Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

30. června 2017
Poslední týden školního roku
Poslední den v pátek 30. června si první hodinu ve všech třídách předáme vysvědčení, pochvaly a rozloučíme se s žáky, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Pak si popřejeme krásné prázdniny a zazvoníme na zvonec a tím bude dalšímu školnímu roku konec:-)! 
Družina je tento den zajištěna jen do 15:00 hodin a pouze pro ty děti, které rodiče do družiny předem nahlásí. Stejně tak oběd bude v pátek 30. června vydáván jen přihlášeným strávníkům. Děkujeme za pochopení!
27. června 2017
Výsledky zápisu do družiny
Vážení rodiče, do družiny byli pro školní rok 2017/2018 přijati všichni žáci z budoucích 1.-3. tříd, jejichž rodiče podali do družiny přihlášku. 
25. června 2017
Rozloučení s rodiči ve 2. třídách
Ve středu 21. června se 2. třídy a jejich paní učitelky pro tento školní rok rozloučily s rodiči společnou výukovou hodinou českého jazyka. Děti i rodiče pracovali velmi svědomitě a zadané úkoly plnili na výbornou. Všem patří za práci v hodině, snahu i hojnou účast velká pochvala a věříme, že si rodiče, ale i prarodiče, návrat do školních lavic užili. Děkujeme, že jste děti potěšili svou přítomností a těšíme se na další společné hodiny v příštím roce!
23. června 2017
Poděkování
Moc děkujeme panu Šimberovi, který nás stále zásobuje spoustou výtvarných a jiných potřeb a dnes nám již podruhé všem udělal radost i výbornou zmrzlinou! DĚKUJEME!
19. června 2017
Zápis z třídních schůzek
Informace pro rodiče všech nově přijatých dětí (třídní schůzka konaná dne 31.5.2017):
 • Webové stránky školy: www.skolahovorcovice.cz , mailem jsou zasílány jen některé informace, které vyhodnotíme jako důležité, proto náš web pravidelně sledujte, aby vám neunikla žádná informace; nové zprávy naleznete v sekci „Důležité zprávy“, připravované akce v sekci „Připravujeme“; detailnější informace v rámci daných tříd naleznete v sekci "Učitelé-třídy", povinně zveřejňované informace naleznete na úřední desce (vlevo nahoře internetového okna), pozor: ZŠ i MŠ mají každá svou vlastní úřední desku.
 • Žákovská knížka (v naší škole je vedena elektronická i papírová žákovská knížka), každý z rodičů obdrží v září kód k přístupu do systému „skolaonline“, jde o elektronický evidenční systém naší školy, včetně elektronické žákovské knížky. Přístup do tohoto systému chceme v příštím roce umožnit i žákům 2. stupně (tedy 6. třídě).
 • Zálohová platba: pí Rafajová – hospodářka ZŠ vybírá celkem 220,00 Kč (100,00 Kč za klíček a 120,00 Kč za čip), kdo doposud neuhradil, spojte se, prosím, s paní Rafajovou prostřednictvím mailu: hospodarkazs@skolahovorcovice.cz a doplaťte nejpozději do 30.6.2017.
 • Stravování: přihlášky ke stravování odevzdáváte také paní Rafajové, a to do 30.6.2017 (formulář přihlášky naleznete v sekci: Škola-dokumenty,formuláře-přihláška ke stravování), hospodářka školní jídelny je pí Dagmar Vlachová; ke konci srpna rodiče dostanou e-mailem VS svého dítěte a přihlašovací údaje do systému www.strava.cz , aby mohli zadat platbu obědů a obědy si přes tento systém přihlašovat a vybírat. První platba musí být zaplacena do 10.9.2017.
 • Umístění tříd ve škole: 1. a 2. třídy  - stará budova + 2 oddělení družiny, 3. - 6. třída - nová budova + 3 oddělení družiny
 • Pomůcky a příprava na školní rok: nákup učebnic zajišťuje škola, žáci je dostanou první týden v září, nákup pracovních sešitů, základních školních a výtvarných potřeb zajistí škola, částka se pak rozpočítá podle ročníků na 1 žáka, rodiče ji uhradí dle pokynů, které budou umístěny na webu v sekci třídy, tato informace o platbě bude zapsána i do žákovské knížky.
 • školní rok začíná až 4. září přivítáme ve škole všechny děti, jejich rodiče, prarodiče u budovy 1. stupně ZŠ na adrese Revoluční č. 903 a společně strávíme příjemné dopoledne. Prosíme, rezervujte si tento den pro vaše děti a prožijte ho s nimi.

Plánované akce:
 • Adaptační kurzy – podzim 2017:
  • 4.-6. třída - třídenní adaptační kurz 3.-5.10.2017,
  • 3. třídy - jednodenní adaptační kurz -  6.10.2017,
  • 1. a 2. třídy - přespání ve škole (termín bude upřesněn)
  • 4.-6. třída - další navazující programy primární prevence proběhnou v lednu a dubnu 2018.
 • Plavání organizujeme až od 3. tříd  - tato aktivita je nově od 1.9.2017 povinná, v tomto školním roce budou na plavání docházet 4. a 5. třída. Plaveme v Plavecké škole v Neratovicích, a to již od 11.9.2017 do 29.1.2018. Plave se v rámci tělesné výchovy, vždy v pondělí od 12:10-12:50 hodin. Pokud bude některý žák lékařem z plavání osvobozen, je nutné dodat toto potvrzení od lékaře nejpozději do 8.9.2017 třídní učitelce.
 • Slavnostní představení nové budovy ZŠ veřejnosti: proběhne s doprovodným programem v sobotu 16. září od 15:00 hodin. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu srpna na webových stránkách školy.
 • Mimoškolní aktivity v hale nové budovy ZŠ + Umělecká akademie: bližší informace podává Ing. Jana Dubnová, e-mail: info@skolahovorcovice.cz.

Další důležité informace:
 • Pomůcky pro prvňáčky– kdo neobdržel seznam pomůcek, ať napíše na e-mail: reditel@skolahovorcovice.cz.
 • Družina: vedoucí školní družiny je Jana Bartošová (druzina@skolahovorcovice.cz); školné za družinu (1.750,00 Kč za pololetí) musí být uhrazeno max. do 30. září. Družina je určena jen pro žáky 1. - 3. třídy. Zápis již proběhl, dne 31.5.2017.
 • Příchody do školy: u prvňáčků umožňujeme, aby rodiče s dítětem vstupovali do šaten po dobu prvních 14 dní školního roku a pomáhali jim v adaptaci na nové prostředí, poté se žáci již obstarávají a chodí sami.
 • Děti, které přicházejí do školy před otevřením školy, budou navštěvovat ranní provoz (příchod musí však být v rozmezí od 7:00-7:15), dozor nad těmito dětmi bude do doby otevření školy zajištěn; tento ranní provoz bude probíhat jen v jedné budově ZŠ, a to v budově 1. stupně ZŠ.
 • Od počátku školního roku budeme v ZŠ (stejně tak jako v MŠ) nabízet dětem předškolního a mladšího školního věku dva stimulační programy, které dětem pomohou s adaptací na nové prostředí a s bezproblémovým zvládnutím školních povinností: 1) Metodu DOBRÉHO STARTU a 2) Metodu MAXÍK. Na oba programy se můžete již dnes nahlásit u paní Bc. Martiny Homutové, která kurzy povede.

V případě jakýchkoli dalších dotazů pište na náš e-mail: info@skolahovorcovice.cz.
16. června 2017
Dnes se ve škole sami skoro bojíme:-)
Škola dnes téměř zeje prázdnotou - 1.B se vydala za kulturou do divadla Minor na představení O pejskovi a kočičce a 3.-4. třída poznává v rámci programu Praha hravě naši matičku stověžatou. Přejeme, ať si všichni dnešní den v Praze užijí!   
14. června 2017
Koncert v kostele
Ve středu 14. června vás od 18.00 hod srdečně zveme na slavnostní závěrečný koncert žáků Umělecké akademie, který se bude konat v našem krásném kostele Sv. Jana Křtitele. Vystupující žáci obdrží podrobné informace e-mailem. Těšíme se na vás a věříme, že své kamarády a spolužáky přijdete podpořit v hojném počtu! 
6. června 2017
Smutná zpráva
Vážení,
dnes přinášíme velmi smutnou zprávu o tom, že včera, dne 5.6.2017, podlehl krátkému a silnému onemocnění náš žák, spolužák a kamarád Šimon Setnička, žák 5. třídy. Všichni z naší školy vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast a na Šimona vzpomínáme!
31. května 2017
Třídní přehrávky žáků Umělecké akademie
Milí rodiče,
v průběhu června bychom pro vás v rámci Umělecké akademie rádi uspořádali třídní přehrávky, na kterých by vám děti předvedly, co všechno se za tento rok naučily. Vystupovat budou začínající a mírně pokročilí hudebníci. Přehrávky jsou určené zejména pro rodiče a příbuzné vystupujících žáků a budou probíhat (až na výjimky) v družině školy. Informace o tom, kdo bude vystupovat, obdrží rodiče dětí mailem. Termíny vystoupení jsou následující: 
 • Čtvrtek 8. června: od 15.45 hod ukázková hodina hudebního ateliéru (modrá třída),
 • Pondělí 12. června: od 17.00 hod - flétna, klavír (žáci Lídy Pražské a Jany Pavlíčkové)
 • Čtvrtek 15. června: od 17.15 hod - trubka, perkuse, klavír (žáci Petra Kužvarta a Jany Vaněčkové)
 • Pátek 16. června: od 17.15 hod - flétna, kytara (žáci Elišky Těžké a Saši Kricnera)
 • Úterý 20. června: od 17.00 hod - flétna, kytara (žáci Elišky Těžké a Pavla Dvořáka)
 • Středa 21. června: od 17.30 hod - dramatický ateliér - mladší skupina (modrá třída)
Pro mnohé z žáků to bude první vystoupení s nástrojem v jejich životě a my věříme, že jim společně s vámi připravíme pěknou atmosféru a že jejich snahu a výsledky náležitě oceníte. Těšíme se na vás!
28. května 2017
Školní víceboj a výsledky soutěže Den školáka
V pátek 26. května dopoledne se soutěžní tým z naší školy zúčastnil sportovní akce Den se školou pořádané v areálu ZŠ v Líbeznicích v rámci několikadenního projektu Dny na Prahou. Soutěžilo se ve znalostních i dovednostních disciplínách. Náš tým ve složení Gábinka Zdeňková, Bára Lopatová, Vojta Herr, Martin Kašpárek a Lukáš Slovák se v silné konkurenci ostatních škol umístil na oceněníhodném osmém místě s odhodláním příští rok zabojovat a zaútočit na medailové pozice. Ale co je nejdůležitější - všichni si vícebojové klání a celý den v areálu Líbeznické školy moc užili.
Velké překvapení pak přineslo vyhlášení výtvarné soutěže „Den školáka". Berenika Fialová z 2.A se umístila se svým výtvarným ztvárněním školního dne na krásném 2. místě a výsledné hodnocení kategorie videoanimací ovládly naše žákyně z 5. třídy. Tvůrčí skupina ve složení Kačka Kameníková, Marina Manganellová, Kačka Davídková, Lucka Brichtová a Eva Dubnová získala za svou animaci Den školáka trochu jinak 1. cenu a na 2. místě se umístila tvůrčí dvojice Bára Kmoníčková a Kačka Kadlecová  s animací Změna k lepšímu aneb vzhled není všechno. Moc blahopřejeme! Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu patří velké poděkování a pochvala!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio