Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

1. června 2016
Děti dětem - poděkování
Velká pochvala našim nejstarším - žákům 4. a 5. třídy! Přípravy zábavného dopoledne u  příležitosti Dne dětí  se zhostili lépe než výborně. Svým mladším spolužákům připravili nejrůznější stanoviště a podle nápaditých kostýmů i podle informací, které jsme od našeho zpravodaje ze zákulisí dostali, si i oni svou roli organizátorů velmi užili. Děkujeme všem za příjemně strávené dopoledne v parku a těšíme se na další podobnou akci! Fotografie budou ve fotogalerii co nevidět...
1. června 2016
Informace o družině a zápisu do družiny
Vážení rodiče,
v dokumentech školy najdete aktuální informace týkající se přihlášení a provozního řádu družiny. Zápis do družiny na školní rok 2016/2017 se koná v již avizovaných termínech - pro žáky budoucích 1. tříd dne 7. června od 17 hod. a pro žáky budoucích 2. tříd dne 13. června od 17.00 hod. v jídelně školy. Do družiny budou přijímáni žáci dle stanovených kritérií.
K zápisu nezapomeňte přinést přihlášku do družiny, potvrzení od zaměstnavatele obou rodičů a vyplněný zápisní lístek.Tyto dokumenty i kritéria přijímání naleznete v modulu ZŠ, v sekci „Dokumenty,formuláře“. Prosíme, věnujte pozornost také řádu školní družiny, kde jsou popsána nová opatření v organizaci provozu družiny pro příští školní rok.
U zápisu bude přítomná vedoucí družiny i ředitelka školy, které vám objasní provozní podmínky fungování družiny v příštím školním roce a zodpoví veškeré vaše dotazy. Prosíme, vyčkejte tedy se svými případnými otázkami na tyto schůzky. Děkujeme za pochopení! Vedení školy
1. června 2016
Organizace výuky v příštím školním roce
Vážení rodiče,
rádi bychom vás v předstihu informovali, že v příštím školním roce budou rozvrhy výuky jednotlivých tříd nastaveny tak, aby výuku končily současně vždy jen 2 třídy. Toto opatření je nutné vzhledem ke kapacitě výdejny a školní jídelny. Organizace vyučování proto bude v příštím školním roce následující: 1. třídy budou končit vyučování vždy v 11.40 hod., 2. třídy ve 12.35 hod. a 3.-5. třída ve 13.30 hod. Této skutečnosti může být s ohledem na hodinovou dotaci jednotlivých ročníků uzpůsoben i začátek vyučování. V případě potřeby budou mít žáci možnost počkat na začátek vyučování pod dohledem v budově školy. Rozvrhy na školní rok 2016/2017 budou zveřejněny poslední týden v srpnu. Školní klub bude na příští školní rok z důvodu nedostatku prostoru zrušen.
Děkujeme za pochopení některých nutných kroků, které musíme pro zajištění hladkého chodu školy v příštím školním roce učinit, a držme si palce, abychom se 1. září 2017 mohli těšit z nových prostorů v novém pavilonu naší školy. Vedení školy
26. května 2016
Aha efekt
Ve čtvrtek 26. května se někteří rodiče našich prvňáčků sešli na ukázkové lekci výuky matematiky podle prof. Hejného, aby na vlastní kůži prožili tzv. "aha efekt" a poodhalili kouzlo tvůrčího matematického myšlení. Budeme rádi za vaše dojmy a ohlasy... Předem za ně děkujeme!
24. května 2016
Co je nového v naší škole?
Máme nové sportovní branky a děti tak mohou objevovat kouzlo nového sportu - florbalu. Včera poprvé si naši žáci a žákyně mohli florbal vyzkoušet a musíme říci, že je to opravdu "chytlo". Pokud jim nadšení vydrží, mohli bychom do budoucna přemýšlet o pravidelných turnajích! Ale to se to nejdříve musíme pořádně naučit...Držme jim palce! Velké poděkování patří panu Sklenářovi z Hovorčovic, který nám krásné branky vyrobil a dodal se vším všudy. DĚKUJEME!
23. května 2016
Jsme mezi 10 finalisty soutěže sCOOl web 2016
Skvělá zpráva! V soutěži sCOOL web 2016 o nejlepší školní internetové stránky jsme se v kategorii A dostali mezi 10 finalistů!!! Podpořte náš web a pomozte nám svým on-line hlasem zabojovat i o Cenu veřejnosti! Děkujeme!  
22. května 2016
Týdenní plány učiva
Upozorňujeme rodiče, kteří ještě novinku nezaznamenali, že na třídních stránkách 4.-5. třídy najdete podrobné týdenní plány učiva všech hlavních předmětů. Můžete je využívat jak pro orientaci, co děti probírají, tak pro doplnění učiva v případě, že vaše dítě chybí. Děkujeme!
18. května 2016
Výlet do Národního muzea - výstava Archa Noemova
Vážení rodiče,
klub Záškolák nabízí žákům naší školy 10 volných míst na výlet do Národního muzea na nově instalovanou výstavu přírodovědeckého muzea Archa Noemova. Výlet se koná v úterý 7. června, odjezd autobusem ve 13.30 hodin od školy, návrat v 17.00 tamtéž. Doprovod zajištěn. Cena výletu je 200,- (zahrnuje dopravu a vstup do muzea). Děti můžete přihlašovat do 25. května. Více informací, přihlášku a kontakty najdete na ZDE. Veškeré další dotazy vám ráda zodpoví paní Kameníková, tel. 777267817.
17. května 2016
Budování zahrady - poděkování
Třídní záhonky na naší školní zahradě začínají ožívat prvními rostlinkami a my bychom dodatečně rádi poděkovali všem ochotným pomocníkům, kteří nám s budováním zahrady statečně pomáhali. Vedle zaměstnanců školy patří velký dík manželům Trachtovým a Kašpárkovým, panu Lopatovi a Dvořáčkovi, paní Herrové, Kmoníčkové, Manganellové a Kameníkové a také děvčatům ze 4. třídy, Kačce Davídkové, Kačce Kameníkové a Evě Dubnové. Ocenění za rychlou výpomoc si zaslouží i pracovníci údržby obce a paní Tabáčková. Všem jmenovaným upřímně děkujeme, bez Vás bychom to nezvládli!
Podpora Vás rodičů je při uskutečňování naší společné vize, tedy vybudování školy, ve které bude dětem dobře, nepostradatelná. Všem, kteří se spolupodílíte na vytváření prostředí, ve kterém vaše děti tráví velkou část dne, jsme velmi vděční. Neb jak říká klasik: „Jaký si to uděláš, takový to máš …“
12. května 2016
Přednáška o zahradě ZŠ
Včera dopoledne si žáci všech tříd vyslechli přednášku zahradní architektky, paní Kučerové, která nám pomohla vytvořit projekt nové zahrady; děti se seznámily se všemi rostlinami, jak o ně pečovat, jak budou vypadat za pár let a jaké plody či květy nám budou přinášet. Všichni byli překvapení, že tak malé rostliny mohou za pár let dorůst do tak velkých rozměrů a že naše zahrada bude jednou velkou lékárnou a zdrojem sladkých plodů, protože monohé rostliny mají léčivé účinky. Děti zároveň vymýšlí název pro náš nový strom - lípu srdčitou - kterou bychom rádi v červnu na zahradní slavnosti naší školy pokřtili. Nový název pro náš strom můžete vymyslet i vy a své návrhy poslat do 5.6.2016 na mail školy: info@skolahovorcovice.cz. Detailně si novou zahradu i její tvorbu můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio