Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

16. ledna 2016
Bruslení 20. ledna není
Bruslení ve středu 21. ledna je zrušeno (z důvodu nepřítomnosti trenéra na stadionu), žáci půjdou na tělocvik do tenisové haly. Další hodina bruslení, tedy ve středu 27. ledna, proběhne normálně. Zrušená hodina se pak přesouvá na 10. února. Děkujeme za pochopení!   
15. ledna 2016
Nový kroužek Matikáček
Vážení rodiče, od nového pololetí jsme pro děti připravili nabídku nového kroužku, který si děti samy nazvaly MATIKÁČEK. Povede ho paní učitelka Jitka Vokšická a bude zaměřený na rozvoj matematických představ a chápání souvislostí. Staneme se matematickými detektivy, budeme pátrat, hledat řešení záhad, budeme přicházet věcem na kloub... První ukázková hodina se bude konat již příští čtvrtek, tedy 21. ledna od 13.00. Děti se mohou přijít nezávazně podívat a pokud by je práce matematického detektiva zaujala, začínáme po jarních prázdninách ve čtvrtek 11. února ve 13.00. Výuka bude probíhat do konce května, v červnu si necháme prostor na případné náhrady hodin, které by odpadly (ŠvP apod.). Cena kroužku je 500,- Kč za pololetí, hradí se na účet školy 271454338/0300. Kroužek je určen pro žáky 2.-5. tříd a hlásit se můžete přímo paní učitelce Vokšické.
1. ledna 2016
DRUŽINA - změny od 4.1.2016
Vážení rodiče,
od 4.1.2016 proběhnou ve školní družině následující změny:
 1. ČAS VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDE
Vzhledem k tomu, že chceme dětem dát možnost protáhnout se a proběhnout již dříve než ve 13:30, ve dnech, kdy mají děti 4 vyučovací hodiny, budeme odcházet do parku či do jiných lokalit již ve 12:30 a budeme se vracet ve 14:30. Budou-li mít děti 5 vyučovacích hodin, ven půjdeme ve 13:30 a vracet se budeme v 15:00 hodin.  
Kdo bude potřebovat děti vyzvednout mimo stanovené hodiny tj. v době mezi 12:30-14:30, stačí poslat vychovatelkám sms, mail či písemný vzkaz s časem vyzvednutí. Děti, které neodcházejí před 14:30 domů či na kroužek, nemohou zůstávat ve školním klubu, jeho kapacita je, bohužel, omezená. Věříme, že tato změna přispěje k větší spokojenosti našich dětí.
V případě bližších dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí družiny – Hanku Kadlecovou nebo na ředitelku školy, Janu Hirkovou.
 1. PERSONÁLNÍ ZMĚNA
Od ledna do dubna 2016 dojde ve 3. oddělení družiny, kde je vychovatelkou paní Jana Bartošová k následující změně: každé pondělí a pátek bude přítomna v tomto oddělení paní Bartošová a od úterý do čtvrtka zde bude jako vychovatel působit pan Martin Čapek, kterého děti znají již z podzimního adaptačního kurzu; pan Čapek je zároveň lektorem Projektu Odyssea a věříme, že bude velkým přínosem pro náš kolektiv.
 
Děkujeme Vám všem za pochopení a za přijetí nových změn, které přinesou zlepšení pro Vaše děti.
23. prosince 2015
Přání
Milé děti, přejeme vám, abyste na Štědrý večer pod stromečkem našly to, co si přejete a ještě něco navíc:-). A i když to na sněhové radovánky zatím nevypadá, doufáme, že si vánoční dny i přesto krásně užijete. Vám, milí rodiče, pak přejeme, aby pro vás nadcházející svátky byly časem zklidnění v kruhu těch nejbližších, kdy se zastavíme a oddáme se klidu a odpočinku, který si všichni po náročném roce zasloužíme! Mysleme na to, že nám vlastně nic nechybí - vždyť život umí občas připravit smutné a nelehké situace, a proto si važme toho, co máme… Přejeme vám všem do nového roku 2016 pevné zdraví, radost a pohodu a těšíme na to, co nám všem nový rok 2016 přinese!
21. prosince 2015
Vánoce v Africe
Vážení rodiče, zítřejší Craft club na téma Vánoce v Africe se z důvodu nemoci lektorky Tash ruší. Děti se opět sejdou již v novém roce - v úterý 5. ledna. Děkujeme za pochopení!
17. prosince 2015
Nedělní koncert v kostele - podrobné informace
Vážení rodiče, čeká nás závěr adventu - slavnostní nedělní koncert v kostele v Hovorčovicích, který začíná v 16 hodin. Zveme všechny žáky a jejich rodiče, aby se přišli podívat na své spolužáky a kamarády a užili si společně s námi poslední adventní neděli.
Informace pro účinkující - v kostele je zima, proto zkrátíme přípravu před vystoupením na nezbytné minimum:
 • sraz sboru + flétnisté + klavíristé je v 15.30,
 • sraz dramatický kroužek - malí (recitace) je v 15.45.
Účinkující přicházejí i odcházejí za doprovodu rodičů. Prosíme teplé slavnostní oblečení, platí i pro dramatický kroužek - původní kostýmy v kostele nepoužijeme.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se v neděli na shledanou!   
14. prosince 2015
Bližší informace k akci Babičko, dědečku...
Vážení rodiče, prosíme o přihlášení prarodičů, kteří se zúčastní akce "Babičko, dědečku, přijďte posedět...", která se koná ve středu 16. prosince od 16 hodin v naší škole (emailem na adresu spolek.mros@gmail.com). Doprovodný program začíná v 16 hodin v družině školy - vystoupí sbor, flétnisté, dramatický obor - recitace - mladší žáci, kytara - Matěj Vartýř, Martin Kašpárek, Karel Wimmer), sraz účinkujících je nejpozději v 15.30 hod nebo si děti vyzvedneme z družiny.
Pozvánka samozřejmě platí nejen pro prarodiče účinkujících, ale všech žáků školy. Ti se mohou od 13.30 zapojit do přípravy občerstvení - výroba jednohubek, chlebíčků, obložených talířů apod. Prosíme vás v tomto směru o spolupráci a zaslání polotovarů, např. pomazánek, zeleniny nebo ovoce na ozdobu a obložené talíře apod., které bychom na přípravu mohli použít (lze zaslat po dítěti ráno, uložíme do lednice). Smyslem je, aby děti občerstvení pro své prarodiče připravily vlastními silami a během akce je také obsloužily a doufáme, že si tak celou akci i její přípravu všichni užijí! 
Akce je určená přednostně pro prarodiče, na vystoupení se ale mohou přijít podívat i rodiče účinkujících, jen připomínáme, že dramatický kroužek bude se svým pásmem vystupovat i v neděli 20. prosince na koncertě v kostele. Předem moc děkujeme za spolupráci a pomoc s přípravou!
12. prosince 2015
Vánoční trh v Hovorčovicích
Děkujeme žákům a učitelům za výrobu krásných výrobků do stánku naší školy na hovorčovickém vánočním trhu a všem ostatním dobrovolníkům za pomoc při organizaci sobotní akce. Velký dík patří samozřejmě i kupujícím z řad maminek, tatínků, babiček... a všem dalším ochotným přispěvatelům, díky nimž děti do  pokladničky získaly 6.225,- Kč, které použijeme na nákup pomůcek, knih a výtvarných potřeb. Děkujeme!
Divadelní sál ve školní družině byl při obou reprízách crazy představení "Vánoce přicházejí..." našeho dramatického ateliéru zaplněný do posledního místa a všichni diváci se velmi dobře bavili. Herecký výkon účinkujících byl excelentní a děti si svůj debut na prknech, co znamenají svět, opravdu užily!  Kdo se nemohl dostavit, sice o hodně přišel, ale nemusí smutnit - záznam představení zveřejníme na našich stránkách co nevidět! 
Připomínáme ještě další akce, které nás v nadcházejícím týdnu čekají:
 • středa 16.12. od 16 hod: Babičko, dědečku, přijďte posedět... - účinkují dramatický kroužek mladší, flétny, sbor, nezapomeňte nahlásit počty prarodičů mailem
 • neděle 20.12. od 16 hod: Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicich - účinkují: sbor, flétny, dramatický kroužek mladší, sraz účinkujících v kostele v 15 hodin, na sebe teplé slavnostní oblečení.
Těšíme se na vás!
11. prosince 2015
Informace - třídní schůzky ze dne 10.12.2015
Nejdůležitější informace z třídních schůzek:
 1. Školská rada  – dne 24.11.2015 proběhlo 1. zasedání rady, bližší info naleznete v sekci Škola - Školská rada.
 2. Dotazník pro rodiče – budeme rozdávat v únoru, budete se moci vyjádřit k organizaci, kultuře školy, ke stravování, mimoškolním aktivitám, apod.
 3. Vyjádřit se mohou i děti – o vánocích umístíme v chodbě školy schránku důvěry pro naše žáky.
 4. Informace k organizaci ve škole:
 • zhodnocení adaptace dětí – nastavení pravidel ve škole (náš projekt „Začínáme spolu“ stále pokračuje a v lednu nás na téma primární prevence patologických jevů čeká interaktivní setkání se souborem DIVADELTA, který žákům zahraje představení na téma šikany a rozdílností mezi lidmi, na tuto akci budeme vybírat počátkem ledna příspěvek ve výši: 124,00 Kč),
 • probíhají plavecké kurzy 1. tříd (pokud se změnil zdravotní stav dětí, prosíme o nahlášení třídní učitelce) a v lednu proběhne kurz bruslení pro děti z 2. – 5. ročníku (od 4.1.- 25.1.2015),
 • poděkování rodičům za spolupráci při přípravě na školní projekty,
 • poděkování všem, kteří pomáhají organizovat akce ve škole, zejména spolku MROŠ,
 • poděkování všem za finanční a věcné dary škole (dobré skutky jsou "nakažlivé"…),
 • ustálení docházky do družiny a do klubu,
 • upozornění na nedostatky v rodinné výchově – nedůslednost, nastavení pravidel slušného chování, pravidel zdravé komunikace, upevnění základních hygienických návyků – čistota WC, obuvi, apod.. Ve škole můžeme stavět jen na základech, které si děti přináší z rodiny. Pokud nejsou tyto základy pevné nebo chybí, nemáme na čem stavět a veškeré naše snažení bude neúčinné. Proto je nutná vzájemná spolupráce a jednotnost výchovy v rodině i ve škole. Na tuto skutečnost se budeme od ledna více zaměřovat, budeme se snažit rodičům, kteří si neví rady, nabídnout pomocnou ruku ve formě seminářů a prožitkových setkání, která jim pomohou se zorientovat a objektivně odhalit, jak své postoje v zájmu úspěšné osobnostně sociální výchovy dítěte změnit.
 1. Ředitelské volno: ředitel školy má právo ve školním roce vyhlásit celkem 5 dní ředitelského volna, tento rok vyhlašujeme zatím 1 ředitelské volno, a to z organizačních důvodů (školení zaměstnanců) na 29.3.2016 (den po velikonočním pondělí). V příštím školním roce využijeme již všech 5 dní ředitelského volna, které budou vyhlášené v září roku 2016.
 2. Probíhá výběr architektonické studie k dostavbě 2. stupně , pokud vše proběhne dle plánovaného harmonogramu, měla by být budova 2. stupně v červnu 2017 a výuka zahájena od 1.9.2017. Zastupitelka obce, Jana Dubnová, vám v příštím roce návrh architektonické studie představí.
 3. Akce, které nás v prosinci ještě čekají – za MROŠ představila pí Jana Bartošová (viz info na stránkách MROŠe).
 4. Organizace ve družině – přednesla vedoucí družiny, pí Hanka Kadlecová, která upozornila na to, že by děti měly na odpoledne dostávat větší svačiny, a požádala, zda by tyto svačiny mohly být kvalitní; ne žádné sladkosti, které jsou u dětí "spouštěčem" agresivního chování. Raději dětem dávejte ovoce, zeleninu, cereální sušenky, pečivo, apod. Dále paní Kadlecová upozornila i na nedostatek teplého oblečení v zimním období, některým dětem chybí čepice, rukavice, apod. Prosím, kotrolujte a doplňujte dětem tyto věci. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
 5. Prostor pro otázky a diskuzi.
 6.  Pokračování schůzek v jednotlivých třídách.
10. prosince 2015
Divadelní představení - SKVĚLÝ ZÁŽITEK!
Včerejší školní představení obou oddělení dramatického kroužku bylo PARÁDNÍ! Všichni jsme se výborně bavili... Chválou nešetřili nadšení diváci ani zástupci divadelní branže:-). Účinkující i lektorka Bára Kouklíková si zaslouží velikou pochvalu. Máte se na co těšit - pro veřejnost hrajeme: starší - v sobotu 12. prosince v rámci vánočních trhů od 13.30 a 16.00, mladší - ve středu 16.12. na akci pro prarodiče v ZŠ a v neděli 20.12. na adventním koncertě v kostele. Vystoupení si rozhodně nenechte ujít!!!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio