Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

12. září 2016
Nabídka odpoledních kroužků v naší škole
Vážení rodiče, prohlédněte si nabídku odpoledních kroužků, které jsme pro žáky naší školy v odpoledních hodinách připravili. Pro přihlášení využijte kontakty uvedené u jednotlivých kurzů. Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 5 přihlášených, lekce začínají v týdnu od 19. září. Připomínáme, že ukázková hodina angličtiny Hotus Lotus pro 1.-3. třídy proběhne v MŠ Hovorčovice (pozor, nikoliv v ZŠ!) 14. září od 17.00 hod. Jste srdečně zváni!
8. září 2016
Klub Záškolák nabízí...
Vážení rodiče,
i v tomto školním roce můžete přihlásit děti do kroužků Klubu Zaškolák při CVČ Měšice, se kterým naše škola spolupracuje. Kroužky se konají každé úterý odpoledne a dopravu dětí do Měšic a zpět zajišťuje klubový autobus s dospělým dohledem. Vyzvedávání dětí z družiny před 15. hodinou bude řešeno ve spolupráci s vedoucí školní družiny. Vše o Klubu Zaškolák a nabídce kroužků najdete zde:
http://klub-za-skolak.webnode.cz/. Aktuální informace také na https://www.facebook.com/klubzaskolak/.

1. září 2016
První školní den
První školní den je za námi a my doufáme, že našim prvňáčkům, jejich rodičům a všem novým žákům v paměti zůstane milá vzpomínka a že i ostatní žáci se po dvou měsících prázdnin již těšili na své kamarády, paní učitelky, paní vychovatelky a vlastně vůbec na celou svoji krásnou školu...
Od zítra nám to již všem začne "naostro" a my věříme, že spolu děti opět prožijí rok plný nových, zajímavých zážitků, vzrušujícího objevování a bádání, legrace a společných chvil v kruhu prima kamarádů a za podpory obětavých pedagogů, kteří jsou po prázdninách opět plni síly a připraveni doprovázet děti na jejich cestě za poznáváním labyrintu světa. Těšíme se i na další spolupráci s vámi, rodiči, neboť bez vaší podpory a součinnosti by naše práce měla jen poloviční výsledky. Popřejme si tedy navzájem hodně energie a pozitivního naladění a vykročme do nového školního roku tou správnou nohou!
29. srpna 2016
Kurzy Umělecké akademie v 1. pololetí
Vážení rodiče a zájemci o výuku,
kurzy Umělecké akademie v 1. pololetí 2016/2017 jsou v tuto chvíli obsazené (poslední volná místa jsou v pouze v Hudebním ateliéru pro předškoláky a žáky 1. třídy ve čtvrtek od 15.00 a 15.45).
Na základě zápisů, které proběhly v červnu 2016, obdrželi všichni přijatí žáci v průběhu prázdnin e-mail s časem výuky, na který jsou přihlášeni. Orientanční rozvrh výuky si můžete prohlédnout zde. Prosíme ty z vás, kteří nám přihlášení doposud závazně nepotvrdili, aby tak učinili nejpozději do 2. září. Pokud nemůžete e-mail s časem výuky dohledat, kontaktujte nás na spolek.mros@gmail.com nebo tel. na 737242494 nebo 775974060. Lekce, které předběžně přihlášení žáci nepotvrdí do výše uvedeného data, nabídneme dalším zájemcům.
Definitivní rozvrh výuky naleznete od 12. září na nástěnce ve škole a v přihlašovacím systému na stránkách Umělecké akademie.
Výuka v Umělecké akademii začíná 19. září. Talentové zkoušky nových žáků do pěveckého sboru a dramatického ateliéru proběhnou v rámci výuky na úvodních 2 hodinách.
Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!       
26. srpna 2016
Informace pro prvňáčky a jejich rodiče
Milí žáci, vážení rodiče,
prvňáčky přivítáme 1. září i se školní taškou. Začátek školního roku budou mít žáci prvních tříd pozvolný:
  • 1. září - 1 vyučovací hodina,
  • 2. září - 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod),
  • 5. a 6. září - 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod),
  • 7., 8., 9. září - 4 vyučovací hodiny (11.45 hod, k vyzvednutí ve 12.30, pokud dítě chodí na oběd),
  • od pondělí 12. září - výuka bude probíhat podle rozvrhu dané třídy.
Děti, které jsou přihlášené do družiny, přecházejí po skončení vyučování automaticky do družiny a rodiče si je vyzvedávají v souladu s provozním řádem družiny. Ostatní děti si rodiče vyzvednou po skončení vyučování. V rámci prvního adaptačního týdne mohou rodiče prvňáčků v případě potřeby doprovodit své děti do šaten, kde je předáte paní učitelce. Prosíme, abyste se v šatnách nezdržovali, prostor v šatnách je velmi omezený a v době příchodu všech žáků do školy je přítomnost dalších rodičů opravdu těžko zvládnutelná. Do ostatních prostorů školy nemají rodiče přístup. Od 12. září již žáci prvních tříd přicházejí do šaten samostatně, rodiče se s nimi loučí u hlavního vchodu. Předem děkujeme, že nám pomůžete a budete toto pravidlo respektovat.  
Všechny ostatní informace vám budou podány na třídních schůzkách dne 5. září, které se konají od 17.30 hod v jídelně školy a poté v kmenových třídách.

Těšíme se na vás a vaše děti!
22. srpna 2016
Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu nového pavilonu naší ZŠ
Vážení rodiče, dovolujeme si vám oznámit, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat výstavbu nového pavilonu naší školy. Veřejná zakázka je zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek www.isvzus.cz. Zadávací dokumentace s textovými přílohami je na profilu zadavatele. Termín podání nabídek je 20. 9. 2016 do 10:00 hod. Pokud máte kontakty na  nějakou spolehlivou a zkušenou stavební firmu, budeme rádi, pokud tuto informaci předáte - výběr dobrého dodavatele je pro úspěšné dokončení stavby v termínu zcela zásadní. Děkujeme za podporu!
9. srpna 2016
Přeplatky ze školní jídelny ZŠ
Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

v rámci vyúčtování plateb za školní stravování neprobíhá v naší škole plošné vracení přeplatků. Sledujte, prosím, aktuální zůstatky účtu Vašeho dítěte na www.strava.cz a na základě aktuálního stavu vždy sami dorovnejte stav účtu na výši měsíční zálohy. Měsíční záloha za stravné pro žáky 1. stupně ZŠ zůstává stejná, tedy 500,00 Kč. Děkujeme, že se staráte o plynulý provoz naší jídelny. S pozdravem vedoucí školní jídelny.
 
8. srpna 2016
Nabídka volných pracovních pozic v naší ZŠ a MŠ
Prohlédněte si nabídku volných pracovních pozic v naší ZŠ a MŠ. Pokud by vás zaujala nebo víte o někom ve svém okolí, kdo by měl o uvedené pozice zájem, neváhejte kontaktovat pí ředitelku mailem na adrese reditel@skolahovorcovice.cz a nezapomeňte přiložit svůj profesní životopis. Děkujeme a těšíme se na vás!
1. července 2016
Slovo ředitelky po roce...
Milí rodiče i další čtenáři těchto stránek,
máme za sebou první rok existence naší nové školy. Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli k jejímu vzniku, i těm, co se nebáli začínajícího dobrodružství a přihlásili své děti do naší školy. Pevně věřím, že toho dnes nelitují. Jejich spokojené tváře mluví ke konci června za ně, a to nás těší.
Co se nám tento rok povedlo? Úspěšně jsme prošli hodnocením ze strany hygieny a ze strany odborů, které chrání zaměstnance. Navázali jsme kontakty s okolními institucemi, včetně PPP a různých expertů na výchovu a vzdělávání. V červnu jsme zároveň získali 1. místo v soutěži školních webů 2016 v ČR (www.scoolweb.cz). Naladili jsme kolektiv školy na správnou strunu a věříme, že i děti si celý školní rok užily naplno a našly v novém kolektivu spoustu nových kamarádů. Tento rok nás opustili dva žáci 5. třídy, kteří budou pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu a bylo to smutné loučení...přejeme jim do budoucích let jen to nejlepší a oni vědí, že k nám mají dveře kdykoli otevřené.
Rodiče našich dětí i rodičovské sdružení MROŠ se zapojili do všech činností, které škola uspořádala. Díky jejich pomoci byl cítit rodinný duch, který vládne v naší škole. Jsme jim vděční za pomoc během všech akcí školy, kterých bylo opravdu mnoho a každý se mohl dle svých schopností realizovat a zažít svůj úspěch. Stejně tak výborně obstála i Umělecká akademie, která nám ke konci školního roku na několika akcích předvedla plody svého působení, a tak jsme mohli být účastníky nádherných koncertů i dramatických představení.
Děkujeme všem: velkorysým rodičům, obětavým pedagogům a lektorům i všem ostatním zaměstnancům naší školy, radostným dětem i všem dobrodincům! Užijte si naplno letní prázdniny a těšíme se na setkání s Vámi se všemi opět 1.9.2016!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
23. června 2016
Organizace 30. června
Vážení rodiče,
dovolte několik organizačních záležitostí k poslednímu dni školního roku:
  • Rozdávání vysvědčení končí v 9.00 hod, poté si rodiče mohou žáky vyzvednout.
  • Žáci, kteří domů neodchází, zůstávají ve školní družině nebo školním klubu.
  • Oběd se vydává v 11.30, děti si můžete po obědě vyzvednout ve 12.00.
  • Školní klub již není po obědě v provozu, družina končí v 15.00.
Pokud žáci nebudou na rozdávání vysvědčení 30.6. přítomni, mohou si rodiče vysvědčení ve škole vyzvednout po domluvě e-mailem s pí ředitelkou v průběhu prázdnin. Vysvědčení nebude vydáno třetí osobě (kamarádi, spolužáci).

Děkujeme za spolupráci!  
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio