děti!
22. srpna 2016
Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu nového pavilonu naší ZŠ
Vážení rodiče, dovolujeme si vám oznámit, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat výstavbu nového pavilonu naší školy. Veřejná zakázka je zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek www.isvzus.cz. Zadávací dokumentace s textovými přílohami je na profilu zadavatele. Termín podání nabídek je 20. 9. 2016 do 10:00 hod. Pokud máte kontakty na  nějakou spolehlivou a zkušenou stavební firmu, budeme rádi, pokud tuto informaci předáte - výběr dobrého dodavatele je pro úspěšné dokončení stavby v termínu zcela zásadní. Děkujeme za podporu!
9. srpna 2016
Přeplatky ze školní jídelny ZŠ
Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

v rámci vyúčtování plateb za školní stravování neprobíhá v naší škole plošné vracení přeplatků. Sledujte, prosím, aktuální zůstatky účtu Vašeho dítěte na www.strava.cz a na základě aktuálního stavu vždy sami dorovnejte stav účtu na výši měsíční zálohy. Měsíční záloha za stravné pro žáky 1. stupně ZŠ zůstává stejná, tedy 500,00 Kč. Děkujeme, že se staráte o plynulý provoz naší jídelny. S pozdravem vedoucí školní jídelny.
 
8. srpna 2016
Nabídka volných pracovních pozic v naší ZŠ a MŠ
Prohlédněte si nabídku volných pracovních pozic v naší ZŠ a MŠ. Pokud by vás zaujala nebo víte o někom ve svém okolí, kdo by měl o uvedené pozice zájem, neváhejte kontaktovat pí ředitelku mailem na adrese reditel@skolahovorcovice.cz a nezapomeňte přiložit svůj profesní životopis. Děkujeme a těšíme se na vás!
1. července 2016
Slovo ředitelky po roce...
Milí rodiče i další čtenáři těchto stránek,
máme za sebou první rok existence naší nové školy. Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli k jejímu vzniku, i těm, co se nebáli začínajícího dobrodružství a přihlásili své děti do naší školy. Pevně věřím, že toho dnes nelitují. Jejich spokojené tváře mluví ke konci června za ně, a to nás těší.
Co se nám tento rok povedlo? Úspěšně jsme prošli hodnocením ze strany hygieny a ze strany odborů, které chrání zaměstnance. Navázali jsme kontakty s okolními institucemi, včetně PPP a různých expertů na výchovu a vzdělávání. V červnu jsme zároveň získali 1. místo v soutěži školních webů 2016 v ČR (www.scoolweb.cz). Naladili jsme kolektiv školy na správnou strunu a věříme, že i děti si celý školní rok užily naplno a našly v novém kolektivu spoustu nových kamarádů. Tento rok nás opustili dva žáci 5. třídy, kteří budou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu a bylo to smutné loučení...přejeme jim do budoucích let jen to nejlepší a oni vědí, že k nám mají dveře kdykoli otevřené.
Rodiče našich dětí i rodičovské sdružení MROŠ se zapojili do všech činností, které škola uspořádala. Díky jejich pomoci byl cítit rodinný duch, který vládne v naší škole. Jsme jim vděční za pomoc během všech akcí školy, kterých bylo opravdu mnoho a každý se mohl dle svých schopností realizovat a zažít svůj úspěch. Stejně tak výborně obstála i Umělecká akademie, která nám ke konci školního roku na několika akcích předvedla plody svého působení, a tak jsme mohli být účastníky nádherných koncertů i dramatických představení.
Děkujeme všem: velkorysým rodičům, obětavým pedagogům a lektorům i všem ostatním zaměstnancům naší školy, radostným dětem i všem dobrodincům! Užijte si naplno letní prázdniny a těšíme se na setkání s Vámi se všemi opět 1.9.2016!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
23. června 2016
Organizace 30. června
Vážení rodiče,
dovolte několik organizačních záležitostí k poslednímu dni školního roku:
  • Rozdávání vysvědčení končí v 9.00 hod, poté si rodiče mohou žáky vyzvednout.
  • Žáci, kteří domů neodchází, zůstávají ve školní družině nebo školním klubu.
  • Oběd se vydává v 11.30, děti si můžete po obědě vyzvednout ve 12.00.
  • Školní klub již není po obědě v provozu, družina končí v 15.00.
Pokud žáci nebudou na rozdávání vysvědčení 30.6. přítomni, mohou si rodiče vysvědčení ve škole vyzvednout po domluvě e-mailem s pí ředitelkou v průběhu prázdnin. Vysvědčení nebude vydáno třetí osobě (kamarádi, spolužáci).

Děkujeme za spolupráci!  
21. června 2016
Příčná flétna - informace k výuce
Lektorka Eliška Těžká zájemcům představila příčnou flétnu, zodpověděla řadu dotazů a zahrála dětem několik skladeb. Na oplátku jí i děti ukázaly, kam ve hře na zobcovou flétnu postoupily. Rodiče žáků, kteří byli na ukázkové hodině přítomni, dostanou e-mail s žádostí o potvrzení zájmu o výuku příčné flétny v příštím roce. Případní další zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem na spolek.mros@gmail.com, pokud bude volné místo, budeme vás informovat. Pokroky na příčnou flétnu nebudou zprvu tak rychlé a protože chceme, aby i tito žáci měli možnost dále vystupovat a účastnit se společných vystoupení, budou mít možnost dále hrát i na zobcovou flétnu s Lídou Pražskou v rámci komorního flétnového souboru, který bude doprovázet školní pěvecký sbor a v příštím roce se bude připravovat i na soutěž uměleckých škol.
Rozvrh a podrobné informace k výuce zobcové a příčné flétny v příštím školním roce zveřejníme do konce června.  
19. června 2016
Div, diva, divadlo!
Žáci dramatického oboru zakončili v neděli svým vystoupením v sále CVČ Měšice první školní rok Umělecké akademie. Naši mladší herci a herečky pod vedením lektorky Báry Kouklíkové připravili Doktorskou pohádku a skupina pokročilejších divadelníků nás překvapila detektivní povídkou Zmizení herce Bendy z pera Karla Čapka. Obě představení byla velmi povedená a diváci se dobře bavili. Nechyběl ani živý hudební doprovod v podání žáků oboru kytara a trubka, které podpořil lektor Pavel Dvořák. A dokonce byla i ranní mlha, sice se trochu vymkla kontrole, ale to už ranní mlhy občas dělávají:-)... Děkujeme divákům za pěknou atmosféru a herce musíme pochválit za výborný výkon!
19. června 2016
Máme nejlepší web a už se o tom píše!
Přečtěte si o našem úspěchu v soutěži sCOOlweb 2016 v článku na novinky.cz
17. června 2016
Ukončení výuky v Akademii
Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že výuka v Umělecké akademii pro tento školní rok končí v pátek 17. června. V následujícím týdnu proběhnou ještě náhradní hodiny výuky klavíru lektorky Jany Vaněčkové, náhradní hodina Muzicírování a v pondělí 20.6. od 15.00 ukázková hodina výuky příčné flétny, kterou budeme nově nabízet od září. Školní rok zakončíme v neděli 19. června od 18.00 hod. divadelním představením v CVČ Měšice. Všichni jste srdečně zváni!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio