Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

19. září 2017
Informace o přihlašování a odhlašování obědů
Vážení rodiče,
dovolte pro připomenutí shrnutí důležitých informací k přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně (informace jsou uvedeny i v rubrice školní jídelna).
 
Zákonný zástupce žáka má možnost obědy přihlásit nebo odhlásit na další den nejpozději do 13 hod předchozího dne. Obědy můžete přihlašovat nebo odhlašovat prostřednictvím www.strava.cz nebo e-mailem na jidelna@skolahovorcovice.cz. Po 13 hod jsou počty přihlášených strávníků předány do kuchyně k přípravě stravy na další stravovací den.
 
Pokud dítě onemocní, máte možnost si oběd pro nemocné dítě 1. den nemoci odebrat v čase 11.15 hod – 11.30 hod do přinesené nádoby vhodné k přepravě pokrmů (jídlonosič). Další dny nemoci dítěte je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit. Neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd (1. den nemoci) bez náhrady propadne.
 
Stravování žáků dle školského zákona č. 561/2004, § 119 se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole. Povinnost odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole klade zákonnému zástupci dítěte vyhláška č. 107/2005 § 4 odst. 9.

V naléhavých případech je po předchozí domluvě možné, aby se po dobu nemoci dítěte ke stravování přihlásil jeho zákonný zástupce, v tomto případě ovšem hradí plnou nedotovanou cenu oběda, tj. 65,- Kč. Pak si jídlo může odnést v jídlonosiči pro své nemocné dítě. Tuto výjimečnou situaci je vždy nutné předem dohodnout s hospodářkou ŠJ, která vám v případě dostatečné aktuální kapacity na přípravu stravy obědy přihlásí. Úhrada se v tomto případě provádí v hotovosti.
18. září 2017
Zahájení výuky v Akademii
Vážení rodiče,
připomínáme, že výuka v Umělecké akademii začíná v pondělí 18. září. Termíny individuálních kurzů obdrželi rodiče přijatých žáků mailem. Kolektivní výuka - pěvecký sbor probíhá v pondělí od 15.00 - 16.00 hod, dramatický ateliér ve středu 13.45 - 15.30 střední, 15.30 - 17.00 mladší, 17.00 - 19.00 starší. Těšíme se na další rok společné práce s vašimi dětmi a na to, co vám letos předvedeme!
15. září 2017
Nabídka kroužků a přihlašování
Vážení rodiče,
přehled mimoškolních aktivit včetně kontaktů na přihlášení naleznete ZDE. Kroužky budou otevřeny v případě, že se naplní minimální počet zájemců. Začínáme ve 2. týdnu v říjnu (s ohledem na adaptační výjezd, pozor opraveno!). Podrobnější informace získáte na uvedených kontaktech. Úhrada kurzovného je splatná do 20. října dle instrukcí, které naleznete v popisu u jednotlivých kurzů. Děkujeme! Tato informace se netýká výuky v Umělecké akademii.
14. září 2017
Máme za sebou prvních 14 dní
Vážení rodiče,
máme za sebou prvních 14 dní nového školního roku. Prvňáčci si pomalu zvykají na školní režim, starší žáci objevují všechna zákoutí nové budovy a učitelé si brousí zuby na procvičování nových vědomostí. Děkujeme vám za vaše pochopení, s kterým zabíhající se provoz přijímáte. Věříme, že s vaší podporou se nám brzy podaří vychytat všechny mouchy a nastavit běh školy ku spokojenosti nás všech.
Poděkování patří také rodičům našich prvňáčků za spolupráci během uplynulých dvou týdnů a za respektování pravidel vstupu do obou školních budov. Děti jsou opravdu moc šikovné a tak jsme již po týdnu mohli po vzájemné dohodě s rodiči začít naše nejmenší žáčky připravovat na samostatné ranní převlékání v šatně. Jde jim to opravdu dobře!
Pro rodiče, jejichž děti mají kmenové třídy v (malé) budově 1.stupně, tu máme jednu čerstvou informaci, která vyplynula z nového uspořádání obou budov. Budova 1. stupně je od 8.00 hodin uzamčena a kromě třídních paní učitelek zde nesídlí žádný jiný provozní zaměstnanec, který by byl trvale k dispozici a mohl vám odemknout. Přivádíte-li tedy své dítě do školy v průběhu dopoledního vyučování, směřujte se na přestávky mezi vyučovacími hodinami a pro vstup do budovy použijte nově zřízený telefon 725835402 (bude v provozu od pondělí 18.9., ale se dovoláte na něj pouze o přestávkách). Třídní paní učitelka si vaše dítě převezme u hlavního vchodu do budovy 1. stupně.
A ještě prosíme, upozornětě své děti, pokud jezdí do školy na kole nebo koloběžce, aby si je odkládaly do stojanů u budovy 1. stupně, které jsou za plotem a jsou k tomu určeny. Před vchodem do velké budovy není parkování kol dovoleno.

Ještě jednou všem rodičům děkujeme za podporu a spolupráci a těšíme se na vás v sobotu 23. září u příležitosti dne otevřených dveří. Brány otevíráme ve 14 hodin a slavnostní křest proběhne v 15.00 hod na úvod doprovodného programu, který bude probíhat až do podvečerních hodin. Všichni jste srdečně zváni!     
11. září 2017
Zkouška pěveckého sboru
V pondělí 11. září se od 15.00 do 16.00 hod koná mimořádná zkouška pěveckého sboru na vystoupení u příležitosti Dne otevřených dveří, který v naší škole proběhne v sobotu 23. září. V rámci doprovodného programu se děti představí s pásmem Staré pověsti české. Zkouška je velmi důležitá, protože prázdniny byly dlouhé:-) a je potřeba, abychom si naše vystoupení stihli připomenout a alespoň trochu procvičit. Lektorka si žáky vyzvedne v družině, externí žáci nebo ti, kteří do družiny nechodí, počkají na recepci na nové budově. Děkujeme za spolupráci!
11. září 2017
První třídní schůzky
Vážení rodiče,
v pondělí 11. září se konají první třídní schůzky v tomto školním roce. Úvodní společná část začíná v 17.30 v jídelně ve velké budově, poté se rodiče odeberou s třídními učiteli do tříd, kde společně vyřídí organizační záležitosti týkající se nadcházejícího školního roku. Těšíme se na vás!
9. září 2017
Volejbalový tým hledá hráče
Vážení rodiče, formující se volejbalový tým hledá další hráče, kteří by si chtěli chodit zahrát ve večerních hodinách do nové haly v naší škole - pro radost, pro odreagování, pro fajn pocit ze hry a z pohybu... Pokud se chcete přidat, máte příležitost! Více informací vám poskytne p. Lukeš tel. 732 412 321 nebo e-mailem na lukes.zd@seznam.cz, který se organizace aktivně ujal. Těšíme se na vás!
5. září 2017
Změna ve vyzvedávání dětí z družiny
Vážení rodiče, první den v plném provozu ukázal potřebu upravit režim vyzvedávání dětí z družiny. Prosíme tedy, abyste od zítra počítali s tím, že všechny děti, které budete z družiny vyzvedávat od 14.30 do 17.00 hod, najdete na malé (rozumějte staré) budově. Současně upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že zítra většina tříd ještě končí ve stejnou dobu, budou družinové děti z 1. tříd, které odcházejí po obědě, zítra k vyzvednutí nejdříve ve 12.30 hod. Rychleji se naobědvat nezvládneme. Děkujeme za pochopení a budeme pokračovat v ladění provozu celé školy:-). 
30. srpna 2017
Výuka v prvním týdnu
Vážení rodiče,
v prvním týdnu nového školního roku bude výuka probíhat následovně:
  • V pondělí 4. září končí všechny třídy vyučování v 9.00 hod,
  • 1. ročník: úterý - 2 vyučovací hodiny, středa - 3 vyučovací hodiny, čtvrtek a pátek - 4 vyučovací hodiny,
  • 2.-5. ročník: úterý a středa - 4 vyučovací hodiny s třídní učitelkou, čtvrtek a pátek - dle rozvrhu,
  • 6. ročník: úterý - 4 vyučovací hodiny s třídní učitelkou, středa až pátek - dle rozvrhu.
Družina funguje od pondělí 4. září. Užijte si poslední dny prázdnin a těšíme se na vás při slavnostním zahájení školního roku v pondělí 4. září od 8.00 hod před novou budovou školy!
25. srpna 2017
Pomoc s úklidem nové budovy
Rádi bychom vás všechny, kteří máte čas a chuť, požádali o pomoc při konečném úklidu nové budovy, který bude probíhat od pondělí 28.8.2017 do 31.8.2017, vždy od 8:00 hodin ráno. Všem dobrovolníkům za jejich pomoc velice děkujeme a na společný start se už opravdu těšíme!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio