Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

21. září 2015
Logopedická prevevence - rozpis žáků
Vážení rodiče,
seznam žáků a termíny, kdy budou docházet na logopedickou prevenci, naleznete ZDE. S dalšími dotazy se můžete obracet již přímo na paní logopedku, Bc. Barboru Habartovou, tel. 775 665 891. Děkujeme!
19. září 2015
Zápis z třídních schůzek
Vážení rodiče,
připojujeme zápis toho nejdůležitějšího, co zaznělo během společné části třídních schůzek dne 15. září. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na viděnou příště!
18. září 2015
Platby kurzovného v Umělecké akademii
Děkujeme všem aktivním rodičům, kteří se dožadují možnosti platby kurzovného a prosíme ještě o pár dní strpení... Pracujeme na vyřešení všech administrativních kroků vázaných na přeregistraci spolku z OS Hovorčovice na MROŠ z.s., volbu nového předsedy, rady spolku apod. Nové číslo účtu zveřejníme nejpozději do konce září a s platbou se jistě připomeneme... Děkujeme za pochopení!
17. září 2015
Výsledky volby zástupce rodičů do školské rady
Během třídních schůzek 15. září proběhla volba zástupce rodičů do školské rady. Výsledky hlasování zákonných zástupců jsou následující:
Jana Bartošová - 34 hlasů,
Jan Dolínek - 8 hlasů,
Mgr. Iveta Kameníková - 7 hlasů,
Ing. Roman Kmoníček - 5 hlasů,
Jitka Blažková - 3 hlasy.

Zástupcem zákonných zástupců ve školské radě se stává paní Jana Bartošová, v naší škole má 3 děti -  dceru Annu v přípravné třídě, syna Martina ve třetí třídě a syna Daniela ve 4. třídě. Všem kandidátům i voličům za účast děkujeme!
Zástupcem zřizovatele ve školské radě byla zřizovatelem jmenovaná paní Ing. Jana Dubnová. Volba zástupce pedagogů proběhne do konce týdne.
17. září 2015
Ustavující Členská schůze spolku MROŠ

Na ustavující schůzi 15. září 2015 zvolila Členská schůze tříčlennou Radu spolku ve složení:

  • Jana Bartošová - předsedkyně spolku
  • Iveta Kameníková - členka Rady
  • Pavla Kmoníčková - členka Rady

a dále Revizorku spolku, jíž se stala Iveta Hromasová.

MROŠ, z.s. navazuje na činnost OS Hovorčovice a bude ve své činnosti pokračovat jako dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů podporující komunitní vzdělávání, což je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby. Spolek MROŠ přebírá i záštitu nad Uměleckou akademií, která působí v základní a mateřské škole Hovorčovice.
13. září 2015
Vyzvedávání dětí - boční vchod
Vážení rodiče,
pro vyzvedávání dětí bude již natrvalo vyhrazen boční vchod školy. Pokud u vchodu není přítomen zaměstnanec školy, použijte zvonek umístěný na dveřích. I nadále vás prosíme, abyste nevstupovali do prostoru šaten, a dokud nám přeje počasí, prosíme, počkejte na své dítko před vchodem.
Každý žák se před odchodem ze školy musí rozloučit podáním ruky s vychovatelkou ve spodní družině nebo svojí paní učitelkou či dozorujícím zaměstnancem u vchodu. Je to nejen akt slušného chování, ale především způsob, který nám pomáhá zabránit tomu, aby dítě opustilo školu bez vědomí dozorujících pedagogů. Prosíme, abyste i vy vedli své děti k tomu, aby tento rituál dodržovaly a než ze školy společně odejdete, vždy se ujistěte, že se vaše dítě rozloučilo.
I nadále pak platí, že jsou děti k vyzvednutí zhruba půl hodiny po skončení vyučování, a to bez ohledu na to, zda chodí do družiny nebo ne. Z družiny můžete děti vyzvedávat až do 13.30, následně pak od 15.00 do 17.00.
Vstup do budovy školy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy a prosíme vás, abyste v zájmu bezpečnosti svých dětí toto opatření dodržovali. Návštěvy i žáky umělecké akademie pak prosíme o důsledné používání návleků, které budete mít od příštího týdne k dispozici. Uvedená opatření zavádíme především s ohledem na vaše děti a prostředí, ve kterém tráví velkou část svého dne. Děkujeme vám, že jste nám nápomocni a respektujete je!  
11. září 2015
Den otevřených dveří - již zítra!
Těšíme se na Vás na sobotním Dni otevřených dveří, kdy si budete moci naši novou školu prohlédnout a strávit příjemné odpoledne vyplněné doprovodným programem - divadlem, hudbou, soutěžemi a dílnami. Pro absolventy školy je vyhrazen čas již od 14 hodin, slavnostní zahájení pro veřejnost proběhne v 15 hodin, následovat bude kulturní a doprovodný program. Závěrem se můžete těšit na letní kino v parku a film Obecná škola. Přijďte se podívat na naši novou školu, věříme, že nebudete litovat!
8. září 2015
Platba školného Umělecká akademie
Vážení rodiče, s platbou školného za kurzy Umělecké akademie zatím posečkejte. Zakládáme nový bankovní účet, jakmile budeme znát jeho číslo, budeme vás informovat. Děkujeme za pochopení!
7. září 2015
Umělecká akademie - aktuální informace
Vážení rodiče,
zasíláme aktuální informace o volných termínech po zápisech do Umělecké akademie, které proběhly minulý týden:
  • FLÉTNA: pondělí - obsazeno, úterý - volný termín pro mírně pokročilého žáka 13.50 - 14.35,
  • KLAVÍR: úterý - obsazeno, středa - obsazeno, čtvrtek - volný termín 13.55 - 14.40,
  • KYTARA: středa - volný termín 13.00 - 13.45, jedno volné místo pro začátečníka 13.50 - 14.35, volný termín 17.15 - 18.00, pátek - obsazeno,
  • DRAMATICKÝ ATELIÉR: středa termín 13.00 - 14.00 - obsazeno, termín 14.00 - 15.30 - 2 volná místa pro žáky 3.-5. třídy,
  • HUDEBNÍ ATELIÉR: čtvrtek termín 13.55 - 14.40 - 2 volná místa, termín 14.50 - 15.35 - 2 volná místa, termín 15.45 - 16.30 - 2 volná místa,
  • PERKUSE: čtvrtek termín 15.45 - 16.30 začátečníci - 2 volná místa, termín 16.30 - 17.15 - 2 volná místa, termín 17.15 - 18.00 - 1 volné místo,
  • PĚVECKÝ SBOR: pondělí 16.00 - 17.00 - 2 volná místa,
S žáky přihlášenými na VÝTVARNÝ KROUŽEK V ANGLIČTINĚ se lektorka v průběhu příštích 14 dní seznámí na hodinách angličtiny, zjistí, jak jsou schopni a ochotni komunikovat a spolupracovat v angličtině a vybere žáky, které je možné do kurzu zařadit. Seznam zařazených žáků bude vyvěšen na nástěnce u vstupu v týdnu od  28.9., první lekce proběhne 6. října.

Do konce září bude zprovozněn on-line systém pro administraci kurzů. Školné budete hradit na nové číslo účtu, které zveřejníme v příštím týdnu, splatnost bude do 15. října.

Další vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 737242494 nebo na e-mailu akademie@skolahovorcovice.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou!

Jana Dubnová
4. září 2015
Zápis na výuku kytary
Připomínáme, že v pátek probíhá od 13.00 do 17.00 zápis na páteční výuku kytary u lektora Saši Kricnera. Dodatečně bude možné se ještě zapsat i na volné termíny výuky kytary ve středu u lektora Pavla Dvořáka. Těšíme se na Vás!
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio