Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

16. dubna 2016
Informace z třídní schůzky 14.4.2016
 1. Uvítání účastníků schůzek
 2. Schránka důvěry – byla v naší škole umístěna pro žáky a zaměstnance ve 2. patře budovy školy. Rodiče budou mít možnost vyplnit dotazník v červnu/2016, který máme připravený, aby také mohli zhodnotit uplynulý školní rok.
 3. Organizace ve škole:
 • Poděkování rodičům -  za spolupráci v rámci přípravy na projekty ve škole a ostatní aktivity spojené se školou. Zvláštní poděkování - paní Matuchové, která pro nás osadila truhlíky na okna družiny a dále panu Kamilu Hrádkovi, který spravuje náš web, protože v současné době pro nás vytvořil vlastní virtuální webový prostor, na který nás přenesl, abychom Vám i nadále mohli zasílat maily o nových informacích hromadně.
 • Web/soutěž - přihlásili jsme se do soutěže o nejlepší web – na www.scoolweb.czkategorii A, a tak budete moci pro nás hlasovat na uvedeném webu, a to v termínu 17.5.-5.6.2016.
 • Družinavzhledem k omezené kapacitě naší družiny (75 dětí) – budeme příští rok otevírat opět jen tři oddělení (kapacita je dána hygienickými předpisy) – tzn. že přednostně budou přijaté, na základě žádosti a předložení potvrzení o zaměstnání obou rodičů, děti z prvních tříd, na zbývající volná místa pak žáci z druhé třídy (opět nutné doložit potvrzení o zaměstnání obou rodičů). Ty již ale nebudeme moci uspokojit všechny, budeme tedy spravedlivě losovat. Převis bude kolem cca 20 dětí a možná se k nim přidají i někteří ze 3. tříd. Pro ty, kteří se do družiny nedostanou – nabídnuta varianta odpoledního klubu v CVC Měšice, kdy tyto děti budou jezdit busem do CVC Měšice, klub bude fungovat od konce vyučování do cca 16:00 hodin, přičemž od 15:00 hodin bude možnost využít i nabídku dalších kroužků v rámci CVČ, do kterých budou děti moci docházet, dle jejich a Vaší volby. Schůzky pro přihlášení do družiny pro 1. třídy proběhnou dne 7.6.2016 v 17:00 v jídelně a pro přihlášení zájemců z 2. (popř. 3. tř.) dne 13.6.2016 od 17:00 hodin. Školní klub nebudeme pro příští školní rok z kapacitních důvodů otevírat.
 • ŠvPposlední týden v dubnu vyjíždíme na školu v přírodě, kdy mají zájem chodit do školy jen 3 děti. Vzhledem k tomu, že by se provoz ZŠ pro tak malý počet dětí prodražil, připravili jsme pro tyto děti, se souhlasem zřizovatele, variantu projektu: „Jak pomáhám mladším spolužákům v naší obci“; v tomto týdnu budou tyto děti docházet do MŠ a zároveň se zde budou stravovat. Prosím rodiče těch, kterých se to týká, aby si v ředitelně vyzvedli přihlášku do MŠ. Zaměstnanci, kteří zůstanou tento týden ve škole, začnou pracovat na budování naší školní zahrady a také provedeme jarní úklid školy; jakákoli pomoc z Vaší strany je vítána. Kdo bude chtít pomoci, ať napíše na náš mail.
 • Spolupráce rodiny a školy – primární prevence – doposud velmi vstřícná spolupráce. Připravili jsme pro Vás, rodiče, přednášku na den 26.4.2016 od 17:00 hodin na téma „Prevence šikany v naší škole, co už je a co není agrese“. Srdečně Vás na ni zveme – proběhne v jídelně ZŠ.
 • Ředitelské volno
  Další termín ředitelského volna vyhlašujeme na den 2.5.2016, a to z důvodu školení našich zaměstnanců v ZŠ Kunratice, kde se pedagogové seznámí s metodami aktivního učení s párovou výukou, kterou již nyní v některých třídách provádíme. Prosím, zajistěte si na tento den hlídání pro Vaše děti. Děkujeme.
 • Kamerový systém v naší škole – posilujeme v současné době osazení nových videokamer ve škole; je nutné, abychom lépe zajistili bezpečnost Vašich dětí, ještě stále s dosavadním řešením nejsme úplně spokojeni, protože firma dle projektu neprovedla práce kompletně.
 • Představení nových vyučujících AJ -  Jana Pavlíčková (výuka AJ v 1. třídách a ve 2. třídě), Irena Šípová (výuka AJ ve vyšších ročnících). Dále hledáme nové zaměstnance, do MŠ i ZŠ od nového školního roku – viz webová sekce "Nepřehlédněte – Pozice, které hledáme".
 1. Představení návrhu nové etapy výstavby ZŠ – představila zastupitelka obce Jana Dubnová. Na studii bude navazovat výběr projektanta, vytvoření projektu a výběr stavební firmy. Pokud se vše termínově vydaří, bude stavba nové etapy zahájena v období 09-10/2016 a měla by být dokončena v období 06-08/2017. Tak si držme palce! Skica nové etapy je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo na OÚ. Bude zveřejněna i na webu školy.
 2. Umělecká akademie - omezení činnosti se bude z důvodů nedostatku prostoru v příštím školním roce týkat i činnosti Umělecké akademie. Nabídku kurzů zveřejníme začátkem června. Talentové a postupové zkoušky proběhnou v polovině června (termín bude upřesněn).
 3. Akce Umělecké akademie - koncert školního sboru v doprovodu dalších žáků akademie na Čakovickém festivalu sborového zpěvu 20.4. do 19 hod v Čakovickém zámku (Schoellerův sál), další akce "Pro maminku ..." 10. května v ZŠ, informace o ostatních akcích dostanou  rodiče mailem. POZOR - koncertní oblečení pro všechny učinkující - černé kalhoty/sukně, černá košile/triko (bez nápisu), černé/tmavé boty.
 4. Prostor pro otázky/diskuzi a konzultace s ředitelkou školy
 5. Pokračování schůzek v jednotlivých třídách
 6. Rozebrání ztrát a nálezů  - zapomenuté dětské věci/oblečení ve škole (počkáme do 22.4.2016 – poté budou zbylé věci/oblečení darovány/o potřebným).
S jarním pozdravem       Jana Hirková.
15. dubna 2016
Platba za bruslení (2.-5. třída)
Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu platby za bruslení Vašeho dítěte, pokud se bruslení účastnilo. Částku za celý kurz ve výši 291,00 Kč hraďte na bankovní účet akcí ZŠ č.: 265602170/0300 s uvedením poznámky k platbě: Jméno dítěte - bruslení. Plaťte nejpozději do 10.5.2016. Předem Vám děkujeme.
13. dubna 2016
Výzkumná laboratoř: 4.-5. třída

Vážení rodiče, podívejte se do fotogalerie, jak se nám naše vědecké pokusy a výzkumy dařily...

12. dubna 2016
Třídní schůzky - připomenutí
Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám připomněli, že ve čtvrtek 14. dubna se konají třídní schůzky. Sejdeme se v 17.30 hod v jídelně školy, kde Vás seznámíme s důležitými informacemi k chodu školy v tomto i příštím školním roce, představíme Vám některé nové kolegy a akce, které nás do června čekají. Poté se přesuneme do kmenových tříd. Během třídních schůzek dostanete také informace o blížící se škole v přírodě. Těšíme se na vás!
10. dubna 2016
Bezpečnost v naší škole
Vážení zákonní zástupci,
rádi bychom Vám oznámili, že v současné době posilujeme bezpečnostní systém v naší škole instalací nových videokamer. Kamery jsou a budou umístěné na chodbách, u vchodu školy a v některých třídách. Záznamy jsou po 21 dnech automaticky vymazány. Kamerový systém ve škole rozšiřujeme za účelem účinnějšího zajištění bezpečnosti žáků, ochrany majetku a prevence krizového chování žáků v nepřítomnosti pedagoga (o přestávkách, v šatnách apod.). Monitorování zmíněných prostorů nijak nezasahuje do soukromí všech přítomných ve škole a děje se v souladu s Vaším souhlasem s pořizováním audio, video a foto záznamů používaných pro vnitřní potřeby školy, který jste nám udělili.
Vedení školy
8. dubna 2016
Výroba herbářů 4.-5. třída
Ve 4.-5. třídě probíhá dlouhodobý projekt výroby herbářů. Herbář si děti připravují doma (prosíme rodiče, přesvědčte se, že se tak skutečně děje ...) a budou na něm pracovat i na škole v přírodě. Na začátku května proběhne hodnocení herbářů. Kritéria hodnocení děti znají - budeme hodnotit estetiku a čistotu práce, originalitu a nápad (poměr text - obrazová část, písmo, nadpis, samotná vazba herbáře, titulní strana, apod.). Text by měl být poučný, zajímavý, ne příliš podrobný - o rostlinách zaznamenávají důležité, popř. neobvyklé informace. Celý projekt zakončíme výstavou a vyhlášením nejlepšího herbáře! Předem Vám děkujeme za pomoc s výrobou a mnohdy nelehkým určováním rostlin. 
7. dubna 2016
Doplněná fotogalerie
Vážení rodiče, do fotogalerie jsem doplnili fotografie z Noci s Andersenem a včerejšího kurzu 1. pomoci, který absolvovali žáci 4.-5. třídy. Věříme, že poznatky, které žáci během dopoledne získali, i realisticky vyvedené ukázky zranění, která se učili ošetřit, jim pomohou ovládnout stres a emoce a naučí je jednat v krizových situacích, které mohou přijít, aniž bychom si to kdokoliv z nás přál. Praktický nácvik poskytování 1. pomoci bude i v budoucnu tvořit důležitou a pravidelnou součást přípravy žáků naší školy.  
4. dubna 2016
Výlet do Nelahozevsi - informace
Vážení rodiče, výlet do Nelahozevsi proběhne během dopoledního vyučování, děti přijdou do školy jako každý den (včetně ranního klubu), také oběd i odpolední družina probíhají beze změn. V úterý 5.4. jedou 1. třídy a přípravka, ve středu 6.4. pak 2.-5. třída. S sebou batůžek se svačinou, pití, sportovní oblečení dle počasí vhodné na plnění úkolů a prohlídku zámku. Kapesné dle uvážení, není nutné.  
31. března 2016
Již dnes! Naše první Noc s Andersenem
Dnes ná čeká naše první společná Noc s Andersenem, na kterou se už moc těší děti i všichni, kdo se na její organizaci podílejí. Dovolujeme si jen připomenout pár organizačních záležitostí... Začínáme v 18 hodin, děti si s sebou si děti přinesou spacák, karimatku, pyžamo, hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, ručník), něco malého k večernímu zobání... Ochotné maminky prosíme o buchtu, koláč, rohlíky či pomazánku na snídani. Děkujeme!
Rozloučíme se zítra ráno kolem deváté hodiny. Děti, které mají potvrzeno od rodičů, odchází domů bez doprovodu, ostatní vyzvedávají rodiče. Pokud máte doma knížku pohádek Hanse Christiana Andersena, ať si ji děti přinesou. Budeme si moci prohlédnout různá vydání a ilustrace.
Knihám se dnes budeme věnovat i během dopoledního vyučování, i když tak trochu jinak. Zavítá k nám totiž paní Denisa Abrhámová Grimmová, výtvarnice, ilustrátorka a maminka našich žáků v jedné osobě, aby dětem vyprávěla o své profesi a knihách, které ilustrovala.
Těšíme!
30. března 2016
Divadlo z důvodu nemoci přesunuto
Je nám líto, ale divadelní představení "Evelínko, pomáhejme přírodě" musíme z důvodu zákeřné nemoci, která zachvátila celou polovinu hereckého souboru, opět zrušit.  Děti ale nemusejí smutnit, v plné síle k nám divadlo přijede v náhradním termínu, který domlouváme... Děkujeme za pochopení!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio