Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

25. srpna 2017
Pomoc s úklidem nové budovy
Rádi bychom vás všechny, kteří máte čas a chuť, požádali o pomoc při konečném úklidu nové budovy, který bude probíhat od pondělí 28.8.2017 do 31.8.2017, vždy od 8:00 hodin ráno. Všem dobrovolníkům za jejich pomoc velice děkujeme a na společný start se už opravdu těšíme!
21. srpna 2017
Prosíme o pomoc ochotné tatínky
Milí rodiče, prosíme o pomoc pár tatínků, kteří by mohli přijít do školy v pátek 25. srpna dopoledne mezi 9.00 - 10.00 hod a pomoci s vykládáním kamionu s nábytkem. Mělo by se jednat o závoz poslední velké várky a potřebovali bychom náklad společnými silami co nejrychleji složit a vynosit do místností v nové budově školy. Kamion jede z Moravy, plánovaný příjezd je, jak již bylo zmíněno, mezi 9.00 a 10.00 hod. Dobrovolníci se mohou hlásit přímo paní ředitelce mailem reditel@skolahovorcovice.cz nebo telefonicky na 723028977. Do mailu na sebe uveďte telefon, abychom vás případně mohli kontaktovat a upřesnit čas příjezdu. Předem všem ochotným dobrovolníkům VELICE DĚKUJEME!    
15. srpna 2017
Nesem vám noviny...
Pěkný letní prázdninový den milí rodiče a přátelé naší Umělecké akademie,
 
přinášíme vám, či spíše vám tak trochu dlužíme, jednu novinu. Tou je filmový záznam lidové vánoční hry: "Já bych rád k Betlému", kterou v prosinci nastudovali žáci dramatického ateliéru pod vedením Martiny Delišové. Věříme, že vás potěší i nyní, ač je léto v plném proudu a na vánoční čas zatím ještě nikdo nepomýšlí... 
Záznam si můžeme stáhnout na adrese:
heslo: besidka
 
Natáčeli a sestříhali jsme celá dvě odehraná představení a využili služeb profesionála s kamerou i studiem. Pokud budete mít při sledování či krátce po něm pocit, že štědrý den nemusí nutně připadnout pouze na 24. prosinec a chtěli byste na vznik tohoto krátkého filmu zpětně něco málo přispět, budeme rádi za jakýkoliv váš dar. Kdyby všichni čtenáři této zprávy pomohli částkou cca 200 Kč, měli bychom opět slušný základ pro natáčení dalších vystoupení a to by byla pro děti i všechny dobrovolníky Umělecké akademie skvělá zpráva.
 
Pokud se rozhodnete přispět, číslo účtu spolku MROŠ je 2300864897/2010, do poznámky pro příjemce, prosíme, uveďte "Vánoce". Předem vám za vaše příspěvky děkujeme!

Užijte si zbývající prázdninové dny a těšíme se na vás v novém školním roce a v nových prostorách naší školy! Za MROŠ Jana Bartošová
10. srpna 2017
Jdeme do finále!
Výstavba nové budovy ZŠ finišuje, instalujeme vybavení, nábytek... Od 21. srpna zahájíme stěhování a přesun tříd do nové budovy a paní učitelky si v nové i staré budově začnou připravovat svá nová působiště, aby mohly 4. září přivítat své ovečky. Čeká nás perných 14 dní, ale už se všichni těšíme, až se zabydlíme - někdo v novém přes ulici a někdo v útulných prostorách původní školy, kde se nám rázem bude mnohem lépe žít a dýchat. Takže už se všichni nemůžeme dočkat! Stejně jako před dvěma lety uvítáme i tentokrát pomocné ruce ochotných dobrovolníků - při stěhování, úklidu apod. Pokud byste měli čas přiložit ruku k dílu, pak můžete s nabídkou oslovit přímo své třídní učitelky nebo nám napište na info@skolahovorcovice.cz. Předem děkujeme a těšíme se na vás všechny nejpozději 4. září v 8 hodin při slavnostím zahájení nového školního roku.
3. července 2017
Slovo ředitelky ke konci školního roku
Milí rodiče i další návštěvníci těchto stránek,
máme za sebou druhý rok existence naší školy. Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli posílit její dobré jméno i těm, kteří nám projevují neustále svou důvěru a podporují naši školu všemi možnými způsoby. Pevně věřím, že jim jejich důvěru oplácíme. Tváře spokojených dětí mluví za vše. V tomto školním roce jsme zažili velmi kladné hodnocení nejen ze strany ČSI, ale i ze strany široké veřejnosti; ostatně neustálý zájem o přihlášení dětí do naší školy je toho důkazem.
Co se nám tento rok povedlo? Velmi nás potěšilo již zmíněné hodnocení ČŠI, která naši základní i mateřskou školu prohlásila za školu inspirativní praxe, ale my jdeme ještě dále; snažíme se na základě zkušeností uplynulých let nastavovat ty nejlepší postupy a metody v naší výuce. V mateřské škole jsme se zapojili do projektu kolegiální podpory „Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ“, kde se naše MŠ stane školicím místem pro ostatní pedagogy okolních MŠ. V základní škole jsme se zapojili do projektu „Kolegiální podpora v osobnostním i profesním rozvoj pedagogů“, kde nosnou částí je Hejného metoda. Opět i zde jde o lektorství našich pedagogů a podporu pedagogů začínajících. V obou školách tedy probíhají i školicí aktivity ze strany našich pedagogů v oblasti metod, které lépe rozvíjejí pochopení a osvojení si nových zkušeností, vědomostí a dovedností, které jsou nezbytné pro další studium a život.
Pokroky jsme zaznamenali i v mimoškolních aktivitách, zejména pak v umělecké oblasti v rámci Umělecké akademie, kde se děti stále posouvají a zdokonalují. Každý měsíc jsme se s dětmi zúčastnili minimálně jedné akce, ať se jednalo o divadelní představení, koncert nebo projekty či různé výstavy. Nechyběly ani každoroční adaptační kurzy, škola v přírodě a výlety na konci školního roku.
Potkaly nás ale v tomto roce i smutné chvíle. Po krátkém těžkém onemocnění nás opustil žák 5. ročníku. Stále se s touto ztrátou nemůžeme vyrovnat a nikdy jsme nepředpokládali, že by se něco takového mohlo stát. Je nám to všem opravdu velmi líto a nikdy na něj nezapomeneme.
Po celý rok se rodiče našich dětí zapojili do všech činností pořádaných školou a velmi jim za jejich pomoc děkujeme, zároveň i za sponzorské dary ve všech podobách.
Děkujeme všem: velkorysým rodičům, obětavým vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy, radostným dětem i všem dobrodincům, kteří nám drží palce.
 
Blíží se nový školní rok, na který se připravujeme již nyní, protože musíme vybavit novou budovu základní školy na nové adrese U Rybníka 930, a tak nám z prázdnin moc času nezbývá, ale vy si vytoužený čas prázdnin užijte naplno a vychutnejte si je plnými doušky!
4. září se na vás na všechny těším na shledanou u budovy 1. stupně ZŠ, kde se všichni opět sejdeme.
S úctou
Jana Hirková, ředitelka školy
 
1. července 2017
HURÁ... PRÁZDNINY!!!
A je to tady! Nejkrásnější den ve školním roce - začínají PRÁZDNINY! Krásně si je všichni užijte a v září se nám všichni ve zdraví vraťte se spoustou zajímavých zážitků!
30. června 2017
Poslední týden školního roku
Poslední den v pátek 30. června si první hodinu ve všech třídách předáme vysvědčení, pochvaly a rozloučíme se s žáky, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Pak si popřejeme krásné prázdniny a zazvoníme na zvonec a tím bude dalšímu školnímu roku konec:-)! 
Družina je tento den zajištěna jen do 15:00 hodin a pouze pro ty děti, které rodiče do družiny předem nahlásí. Stejně tak oběd bude v pátek 30. června vydáván jen přihlášeným strávníkům. Děkujeme za pochopení!
27. června 2017
Výsledky zápisu do družiny
Vážení rodiče, do družiny byli pro školní rok 2017/2018 přijati všichni žáci z budoucích 1.-3. tříd, jejichž rodiče podali do družiny přihlášku. 
25. června 2017
Rozloučení s rodiči ve 2. třídách
Ve středu 21. června se 2. třídy a jejich paní učitelky pro tento školní rok rozloučily s rodiči společnou výukovou hodinou českého jazyka. Děti i rodiče pracovali velmi svědomitě a zadané úkoly plnili na výbornou. Všem patří za práci v hodině, snahu i hojnou účast velká pochvala a věříme, že si rodiče, ale i prarodiče, návrat do školních lavic užili. Děkujeme, že jste děti potěšili svou přítomností a těšíme se na další společné hodiny v příštím roce!
23. června 2017
Poděkování
Moc děkujeme panu Šimberovi, který nás stále zásobuje spoustou výtvarných a jiných potřeb a dnes nám již podruhé všem udělal radost i výbornou zmrzlinou! DĚKUJEME!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio