Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

23. prosince 2015
Přání
Milé děti, přejeme vám, abyste na Štědrý večer pod stromečkem našly to, co si přejete a ještě něco navíc:-). A i když to na sněhové radovánky zatím nevypadá, doufáme, že si vánoční dny i přesto krásně užijete. Vám, milí rodiče, pak přejeme, aby pro vás nadcházející svátky byly časem zklidnění v kruhu těch nejbližších, kdy se zastavíme a oddáme se klidu a odpočinku, který si všichni po náročném roce zasloužíme! Mysleme na to, že nám vlastně nic nechybí - vždyť život umí občas připravit smutné a nelehké situace, a proto si važme toho, co máme… Přejeme vám všem do nového roku 2016 pevné zdraví, radost a pohodu a těšíme na to, co nám všem nový rok 2016 přinese!
21. prosince 2015
Vánoce v Africe
Vážení rodiče, zítřejší Craft club na téma Vánoce v Africe se z důvodu nemoci lektorky Tash ruší. Děti se opět sejdou již v novém roce - v úterý 5. ledna. Děkujeme za pochopení!
17. prosince 2015
Nedělní koncert v kostele - podrobné informace
Vážení rodiče, čeká nás závěr adventu - slavnostní nedělní koncert v kostele v Hovorčovicích, který začíná v 16 hodin. Zveme všechny žáky a jejich rodiče, aby se přišli podívat na své spolužáky a kamarády a užili si společně s námi poslední adventní neděli.
Informace pro účinkující - v kostele je zima, proto zkrátíme přípravu před vystoupením na nezbytné minimum:
 • sraz sboru + flétnisté + klavíristé je v 15.30,
 • sraz dramatický kroužek - malí (recitace) je v 15.45.
Účinkující přicházejí i odcházejí za doprovodu rodičů. Prosíme teplé slavnostní oblečení, platí i pro dramatický kroužek - původní kostýmy v kostele nepoužijeme.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se v neděli na shledanou!   
14. prosince 2015
Bližší informace k akci Babičko, dědečku...
Vážení rodiče, prosíme o přihlášení prarodičů, kteří se zúčastní akce "Babičko, dědečku, přijďte posedět...", která se koná ve středu 16. prosince od 16 hodin v naší škole (emailem na adresu spolek.mros@gmail.com). Doprovodný program začíná v 16 hodin v družině školy - vystoupí sbor, flétnisté, dramatický obor - recitace - mladší žáci, kytara - Matěj Vartýř, Martin Kašpárek, Karel Wimmer), sraz účinkujících je nejpozději v 15.30 hod nebo si děti vyzvedneme z družiny.
Pozvánka samozřejmě platí nejen pro prarodiče účinkujících, ale všech žáků školy. Ti se mohou od 13.30 zapojit do přípravy občerstvení - výroba jednohubek, chlebíčků, obložených talířů apod. Prosíme vás v tomto směru o spolupráci a zaslání polotovarů, např. pomazánek, zeleniny nebo ovoce na ozdobu a obložené talíře apod., které bychom na přípravu mohli použít (lze zaslat po dítěti ráno, uložíme do lednice). Smyslem je, aby děti občerstvení pro své prarodiče připravily vlastními silami a během akce je také obsloužily a doufáme, že si tak celou akci i její přípravu všichni užijí! 
Akce je určená přednostně pro prarodiče, na vystoupení se ale mohou přijít podívat i rodiče účinkujících, jen připomínáme, že dramatický kroužek bude se svým pásmem vystupovat i v neděli 20. prosince na koncertě v kostele. Předem moc děkujeme za spolupráci a pomoc s přípravou!
12. prosince 2015
Vánoční trh v Hovorčovicích
Děkujeme žákům a učitelům za výrobu krásných výrobků do stánku naší školy na hovorčovickém vánočním trhu a všem ostatním dobrovolníkům za pomoc při organizaci sobotní akce. Velký dík patří samozřejmě i kupujícím z řad maminek, tatínků, babiček... a všem dalším ochotným přispěvatelům, díky nimž děti do  pokladničky získaly 6.225,- Kč, které použijeme na nákup pomůcek, knih a výtvarných potřeb. Děkujeme!
Divadelní sál ve školní družině byl při obou reprízách crazy představení "Vánoce přicházejí..." našeho dramatického ateliéru zaplněný do posledního místa a všichni diváci se velmi dobře bavili. Herecký výkon účinkujících byl excelentní a děti si svůj debut na prknech, co znamenají svět, opravdu užily!  Kdo se nemohl dostavit, sice o hodně přišel, ale nemusí smutnit - záznam představení zveřejníme na našich stránkách co nevidět! 
Připomínáme ještě další akce, které nás v nadcházejícím týdnu čekají:
 • středa 16.12. od 16 hod: Babičko, dědečku, přijďte posedět... - účinkují dramatický kroužek mladší, flétny, sbor, nezapomeňte nahlásit počty prarodičů mailem
 • neděle 20.12. od 16 hod: Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicich - účinkují: sbor, flétny, dramatický kroužek mladší, sraz účinkujících v kostele v 15 hodin, na sebe teplé slavnostní oblečení.
Těšíme se na vás!
11. prosince 2015
Informace - třídní schůzky ze dne 10.12.2015
Nejdůležitější informace z třídních schůzek:
 1. Školská rada  – dne 24.11.2015 proběhlo 1. zasedání rady, bližší info naleznete v sekci Škola - Školská rada.
 2. Dotazník pro rodiče – budeme rozdávat v únoru, budete se moci vyjádřit k organizaci, kultuře školy, ke stravování, mimoškolním aktivitám, apod.
 3. Vyjádřit se mohou i děti – o vánocích umístíme v chodbě školy schránku důvěry pro naše žáky.
 4. Informace k organizaci ve škole:
 • zhodnocení adaptace dětí – nastavení pravidel ve škole (náš projekt „Začínáme spolu“ stále pokračuje a v lednu nás na téma primární prevence patologických jevů čeká interaktivní setkání se souborem DIVADELTA, který žákům zahraje představení na téma šikany a rozdílností mezi lidmi, na tuto akci budeme vybírat počátkem ledna příspěvek ve výši: 124,00 Kč),
 • probíhají plavecké kurzy 1. tříd (pokud se změnil zdravotní stav dětí, prosíme o nahlášení třídní učitelce) a v lednu proběhne kurz bruslení pro děti z 2. – 5. ročníku (od 4.1.- 25.1.2015),
 • poděkování rodičům za spolupráci při přípravě na školní projekty,
 • poděkování všem, kteří pomáhají organizovat akce ve škole, zejména spolku MROŠ,
 • poděkování všem za finanční a věcné dary škole (dobré skutky jsou "nakažlivé"…),
 • ustálení docházky do družiny a do klubu,
 • upozornění na nedostatky v rodinné výchově – nedůslednost, nastavení pravidel slušného chování, pravidel zdravé komunikace, upevnění základních hygienických návyků – čistota WC, obuvi, apod.. Ve škole můžeme stavět jen na základech, které si děti přináší z rodiny. Pokud nejsou tyto základy pevné nebo chybí, nemáme na čem stavět a veškeré naše snažení bude neúčinné. Proto je nutná vzájemná spolupráce a jednotnost výchovy v rodině i ve škole. Na tuto skutečnost se budeme od ledna více zaměřovat, budeme se snažit rodičům, kteří si neví rady, nabídnout pomocnou ruku ve formě seminářů a prožitkových setkání, která jim pomohou se zorientovat a objektivně odhalit, jak své postoje v zájmu úspěšné osobnostně sociální výchovy dítěte změnit.
 1. Ředitelské volno: ředitel školy má právo ve školním roce vyhlásit celkem 5 dní ředitelského volna, tento rok vyhlašujeme zatím 1 ředitelské volno, a to z organizačních důvodů (školení zaměstnanců) na 29.3.2016 (den po velikonočním pondělí). V příštím školním roce využijeme již všech 5 dní ředitelského volna, které budou vyhlášené v září roku 2016.
 2. Probíhá výběr architektonické studie k dostavbě 2. stupně , pokud vše proběhne dle plánovaného harmonogramu, měla by být budova 2. stupně v červnu 2017 a výuka zahájena od 1.9.2017. Zastupitelka obce, Jana Dubnová, vám v příštím roce návrh architektonické studie představí.
 3. Akce, které nás v prosinci ještě čekají – za MROŠ představila pí Jana Bartošová (viz info na stránkách MROŠe).
 4. Organizace ve družině – přednesla vedoucí družiny, pí Hanka Kadlecová, která upozornila na to, že by děti měly na odpoledne dostávat větší svačiny, a požádala, zda by tyto svačiny mohly být kvalitní; ne žádné sladkosti, které jsou u dětí "spouštěčem" agresivního chování. Raději dětem dávejte ovoce, zeleninu, cereální sušenky, pečivo, apod. Dále paní Kadlecová upozornila i na nedostatek teplého oblečení v zimním období, některým dětem chybí čepice, rukavice, apod. Prosím, kotrolujte a doplňujte dětem tyto věci. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
 5. Prostor pro otázky a diskuzi.
 6.  Pokračování schůzek v jednotlivých třídách.
10. prosince 2015
Divadelní představení - SKVĚLÝ ZÁŽITEK!
Včerejší školní představení obou oddělení dramatického kroužku bylo PARÁDNÍ! Všichni jsme se výborně bavili... Chválou nešetřili nadšení diváci ani zástupci divadelní branže:-). Účinkující i lektorka Bára Kouklíková si zaslouží velikou pochvalu. Máte se na co těšit - pro veřejnost hrajeme: starší - v sobotu 12. prosince v rámci vánočních trhů od 13.30 a 16.00, mladší - ve středu 16.12. na akci pro prarodiče v ZŠ a v neděli 20.12. na adventním koncertě v kostele. Vystoupení si rozhodně nenechte ujít!!!
9. prosince 2015
Babičko, dědečku, přijďte posedět!
Vážení rodiče, z důvodu zajištění příprav bychom vás rádi požádali o nahlášení počtu prarodičů, kteří se svými vnoučaty přijdou strávit adventní podvečer v rámci akce "Babičko, dědečku, přijďte posedět...", kterou pořádáme ve středu 16. prosince od 16 hodin.  Děti kromě vystoupení budou pro své prarodiče připravovat i jednoduché občerstvení, potřebujeme proto znát přibližný počet hostů. Do e-mailové zprávy (viz odkaz nahoře) uveďte jméno žáka/žákyně a počet osob. Současně budeme rádi, pokud byste dětem připravili například pomazánku či jiný polotovar, který při přípravě občerstvení budou moci použít. Předem děkujeme za pomoc při organizaci a těšíme se na všechny babičky, dědečky i tetičky a strýce:-)!
7. prosince 2015
Výtěžek z prodeje vánoček - veliké překvapení a poděkování
Výtěžek z letošního prodeje vánoček, perníčků a vánočního cukroví, které pro nás upekly naše ochotné pekařky, byl pro nás všechny velikým překvapením! Dětem z mateřské a základní školy jste do společné kasičky přispěli rekordní částkou 4 742 Kč, za což vám všem - pekařům i kupujícím - upřímně  DĚKUJEME a vaší podpory si velice vážíme!
6. prosince 2015
Školní knihovna píše Ježíškovi

Milý Ježíšku,

píšu Ti letos poprvé, protože jsem se narodila teprve v září. Jsem krásná a chodí ke mně spousta malých kamarádů a já jim moc ráda půjčuji vše, co si u mne vyberou. Vím, že jejich radost by byla mnohem větší, kdybych pro ně měla větší výběr knížek, v kterých by mohli poznávat a prožívat stále nová a nová dobrodružství. A kromě toho, chceme s dětmi čtením začít i pomáhat, Ty přece určitě víš, že Čtení pomáhá.

Připravila jsem si proto s pomocí učitelek a vychovatelek seznam všech knih, které by děti i mě potěšily. Kdybys mi jakoukoliv z nich mohl darovat, bylo by to náramné. A také rodiče se mohou přidat, abys na to nebyl sám, to se rozumí :-) ... 

A knihy ani nemusí být nové. Pokud jsou někde v domácí knihovně smutné a zapomenuté a při tom nepoškozené, i takové moc ráda přijmu do svých polic. 

Vymyslela jsem dva způsoby, jak bychom to všechno mohli provést:

 1. knihu objednat přes internet, zaplatit a nechat doručit přímo k nám do školy (Základní škola Hovorčovice, Revoluční 903, 250 64  Hovorčovice) nebo
 2. knihu osobně přinést nebo poslat po dětech – ale PŠT, HLAVNĚ NENÁPADNĚ!!!

Všechny knihy, které mi rodiče napíší (email: spolek.mros@gmail.com), že posílají, v seznamu rychle označím, aby se vědělo, že tuto už máme. Knihy, které se nám ve škole sejdou, pak zabalíme a děti je najdou jako překvapení pod vánočním stromečkem.

Víš, Ježíšku, je tak hezké vidět, jak si děti užívají moje kamarádky třídy nebo družinu a jsou v nich rády ... Prosím, pomoz i mně být pro děti takovou prima společnicí.


Tvoje školní knihovna

Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio