Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

19. června 2016
Máme nejlepší web a už se o tom píše!
Přečtěte si o našem úspěchu v soutěži sCOOlweb 2016 v článku na novinky.cz
17. června 2016
Ukončení výuky v Akademii
Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že výuka v Umělecké akademii pro tento školní rok končí v pátek 17. června. V následujícím týdnu proběhnou ještě náhradní hodiny výuky klavíru lektorky Jany Vaněčkové, náhradní hodina Muzicírování a v pondělí 20.6. od 15.00 ukázková hodina výuky příčné flétny, kterou budeme nově nabízet od září. Školní rok zakončíme v neděli 19. června od 18.00 hod. divadelním představením v CVČ Měšice. Všichni jste srdečně zváni!
17. června 2016
Nabídka kurzů Umělecké akademie pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
Umělecká akademie bude v příštím školním roce pro žáky prvních tříd nabízet tyto obory:
  • Hudební ateliér - kolektivní hudební výchova zaměřená na rozvoj rytmiky, sluchu, intonace, zaměřujeme se na hlasovou průpravu, základy hry na flétnu. V průběhu roku se děti seznamují s různými nástroji, aby se uměly při výběru svého budoucího nástroje lépe zorientovat, a prohlubují si základy hudební teorie. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří pokračují z kurzu Muzicírováni. Výuka probíhá ve čtvrtek, vyučující Magdaléna Hochmanová
  • Školní pěvecký sbor - výuka probíhá v pondělí od 14 hod, vyučující Veronika Dvořáčková, Jana Pavlíčková
  • Dramatický ateliér - budeme přijímat nové zájemce pouze na doplnění volných míst. Výuka probíhá ve středu od 15.45, vyučující Martina Delišová.
     
Vzhledem k velkému zájmu o nabízené obory a omezené kapacitě volných míst prosíme, zašlete do 30. června předběžnou přihlášku na e-mail spolek.mros@gmail.com. Noví zájemci o výuku budou pozváni na talentové zkoušky, které proběhnou v týdnu od 12. září. Konkrétní termín zkoušek vám e-mailem upřesníme ještě před začátkem nového školního roku. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na shora uvedený e-mail nebo telefonicky na 737242494 (Jana Dubnová) nebo 775974060 (Jana Bartošová). Děkujeme a na všechny nové muzikanty a zpěváky se těšíme!
16. června 2016
Vyhráli jsme soutěž sCOOlweb 2016!
Je to tady! Cenu za nejlepší školní internetové stránky v kategorii A získává.... ZŠ a MŠ Hovorčovice! Z prvenství máme opravdu velikou radost, protože porota odborníků byla neúprosná a hodnocení přísné. Ani jsme nedoufali, že bychom sítem prošli. O to větší bylo překvapení, když na celostátní konferenci věnované školním webům zaznělo při vyhlašování výsledků soutěže z pódia Velkého sálu Nové radnice magistrátu hl. města Prahy jméno naší školy! Vítězství nás těší o to víc, že jsme vyhráli spolu se ZŠ Kunratice, která je považovaná za špičku českého základního školství a od počátku existence naší školy je nám vzorem. Diplom si můžete prohlédnout zde a brzy budou i fotografie a video z předávání cen.   
Info najdete také na odkaze: http://www.scoolweb.cz/vysledky/
13. června 2016
Podpořte svým hlasem naši školu v architektonické soutěži
Vážení rodiče,
podpořte projekt naší školy v prestižní architektonické soutěži Architekt obci, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec. První kolo hlasování probíhá na facebookové stránce Svazu měst a obcí do 19. června. Obyvatelé zde mají právo dávat preferenční hlasy (like) přihlášeným architektonickým počinům. Projekt naší školy je v tuto chvíli na 3. místě, pojďme ho svými hlasy posunout na vítězné 1. místo! Dejme naší škole a obci šanci získat prestižní ocenění a vstoupit do povědomí renomovaných architektů. Předem vám za váš "like" děkujeme!
9. června 2016
Koncert v kostele
Koncert byl opravdu mimořádným zážitkem pro všechny přítomné! Všem dětem se vystoupení krásně povedlo a atmosféra, kterou přítomní diváci vytvořili, byla ohromná. Každý vystupující sklidil za svůj výkon neutuchající potlesk a šťastné úsměvy, které nadšené ovace publika na tvářích dětí vykouzlily, byly pro nás všechny tou největší odměnou. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem pedagogům za obrovský kus práce, kterou s dětmi v prvním roce působení naší Umělecké akademie udělali, a rodičům za jejich podporu a pochopení. Velký dík patří i všem, kteří dobrovolným vstupným přispěli na údržbu varhan v našem kostele. Celkem jsme díky vám získali neuvěřitelných 3015 Kč! Moc vám děkujeme!
1. června 2016
Děti dětem - poděkování
Velká pochvala našim nejstarším - žákům 4. a 5. třídy! Přípravy zábavného dopoledne u  příležitosti Dne dětí  se zhostili lépe než výborně. Svým mladším spolužákům připravili nejrůznější stanoviště a podle nápaditých kostýmů i podle informací, které jsme od našeho zpravodaje ze zákulisí dostali, si i oni svou roli organizátorů velmi užili. Děkujeme všem za příjemně strávené dopoledne v parku a těšíme se na další podobnou akci! Fotografie budou ve fotogalerii co nevidět...
1. června 2016
Informace o družině a zápisu do družiny
Vážení rodiče,
v dokumentech školy najdete aktuální informace týkající se přihlášení a provozního řádu družiny. Zápis do družiny na školní rok 2016/2017 se koná v již avizovaných termínech - pro žáky budoucích 1. tříd dne 7. června od 17 hod. a pro žáky budoucích 2. tříd dne 13. června od 17.00 hod. v jídelně školy. Do družiny budou přijímáni žáci dle stanovených kritérií.
K zápisu nezapomeňte přinést přihlášku do družiny, potvrzení od zaměstnavatele obou rodičů a vyplněný zápisní lístek.Tyto dokumenty i kritéria přijímání naleznete v modulu ZŠ, v sekci „Dokumenty,formuláře“. Prosíme, věnujte pozornost také řádu školní družiny, kde jsou popsána nová opatření v organizaci provozu družiny pro příští školní rok.
U zápisu bude přítomná vedoucí družiny i ředitelka školy, které vám objasní provozní podmínky fungování družiny v příštím školním roce a zodpoví veškeré vaše dotazy. Prosíme, vyčkejte tedy se svými případnými otázkami na tyto schůzky. Děkujeme za pochopení! Vedení školy
1. června 2016
Organizace výuky v příštím školním roce
Vážení rodiče,
rádi bychom vás v předstihu informovali, že v příštím školním roce budou rozvrhy výuky jednotlivých tříd nastaveny tak, aby výuku končily současně vždy jen 2 třídy. Toto opatření je nutné vzhledem ke kapacitě výdejny a školní jídelny. Organizace vyučování proto bude v příštím školním roce následující: 1. třídy budou končit vyučování vždy v 11.40 hod., 2. třídy ve 12.35 hod. a 3.-5. třída ve 13.30 hod. Této skutečnosti může být s ohledem na hodinovou dotaci jednotlivých ročníků uzpůsoben i začátek vyučování. V případě potřeby budou mít žáci možnost počkat na začátek vyučování pod dohledem v budově školy. Rozvrhy na školní rok 2016/2017 budou zveřejněny poslední týden v srpnu. Školní klub bude na příští školní rok z důvodu nedostatku prostoru zrušen.
Děkujeme za pochopení některých nutných kroků, které musíme pro zajištění hladkého chodu školy v příštím školním roce učinit, a držme si palce, abychom se 1. září 2017 mohli těšit z nových prostorů v novém pavilonu naší školy. Vedení školy
26. května 2016
Aha efekt
Ve čtvrtek 26. května se někteří rodiče našich prvňáčků sešli na ukázkové lekci výuky matematiky podle prof. Hejného, aby na vlastní kůži prožili tzv. "aha efekt" a poodhalili kouzlo tvůrčího matematického myšlení. Budeme rádi za vaše dojmy a ohlasy... Předem za ně děkujeme!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio