Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

19. června 2016
Div, diva, divadlo!
Žáci dramatického oboru zakončili v neděli svým vystoupením v sále CVČ Měšice první školní rok Umělecké akademie. Naši mladší herci a herečky pod vedením lektorky Báry Kouklíkové připravili Doktorskou pohádku a skupina pokročilejších divadelníků nás překvapila detektivní povídkou Zmizení herce Bendy z pera Karla Čapka. Obě představení byla velmi povedená a diváci se dobře bavili. Nechyběl ani živý hudební doprovod v podání žáků oboru kytara a trubka, které podpořil lektor Pavel Dvořák. A dokonce byla i ranní mlha, sice se trochu vymkla kontrole, ale to už ranní mlhy občas dělávají:-)... Děkujeme divákům za pěknou atmosféru a herce musíme pochválit za výborný výkon!
19. června 2016
Máme nejlepší web a už se o tom píše!
Přečtěte si o našem úspěchu v soutěži sCOOlweb 2016 v článku na novinky.cz
17. června 2016
Ukončení výuky v Akademii
Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že výuka v Umělecké akademii pro tento školní rok končí v pátek 17. června. V následujícím týdnu proběhnou ještě náhradní hodiny výuky klavíru lektorky Jany Vaněčkové, náhradní hodina Muzicírování a v pondělí 20.6. od 15.00 ukázková hodina výuky příčné flétny, kterou budeme nově nabízet od září. Školní rok zakončíme v neděli 19. června od 18.00 hod. divadelním představením v CVČ Měšice. Všichni jste srdečně zváni!
17. června 2016
Nabídka kurzů Umělecké akademie pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
Umělecká akademie bude v příštím školním roce pro žáky prvních tříd nabízet tyto obory:
  • Hudební ateliér - kolektivní hudební výchova zaměřená na rozvoj rytmiky, sluchu, intonace, zaměřujeme se na hlasovou průpravu, základy hry na flétnu. V průběhu roku se děti seznamují s různými nástroji, aby se uměly při výběru svého budoucího nástroje lépe zorientovat, a prohlubují si základy hudební teorie. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří pokračují z kurzu Muzicírováni. Výuka probíhá ve čtvrtek, vyučující Magdaléna Hochmanová
  • Školní pěvecký sbor - výuka probíhá v pondělí od 14 hod, vyučující Veronika Dvořáčková, Jana Pavlíčková
  • Dramatický ateliér - budeme přijímat nové zájemce pouze na doplnění volných míst. Výuka probíhá ve středu od 15.45, vyučující Martina Delišová.
     
Vzhledem k velkému zájmu o nabízené obory a omezené kapacitě volných míst prosíme, zašlete do 30. června předběžnou přihlášku na e-mail spolek.mros@gmail.com. Noví zájemci o výuku budou pozváni na talentové zkoušky, které proběhnou v týdnu od 12. září. Konkrétní termín zkoušek vám e-mailem upřesníme ještě před začátkem nového školního roku. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na shora uvedený e-mail nebo telefonicky na 737242494 (Jana Dubnová) nebo 775974060 (Jana Bartošová). Děkujeme a na všechny nové muzikanty a zpěváky se těšíme!
16. června 2016
Vyhráli jsme soutěž sCOOlweb 2016!
Je to tady! Cenu za nejlepší školní internetové stránky v kategorii A získává.... ZŠ a MŠ Hovorčovice! Z prvenství máme opravdu velikou radost, protože porota odborníků byla neúprosná a hodnocení přísné. Ani jsme nedoufali, že bychom sítem prošli. O to větší bylo překvapení, když na celostátní konferenci věnované školním webům zaznělo při vyhlašování výsledků soutěže z pódia Velkého sálu Nové radnice magistrátu hl. města Prahy jméno naší školy! Vítězství nás těší o to víc, že jsme vyhráli spolu se ZŠ Kunratice, která je považovaná za špičku českého základního školství a od počátku existence naší školy je nám vzorem. Diplom si můžete prohlédnout zde a brzy budou i fotografie a video z předávání cen.   
Info najdete také na odkaze: http://www.scoolweb.cz/vysledky/
13. června 2016
Podpořte svým hlasem naši školu v architektonické soutěži
Vážení rodiče,
podpořte projekt naší školy v prestižní architektonické soutěži Architekt obci, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec. První kolo hlasování probíhá na facebookové stránce Svazu měst a obcí do 19. června. Obyvatelé zde mají právo dávat preferenční hlasy (like) přihlášeným architektonickým počinům. Projekt naší školy je v tuto chvíli na 3. místě, pojďme ho svými hlasy posunout na vítězné 1. místo! Dejme naší škole a obci šanci získat prestižní ocenění a vstoupit do povědomí renomovaných architektů. Předem vám za váš "like" děkujeme!
9. června 2016
Koncert v kostele
Koncert byl opravdu mimořádným zážitkem pro všechny přítomné! Všem dětem se vystoupení krásně povedlo a atmosféra, kterou přítomní diváci vytvořili, byla ohromná. Každý vystupující sklidil za svůj výkon neutuchající potlesk a šťastné úsměvy, které nadšené ovace publika na tvářích dětí vykouzlily, byly pro nás všechny tou největší odměnou. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem pedagogům za obrovský kus práce, kterou s dětmi v prvním roce působení naší Umělecké akademie udělali, a rodičům za jejich podporu a pochopení. Velký dík patří i všem, kteří dobrovolným vstupným přispěli na údržbu varhan v našem kostele. Celkem jsme díky vám získali neuvěřitelných 3015 Kč! Moc vám děkujeme!
1. června 2016
Děti dětem - poděkování
Velká pochvala našim nejstarším - žákům 4. a 5. třídy! Přípravy zábavného dopoledne u  příležitosti Dne dětí  se zhostili lépe než výborně. Svým mladším spolužákům připravili nejrůznější stanoviště a podle nápaditých kostýmů i podle informací, které jsme od našeho zpravodaje ze zákulisí dostali, si i oni svou roli organizátorů velmi užili. Děkujeme všem za příjemně strávené dopoledne v parku a těšíme se na další podobnou akci! Fotografie budou ve fotogalerii co nevidět...
1. června 2016
Informace o družině a zápisu do družiny
Vážení rodiče,
v dokumentech školy najdete aktuální informace týkající se přihlášení a provozního řádu družiny. Zápis do družiny na školní rok 2016/2017 se koná v již avizovaných termínech - pro žáky budoucích 1. tříd dne 7. června od 17 hod. a pro žáky budoucích 2. tříd dne 13. června od 17.00 hod. v jídelně školy. Do družiny budou přijímáni žáci dle stanovených kritérií.
K zápisu nezapomeňte přinést přihlášku do družiny, potvrzení od zaměstnavatele obou rodičů a vyplněný zápisní lístek.Tyto dokumenty i kritéria přijímání naleznete v modulu ZŠ, v sekci „Dokumenty,formuláře“. Prosíme, věnujte pozornost také řádu školní družiny, kde jsou popsána nová opatření v organizaci provozu družiny pro příští školní rok.
U zápisu bude přítomná vedoucí družiny i ředitelka školy, které vám objasní provozní podmínky fungování družiny v příštím školním roce a zodpoví veškeré vaše dotazy. Prosíme, vyčkejte tedy se svými případnými otázkami na tyto schůzky. Děkujeme za pochopení! Vedení školy
1. června 2016
Organizace výuky v příštím školním roce
Vážení rodiče,
rádi bychom vás v předstihu informovali, že v příštím školním roce budou rozvrhy výuky jednotlivých tříd nastaveny tak, aby výuku končily současně vždy jen 2 třídy. Toto opatření je nutné vzhledem ke kapacitě výdejny a školní jídelny. Organizace vyučování proto bude v příštím školním roce následující: 1. třídy budou končit vyučování vždy v 11.40 hod., 2. třídy ve 12.35 hod. a 3.-5. třída ve 13.30 hod. Této skutečnosti může být s ohledem na hodinovou dotaci jednotlivých ročníků uzpůsoben i začátek vyučování. V případě potřeby budou mít žáci možnost počkat na začátek vyučování pod dohledem v budově školy. Rozvrhy na školní rok 2016/2017 budou zveřejněny poslední týden v srpnu. Školní klub bude na příští školní rok z důvodu nedostatku prostoru zrušen.
Děkujeme za pochopení některých nutných kroků, které musíme pro zajištění hladkého chodu školy v příštím školním roce učinit, a držme si palce, abychom se 1. září 2017 mohli těšit z nových prostorů v novém pavilonu naší školy. Vedení školy
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio